Lehenumber » Väljaanded » 8. jaanuar 2014 Nr 2

209 vaimuliku andmed on koondatud leksikoni

leksikoni_kaas

Kirikukoguks valminud vaimulike leksikonis on andmed Eestis teenivate EELK vaimulike kohta. Leksikoni koostamise mõte on kirikuringkondades ringelnud aastakümneid, sest seni sai kasutada Konrad Veemi koostatud ja kogutud andmebaasi, mis ilmus raamatus «Eesti vaba rahvakirik» 1988. aastal Stockholmis. Peapiiskop Andres Põder ütleb kogumiku eessõnas, et töö jätkub ning sooviks on valmistada ette materjal meie kiriku kõiki vaimulikke (sh Välis-Eesti piiskopkonna) hõlmava ...

Raamatuesitlus Ülikooli-Jaani kirikus

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja dr Urmas Petti esitles aasta lõpus oma esikteost. Neljanda advendipühapäeva jumalateenistuse lõppedes ei rutanud kirikulised koduteele, vaid seadsid ennast pärast kirikukohvi taas altari ette istuma, kus Urmas Petti oli valmis tutvustama oma äsja trükist tulnud raamatut. Huvilised said raamatut kohapeal ka osta ning et pühad ukse ees, siis soetasid paljud mitu eksemplari, et oleks, mida jõuluvana kingikotti pista. Kui pealkiri «Iga ...

Pühakodade säilitamise ja arengu programmist on ilmunud kogumik

Pühakodade säilitamise ja arengu riiklik programm 2003–2013 on jõudnud lõpule. Muinsuskaitseamet andis sel puhul välja rohket pildimaterjali sisaldava raamatu, kus tutvustatakse valikut kümne tegevusaasta jooksul tehtust. Kirikud on meie kultuuri ja ajaloo üks tähtsamaid valdkondi. Eesti rikkalik sakraalpärand ulatub keskaegsetest kivikirikutest ning tellistest ja maakivist õigeusukirikutest kuni tagasihoidlike palvemajade ja kabeliteni, samuti kirikuaedade, pastoraatide ...

Mahukas ja õpetlik kompendium

Kirjandus ilukirjanduse tähenduses tekkis pärast nn pimedat keskaega, mis küll tähendab pigem seda, et perioodi mitte tundvad inimesed olid tervelt tuhande aasta suhtes meelega «pimedad». Nägijaks saamise teel on eesti keeles ilmunud keskaja tekstinäidete kogumik ja töös on juba teinegi. Et keskajal mõistet «kirjandus» veel ei tuntud, siis on väga huvitav lugeda 4.–14. sajandini erinevate autorite kirja pandud luulet, proosat, historiograafiat, hagiograafiat, ...

Palve

Kui ma saaksin uueks täheks, Pagevaks ja valguskiireks, Oh, kui kergelt elu läheks Linnuteele tuhmeks viireks! Näeksin, kuidas hetk on ime, Tee nii pikk, et pole sihti, Kuigi syda nukkerpime, Oidu pyydes nutaks tihti, Ehk ma mõistaks viimaks kõike … Mis siis tuleb, eal ei taipa, Aga viimse leegihõike Sõlmin taeva pilvevaipa. Uku Masing

Ole ikka ristiinimene!

Ool,Tiina_Toplaan,Anti

Ap 8:26–40 Jutluse aluseks olev piiblitekst kirjeldab, kuidas Filippus ristis eunuhhi, Etioopia kuninganna kõrge võimukandja. Kas keegi Eesti Kiriku lugejaskonnast võiks endalt küsida samamoodi nagu see eunuhh: «Mis takistab, et mind ei võiks ristida?» Kas selle lehe lugejatest on üldse keegi ristimata inimene? Vaevalt küll, aga kui tõesti keegi on, siis oleks huvitav teada, miks. Mitte et miks ta loeb Eesti Kirikut, vaid miks ta on ristimata. Siinkohal meenub ühe ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et oled meid ristimises võtnud vastu oma lasteks ja et tohime eluteel Sind oma taevaseks Isaks kutsuda ja Sinule loota. Aita meil käia eluteel õigeid väärtusi silmas pidades, armastades oma ligimest ja head tehes teistele. Aita meil rasketel hetkedel meenutada, et oleme ristimisest alates Sinu lapsed ja võime olla kindlad selles, et Sina kannad meid läbi raskuste. Aamen.

