Slava Ukraine

Lehenumber 12. märts 2014 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Paastuaeg Setumaa äärel

Alanud paastuaeg viis mind külla Räpinasse. Koguduse õpetaja Urmas Nagel kõneles, kuidas seal paastu peetakse ja milliseid mõtteid paastuaeg tekitab. Kuidas tänapäeva inimene mõistab paastuaja tähendust ja mil viisil peetakse paastu teie koguduses? Ma arvan, et selles osas ei erine meie kogudus teistest luterliku traditsiooniga kogudustest. Suur osa ei praktiseeri paastu väga, aga on inimesi, kes seda järgivad, olgu siis näiteks toitumises või mingis ...

Nagu veeojad kõrbes

Reedel, 7. märtsil tähistati maailma palvepäeva – päeva, mil kristlased üle maailma pöördusid Jumala poole Egiptuse naiste loodud palvetega teemal «Nagu veeojad kõrbes».   Maailma palvepäeva oikumeeniline jumalateenistus peeti ka Tallinna Eelimi nelipühi kirikus. Palveid ja pühakirjatekste lugesid naised Tallinna luteri, baptisti, metodisti ja nelipühi kogudustest. Laulis Tallinna oikumeeniline naiskoor, kus lauljaid peamiselt Jaani, Kaarli ja Oleviste koguduse ...

Peapiiskop peab esmalt olema palvetaja

Hoolimata võimalikest struktuursetest muudatustest, hoolimata sellest, et kirikus on ka praegu rohkem kui üks piiskop ning nende arv võib ja peabki kasvama, hoolimata kirikuvalitsuse suurusest, on ikka üks kirikupea, kes on erinevate arusaamade ja vaidluste puhul otsustavaks instantsiks, andes lõpliku ja viimase vastuse eriarvamuste üleskerkimise puhul. Peapiiskopi valimisel sügisesel kirikukogul langetatakse otsus hoolimata kõikidest argumentidest subjektiivselt, inimliku ...

Aeg sõnadest paastuda

Urmas Viilma

Hiljutiste Ukraina sündmuste arenedes oleme võinud jälgida, kuidas sõnadega saab efektiivselt sõda õhutada ja edukalt selle sõja meie igaühe koju importida. Oleme olnud tunnistajateks, kuidas lugupeetud parlamentäärid, kes muidu on harjunud sõdima kodustes oludes ja poliitiliselt opositsioonis olevate sisevaenlastega, annavad Ukrainast lahingureportaaže, silmad adrenaliinist sädelemas. Need, kelle igapäevaseks leivaks on retoorilised kõned väikestest lastetoetustest ja ...

Tuhka pähe või Facebooki

Tiitus,Marko

Nädal tagasi algas paastuaeg – tuhkapäevaga, mis on saanud oma nime muistsete iisraellaste kombest endale patukahetsuse märgiks tuhka pähe raputada. Ka itkemine, enesele vastu rinda löömine või riiete lõhkikäristamine kuulus avaliku leina ja kahetsuse juurde, sest semiit ei jätnud kunagi oma emotsioone füüsiliselt väljendamata. Eestlastega on vastupidi – kui meie hulgast peaks keegi endale tuhka pähe raputama, siis on see teiste jaoks kahtlane. Tõelised tunded on need, mis ...

Informeerituse pimedus

Viimasel nädalal olen palju mõelnud informatsiooni ja informeerituse petlikkusele. Valusaim näide on aktiivne propaganda, mis keerleb Ukraina-Vene konflikti ümber ja mida veskid Venemaal vahetpidamata jahvatavad: kuidas Ukraina ootab rõõmuga Vene abi, kuidas USA hoopiski leppeid rikub, kuidas kohalikke venelasi nii religioossetel kui etnilistel põhjustel taga kiusatakse. Ja inimesed loevad ja usuvad, sest kuvand meediast kui tõepärase info edastajast on nii tugev. Veel üks ...

Üks küsimus: Mis on tänapäeval paastu eesmärk?

kibur 2013

Tauno Kibur, Tapa Jakobi koguduse õpetaja: Kõigepealt natuke sellest, kuidas paastu kirjeldatakse Piibli heebrea keeles. Hbr sõna tsum või tsom väljendab vanades piktogrammides küljeli oleva inimesena ja lainetes vee pinnana (m väljendab ka pulseerimist; verd, liikumist) vaikiolekut/tagasitõmbumist/peidusolekut enne uue ringi algust – nõnda on see ilmselt väga arhailine sõna ja on tähendanud üleminekuaega talvest kevadesse, mil talvevarud on lõppemas ja uus toiduring pole ...

Pauluse kirik võtab üha enam ilmet

Tartu Pauluse kirikus käib töö täie hooga ja iga kuu toob ehituse käiku uusi nüansse. Kui Tartu suurim kirik kogudusele ja linlastele avatakse, võtab pühakoda sisenejal suu lahti. Julgen seda kinnitada, sest praegu avanevat vaatepilti oli veel poole aasta eest raske ette kujutada. Iga tehtud tööga muutub kirikusaal tunduvalt. Konkursi ootel Sihtasutuse Tartu Pauluse Kirik juhataja Elo Süld istub kiriku taha platsile veetud soojakus ja on süvenenud töösse, et ette ...

