Slava Ukraine

Lehenumber 19. märts 2014 Nr 13 Archives - Eesti Kirik

Muusikatöö on koguduse hing ja süda

EELK Kirikumuusika Liidu (KML) üldkoosolekul esmaspäeval, 17. märtsil räägiti kirikumuusiku tööst mitmest vaatevinklist, saabuvatest laulupäevadest, arutleti liidu tuleviku üle. Avapalvuse pidanud peapiiskop Andres Põder soovis kirikumuusikutele edu saabuvate kiirete aegade puhul, kus tulemas on praostkondade laulupäevad, Suure-Jaani vaimulik laulupäev, üldlaulupidu ja tuleval aastal Tartus vaimulik laulupäev. Assessor Tiit Salumäe tervitas ja tänas kirikumuusikuid ning ...

Solidaarsustunde ja kiriku ühtsuse nimel

13. märtsil nõu pidanud EELK vaimulike teenistussuhetega tegelev töörühm otsustas korraldada kevadel teabepäeva. Keskkassa rahalist seisu jälgivat ning vaimulike teenistuslepingute ja keskkassast palgatoetuste määramise temaatikaga tegelevat töörühma juhib piiskop Einar Soone (liikmed konsistooriumi kantselei juhataja Ülle Keel ja kantsler Urmas Viilma), kes Eesti Kirikule antud intervjuus nentis, et komisjoni hinnangul on õhus mitmeid põhimõttelisi lahendusi vajavaid ...

Kiriku mitu nägu

Valdur Mikita väidab oma raamatus «Lingvistiline mets», et eesti kultuuri mõistmise üks nurgakive on multiidentiteet. Nii nagu Eesti loodusel on mitu nägu, on rohkelt erinevaid ilmeid ka Eesti ajalool ja kultuuril. Erinevatest tahkudest on hirmus raske kokku seada ühte kõikehõlmavat kuvandit. Niipea kui  hakkame otsima oma identiteedile ühist alusmüüri, muutub meie enesekuvand tugevasti moonutatuks. Mikita meelest on eesti kultuur juba sünnist saati olnud mitmetuumaline: ...

Nähtavad ja nähtamatud palvevastused

Jaan Jaani

Üle mitme aasta osalesin minagi Roostal vaimulike konverentsil. Tänan tagantjärele korraldajaid ja ettevõtmise läbiviijaid. Ka ettekanded olid päevakohased ja andsid mõtlemisainet. Samuti oli töötubasid mitmeid, kuhu sai end kirja panna. Üks töötubadest käsitles palveelu. Aga üllatuseks selle teema vastu praktiliselt huvi puudus. Nii istusime ainult neljakesi all keldritoas ja mõtisklesime selle üle, mis see palve siis tegelikult on ja kui sügavad on meie palved. Kas oleme ...

Eesti eetilisest elust kristlikus võtmes

M6tsnik,Helmut

Eetika tähendab eelkõige inimestevahelise käitumise norme, mis võimaldavad konfliktivaba suhtlemist. Aga ka muu ümbritseva loodusega suhtlemise normid kuuluvad eetika valdkonda. Kõige olulisemad ja universaalsemad eetilised käitumisnormid on kirja pandud Piiblis. Nende hulgast kõige olulisem on Matteuse evangeeliumis (7:12): «Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!» Selle kristliku eetilise normi paralleelvorm on Luuka evangeeliumis ...

Inimene ongi ajalugu

Eesti Rahva Muuseumi vabatahtlikuna olen aidanud helilindilt üles kirjutada intervjuusid väliseestlastega. See on vaimustav, valgustav ning meeltesse talletuv kogemus. Kui vanema põlve eestlased räägivad veatus, isegi aktsenditus emakeeles, siis nooremad jäävad ajuti õige eestikeelse sõna leidmisel kimpu ning peavad mõtte edasiandmiseks kasutama suupärasemat (võõr)keelt. Olen nõus president Lennart Meriga, kes koguteose «Eesti rahva elulood» eessõnas kinnitab, et inimene ...

Evald Saagi toetusfondist on esimesed stipendiumid jagatud

Läinud nädalal teatas usuteaduse instituudi (UI) usuteaduskonna dekaani kt Randar Tasmuth, et värskelt rajatud Evald Saagi nimeline toetusfond on andnud välja esimesed stipendiumid. Välja anti kolm stipendiumi à 500 eurot, kusjuures teine ja kolmas stipendium jagati kahe stipendiaadi vahel. Esimese stipendiumi sai Joel Pulk (magistriõpe, usuteadus), teine stipendium läks jagamisele Jaana Vainu ja Edgar Roditšenko (magistriõpe, kristlik kultuurilugu) vahel ning kolmas ...

