Slava Ukraine

Lehenumber 1. jaanuar 2014 Nr 1 Archives - Eesti Kirik

Eesti Kirik 90 aastat tagasi

EKproovinumber_I

90 aastat tagasi ilmuma hakanud Eesti Kiriku avalehel kirjutab piiskop Jakob Kukk: «Uue aastaga astume läbi kinnise ukse tundmata pimedasse tuppa. Teadmata, mis meid ootab: kas elu, kas surm, kas pimedus, kas üksildus ... Otsegu julgustuseks tulewad sõbrad ja sugulased terwitustega ja soowidega. Terwitajad tahawad ütelda: Sina ei pea mitte üksinda wastu astuma eluwõitlustele, waid meie seisame ühes koos just kui üks wõitlusrind.» Olen mõnikord mõelnud, 1990ndate alguses ...

Skype aitas jõuluevangeeliumi kohale viia

Aastatel 2003–2007 Kesk-Inglismaa eesti kogudust teeninud ning praegu politsei- ja piirivalvekaplanina töötav õp Valdo Lust kirjutab, kuidas ta jõuluteenistuse Leicesteri Eesti Majas viis läbi Eestist lahkumata, kasutades selleks video­kõnesüsteemi Skype. Sellel aastal tulid jõulud Kesk-Inglismaale teisiti ehk Skype’i teel. Kui ma 2003. aastal Kesk-Inglismaa kogudust teenima asusin, kinnitasid mulle mitmed kohalikud, et seda eesti kogukonda ei ole paraku ...

Aega on

Iga õppeaasta lõpupeol toimub minu kodukoolis Treffneri gümnaasiumis hääletus, mille alusel valitakse välja millegi erilisega meelde jäänud abituriendid ja õpetajad ning antakse neile kolme aasta jooksul välja teenitud poolhumoorikas aunimetus. Selle tiitliga käib kaasas taies, enamasti kadakapuust medal, millele on kirjutatud või põletatud aunimetus ja millesse on löödud kõver nael (taieseid kutsutaksegi kõvernaeladeks). Vahel on tiitliks asjalik hinnang nagu «kõige ...

Palju õnne 90. sünnipäevaks, armas Eesti Kirik

Õnnitlen ja tänan ajalehe Eesti Kirik peatoimetajat, toimetuseperet, sihtasutuse nõukogu esimeest ja nõukogu, kolleegiumi, kõiki autoreid, kaastöölisi ja lugejaid kirikulehe 90. sünnipäeva puhul alanud aasta juhtsõnaga «Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi!» (Ps 73:28). Teil, õieti meil, on täita vastavalt ajalehe põhikirjale olulised ülesanded. Nimetan neli esimest: • selgitada kiriku- ja ühiskonnaelu küsimusi ajalehe lugejatele (EELK liikmetele ja kõigile kristlikust ...

Õnnelikum olemise hind

Üks Antiik-Kreeka filosoof on öelnud: «Küll on hea, et maailmas on nii palju asju, mida ma ei vaja.» Asjade soetamisest võib saada sõltuvus. Mida rohkem asju meil on, seda enam tajume, kui vähe meil neid on. Eriti võrreldes teistega. Kas õnn peitub asjade omamises? Selline nn asine õnn on suhteliselt kasin ning vaid hetkeemotsiooni tekitav. Kommertsreklaamid ärgitavad õnne otsima suurema ostlemise ning tarbimise kaudu. Kui ma saan rikkaks, kas saan siis õnnelikuks? Kui ma ...

Jõuludest uude aastasse

Neid ridu kirjutades on veel vana aasta, aga trükis on kirjatöö loetav juba uuel, issanda aastal 2014. Võib jäädagi vaagima, mida aastavahetus tähendab, kas vaid uut numbrikombinatsiooni või ajalooraamatu puhast lehekülge, tabula rasa’t, mida me ühiselt täitma asume. Kuigi öeldakse, et kõik on suhteline, minu elukäsitlust relatiivsus mõistena ei inspireeri. Fataalsusesse just kaldumata arvan, et kõigel on mõte. Kuigi ootasime valgeid jõule ja saime hoopis rohelised, oli ...

Usuteaduse instituut arendab koostööd ärikooliga

EELK Usuteaduse Instituudi ja Estonian Business Schooli vahel sõlmiti koostööleping, mida oma allkirjadega kinnitasid rektorid Ove Sander ja Arno Allmann. Lepingu eesmärgiks on teha erinevates valdkondades süvendatud koostööd, kaasates olemasolevaid rahvusvahelisi koostöövõrgustikke. Koostööd tehakse õppekavades ühisosa väljaselgitamise ja õppemeetodite arendamise nimel, üliõpilaste ja õppejõudude vahetamise, koolitamise ja täienduskoolituse valdkonnas ning ühises ...

