Lehenumber » Väljaanded » 9. aprill 2014 Nr 17

Esimene Moosese raamat

Raamatu nimi Kui välja arvata esimene raamat, on Mooses viie Moosese raamatu keskne isik, mistõttu on loomulik, et need on saanud pealkirjaks «Moosese raamatud». Esimest korda esineb selline raamatute nimi 3. sajandil eKr kirjutatud Esra raamatus (6:18). Seal kõneldakse ainsuses Moosese raamatust. Jeesuse ajal tunti neid raamatuid juba Moosese raamatute nime all ja seetõttu võis Jee­sus kõnelda Moosesest, kuigi ta mõtles tegelikkuses Moosese raamatuid, mitte Moosest ...

Gruusia: väike vapper maa impeeriumide piiril 2. osa

2. See pöördumine sai määravaks ja kuningas Mirian III ristimist a 337 loetakse Gruusia kiriku alguseks, kuigi juba Nikaia kirikukogu ajaks 325 olid Kartli ja Egrisi linnas kristlikud kogukonnad. Kirikupea juhib ka riigipead Gruusia lääneosa kirik eraldus Konstantinoopoli, Jeruusalemma, Aleksandria jt Rooma usuliste keskuste mõjuväljast 9. sajandil, tunnustades iseseisvana omamaist Mtshethat. Poliitiliselt ühendas suuremad alad sada aastat hiljem Bagrationide dünastia, ...

Palve

Ilu tagant kumab valu, rõõmu tagant mure ... Võidupalmidest saab okaskroon. Kas jätta siis rõõmustamata? Kas hirm selle ees, mis peab tulema, peaks keelama rõõmu tundmast tänasest päevast? Kuhu jääb siis lootus? Täna tuleb minu Issand ja minu Jumal. Täna ma rõõmustan südamest. Mis hiljem tulema peab, seda ma muuta ei saa. Aga ma tean, et ka siis on tema minuga, kui ma vaid usaldan teda ja hoian kinni tema käest. Kadugu siis hirm! Ainus, mis loeb, on Kristus ja tema ...

Kristuse heast lõhnast

Laanepere,Taavi

2Kr 2:14–17 Lõhnamaailm saadab meid sünnist surmani ja suunab meie igapäevaseid toimimisi ja otsuseid sageli enam, kui seda teadvustada oskame või märkame. Lõhnad on alati olnud tulus äri. Alates trendikatest ja kallitest lõhnaõlidest kuni kodukeemia osakondades pakutavate õhuvärskendajateni. Üksvahe oli kohutav komme riputada autodesse lõhnakuuski – seda võinuks ka lõhnaterrorismiks nimetada. Olen alati imetlenud idamaa pudi-padi poodide müüjate vastupidavust ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname sind, et sa armastasid maailma ja lasid oma Pojal minna pühasse linna, et kannatada seal meie eest ja kanda meie patud. Aita meil oma elu muuta ja parandada selleks, et elada sinu Poja tahte kohaselt. Ole õnnistamas palmipuudepüha ja aita meilgi sind ülistada ja kiita kõigi sinu heade tegude eest. Aamen.

Aukuninga alandustee

Palmipuudepühaga algab Jeesuse elu kõige otsustavam nädal. Sel päeval Jeesus ratsutab eesli seljas Jeruusalemma. Lähenemas olid juutide suurimad pühad, paasapühad, ja nende tähistamiseks oli pühasse linna tulnud tuhandeid palverändureid. Paasapühadel meenutati Iisraeli rahva vabanemist Egiptuse orjusest, mis oli olnud rahva identiteedi seisukohalt väga oluline sündmus ning mida iga korralik juut tähistas. Nii võis toona näha linnas tõelisi rahvahulki, kes olid pühade tõttu ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 13

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 2. aprilli küsimusele Laisk inimene on see, kes peaks jälgima sipelgate tegevust ja eeskujuks võtma nende töökuse (Õp 6:6–9). Toimetusse laekus 15 vastust, loosi tahtel saab auhinna Helvi Laas. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga. KÜSIMUS 13. Paulus kohtus Korintoses ühe Roomast väljasaadetud abielupaariga, kes nagu Pauluski ...