Hugo Lepnurm – Eesti orelitule valvaja

Eesti kuulsaima kirikumuusiku, organisti, helilooja ja pedagoogi Hugo Lepnurme (1914–1999) sünnist möödub tänavu 31. oktoobril sada aastat. Ühe meie silmapaistvama kirikumuusiku mälestuseks korraldab Hugo Lepnurme Muusikaühing aasta jooksul igal pool Eestis kontserte ja kirikumuusikaüritusi. Koraalieelmängud mälestusorelilt Valmis on saanud CD «Hugo Lepnurm. Koraalieelmängud», mille esitluskontsert oli Tallinna Metodisti Kirikus. See on esimene orelimuusika plaat, mis ...

Kaasõpilastele Jeesuse Kristuse sõnumit edastades

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus koondab endas kristlastest üliõpilasi ja ülikoolide vilistlasi. Uurisin ühenduse kevadiste plaanide kohta. Vastasid peasekretär Egle Hollman ja liige Carmen Karabelnik. Carmen Karabelnik: Tartus toimuvad EEÜÜ üritused kolmapäevaõhtuti. Aprillis-mais on plaanis korraldada erinevatel teemadel arutlusõhtuid, kuhu kutsume vastavat teemat kristlikust vaatepunktist avama mõne külalise väljastpoolt. Teemasid oleme planeerinud mõeldes ...

Otsused

Jyrjo,Villu2010

Konsistooriumi märtsikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 114 lg 2 alusel EELK Konsistoorium otsustab registreerida Urmas Viilma EELK peapiiskopikandidaadiks. EELK kirikuseadustiku § 89 lg 1 alusel konsistoorium otsustab peatada õp Villu Jürjo (fotol) ametiülesannete täitmine Narva koguduses 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata praost Peeter Kaldur Narva koguduse hooldajaõpetajaks 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata õp Villu Jürjo Viru praostkonna ...

Aino Aarniste teab, et ta on Jumala laps

«Tüdruk, hakka kirjutama!» ütles õpetaja Aino mulle 5. klassis kirjanduse tunnis. See oli aastal 1980. Jäin mõtlema. Jäin aastateks otsima ja mõtlema. Õpetaja Aino meenus aga vahel ikka ja jälle. Soe, suur ja turvaline õpetaja Aino väikses armsas Nõva koolis. Nõva metsad, meri, kolhoosi kartulipõllud … neid ei ole võimalik unustada. Pikkade aastate järel kohtusin ma oma õpetajaga taas 2007. aastal Nõva kooli vilistlaste päeval. Üle õhtuse hämara taeva kandub kõrvu ...

Tuuleväljad ja neil käijad

Roland Tõnisson, kirjanik ja endine EELK vaimulik, esitles 22. veebruaril oma uut raamatut «Tuuleväljad». Teos koosneb kümnest lühiloost, mis on mõeldud täiskasvanud lugejale elu ja inimeste üle mõtisklemiseks. Tuuleväljade sünd Raamatu viimane lugu «Kõige algus» oli autori esimene kirjanduslik töö, millega ta tegi algust juba 2004. aasta jaanuaris. Toona ei olnud tal veel plaanis kirjutada raamatu jagu tekste, vaid kirja sai pandud see, «mis sees kripeldas». Ka ...

Keda valida ülemkarjaseks?

Praostkonna sinodil on pädevus esitada kirikukogule üks peapiiskopikandidaat, samuti on oma kandidaadi esitamise õigus vähemalt kümnel kirikukogu liikmel. Et aega peapiiskopikandidaatide esitamiseks on sügisese kirikukogu istungini ja alles esimene praostkond on oma valiku avalikkuse ette toonud, on põnevamad ajad veel ees. Esimene kandidaat esitatud Mis ei tähenda, et pinevus juba ei kruviks tuure: teemaga tegeldakse kuluaarides ja sõlmitakse mitteametlikke ...

Eestlaste valu on talletatud muuseumis

kyyditamine

65 aastat tagasi 25. märtsi varahommikul algas Eestis küüditamine. Nõukogude võim otsustas Eestist igaveseks NSV Liidu kaugematesse piirkonda­desse eriasumisele saata üle 20 000 inimese. See moodustas ligikaudu 2,5% tollasest Eesti elanikkonnast. Suurem osa neist saadeti Krasnojarski kraisse ja Novosibirski oblastisse. Väljasaadetavate kogumine nn laadimispunktidesse kujunes väga aeglaseks ning inimeste pealelaadimine raudteevagunitesse venis 29. märtsini. Vambola ...

Peterburis kõneldi perekonna kaitsest

Vene Õigeusu Kiriku Moskva patriarhaat kutsus kokku oikumeenilise konsultatiivkomitee koosoleku Peterburis Boris Jeltsini nimelises raamatukogus. Eestit esindasid Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel, EELK esindaja EKNis Tiit Salumäe, MPEÕK Narva piiskop Lazar ja EELK Tallinna abipraost Arho Tuhkru. Konsultatiivkomitee keskendus perekonna ja lastekodu teemale. Paljud valupunktid, mis puudutavad perekonda, üksikvanemaid, puudega lapsi ning lastekodusid, on ...