Slava Ukraine

Lehenumber 28. mai 2014 Nr 24 Archives - Eesti Kirik

Usuteaduse instituut on riiklikult tunnustatud

Laupäeval EELK Usuteaduse Instituudis peetud lahtiste uste päev möödus optimistlikult tulevikku vaadates. Rõõmustamiseks on põhjust: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu leiab, et instituudi õppekavad väärivad riiklikku tunnustust. Eesmärk on saavutatud «See on olnud pikk tee, mis on kestnud ajast, kui alustasime rakenduskõrgharidusele üleminekut,» räägib rektor Ove Sander. «Pean siinjuures tänama Jumalat ja tunnustama neid inimesi, kes kaasa ...

Piiskoplikus nõukogus arutleti eetikakoodeksi üle

Piiskopliku nõukogu koosolekul 20. mail arutati jätkuvalt vaimulike eetikakoodeksi koostamist. Piiskop Einar Soone pakkus, et seniste keeldude asemel võiks kasutada rohkem positiivses vormis sõnastatud nõuandeid. Peapiiskop Andres Põder rõhutas, et eetikakoodeksit on vaja kirikus korra tagamiseks, mille alusel saaks piiskop või praost esitada vaimulikele teatud nõudmisi. Peapiiskop rõhutas, et töötajalt saab eeldada asju, mis on talle enne selgeks tehtud, sellepärast on ...

Kirikulehe karikatuurid Jaanis

Kirikuteöö raames avati Tartu Jaani kirikus kunstnik Merille Hommiku näitus «Teine arvamus» illustratsioonidest, mis on avaldatud ajalehes Eesti Kirik aastatel 2009–2014. Mõte sättida kokku näitus nädalast nädalasse kirikulehes ilmunud illustratsioonidest tuli Tartu Ülikooli-Jaani koguduselt. Teostuse osas lõi kunstnik aga ise käed külge. Ta valis oma loomingust, mis Eesti Kiriku arvamusleheküljel kolumni illustratsioonina ilmunud, välja 20 meelepärast tööd, neist neli ...

Miks peapiiskopi isik on niivõrd tähtis?

EELK järgmise peapiiskopi valimiskampaania sai hoo sisse juba eelmisel aastal, kui meedias ilmusid esimesed lood teemal, kellest võiks saada peapiiskop ning milline on tema roll kirikus ja Eesti ühiskonnas laiemalt. EELK jaoks on see aeg suur võimalus kirikut ja tema juhte ning nende mõtteviisi ja arusaamu avalikkusele laiemalt tutvustada – on konkreetne põhjus, miks kirikust rääkida. Mida rohkem kandidaate, seda parem. Nii kiriku liikmed kui ka ilmikud saavad ...

Emakeelse teoloogilise mõttemaailma arendamise tähtsusest

Piir,Gustav

Semestri lõpul on täiesti tavaline, et vaadeldakse ja hinnatakse kõrgkoole ning pannakse neid pingeritta vastavalt erialale või suurusele ning üliõpilaste saavutustele. Uurides maailma kõrgkoole, nende õppeprogramme, ajalugu ja õppejõude ning üliõpilasi, leidsin väga huvitavaid materjale. Ühe kõrgkooli kirjelduse juures leidus artikkel sellest, kuidas terve kool on «roheline». Selgitati, et neil on oma generaator, mis saab jõu tuulest, ja kompostile on olemas vajalik ...

Püha Vaimu hingetõmbed

Tiitus,Marko_2014

Meie palved on sõnad, sellepärast nad pole täiesti õiged, oh sina, kelle troon on Põhjanaelal. Aga me palume, et sa kuuleksid läbi neist tuule häält ja paneksid tähele iseenda hingetõmbeid. (Uku Masing) Möödunud pühapäeval luteri kirikutes kõlanud jutlusetekstis tõdeb püha Paulus: «Me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab …» (Rm 8:26). Kas pole tuttav tunne? Tunnistan, et minu jaoks on (sõnadega) palvetamine mõnigi kord keeruline – mitte siis, kui pean ...

Kui suured silmad on hirmul?

Astusin esmaspäeva hommikul palavusele vaatamata reipalt toimetuse poole ja mõlgutasin mõtteid eelseisvatest töökohustustest ning nädalavahetusel toimunust. Valimised on selleks korraks läbi saanud, Euroopa Parlamenti valitud kuus saadikut – Andrus Ansip, Kaja Kallas, Indrek Tarand, Yana Toom, Tunne Kelam ja Marju Lauristin – võivad Brüsselisse sõiduks hakata kohvreid pakkima. Sinoditel peapiiskopikandidaatideks esitatud vaimulikud saavad veel ennast enne sügisest kirikukogu ...

Praost Peeter Kaldur tähistas 60. sünnipäeva

Kaldur

Jõhvi kirikus õnnitles kogudus pühapäeval tänujumalateenistusel õpetaja Peeter Kaldurit, kes on teeninud kogudust 34 aastat. Et kirikus on rohkem kui üks orel, hõiskas pillide kuningaski sel päeval kolme organisti käe all. Lauluga tuli sõpra tervitama segaansambel Tammikust. Peapiiskop Andres Põder tõi kingitust üle andes esile sünnipäevalapse laia haaret ja võimekust kirikutöös. Ustavad kirikuliikmed meenutasid õnnitlusi üle andes olulisi hetki koos käidud teelt ja ...

