Slava Ukraine

Lehenumber 9. aprill 2014 Nr 17 Archives - Eesti Kirik

Kandidaadiks Ove Sander

Tallinna praostkonna sinod valis 3. aprilli koosolekul Jaani kirikus peapiiskopikandidaadiks häälteenamusega Nõmme Rahu koguduse õpetaja, EELK Usuteaduse Instituudi rektori dr Ove Sandri.   Uus peapiiskop valitakse kirikukogu istungjärgul 25. ja 26. novembril. Peapiiskopikandidaate oli kaks: Tallinna Toomkoguduse õpetaja, EELK Konsistooriumi kantsler Urmas Viilma (40), kelle on juba esitanud Ida-Harju praostkonna sinod, ja Ove Sander (43). Abipraost Arho Tuhkru selgitas ...

Kõneldi väärtuskasvatusest kristlikus koolis

Tartus toimus Eesti Kirikute Nõukogu ja Tartu luterliku Peetri kooli korraldatud konverents «Kristlik väärtuskasvatus – teooria ja praktika». Üritus oli mõeldud kristliku haridustöö tegijatele. Pärast tervitust ja avapalvet pidas Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev ülevaatliku ettekande kristlikust ja üldisest kooli väärtuskasvatusest ning selgitas holistliku väärtuskasvatuse ehk hingehariduse eelist. Samuti valgustas tema ...

Eesti Kiriku lugejate nädalalõpu piiblikursus

Aeg: 29.–31. august. Koht: Põltsamaa pastoraat ja kirik. Maksumus: R, L, P 42 eurot, L ja P 25 eurot. Hinna sees majutus, toitlustus ja materjalid. Kursusel käsitleme Pauluse kirju Uues Testamendis. Lektorid: mag Vallo Ehasalu, dr Kaido Soom (Kristlik kunst ja sümboolika), dr Ain Riistan (Käsu teod ja õndsakssaamine). Esimesel õhtul vaatame kristlikke filme, teisel õhtul toimub vestlusring «Kuidas olla hea vanem peres ja aktiivne koguduseliige». Pühapäeval osaleme ...

E-matused

Võisime sugulase Tarmoga olla umbes viieaastased, kui ühel hommikul vanaisa ütles meile, et võiksime võtta vähe vaiksemalt, sest vanavanaema hakkab surema. Hetk hiljem seisti vanavanaema voodi juures, vahetati temaga viimseid sõnu ning pärastlõunaks oligi ta surnud. Mul on üsna selgelt meeles, et ehkki vanavanaema surnukeha oli veel mitu päeva kampripiirituse lõhna täis majas, ei tundnud ma luupainajaid teadmisest, et magasin olukorras, kus kõrvalruumis oli surnukeha. Mõned ...

Lauldud sõnumil on mitmekordne vägi

Jyrjo_Tuuliki

On üldlaulupeo aasta. Tuhanded lauljad on kogu aasta vältel õppinud kauneid laule kodumaast, vabadusest, muusikast, elurõõmust ja kõigest muust kaunist. Isegi teadmata, kas nad peole üldse pääsevadki, sest soovijaid on rekordarv ning on rõõm tõdeda, et eestlaste lauluarmastus paistab vaid kasvavat. Samuti on Suure-Jaani vaimuliku laulupäeva aasta, mis on pühendatud Hugo Lepnurme 100. sünniaastapäevale ning kus kõlavad kiituslaulud Jumalale, laulud usust ja armastusest, ...

Abielu vajab kiriku tuge

Ruotsala,Pia  2013

Viimase kuu olen pühendanud abielule, aga mitte ainult enda omale, vaid Eesti esimese abielukonverentsi korraldamisele. 29. märtsil toimus Tallinnas kristlik abielufestival «Kahekesi koos». Selle korraldajaks oli Eesti Evangeelse Alliansi abielutoimkond, keda toetas ka Eesti Kirikute Nõukogu. Pereelus on tähtis leida aega laste jaoks, kuid veel tähtsam on leida aega abikaasa jaoks. Abielufestivalil jagasid Karmen ja Meelis Maikalu sama mõtet oma vanema lapse sõnadega, mida ...

Meie oma Piibel

Mul oli au selle nädala lehenumbri tarbeks usutleda Kristiina Rossi eestikeelse piiblitõlke ja selle arengu kohta. Peale äärmiselt meeldiva intervjuu sain ka ise mõndagi uut teada sellest sadu aastaid kestnud tõlkeprotsessist, mis jätkub rohkem või vähem, kuni meil eesti keelt on. Ilmus ju selle aasta alguseski Urmas Nõmmiku sulest Iiobi raamatu uustõlge, möödunud aastal valmis Enn Kivinurme psalmide uustõlge. Pean tunnistama, et teadsin seni kahetsusväärselt vähe meie ...

