Slava Ukraine

Lehenumber 5. veebruar 2014 Nr 6 Archives - Eesti Kirik

Jumal tahab anda meile parimat

Luhamets_Kristjan_2013

Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu: «Jumal kiusab mind!» Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma. (Jk 1:12–15) Jumal tahab anda meile parimat. Kiusatus ...

Eestlaste jäljed Petseris

Koidula piiripunktis lõõtsus jäine tuul. Piiriületuseks väljusin autost neljal korral, ametnikele dokumente esitades ja autouksi avades. Olime koos Võru koguduse õpetaja Andres Mäeverega teel Petserisse. Eestikeelsed teenistused Enne piiritsoonist väljasõitu maksime 150 rubla tasulise tee maksu. Tee linna on viimase poole aastaga korda saanud, aga ainult linna piirini. Linnatänavad on auklikud. Sõidame mööda Jurjevi tänavat olematu kiirusega, kohalikud põrutavad meist ...

Välis-Eesti ajakirjanduse mõtteks oli ja on eestluse hoidmine

Küsimusele, kui jätkusuutlik on väljaspool Eestit ilmuv ajakirjandus, keskendus Tartu ülikoolis peetud Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi ettekandekoosolek, mille teemaks oli «Välis-Eesti ajakirjanduse hetkeseis ja tulevik». «Välis-Eesti lehed ei ole veel surivoodil, küll aga hooldekodus,» kirjeldas olukorda piltlikult pagulasperest pärit kommunikatsioonikonsultant Jüri Estam. Kui põhjendatud on kasutada mõistet väliseestlane, küsis Indrek Treufeldt vestlust ...

Kiri peapiiskopile

Hea peapiiskop, minu karjane! Kirjutan Sulle, et Sind julgustada. Mulle tundub, et just seda vajab üks kirikujuht 21. sajandi alguse Eestis. Ei, mitte julgustada selleks, et seista meie väärtuste ja põhimõtetega kellegi või millegi vastu, nagu nii mõnedki kutsuvad üles tegema. Maailm ja inimesed selles ei vaja meie vastu olemist. Maailm ja inimesed selles vajavad meie edasiviivat pooltprogrammi. Kiriku getostumine oleks kõike muud kui meie õnnestumine. Pealegi, kui paariaks ...

Avameelselt arvudest

Sander_Ove2010 copy

Arvude ja aruannete kuu jaanuar on seljataha jäänud. Mõnele oli see rõõmuks, mõnele võibolla ka ristiks. Ilmselt enamikule aga kirikuseadusest tuleneva aruandluskohustuse täitmiseks. Tunnistan, et minus endas küll ülemäära suurt aruandeusku ei ole, kuid möönan, et kindlasti on aruannetes midagi, mis meile teenimise jaoks vajalik on. Eelkõige info käesoleva olukorra hindamiseks ja tulevikusihtide seadmiseks. Seda loomulikult juhul, kui meil on aega arvudemaailma süvenemiseks, ...

Arutelu ülemkarjase teemal on hoos

Peapiiskopi valimisi ei saa ka ainult Hans H. Luige hooleks jätta. Nõnda juhatas praost Marko Tiitus viitega Eesti Ekspressi artiklile (Eesti Ekspress, 19.12.13 «Urmas Viilma – kas uue põlvkonna peapiiskop?») sisse päevakorrapunkti peapiiskopi valimistest vaimulike konverentsil. Nimetades veel, et «sel teemal on olnud siiani väga vaikne», andis ta kümnele vaimulikule 4,5 minutit kõneaega tulevasele peapiiskopile adresseeritud sõnumi edastamiseks. Olles eelnevalt ülesandest ...

Taevas oli avali ja inglid laulsid

Eelmisel nädalal elasin õigeusu kiriku vaimus. Nädala algul lõpetasin arhimandriit Tihhoni «Mittepühad pühakud». Lugesin raamatut kauem, kui oleks pidanud, sest ei raatsinud kuidagi seda lõpetada. Alles viimastes peatükkides räägitakse aga isa Rafaili teejoomisest, sestap jäi mulle vaimulike konverentsil asjassepühendatute ehk siis raamatu läbilugenute vestluses «teejoomise» tähendus arusaamatuks. Nüüd siis tean. Neljapäeval käisin koos õpetaja Andres Mäeverega Petseris, ...

