Slava Ukraine

Lehenumber 19. veebruar 2014 Nr 8/9 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Rohkem usulist haritust – usuvabaduse uuringus osalenute ühine soov

Asjatundlikku nõu piiskoplikul nõukogul jagas jurist Erik Salumäe.

«Eestis on riigikirik ja selleks on Kaarli kirik.» Nii kõlas üks vastustest, mille andis üks küsitletu uuringu «Usuvabadus Eestis 2013» raames. Uuringu viisid läbi Inimõiguste Instituut ja Turu-uuringute AS (sealseks projektijuhiks oli Karin Reivart). Uuringutulemuste tutvustamisest Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul on juba Eesti Kirikus andnud lühiülevaate Sirje Semm («Usuvabadus on Eestis tagatud», 29.01.2014). Uuringu käigus tehti elanikkonna küsitlus ...

Tähtsaks peeti vaimset sidet hingesõprade vahel

Keldi kristlus oli omapärane nähtus kristluse ajaloos. Keldi kirik kestis 5. sajandist 12. sajandini. Ja selle kiriku teeneks on klassikalise õpetatuse säilitamine ja kristluse levik tumedatel aegadel Euroopa ajaloos. Viimastel aastakümnetel on palju kirjandust ilmunud keldi kristluse kohta, kuid eesti keeles on andmeid napilt, ilmunud on raamat püha Patricku legendidest, ei muud. (Eesti Kirik on 1999. aastal välja andnud Jaan Tammsalu toimetatud ja Valda Raua tõlgitud ...

Anglikaani kirik astub kliimamuutuse vastu välja

10.–12. veebruaril toimus Londonis anglikaani kiriku üldsinod (general synod). Kuigi sinodi algne teema oli naiste ordinatsioon, tekitasid kõige pingelisemat diskussiooni hoopis kliimamuutusega seotud teemad, vahendab Suurbritannia uudistekanal The Guardian. Seni on kirik kliimamuutuse vastu võitlemiseks oma poolehoiu andnud, kuid sinodil otsustati, et vajalik on ka sotsiaal­ne ja majanduslik sekkumine: nimelt on kirik valmis kliimamuutust ja looduse reostamist ...

Piibel kontekstis – uus viis pühakirja mõista

Jaanuari lõpus ilmus Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika dotsendi Urmas Nõmmiku sulest uue raamatusarja «Piibel kontekstis» esimene teos «Iiobi raamat». Uurisin autorilt, kes on ka sarja üks toimetajatest, sarja enda ja vastilmunud raamatu kohta. Mis on «Piibel kontekstis»? Tegu on raamatusarjaga, mis avaldab piibliraamatute ja -kirjandusega lähedalt seotud tekstide uus- ja esmatõlkeid eesti keeles, piibliraamatute ja apokrüüfide puhul ...

Eestlust elavana hoides ja Jumalat teenides

Montreali Jaani eesti kogudus pühitses 65. sünnipäeva. Pidulikul jumalateenistusel jutlustas endine Viljandi praostkonna õpetaja Kalle Kadakas, kes alates 2005. aasta suvest teenib eestlasi Torontos Vana-Andrese koguduses. Viimastel aastatel on Montreali eesti kogudust teeninud pensionil olev soomlanna Kyllikki Pitts, keda 2007. aastal õpetaja Heino Laaneots teenimistööle appi kutsus. Heino Laaneotsa surma järel ongi kogudust hooldanud õpetaja Pitts. Liturgia peab ta ...

Toomkoguduse naisringi liikmed käivad kaevul

Johannese evangeeliumi 4. peatükis on kirjakoht, kus Samaaria naine läks kaevule vett ammutama. Pärast Jeesusega kohtumist muutus naise elu kardinaalselt: ta oli saanud osa elava vee allikast – Jeesusest Kristusest endast. Tallinna Toomkoguduse naisring korraldab naistele pärastlõunaid «Naised kaevu juures», kus teemaks mõni piiblikoht, millest kõneldakse, samuti lauldakse, kuulatakse muusikat ja tehakse käsitööd. Viimati saadi Tallinna Toomkoolis kokku küünlapäeva ...

Malle Pärnale on saanud saatuslikuks tundlikkus

Malle Pärn arvab, et ta ei ole siit maailmast. Aga seda ajutist kodu siin ta armastab, eriti loodust. Tore on lugeda, kuidas ta avastas raagus puude ilu. Kuid maailm võib olla ka põrgu, kuhu on saadetud kurjategijad ja keda õpetavad inglid, arvab Malle Pärn. See ei ole uus mõte. Jah, kui praegust maailma olukorda vaadata – saastamine, kliima soojenemine, looduse rüüstamine, ülerahvastatus, ikka rohkem ja rohkem relvade tootmist, konfliktid ja sõjad –, siis tõesti äkki ...