Usuteaduse instituut läbis edukalt kordushindamise

Usuteaduse instituudis (UI) toimus märtsis kordushindamine. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamiskomisjon – Tallinna ülikooli prof Mati Heidmets (esimees), liikmed Einike Pilli (TÜ), Sander Sirel (TÜ), Jane Kreek (EMTA) ja Liina Siib (EKKA) – oli professionaalne ning selle liikmed olid end väga hästi kurssi viinud instituudis toimuvaga. Instituudi rektori Ove Sandri sõnul oli tulemus väga hea. «EKKA ekspertkomisjoni hinnangul vastasid kõik õppekavad ...

Viru praost soovib kiriklikku haldusreformi

Viru praostkonna praost Peeter Kaldur näeb kolme iseseisvat luteri kogudust Ida-Viru maakonnas. 23. aprillil Käsmus toimuvaks Viru praostkonna sinodiks on praost Peeter Kaldur kirjutanud aruande, kus pakub välja tõeliselt suurt muudatust koguduste elus. Näiteks Ida-Virumaale jääks vaid kolm omaette kogudust: Jõhvi, Narva ja Iisaku. Seejuures Narva-Jõesuu kogudus jääks Narva abikoguduseks, Pühajõe ja Lüganuse Jõhvi abikogudusteks ning Illuka ja Tudulinna Iisaku ...

Otsused

Torrim 1

Konsistooriumi aprillikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 89 lg 1 alusel EELK Konsistoorium otsustab vabastada Tõnu Taremaa Tori koguduse hooldajaõpetaja kohustustest ja määrata Enn Auksmann koguduse hooldajaõpetajaks 1. aprillist. Assessor Gustav Piiri ettepanekul nimetati Eha Kraft (Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja) EELK esindaja asendajaks Eesti Kirikute Nõukogu religiooniõpetuse ümarlaual. Jutlustajatele esitatavate haridusnõuete ja eksamineerimise korra ...

Piibli rollist eesti keele arenguloos

Piibli tundmist on ikka peetud hea hariduse näitajaks. Ometi on selle hästituntud teksti tõlkeprotsess olnud märksa keerulisem, kui võiks arvata. Uurisin eesti keele instituudi vanemteadurilt Kristiina Rossilt, millal toimus Piibli tõlkimine eesti keelde ja kuidas on see meie keelt mõjutanud. Millistesse etappidesse jaotus Piibli esmane tõlkimine eesti keelde? Laias laastus võib kogu tõlkimise jagada kolme etappi. Esimest, reformatsioonieelset ajajärku võib nimetada ka ...

Kuidas kogudus toimib?

Aastaid kiriku kaastööliste koolitust koordineeriv Kat­rin-Helena Melder veendub järjest enam aktiivsete koguduseliikmete koolitamise vajalikkuses, olgu kogudus suur või väike. «On näha, et inimesed vajavad elementaarseid teadmisi meie kiriku ülesehitusest, toimimisest ja seadusandlusest. Nad vajavad lahtimõtestamist, miks nad kogudusetööd teevad, ja seda mitte ainult üksi, vaid koos teistega, suheldes. Külastan ise täiendkoolitusi, et osata jagada teavet selle kohta, ...

Album «Terra Mariana» rahvusraamatukogus

Rahvusraamatukogu 5. korruse teabesaalis saab 4. juulini näha albumit «Terra Mariana 1186–1888». Valges nahkköites ja metallkaunistustega album kaalub 50 kg. Tegemist on faksiimilega luksusalbumist, mille originaali Balti provintside katoliiklased kinkisid 1888. aastal Rooma paavstile Leo XIII-le tema preestriks pühitsemise 50. aastapäeval. Kinkealbumi mõtte algataja oli krahvinna Maria Przezdiecka (snd Tiesenhausen, 1823–1890). Olulist rahalist abi saadi ajaloolaselt ja ...

Martin Lipp jättis jälje eesti kultuurilukku

Martin Lipu 160. sünniaastapäeva tähistati 6. aprillil Nõo Püha Laurentsiuse kirikus armulauaga jumalateenistusega, kus jutlustas õpetaja Mart Jaanson ning laulsid koguduse segakoor ja meesansambel, kiriklikule osale järgnes seltskondlik. Martin Lipu surma puhul kirjutas 1923. aasta Postimees: «8. märtsil suri Nõos ärkamisaegne tegelane ja kirikuõpetaja Martin Lipp, tuntud luuletajana, genealoogina ja haridus- ning kirikuloo uurijana.» Ajaleht väljendas kokkuvõtlikult ...

Maavanemaga ühisel nõul viinakuradi vastu

Rapla maavanem Tiit Leier kutsus maakonna koguduste juhid tavapärasele kevadisele kokkusaamisele, kus kõneldi olulistel teemadel. Möödunud esmaspäeval Märjamaal toimunud maakonna koguduste päeval sai ühe ettekandjana sõna pühakodade programmi koordinaator Sille Sombri muinsuskaitseametist. Loomulikult oli teemaks see, mis alusel ja mis tingimustel on kogudustel õigus alanud programmist toetust taotleda. Ettekandja tegi ülevaate programmi möödunud kümneaastasest etapist ...