Hingehoiust erinevates kontekstides

Sellise pealkirjaga diakooniakonverents toimub reedel, 7. veebruaril usuteaduse instituudis (UI). Sihtrühm, kellele konverents mõeldud, on lai. Oodatud on koguduste vaimulikud, kaplanid, hingehoidjad, koguduste töötegijad ja üliõpilased, samuti meditsiinitöötajad, kes puutuvad oma töös kokku hingehoiuga. Eile lõppenud registreerimine annab alust prognoosida üritusele rohkelt huvilisi. UI täiendõppe osakonna juhataja Kerstin Kase sõnul on korraldajatele parajaks ...

Marko Tiitus vaatab tehtule rahuloluga

EELK vaimulike konverentsi äsja valitud uuele juhatusele soovib 11 aastat juhatuse esimehe ametis olnud Viljandi Jaani koguduse õpetaja praost Marko Tiitus vaimulikku tarkust leida teemad, mis on olulised kirikule tervikuna. Mis toob vaimulikud konverentsile? Ma usun, et paljude vaimulike jaoks on see oodatud sündmus, mis inspireerib. Küsimus ei ole üksnes huvitavas ettekandes või tarkust lisavas töötoas. Kõige olulisem on heas mõttes tsunftitunne. Et kui ma muidu ...

Lühiuudised

Tartu_Maarja

Vana meister eeskujuks Tartu Maarja kogudus, kes plaanib remontida oma ajaloolise kirikuhoone (fotol), soovib sinna saada ka oreli. Koguduse organist Helika Gustavson-Rätsep on internetti loonud orelit tutvustava kodulehekülje, kust saab teada, et varem on kirikus olnud kaks orelit: 1852 valminud Kessleri ja 1890 Saueri orel. Viimasest orelist on olemas pilt, aga säilinud pole kummastki pillist midagi. Helika Gustavson-Rätsep, Külli Erikson ja Olev Kents on koostanud ...

Viimsi Püha Jaakobi kogudus on noor ja arenev

Nii võib öelda sel aastal asutamise 20. aastapäeva tähistava Viimsi koguduse kohta. Noor on ka viis aastat kogudust teeninud õpetaja Mikk Leedjärv (34), kellele siinne kogudus on esimene päris oma kogudus. Noor on ka vald, sest omavalitsuslikud õigused taastati 1990. aasta lõpul. Kui juurde lisada 20 aastat eelmise iseseisvuse ajast, pole seegi kokku mingi vanus. Viimastel aastakümnetel on valla elanike arv pidevalt kasvanud, ametlikult on elanikke 1. jaanuari seisuga 17 ...

Luterlik Maailmaliit

Ajalehe Eesti Kirik lisaleht Luterlik Maailmaliit pdf formaadis.    

Väsimatu Irene Olljum Vancouveri kogudusest

20. jaanuaril sai 88aastaseks Vancouveris elav energiline vanaproua Irene Olljum. Eestis sündinud, rannarootsi päritolu Irene (neiupõlve perekonnanimega Dyrberg) isal oli kahe naisega kokku üheksa last, kes kõik on elanud väga kõrge eani. Kuigi Irene on ristitud ja leeritatud Riguldi (Rooslepa) kirikus, asus nende kodu maadel Bergsby külas Rootsi misjoniühingu palvemaja, kuhu ka nende pere kuulus. Et kodus ja palvemajas räägiti ainult rootsi keeles, õppis Irene eesti ...

Müstilised hääled kõlavad Maarjamaal

MustonenFesti 2014 raames 6.–8. veebruaril kolmes Eesti linnas esitatava kontserdisarja «Müstilised hääled» sisuks on varakristlik muusika, täpsemalt «Aastatuhandete kopti hümnid». See pole mitte üksnes müstiline, vaid enam veel erakordne võimalus süveneda mingilgi määral autentselt millessegi kaugesse, sest esinevad koptid ise, nimelt David Ensemble’i liikmed ja solist Monica George Kairost. Ainult varakristlikule muusikale pühendunud, vokaali ja etnilist ...

Tartu rahu aastapäeva tähistati üle Eesti

Küünlapäeval, 2. veebruaril meenutati Eestis, et 94 aastat tagasi sõlmiti Tartus Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel rahuleping. Kord aastas on Tartu Eesti südameks. Uhkusest rinda kummi lüües saab ülikoolilinn kinnitada, et just siin allkirjastati dokument, mida õigusega Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks nimetatakse. Dokument, mis kinnitab, et Venemaa tunnustab «ilmtingimata» Eesti riigi rippumatust ning loobub igaveseks ajaks oma ülemvõimust Eesti rahva ja maa ...