Regilaulumissa ettekanne Järvamaal

12. aprillil kell 18 on Järva-Jaani kirikus koostöös Tartu Ülikooli-Jaani kogudusega regilaulujumalateenistus ehk regimissa. Kahe koguduse sõpruskohtumise raames tutvutakse päeva alguses Järva-Jaani ja ümbruskonna vaatamisväärsustega ning õhtul peetakse ühine regilauludega teenistus. Tartu Ülikooli-Jaani koguduse poolt välja antud lauluraamatu «Regilaule ja vaimulikke värsse» ja eestlauljate abiga saab mõnusalt järele laulda ja missal kaasa teenida. Kõik on oodatud kaasa ...

Vennastekoguduse vaimulik suvepäev Nabalas

31. mail kell 11 algab Nabala vennastekoguduse palvemajas (Paekna küla, Kiili vald) vennastekoguduse suvepäev teemal «Usk». Suvepäev sisaldab teemakohaseid ettekandeid, rühmatöid, muusika- ja palvehetki jms. Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad vennastekoguduse liikumisega lähemalt tutvuda. Päeva korraldab Eesti Evangeelne Vennastekogudus. Suvepäeva osavõtutasu on 5 eurot (sisaldab kaks söögikorda). Osavõtusoovist teatada ...

Peatselt algab registreerimine kiriku noortepäevadele

Kõik noored ja noortejuhid on teretulnud 10.–13. juulini Rakverre osalema JäPel. Selle aasta teema on «Kõige vägevam!». Registreerimine algab õige pea. Seekord ühendab JäPe oma jõud Nelja Tuule ristirännakuga (Kirsti Malmi, kirsti.malmi@eelk.ee), mis tähendab, et Rakverre on oodatud kõik, kes on huvitatud misjonist. Info ja registreerimine www.jape.ee.

Kontserdid

Kevadkontsert Narva Aleksandri kirikus 11. aprillil kl 18. Esinevad sopran Svetlana Musina, orelil Irina Vavilova. Tasuta. Ansambli Orthodox Singersi kontsert 13. aprillil kl 16 Loksa Maarja ja kell 19 Kuusalu Laurentsiuse kirikus. Kontsertidega tähistatakse ansambli 25. sünnipäeva.

In memoriam Praost Matti Hakkarainen

matti hakkarainen

In memoriam Praost Matti Hakkarainen 1.08.1925 – 22. 02. 2014 Matti Ilmari Hakkarainen sündis Helsingis ülemtolliametniku perre 1. augustil 1925. Haavatasaamine 1944. aastal JR 7 jäägrirühmas andis 19aastasele noormehele põhjust elumuutuseks ja tema kutsumuseks sai pastoriamet. Ta ordineeriti 1951 Tamperes ja kutsuti Kesk-Helsingi koguduste noorsoopastoriks. Teenis mitmes koguduses õpetajana ja oli Helsingi koguduste noorsootöö juht 1963–1971.  Aastail 1971–1992 teenis ...

Täienduskoolitus kirikumuusikutele ja organistidele

14. aprillil kell 10–17 toimub usuteaduse instituudis täienduskoolitus Hugo Lepnurme koraalieelmängudest. Koolituse eesmärk on õpitu kaudu rikastada koguduse jumalateenistusmuusikat. Oodatud on kirikumuusikud, organistid ja UI kirikumuusika osakonna vilistlased. Koolitaja Kristel Aer. Kursuse tasu 15 eurot, info ja registreerimine 10. aprillini aadressil ui.kirikumuusika@eelk.ee või tel 514 6341 Kersti Petermann, 502 0950 Kristel Aer.

Täname

JANE MADI ANONÜÜMNE ANNETAJA Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Tänu

Tänan kõiki, kes meid raskel hetkel toetasid, kaastunnet avaldasid ja meie eest palvetasid. Ants Tooming perekonnaga