Eesti Kirikute Nõukogu tunnustas parimaid

Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder andis Tallinna Peeteli kirikus toimunud töökoosolekul üle oikumeenilise aastapreemia ja tänukirja. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia 2013 pälvis kristlik lasteajakiri Päikesekiir. Preemia võttis vastu ajakirja toimetaja Pille Havakats. Praegu ainukest Eestis ilmuvat kristlikku lasteajakirja annab välja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit koostöös Eesti Metodisti Kiriku ja ...

Haapsalu kogudus andis üle teenetemärgi

Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi pälvis Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide SA Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Ülla Paras. Koguduse nõukogu valis teenetemärgi kavaleriks piiskopilinnuse juhataja Ülla Parase 1. detsembri koosolekul. Teenetemärk anti üle koguduse aastapäeval, püha evangelisti Johannese päeval 27. detsembril Haapsalu toomkirikus. Haapsalu linnapea Urmas Sukles luges ette Haapsalu asutamisüriku AD 1279, mis on kõige vanem säilinud kirjalik teade ...

Lühiuudised

Jyrgenson_Heli

Heli Jürgenson saab Ernesaksa peastipendiumi Gustav Ernesaksa fondi haldusnõukogu andis aasta lõpus teada, et annab 2013. aasta laulutaadi nimelise koorimuusika peastipendiumi dirigent Heli Jürgensonile (fotol). Stipendium antakse üle Eesti Kooriühingu aastakonverentsil 25. jaanuaril. Tuntud ja tunnustatud segakooridirigendile, koolitajale ja dirigeerimisõpetajale Heli Jürgensonile otsustati anda Ernesaksa peastipendium, sest Eesti Kooriühing hindab tema teenet Eesti ...

Meil on teineteiselt õppida

Erkner on Ida-Saksamaal Berliini lähistel asuv 12 000 elanikuga väikelinn. Sealne kogudus sõbrustab Vigala kogudusega Eestist. Eesti ja Ida-Saksamaa kiriku olukorra vahele on sageli tõmmatud paralleele. Seepärast võib olla huvitav teada, millises seisukorras on Ida-Saksamaa kirikud ning mis teeb neile rõõmu ja muret. Palusin intervjuu Erkneri koguduse õpetajalt, eelmise aasta oktoobris oma 60. sünnipäeva tähistanud Cordula Heilmannilt. Saksamaa on Euroopa Liidus palju ...

Ajalehe Eesti Kirik sünniloost

«On mitmeti rõhutatud nii konwerentsidel, sinoditel kui ka kirikupäewal: Eesti kirikul peaks oma häälekandja olema, milles ta võiks oma rõõmusid ja walusid awaldada, seisukohta wõtta põlewates päewaküsimustes, tähiseid sisse torgata tulewiku rajamiseks ja tõsist kosutust pakkuda inimesele ja tema igawesti elawale ja küsiwale hingele.» Nende sõnadega pöördus ajalehe Eesti Kirik esimene peatoimetaja Hugo Bernhard Rahamägi lehe lugejate poole 1923. aasta detsembris ilmunud ...

Noppeid kogudustest

j-j altari

   Järva-Jaani kirikutekstiilid said täiendust Advendiaja 2. pühapäeval sai Järva-Jaani kogudus näha telgedel kootud uut komplekti kirikutekstiile: altaripõlle, kantsli- ja puldikatet ning stoolat. Seekordne komplekt oli kirikuaastale kohaselt lillat värvi (fotol) ja autoriks tekstiilikunstnik Aune Taamal, kellel aasta tagasi valmisid siia kirikusse valged ja jaanipäevaks rohelised katted. Lilladele katetele, mida peale advendiaja kasutatakse paastuajal, on mustriks sisse ...

Tänumärgid ustavalt kogudust teeninuile

Kolmandal advendipühapäeval jagati Tallinna Jaani kirikus koguduse tänumärke, tähistati õpetaja Jaan Tammsalu ordinatsiooni 25. ja kiriku 146. aastapäeva. Juba kuuendat aastat järjest pidas Jaani kogudus meeles oma tublisid kaastöölisi, pärjates neid koguduse tänumärgiga, mis koosneb kaelaskantavast kotkaga hõberistist, ketist ja kotkakujulisest rinnamärgist. Tänumärk antakse ustavalt kogudust teeninule või mõnel moel märkimisväärselt koguduse ja kiriku heaks ...

Ausammas saab vääriliselt eksponeeritud

harju-risti2

Reedel, 3. jaanuaril vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistades ja kirikukelli helistades mõtleme kõigile neile, kes meile vabaduse tõid. Langenutele on püstitatud ausambaid, üks neist asub Harju-Ristil. Kaheksale isamaa eest langenule tahus kohalik kiviraidur Emil Weiss Vasalemma marmorist 1924. aastal mälestussamba (fotol), mis avati Risti kiriku aias 29. juunil. Koos Pilistvere, Audru ja Vormsi sambaga on see omandanud legendaarse maine, olles säilinud kogu ...