Ristimise and

Selle pühapäeva evangeelium kõneleb Jeesuse ristimisest. Tänapäeval arvatakse sageli, et kõik sõltub inimesest ja tema tegevusest. Kui asetada inimene kõige keskpunktiks, siis on lihtne öelda, et pole vaja ei ristimist ega muid kiriklikke talitusi. Ometi pole see nii. Ajalugu on näidanud, et kõik ei sõltu sugugi meist ja kui inimlik pool ei suuda elu kanda, siis tuleb leida selleks midagi muud. Üks elu alustala, mis on pidanud aegadele vastu, on Jumal ja usk temasse. Usk ...

Eesti piibliseltsi viktoriin. Küsimus nr 1

Eesti Piibliselts jätkab piibliteemalist viktoriini, mis sel aastal on pühendatud emakeelse Piibli 275. aastapäevale. KÜSIMUS 1) Jeesuse sündimise järel tõid Hommikumaa tähetargad talle kulda, viirukit ja mürri. Pärast nende lahkumist pidid Joosep ja Maarja koos lapsega kodukohast kiiresti lahkuma. Missuguse ohu eest oli Joosepit hoiatatud? Kuhu nad põgenesid? Õigesti vastanute vahel loositakse välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on Eesti Piibliseltsilt ja Johannes Esto ...

Autasude komisjon annab teada

1. nelipühal, 8. juunil kl 17 annab peapiiskop Andres Põder Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus üle kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele. Autasude komisjoni koosolekul 15. oktoobril vaadati tagasi möödunud aastate tegevusele. Tänuüritus nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus on leidnud hea vastukaja. 2013. aastal anti välja 1 elutööpreemia, 1 titulaar­praosti aunimetus, 9 tunnustusmärki, Teeneteriste vastavalt 2 I järku, 1 II järk, 14 III järku. Anti välja ...

Õppevahend suhtetöö korraldamiseks

EEA abielutoimkonna tellimusel ning ettevõtjate toimkonna töö tulemusel on valminud suhtetöö õppevahend «Suhte ehituskivid». Mõni aasta tagasi koostas Soome Evangeelse Luterliku Kiriku pere ja kasvatustöö toimkond peretöö toetamiseks õppevahendi komplekti, kuhu lisaks sõnalisele osale kuulub näitlik abivahend ehk nn ehitusklotsid. Tänaseks on abielu teema laienenud lastevanemate ning laste vahelisele suhtele. Igale õpetusele lisandub näitlik õppevahend, mis on nüüd eesti ...

Teistsugune vaim

5.–12. jaanuarini peetakse Eesti Evangeelse Alliansi eestvõttel palvepäeva, sel aastal teemal «Teistsugune vaim». Rõhuvad tingimused kipuvad inimestesse jälgi jätma. Nii on see ka kristlaste puhul. Palvenädal keskendub Kaalebile, kes siiski otsustas üldisele allaandmise kombele vastu astuda. Tallinnas 8.1. kl 18.30 EKNK Toompea kogudus, Toompea 3, Allan Kroll. 9.1. kl 18.30 EEVL Valguse Tee vabakogudus, Regati 1, Raido Oras. 10.1. kl 18.30 Tallinna nelipühakogudus ...

Retriit «Nähke nähes…»

Tapa kogudus kutsub huvilisi 31. jaanuarist 2. veebruarini vaikuse rännakule. Retriit algab kogudusemajas (Õhtu pst 24) 31. jaanuaril kl 18. Eelregistreerimine 26. jaanuariks kl 14 aadressile tauno.kibur@eelk.ee, info koguduse kodulehel www.eelk.ee/tapa/ rubriigis «Kogudus».

Kadunud vaimulik ooper Estonias

9. jaanuaril kl 19 on Estonia kontserdisaalis ettekandel Anton Rubinšteini ooper «Kristus». Ooper on kirjutatud 1893. aastal, aasta enne helilooja surma. Sel oli Venemaal kurb saatus, alles 2001. aasta alguses jõudis ooper dirigent Anton Šarojevi, helilooja lapselapselapse initsiatiivil kuulajateni. «Kristuse» noodid olid üle saja aasta kadunud. Teose esitab orkester Camerata Siberia. Tasuta piletid saadaval Piletilevi internetipoes jm.

Täname

Jane Madi Mai Veemes EELK Ilumäe kogudus Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank