Lehenumber » Väljaanded » 26. märts 2014 Nr 14

Õnnitleme

Kalle Rebane, diakon 26. märtsil – 53 Mart Jaanson 31. märtsil – 48 Kylliki Pitts 1. aprillil – 72 Ordinatsioonitähtpäev 31. märtsil – 18 Tiiu Hermat (preestriordinatsioon 09.09.1997) Kirikumuusikud 28. märtsil Maiu Linnamägi 29. märtsil Reet Lend 23. märtsil sündis Allan ja Pille Kähriku perre tütar. Õnnit­leme ja soovime vanematele ja lapsele Jumala ligiolu.