Kirikumuusikud austasid juubilare

Kui 1934. a jaanuaris oli muusikaelu keskpunktis Juhan Aavik oma 50. sünnipäevaga, siis veebruaris oli tähelepanu koondunud Miina Hermannile (Härmale), kes jõudis 9. veebruaril oma 70. sünnipäeva tähistamiseni. Endiselt säras tema silmis elurõõm ja noorus. Ka kirikumuusikud tervitasid ja tänasid meie suurt muusikut tema aupäeval. Oli ta ju lõpetanud Peterburi konservatooriumi oreli erialal ja alates 1886. aastast oli ta orelikunstnikuna läbi käinud vist küll kõik Eestimaa ...

Elu ilma huumorita pole Pokrovas võimalik 1. osa

1. Pokrova kirik ja ortodoksne vennaskond asuvad Helsingi lähedal Kirkkonummis. Tegu on omaette vaatamisväärsusega. Kiriku ehitus algas 1995. a ja 17. juunil 2001 pühitses metropoliit Leo uue kiriku. Pokrova suure värava peal on kuldne kuppel, edasi kulgeb algupärane ilus pärnaallee. Kahest tsässonast üks on metsa sees, teise väga omapärase tsässona kujundas ja kinkis kloostrile vene kunstnik Irina Zatulovskaja ning paigaldas 1998. a suvel ise. Erakordselt ilus on ka aed ...

Palve

Joeli pi

Muistsed meistrid Imhotep ja Hemienu     tundsid saladust, kuidas rajada maailmaimesid.     Otsisid kindla kalju,     tahusid Tura lubjakivi ja Assuani graniiti,     loodisid, joondasid, toetasid. Olen minagi ehitanud koos oma isaga –     suvilat ja korterit ja päris oma kodu. Õppinud mõistma isa,     kes on andnud mulle ellu kaasa         arusaamise sellest, mis on tähtis. Kuid Isa on õpetanud:     kõige olulisemat hoonet ei ehita         sa aasta või ...

Ehitame heale vundamendile

paenurm

1Kr 3:7–15 Paulus võrdleb koguduse rajamist ja ülesehitamist põllutööga ja maja ehitamisega. Põllul on nii, et üks istutab, teine kastab. Koguduses on palju asju, mis sõltuvad kristlaste aktiivsusest, leidlikkusest ja pühendumisest. Kõik need tööd ja töötegijad on olulised, kuid kahjuks – või õnneks – ei ole meil universaalset koguduse eduka arengu mudelit. Näe, elab jõudsalt kogudus, kus väliste näitajate järgi see ei saaks olla võimalik. Ja mõnigi kord märkame, et kõigist ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meid sõna ja kuulutuse kaudu kutsunud enda järgijaks selles maailmas! Aita meil sel teel püsida ja Sind teenida. Anna meile jõudu ja tahet minna nende juurde, kes vajavad sõnumit Sinust, ning kuulutada neile elu ja tegudega Jumala sõna. Aamen.

Jumala sõna külv

Kõik külvitööd on alati tehtud ühel eesmärgil: saada saaki. Kui inimene paneb viljaseemne mulda, siis ta loodab, et kasvamise ja koristamise järel saab sellest talle igapäevane leib. Kuid mis kasu on Jumala sõna külvist? Ons tegu vana väärt kirjandusliku teksti levitamisega või oma traditsioonidest kinni hoidmisega? Kahtlemata tähendab Jumala sõna külv ka seda. Kuid peamine eesmärk, milleks Jumala sõna levitada, on seotud inimese ja tema eluga. Jumala sõna tähendab sõnumit ...

Eesti Piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 7

Clipboard01

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. VASTUS 12. veebruari küsimusele Juuda mees, kes ei alandunud kuningas Ahasverose soosiku Haamani ette põlvitama, oli Mordokai. Juutide kaitseks astus välja kuninganna Ester, Mordokai kasvandik (Est 3:1–6; 7:1–8:8). Toimetusse laekus 20 vastust, loosi tahtel saab auhinna Marju Käo. Võitjal palutakse ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga. KÜSIMUS 7. Kirjas ...

Korjanduskotid on eesti käsitöö

korjanduskott

Mitmes EELK koguduses on kasutusel korjanduskotid.   Paljudes kogudustes on kasutusele võetud uus liturgia, mis võimaldab kenasti kasutusele võtta ka uue ohvrianni kokku panemise korra ehk – annetused pannakse kokku andidelaulu ajal. See on igaühe võimalus anda oma panus koguduse ja jumalariigi töö heaks. Kui teie koguduses veel ei ole seda traditsiooni sisse viidud, aga olete sellele mõelnud, kuid teil pole veel soetatud korjanduskotti, siis nüüd on võimalus toetada ...