Lehenumber » Väljaanded » 9. aprill 2014 Nr 17

Õnnitleme

Jüri Pallo 12. aprillil – 51 Ingo-Tiit Jaagu, praost 2. aprillil – 69 Ordinatsioonitähtpäev 8. aprillil – 35 Jaak-Peeter Reesalu, assessor 12. aprillil – 31 Tõnu Linnasmäe, abipraost Mihkel Kukk Algur Kaerma Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti. Kirikumuusikud 10. aprillil Jüri Vaino 13. aprillil Ülle Rebane