Slava Ukraine

Lehenumber 4. juuni 2014 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Tuhat laulu laulan sulle, Issand!

Tallinna praostkonna laulupäeva peetakse juba aastaid juunikuu alguses Nõmme Rahu kirikus ja aias. Nii ka sel aastal – 1. juunil oli kirikus jumalateenistus, esinesid praostkonna lastekoorid ja peeti õhtupalvust. Kirikuaias oli kontsertjumalateenistus. Laulupeod jätkuvad Kõikide vabaõhuürituste puhul on peamine mure, kas hakkab sadama või ei hakka. On Nõmmelgi aastate jooksul vihma eest kirikusse varjutud. Sel korral oli Taevaisa armuline ja lasi päikesel üle aeda ...

Mälumeetrid tulevikku

Minu vanaisa polnud Otepääl veel sündinud, kui seal viis aastat varem – 1884 – oli kirikumõisas pühitsetud lipp, mille auks iga aasta 4. juunil panen põksuva südamega lehvima omagi sinimustvalge. Ajal, mil suures maailmas ehitati esimene bensiinimootoriga auto (1885), mõeldi Läänemere kaldal, kuidas keelatud rahvuslipu ideed levitada. Kaks aastat pärast vanaisa ja vanaema laulatust sai sellest lipust meie iseseisva riigi lipp (1918). Igal asjal ja igal inimesel on oma ...

Sõda ei ole mugav

«Kas minusugused memmed on ikka kõige õigemad inimesed sellistes olukordades tegutsema?» mõtlesin endamisi, kui püssipauke kuuldes taas natuke närviliselt rakmete ja relva järele tormama pidin. Mõned sekundid siia ja mõned sinna ning juba leidsin end, üks põlv tolmus ning teine automaati hoidvat kätt toetamas, kindlaks määratud positsioonil vastast ootamas. «Kevadtormi» esimestel nädalatel meid pidevalt saatnud vihmajärgse sambla karge ning kontideni imbuv niiske puudutus ...

Valveküsimustele vastamisest ei piisa

MaanasMati

Peapiiskopi valimiste avapaugud on kõlanud ja praostkondade kevadised korralised sinodid toimunud. Uue kirikujuhi kohale kandideerib hetkeseisuga viis vaimulikku, kellest kaks tõusid poodiumile vana kaardiväe hulgast ja kolm kuuluvad noorema põlvkonna ridadesse. Kas keegi neist peab vajalikuks enne valimisi loobuda või kerkib esile kirikukogu kümne liikme allkirjadega esitatud uus kandidaat, on täna raske ütelda, aga intrigeeriv on see mõte kohe kindlasti. Lugesin paar ...

Kiriku roll ühiskonnas

K2pp,Triin_vastuvõtul,28.jaan2012_f.AitelK2pp

Kirikul võib ühiskonnas olla väga mitmeid rolle – on see siis moraali (k)andja, vertikaalse suuna andja ja omaja(?), horisontaalse (kogudusliku) osaduse looja ja hoidja, nõrgemate ja väetimate eest hoolitseja ja/või traditsioonide säilitaja. Kindlasti ei ole nimekiri ammendav – kuna ühiskond ei ole nii abstraktne mõiste nagu bürokraatia (mille kohta sai hiljuti leitud, et see on kui paberil Tamagochi, keda kogu aeg toitma peab), vaid ühiskond ongi ju nendesamade inimeste ...

Eesti Kiriku lugejad on ka reisirahvas

Traditsioonid kannavad ja toidavad meie meeli. Üks Eesti Kiriku tugevaim traditsioon on suvine lugejareis. Kui 2001. aastal alustasime tagasihoidlikult ja kogemusteta, siis 14 aastaga oleme korraldusliku külje pealt arenenud ja nõudlikumaks on muutunud ka lugejad. Mäletan meie esimest reisi Kõrvemaale, kui teise päeva hommikul Vargamäe lähedal turismitalus hakkasime hommikusöögilauda katma ja Leini Vahtras Haapsalust vangutas pead: selle paki helvestega me küll rahvast ära ...

Eesti lipu 130. aastapäeva tähistamisest

eesti_lipp_2

Otepääl 1884. a sinimustvalge lipu õnnistamise 130. aastapäeva tähistatakse Eesti lipu päeval, 4. juunil mitmel pool Eestis. Tallinnas on kl 7 Toompeal lipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni. Riigikogu esimees Eiki Nestor kingib kandelipu Eesti Lipu Seltsile, Põltsamaa ühisgümnaasiumile ja Sindi gümnaasiumile. Peapiiskop Andres Põder võtab sõna ja õnnistab lipud. Kl 7.30–15 saab käia Eesti lipu juures Pika Hermanni torni tipus. Otepääl kogunevad kl 15.45 ...

