Lehenumber » Väljaanded » 29. jaanuar 2014 Nr 5

Õnnitleme

Aare Luup 29. jaanuaril – 41 Katrin-Helena Melder 30. jaanuaril – 43 Kerstin Kask 30. jaanuaril – 41 Gustav Kutsar, vanemkaplan 31. jaanuaril – 49 Pille Talvar-Heckmann 1. veebruaril – 53 Ants Rajando, diakon 2. veebruaril – 54 Aare Vilu 3. veebruaril – 46 Ordinatsioonitähtpäev 2. veebruaril – 48 Peep Audova, emeeritus Ivar-Jaak Salumäe, titulaarpraost 2. veebruaril – 22 Valdo Reimann (preestriordinatsioon 20.05.1992) 3. veebruaril – 22 Enno Tanilas, ...