Slava Ukraine

Lehenumber 5. märts 2014 Nr 11 Archives - Eesti Kirik

Valget, punast ja rohelist kandes

Paastukuu esimesel päeval tähistas Tartus Eesti vanim naisüliõpilaskorporatsioon Filiae Patriae oma tegevuse Eestis taastamise 25. aastapäeva. Jumalateenistusel Jaani kirikus teenisid organisatsiooni vilistlased õpetajad Margit Nirgi ja Kerstin Kask. Veerandsada on viiv ajameres, aga igavik väikerahva loos. Sellest lühema ajaga ehitati üles Eesti ühiskond 1920ndatel. Astudes sama jalga noore vabariigiga otsustasid emakeelse Tartu ülikooli kümme naisüliõpilast 1920. ...

Kirikud kogukonnakeskusteks

Muinsuskaitseamet ootab 31. märtsini taotlusi toetuse saamiseks riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018» uuest valdkonnast. Uus valdkond – pühakodade jätkusuutlik kasutus – seab eesmärgiks leida nutikaid lahendusi kasutuseta või vähest kasutamist leidvate pühakodade uuele elule äratamiseks, et neid kasutusse tagasi tuua. Selleks on riik 2014. aastaks eraldanud muinsuskaitseameti kaudu toetuste jagamiseks 6000 eurot. Toetuse taotlejaid innustatakse ...

Minu piiskopid

Käesoleval aastal toimuvad EELK peapiiskopi valimised ja seda teemat puudutavad mõtteavaldused on mulle üha sagedamini meelde toonud isiklikud mälestused meie kiriku senistest ülemkarjastest. Eelkõige olen mõelnud nendele piiskoppidele ja peapiiskoppidele, keda olen isiklikult näinud või kellega kokku puutunud. Minu vägagi subjektiivsed mälestused algavad Edgar Hargiga ja lõpevad Andres Põderiga. Edgar Hargi peapiiskopiks olemise ajal ei olnud ma koguduse liige, vaid ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks tuhkapäeval, 5. märtsil 2014

Andres Põder

«Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda tundmise kaudu! Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.» (2Pt 1:2–3) Nende sõnadega juhatab apostel Peetrus sisse oma teise kirja. Niisiis, meile on antud kõik eluks vajalik. Ometi oleme kuulnud Eesti vähenevast rahvaarvust. See oli teemaks presidendi aastapäevakõnes, sellest rääkis ...

Harimatus ajab lausa karjuma

Meil on nii suur harimatus religiooni suhtes, et lausa karjuma ajab. Kui näiteks loeme repliike Toomas Pauli artiklite kohta lehtedes, siis tuleb küll hirm naha vahele – kuidas saab nii harimatu olla! Ja eks ole ikkagi selles süü, et meil puudub koolis usuõpetus. Eesti vabariigi esimese iseseisvuse ajal andis Tennmann välja lastele kooliõpikutena väikesi raamatukesi usuõpetuseks. Praegu meil puuduvad spetsiaalsed kooli jaoks kirjutatud raamatud. Olgu tegu luteri või muu ...

Patukahetsusest armukuulutuseni

Möödunud nädala pühalikul ja pidulikul iseseisvuspäeval saatis neid paljusid peresid, kus tuleb vanurit või puudega inimest hooldada, igapäevane karm reaalsus. Riigi abi on tagasihoidlik, kuigi tervis võib olla kustunud selle sama riigi arengusse panustades. Teinekord tuleb eakal inimesel mitu aastat hoolitseda haige abikaasa eest, aega ja võimalust oma tervise eest hoolt kanda vaat et polegi. On ju hooldekodud, päevakeskused, sotsiaaltöötajad, ent probleemiga iga päev ...

Alanud on registreerimine 2015. a vaimulikule laulupeole

Logo_2015

3.–5. juulil 2015 toimub Tartus EELK kirikupäev ning vaimulik laulupidu «Maarjamaa – Isa maa». Juba aastakümneid on Eestis sellelaadseid üritusi korraldatud, 2000. aasta Pärnu ning 2005. ja 2010. aasta Tartu kirikupäevad aga annavad tunnistust ilusa traditsiooni tekkimisest. Eelmise aasta lõpul valmis kirikupäeva koduleht www.eelk.ee/kirikupaev, kus saab jälgida ettevalmistuste käiku, vaadata laulupeokava jne. Laulikute koostamine on lõpusirgel, valmis saavad ...