Lühiuudised

Viljandi Jaani kogudus avab lastehoiu Viljandis avatakse aprillikuus kristlikel väärtustel põhinev lastehoid. Linna südames asuvas majas pakutav lastehoiuteenus on perekeskne ja mõeldud peale lastehoidmise ka vanemate nõustamiseks ning soovi korral pakutakse regulaarset supervisiooni. Projekti vedajaks on Viljandi Jaani kogudus, kes soovib lastehoiu kaudu luua lisaväärtust kogukonna terviklikul toimimisel – nii osaletakse väärtustele rajatud uue põlvkonna kasvatamisel. ...

Õpetaja Jaan Tammsalu: tunne oma inimesi

EELK kogudustes on tööl nii palgalised töötajad kui ka vabatahtlikud töötegijad. Ametinimetuste järgi vaimulikud, sekretärid, raamatupidajad, muusikud jne. Valdkondi, millega inimesed tegelevad, on palju. Ajasime Tallinna Jaani koguduse õpetaja praost Jaan Tammsaluga juttu kirikus tehtavast tööst ja töötegijatest. Kui palju on Jaani koguduses töötegijaid? Jaan Tammsalu: Arvud ei väljenda tegelikku olukorda. Kui rääkida palgalistest töötegijatest täpsustamata, kes töötab ...

EELK Perekeskuse töö käivitamine on läinud hästi

Aasta alguses avati Tallinnas Lastekodu tänavas esimene EELK Perekeskus, millele järgnes teenuse laienemine veebruaris Harkujärve kirikusse. Praegu pakuvad perenõustajana hingehoidu ja pereteraapiat Kärt Kase, Ülo Vaher ja Pia Ruotsala. Märtsis hakkab Tallinna vastuvõtus vabatahtliku perenõustajana tööle ka psühholoog Pille Kolosov, pereteraapiat õppiv eripedagoog ja ülikooli õppejõud Lii Lilleoja ning hingehoiuterapeut Anneli Nuutinen Soomest. Abi mures ja lohutust ...

Kümme aastat kohtumisi

Käesoleval aastal toimus Evangeelse Luterliku Kiriku Põhja-Saksamaal (Põhjakirik) ja Balti luterlike kirikute vaimulike kohtumine 10.–14. veebruarini Tallinnas EELK usuteaduse instituudis. Sel korral oli teemaks «Te tunnete neid nende lauludest – reformatsioon ja muusika». Osalejaid oli ühtekokku 30, teemast tingituna kuulus nende hulka peale vaimulike ka kirikumuusikuid. Põhjakiriku poolt juhatasid kohtumist õp Christa D. Hunzinger ja õp dr Claudia Tietz, EELK poolt ...

Kongress koondas naisi mõtteid vahetama

Vahetult enne naistepäeva peeti möödunud reedel 79 aasta järel naisorganisatsioonide eestvõttel Eestimaa naiste kongressi, järjekorras kuuendat, mis kandis pealkirja «Eesti kasutamata võimalus». Kongressil osalejaid tervitanud riigikogu aseesimees Laine Randjärv toonitas naiste rolli tähtsust otsustustasandil: «On väga oluline, et nii meestel kui naistel oleksid võrdsed võimalused ja kohustus ühiskonnas kaasa rääkida, otsustes osaleda ja kujundada meie ...

Koguduse liikmed teevad sõna ja muusika õhtuid

Tuhkapäeval, 5. märtsil peeti Tallinna Toomkiriku käärkambris kolmandat korda sõna ja muusika õhtut, seekord oli teemaks «Tulge minu juurde kõik». Paastuaja alguse puhul rääkis koguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt, kes küsis, kas ei peaks paastuajal ka sõnadest paastuma. Peaksime mõtlema rohkem sellele, et sõnad ei ole raisata ja sageli ei oska me pidada väikestki pausi. «Keel on inimeste elu vahend, vaikimine annab sõnadele jõu,» rõhutas Treufeldt ja avaldas ...

Pluss kirjutab südame silmadest

pluss

Märtsis jõudis lugejateni ajakirja Pluss järjekordne number, mis keskendub kevadesse sobivatele teemadele. Noorte toimetatud ja noortele (põhiliselt) mõeldud kristlik ajakiri seab ülesandeks julgustada oma sihtrühma leidma ja hoidma kontakti Jumalaga. Kus näha Jumalat? Pluss annab seitse vihjet: sõnas, inimestes, iseendas, looduses, kirikupingis, Jeesuse nimes, tema otsimises. Et noorte jaoks on tähtsad eeskujud, kelle moodi olla, vahendab Pluss mitu persoonilugu ...