Viljakast tegevusaastast

Viljandi praostkonna 14 koguduse esindajad alustasid sinodipäeva armulauaga Taagepera kirikus ning jätkasid koosolekuga Kivimäe turismitalus. Peapiiskop Andres Põderit presiidiumisse paludes nimetas koosolekut juhatanud Marko Tiitus, et tema seitsme praostiks olemise aasta jooksul on kirikupea sinodikoosolekust alati isiklikult osa võtnud, mida praostkond hindab kõrgelt. Tänule tänuga vastates nimetas Andres Põder, et peab Viljandit «oma praostkonnaks», sest alustas ...

Lühiuudised

hugo_lepnurm_eesti_mehed_peeter_sirge_006

Mõisakülas pühitseti orel Möödunud pühapäev oli Mõisaküla koguduses eriline: hooldajaõpetaja Arvo Lasting ja Ari Tuhkanen pühitsesid kirikus Saksamaalt kingituseks saadud oreli. Oreli on ehitanud 1960ndatel Hans Wolf. Ülespanekuks ehitati orelile puidust alus. Pilli pani Mõisakülas üles ja tegi talle noorenduskuuri Soome Nurmijärvi sõpruskoguduse orelimeister, mitmekümneaastase kogemusega oreliehitaja Paavo Wirpi. Tänujumalateenistusel oli külas ja teenis kaasa Nurmijärvi ...

Kirikutööst ei ole kristlasel võimalik kunagi kõrvale jääda

Ligi 40 aastat EELK teenistuses olnud Andres Põder introdutseeriti peapiiskopi ametisse 2. veebruaril 2005. Täpselt kümme aastat pärast seda, 2. veebruaril 2015 seatakse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ametisse uus peapiiskop. Andres Põder jääb emerituuri oma 65. sünnipäeval, 22. novembril. Intervjuus, mille küsimusi said esitada Eesti Kiriku lugejad, on peapiiskop Andres Põder ametijärglasele mõeldes öelnud, et kui uus kirikujuht mõnes küsimuses tema arvamust peaks ...

Öös on kirikuid

Möödunud reede, 23. mai õhtul avasid Tartu kirikud uksed ja võtsid südaööni vastu inimesi. Sel aastal kolmandat korda aset leidnud oikumeeniline projekt hõlmas kirikuid üle kogu linna: osa võtsid nelipühilased, adventistid, katoliiklased, ortodoksid, luterlased, baptistid, metodistid. Esmakordselt oli programmiga liitunud ka baptistide 3D kogudus, mille programm oli eelkõige noortele mõeldud. Tegevust jätkus igas pühakojas keskööni välja. Tartu Frantsiskaani Immaculata ...

Ööde küsimus – MÖÖ või KÖÖ?

Maikuus peetakse mitut sorti üritusi, nende hulgas ka muuseumiööd (MÖÖ) ja kirikuteööd (KÖÖ). Kuuendat aastat Eestis toimunud MÖÖ on seotud rahvusvahelise muuseumide päevaga 18. mail. KÖÖd on Eestis peetud paar aastat, seda oikumeenilisena. Mõlemad on seotud Euroopas 2005. aastal alguse saanud tavaga. Kui MÖÖst on saanud Eestis omanäoline kuvand, mida kasutavad ka paljud otseselt asjasse mittepuutuvad institutsioonid (kirikud, mõisad, turismiasutused), siis KÖÖ süsteemis ...

Kirikuelust 80 aastat tagasi

1934. a maikuu pakkus muusikasõpradele palju elamusi, juba peeti ka laulupäevi ning konservatooriumi järjekordsete lõpetajate seas oli kirikukontsertidel tuntust kogunuid. 1. mail leidis aset praostide ja konsistooriumi ühine koosolek. Arutati, keda võiks oma Jumala juurde läinud Jakob Kuke asemele piiskopiks valida. Üles seati kolm kandidaati: assessor A. Kapp, prof dr H. B. Rahamägi ja assessor J. Varik. Eelmiste aastate eeskujul toimus ka nüüd Tallinna Jaani nelipühi ...

Ülemkarjased aegade tuultes 4. osa

4. Kõige vanem EELK peapiiskopi ametisse astunud mees oli 70aastane Edgar Hark (1908–1986). Turu peapiiskop Mikko Juva pühitses tema 1978. aasta usupuhastuspühal. Ka kiriku nägu tervikuna oli uute tõusulainete eelõhtul eakas. Mõni noor käis kirikus kasvõi sellepärast, et ei saaks öelda, et kirikus pole ühtegi noort. Noori oli, aga nad jõudsid üle Eesti enam-vähem kõigiga tuttavad olla. Nõukogude riik ootas kiriku tegevuse lõppu. Siit algas Edgar Hargi tee kirikujuhina. ...