Slava Ukraine

Lehenumber 12. veebruar 2014 Nr 7 Archives - Eesti Kirik

Noortelt noortele

Möödunud nädalavahetusel kõneldi Põltsamaal ilmutusest ja kristliku noorsootöö võimalikkusest – toimusid noorte talvepäevad. Ilmutus on jumaluse vahetu tahteavaldus või jumaluselt vahetult lähtuv sõnum; äkiline milleski äratundmisele või selgusele jõudmine, annab teada kirjakeele seletussõnaraamat. Ilmutusel kui nähtusel on kristlase igapäevaelus kindel ja oluline koht. Ega muidu küsiks apostel Paulus kirjas korintlastele: «Mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei ...

Eesti võõrustaja rollis

10.–14. veebruarini Eestis toimuv Põhjakiriku ja Balti luterlike kirikute pastoraalkolleegium keskendub teemale «Nende lauludest te tunnete neid – reformatsioon ja muusika». Tegemist on Põhjakiriku (seni tuntud kui Põhja-Elbe kirik Saksamaal) kümnendat korda toimuva üritusega, mille eesmärgiks on tuua kokku Saksa ja Balti luterlike kirikute vaimulikud. Tavaks on saanud, et pastoraalkolleegium koguneb viieks päevaks, rotatsiooni korras avaneb erinevate maade kirikutel ...

Olümpose peremehed

Kolmkümmend aastat tagasi, Sarajevo talimängude ajal, käis asi umbes nõnda: ema vaatas ära kogu iluuisutamise, nii kohustusliku kui vabakava, nii üksik- kui paarissõidu kuni jäätantsuni. Mina istusin teleri ette jäähokimängude ajaks ning joonistasin ruudulisse vihikusse tabeli punktiseisu märkimiseks. Koos vaatasime murdmaasuusatamist. Eestlastel polnud mingit medalilootust ühelgi alal, nagu tänavugi, seepärast oli üsna ükskõik, kes võidab. Peaasi, et mitte venelased. ...

Vaimulikuks teenimiseks valmistudes

Soone,Einar

Pastoraalseminar korraldas eelmisel kuul kolmest esimesest kursusest osavõtjate kokkusaamise. Aastatel 1995–1998 läbis pastoraalseminari 21 teoloogiahariduse omandanud õpetajakandidaati, kes soovisid asuda EELK teenistusse. Nad olid õppinud Tartu ülikoolis, usuteaduse instituudis või omandanud hariduse välismaal. Seminari juhatajaks oli tol korral baltisaksa õpetaja Paul Gerhard Hoerschelmann, kes koostas õppekava praktilise teoloogia ainetest. Kolmest esimesest rühmast on ...

Religiooni kokku ja lahku arenev suhe poliitikaga

Kilp,Alar

Ühed ütlevad, et religioonil pole poliitikaga midagi pistmist. Teised usuvad, et religioon ja poliitika on alati koos. Kolmandad tajuvad religiooni üha kasvavat lahkumist poliitikast. Neljandad aga keelduvad suhtlemast inimestega, kes ei jaga nende «religiooni üleilmse poliitikasse tagasituleku» veendumust. Kuna igaühel neist on õigus vaid osaliselt – näiteid leidub nii religioonist, mis on poliitikaga koos, poliitikast lahust, poliitikast lahkuv kui poliitikasse naasev –, ...

Kui sind pole «Näoraamatus»

Eelmisel nädalal möödus Facebooki (FB) loomisest kümme aastat. Paras aeg reflekteerida, milline koht on sellel veebipõhisel suhtlusvõrgustikul ning kuhu positsioneerub FB igaühe elus. Ühest vastust on keeruline anda, kuid FB olemasolu on raske ignoreerida. FB kasutajaskond on märkimisväärselt kasvanud. Kui algul kasutati FB-d rohkem suhtlemiseks välismaal viibivate tuttavatega, siis üsna ruttu omandas kanal ka kodumaise populaarsuse, tõrjudes tagaplaanile seni juhtival ...

Eesti Kirikute Nõukogu tähistab asutamise 25. aastapäeva.

Allkirjad ajaloolisel dokumendil: 16. veebruaril 1989. aastal kirjutasid Kuremäe kloostris kuue konfessiooni esindajad alla protokollile, millega pandi alus Eesti Kirikute Nõukogule ja laiaulatuslikule oikumeenilisele koostööle Eestis. Asutamisprotokollis deklareeriti nõukogu ees seisvate ühiste ülesannetena kristliku eluhoiaku, kõlbluse ja eetika kujundamist, eestimaalaste õiguste kaitsmist ning soovi ühendada oma jõud evangeeliumi kuulutamisel ja halastustöö tegemisel.

Peasekretärid said Tallinnas kokku

28.–30. jaanuaril kohtusid Tallinnas oikumeeniliste nõukogude peasekretärid ja luterlike kirikute esindajad Norrast, Rootsist, Soomest, Taanist, Islandist ja Eestist. Kohtumisest võttis osa ja tutvustas Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) tööd selle peasekretär dr Guy Liagre. Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri Ruudi Leinuse sõnul toimuvad taolised kohtumised iga aasta ja on väga olulised infovahetuse, üksteise tundmaõppimise ja oikumeeniliste nõukogude omavahelise ...

Saatkonnas räägiti eestlaste religioossusest

Teoloogiadoktor Kaido Soom pidas 30. jaanuaril Eesti Vabariigi suursaatkonnas Berliinis pärast pool aastat selles linnas vabal semestril viibimist ja vahetult enne Eestisse naasmist saksakeelse ettekande «Eestlaste religioossus. Lääne ja ida vahel». Ettekanne kuulus 2012. aastal algatatud sarja «Akadeemilised õhtud saatkonnas», kus erinevate humanitaaralade teadlased peavad saksa keeles populaarsemas vormis ettekandeid oma uurimisteemadel ning milles puudutatakse alati ka ...

Otsused

piiskop arseni

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Praost Peeter Kalduri taotluse alusel vabastatakse õpetaja Jaanus Klaas Lüganuse koguduse teenimisest ja määratakse Viru praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. märtsist. Koguduse hooldajaõpetajaks määratakse Avo Kiir. Praost Tiit Salumäe avalduse alusel on ta vabastatud Karuse koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. märtsist. Koguduse hooldajaõpetajaks on määratud õpetaja Kaido Saak. EELK koostöömedal on antud järgmistele EELK ...

Kirikute nõukogu on meie üksteisemõistmist tublisti suurendanud

Eesti Kirikute Nõukogu saab 16. veebruaril 25aastaseks – sel päeval aastal 1989 allkirjastasid kuue konfessiooni esindajad Kuremäe kloostris asutamisprotokolli. Alla kirjutasid EELK peapiiskop Kuno Pajula, Vene Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit (hilisem patriarh) Aleksius, Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide vanempresbüter Ülo Meriloo, Eesti Metodisti Kiriku superintendent Olav Pärnamets, Seitsmenda Päeva Adventistide vanempresbüter Aarne Kriisk ja Katoliku Kiriku poolt ...

Noppeid kogudustest

voru kiriku mark

Kirikud Eesti postmarkidel Viimasel kümnel aastal on jõudnud Eesti Posti margi peale kuus EELK pühakoda. Viimati anti välja Võru Katariina kiriku mark ja esimese päeva ümbrik. 45 eurosenti maksva margi kujundas Riho Luuse ja ilmumiskuupäev oli 24.7.2013, trükiarv 50 000. Margiga märgiti Võru luterliku linnakiriku õnnistamise 220. aastapäeva (24.07.1793). Eelmisel aastal tähistati ka kirikusse vendade Kriisade ehitatud oreli 100. aastapäeva. Varasematel aastatel on ...

Mehis Pupart armastab töötada inimestega

Eile oli 50. sünnipäev Torma koguduse õpetajal Mehis Pupartil, kes on andnud oma elu Jumala juhtida. Kahekümnest vaimulikuks oldud aastast (ta ordineeriti diakoniks 12. jaanuaril 1994 ja õpetajaks 9. augustil 2001) viimased seitse on Saaremaalt pärit Mehis teeninud mandril ega ole siingi jätnud tagaplaanile armastatud hingehoiutööd. Koguduse teenimise kõrvalt jagab ta jumalasõna ja julgustab inimesi Sadala hooldekodus, vahel ka Torma päevakeskuses, Kääpa hooldekodus ning ...

Kodukoha uurimisele pühendatud elu

Tverdjanski3

Läänemaa teenetemärk antakse sel aastal Kullamaal elavale põlisele metsamehele Lembitu Tverdjanskile (fotol). Lembitu on mees, kes palju jõuab. Poolsada aastat metsamehena tegutsenud, on ta pälvinud sel alal elutööpreemia, aga teda on jätkunud ka kiriku juurde. Pärast leeri Haapsalus, aga pensionile jäänuna kodukohas Kullamaal. Lembitu on üks neid, kes koos abikaasaga vabadusetuultes kiriku juurde tuli ja jäi. Siis lasid nad end ka laulatada. Jäänud 15 aasta eest ...

Viimsis avati näitus ja anti üle koostöömedal

Viimsi kirikus avati ikooninäitus ja anti kahele Viimsi koguduse koostööpartnerile üle EELK autasu. Näituse avamisel 6. veebruaril andis piiskop Einar Soone Soome õigeusu kiriku Joensuu piiskopile Arsenile ja toimetajale Aristarkos Tapani Sirviöle kui kauaaegsetele Viimsi koguduse koostööpartneritele üle EELK koostöömedali. Need on esimesed koostöömedalid, mida EELK on andnud Soome ortodoksidele. 2011. aastal asutatud koostöömedal antakse EELK välispartnerile – ...