Vabariigi sünnipäeva tähistati ka kodust eemal

Vabariigi aastapäeva jumalateenistuste korraldamine tähendas kolme suurema eesti kogukonna külastamist Inglismaal. Aadu Must kirjutab raamatus «Siber ja Eesti» meie kaasmaalaste elust Tsaari-Venemaa kaugetel Siberi aladel. Ühtlasi antakse ülevaade luterliku kiriku ja selle vaimulike püüdest igati tagada ka sellistes oludes eestlaste vaimulik teenimine. Kuna eestlaste kogukonnad asusid Siberis üksteisest kaugel, siis oli vaimulik teenimine võimalik vaid nn rändpastorite ...

Lühiuudised

põder3_2011

Peapiiskop pälvis Jõgevamaa Hõberisti 22. veebruaril andsid peapiiskop Andres Põderile (fotol) üle Jõgevamaa Hõberisti Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enn Kurg. Tunnustamist põhjendati asjaoluga, et peapiiskoppi seob Jõgevamaaga iga-aastane jõulurahu väljakuulutamine Jõgeva linnas kogu Eestile. Jõgevamaa Hõberist on Jõgeva maakonna autasu, mis antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud ...

Suure-Jaani pastoraat astub kogukonna teenistusse

Aastasadu pastoriperele eluasemeks olnud ja nõukogude perioodil lasteaiale peavarju pakkunud Suure-Jaani ajalooline pastoraat ärkab kohaliku EELK Johannese koguduse eesvõttel uuele elule. Omanikul on plaan panna korrastatud maja täitma avalikke funktsioone. Uue aasta hakul võtan sihiks minna uurima, kui tõepõhised on jutud Suure-Jaani pastoraadi jõudsast renoveerimisest. Oleme leppinud selleks puhuks kokkusaamise koguduse õpetaja Kristi Sääsega, kes on lubanud tuuri ...

Lindisfarne’i saare pühamees Aidan

Aidan oli esimene Lindisfarne’i abt ja esimene Põhja-Inglismaa piiskop. Aidan (gaeli keeles «tuli») sündis Iirimaal 6. sajandi lõpus. Tema lapsepõlvest ja varasest noorusest pole midagi teada. Aidanist sai Iona kloostri munk. Hiljem sai ta esimeseks piiskopiks ja abtiks. Teda kutsutakse Inglismaa esimeseks apostliks. Aidani kui õpetajat iseloomustab kirglik armastus, millega kaasnes alandlikkus, soojus ja malbus, armastus vaeste vastu ja lahke suhtumine ...

Enam diskussiooni, julgust ja avatust

Vaimulike konverentsiga seoses külastasid meie kirikut ametivennad Inglismaalt Ro­chesterist: arhidiakon Paul Wright ning preestrid Alan Smith, Paul Keown, David Green ja Martin Booth. Enne nende koduteele asumist avanes hea võimalus üheskoos paariks tunniks UIs toidulaua ümber istuda ning Eestis oldud ajale tagasi vaadata. Külalised – eriti siis, kui ollakse juba piisavalt lähedaseks saanud, et öeldaksegi seda, mida tegelikult mõeldakse – on suureks Jumala õnnistuseks. ...

Tõhus perehooldus aitaks muuta elusid

Möödunud nädalal oli Tartu Maarja koguduses infopäev perehooldusest. Soome Kitee evangeelse kutsehariduskeskuse koolitaja Sanna Kosonen tutvustas kodumaal positiivset poolehoidu võitnud hooldusmudelit, mida võiks juhul, kui projektile Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastus saadakse, ka Eestis rakendama hakata. «Kutsehariduskeskuse roll selles projektis on luua koos meie omavalitsustega riiklikule sotsiaalsüsteemile tuginev koolitusmudel,» selgitab infopäeva üks ...

Ka islamimaades vajatakse Piiblit

Möödunud neljapäevast teisipäevani oli Eestis külas Pärsia lahe riikide piibliseltside peasekretär Hrayr Jebejian abikaasaga. Külaline saabus meile Küproselt tutvuma Eesti Piibliseltsiga, kellega pikka aega koostööd tehakse. Tulekuks valiti aeg, mil harilikult katab maad paks lumevaip. Selles osas ei läinud ootused täide, kuid külalisi saatnud EPSi peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul jäädi sõiduga siiski ülimalt rahule. Kuude päeva mahtus  kohtumisi Tallinnas ja Haapsalus, ...

Uus loengusari püha ja paiga seosest

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts alustas uue loengusarjaga «Püha ja paik». Kui tihti loengusari aset leiab ja kui pika aja vältel? Seltsi president Madis Arukask: Loengusari kestab veebruarist novembrini (suvekuud jäävad vahele). Kokku toimub üheksa ettekandekoosolekut ja nii nagu varasemate seltsi loengusarjade puhul korraldatakse sarja lõppedes veel seltsi aastakonverents, mille teema on seotud loengusarjaga. Milliste religioonidega tuleb tegemist? Seltsi eesmärk ...