Koguduste lood on osa ajalootervikust

Teemale «Kohalooline perspektiiv Eesti kirikuloo uurimises» keskendus 23. mail Tartu ülikooli ruumes toimunud Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandekoosolek. «Ajal, mil igal aastal ilmub mitmeid uurimusi koguduste ja kihelkondade ajaloost, on õigustatud analüüsida, milline on nende roll Eesti kirikuloos ja selle uurimises,» avas koosoleku usuteaduskonna dekaan dr Riho Altnurme. Lisaks neljale lühiettekandele üksikkoguduste ajaloo autoritelt ja toimetajatelt tõstatati ...

Kooselust ja koos elamisest

Neljapäeval, 29. mail toimus Tartu ülikooli eetikakeskuse korraldatud kollokvium «Koos elada – kuidas ja kellega?», mille käigus arutati palju kõneainet tekitanud kooseluseaduse eelnõu ning mõtiskleti perekonna mõiste üle juriidiliselt ja sotsiaalselt Eesti ühiskonnas. Üles astusid riigikohtu nõunik ja Tartu ülikooli perekonnaõiguse lektor Liis Arrak ning teoloog ja Hugo Treffneri gümnaasiumi usundiloo õpetaja Toomas Jürgenstein. Kollokviumi juhtis Tartu ülikooli ...

Lühiuudised

meelis_syld200

Eesti Ajakirjanike Liidul uus juht 30. mail valiti 27. kongressil liidu üheksaliikmelise juhatuse uueks esimeheks Vikerraadio vastutav toimetaja Meelis Süld (fotol), kes on tuntud ka «Kirikuelu» saate tegijana. Lisaks uue esimehe valimisele ja juhatuse koosseisu muutmisele värskendati kongressil ka liidu põhikirja. Enn Soosaare raamatud ootavad huvilisi 28. mail avati Keilas Harju maakonnaraamatukogus publitsist Enn Soosaare isiklik raamatukogu, mis on nüüd kõigile ...

Arnold Rüütel: kirik oli meie iseseisvumise taastamise innustaja

EELK tänab president Arnold Rüütlit kauaaegse ja ustava koostöö eest ning autasustab teda Teeneteristi I järgu ordeniga. Härra president oli sel puhul lahkelt nõus Eesti Kiriku küsimustele vastama. Olete tegutsenud Eesti lähiajaloo murrangulistel aegadel, mil aktiveerus ka kirikuelu. Palun meenutage neid aegu. Milline oli kiriku osa Eesti taasiseseisvumisel, kuidas tegid riik ja kirik koostööd? Perestroika algaastatel hakkasid inimesed taas vabamalt oma arvamust välja ...

Kadri Põder tunneb rõõmu inimestest enda ümber

Kadri Eliisabet Põder tunnistab Eesti Kirikule antud usutluses, et ta on väga rõõmus ja tänulik EELK aukirja eest, nähes selles kinnitust, et tema tööd konsistooriumi välissuhete referendina märgatakse ja peetakse kirikule vajalikuks. EELK tunnustab Teid kirikutöösse antud panuse eest. Mida selline tunnustus tähendab? Tunnustus oli tore üllatus, täiesti ootamatu. Näen selles ilusat kinnitust, et minu tööd märgatakse ja peetakse kirikule vajalikuks. Olen väga tänulik! Ent ...

Pühade ajal on elu ikka veidi teistmoodi

suviste

Nelipühad ehk suvisted (ka meiud, kasepühad, karjase- ja kiigepühad) tähistavad Püha Vaimu väljavalamist apostlitele 50. päeval pärast ülestõusmispühi ning liikuvate pühadena võivad olla ajavahemikus 10. maist 14. juunini. Püha Vaimu väljavalamisega sai alguse Kirik. Suvistepühadeks kui suve saabumise ja vastuvõtmise päevadeks püüti lõpetada kevadkülv, koristati toad ja õu, käidi saunas ja toodi tuppa kased. Teio oli väike poiss. Ta elas koos oma isa ja emaga külas. ...

Tänu olgu Jumalale

Koguduseelu vana tõde on, et õpetajad tulevad ja lähevad, ent kogudus jääb. Juurus on ristikogudus jäänud juba 775 aastat. Igal kogudusel on oma ustavad liikmed, koguduse alussambad, kellele toetuda ja kellele alati kindel olla. Juurus on nendeks kahtlemata meie Joel-Siimo ja Mari Põld. Jumala sõna eluteele kaasa Joel ja Mari on mõlemad pärit kirikuõpetaja perekonnast. Joel sündis Tallinnas Nõmmel mõni nädala enne Saksa vägede lahkumist hilisema Pärnu Eliisabeti ...

EELK tänab

HaamerEenok_Vaimulikul_laulupeol

EELK Teeneteristi I järgu ordeni saab President Arnold Rüütel. EELK Teeneteristi II järgu ordeni saavad Eenok Haamer, titulaar­praost, Mustvee koguduse õpetaja. Sündinud 17. mail 1935. a Tartus. Ordineeritud 26. detsembril 1963. aastal. Alates samast ajast on teeninud Mustvee kogudust. Olnud mitme koguduse hooldajaõpetaja, kirikukogu liige, usuteaduse instituudi õppejõud, skaudiliikumise üks taastajaid. Tartu Teoloogia Akadeemia asutaja ja rektor (1992). Eesti ...