Lehenumber » Väljaanded » 11. detsember 2013 Nr 50

Mungaelu raskused ja võlud

mittepyhad

Eesti keeles on ilmunud vähe kirjandust kloostrielu kohta. 2010. aastal ilmus Jaan J. Leppiku raamat «Purpur paradiisioru veerul», milles autor vaatleb elu kreeka õigeusu kloostris. Athose mäe munkadest pole maakeeles aga kahjuks ühtegi  käsitlust. Nüüd ilmus vene õigeusu arhimandriidi Tihhoni raamat «Mittepühad pühakud ja teised jutustused». Pealkiri on kohmakas. Kui ütleksime: mitteinimlik inimene, mittekoeralik koer – mis ütleb see eestlasele? Raamatu on tõlkinud Ülar ...

Palve

Ööviivus emban mõtteis tasahilju külma hõbesepa taotud mustreid, mis tuisupöörisena keerdusid su aknaklaasil. Vaata, kuis sillerdab puhkuse rahus mevaheline härmas tee, mida öös puutunud polnud ei kerjus, ei ruttaja, ei võõra mõte ... Lood Sina üksnes nii kauni tee mu aknast tuppa ja mööda vaipa mu juurde.

See aeg on tõesti ukse ees

Prykk_Aivo

Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. 2Pt 1:19–21 Täna, advendiajal, mõtleme Jeesuse ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma, selleks et meie võiksime saada vabaks patust ja halvast. Me täname, et oled andnud neid inimesi, kes on edastanud selle hea sõnumi meile. Aita meilgi olla Issanda teevalmistajad selles maailmas ja teiste inimeste eluteele juhatajad. Aamen.

Valmistage Kuningale teed

Saabuv pühapäev kõneleb Ristijast Johannesest, kes oli Jeesuse teevalmistaja. Johannes kuulutas Päästja tulemist siia maailma ja valmistas inimesi selleks ette. Parim ettevalmistus Päästja tulemiseks oli patu kahetsemine ja ristimine, mis puhastas patust. Johannesel oli väga palju järgijaid ja suur soosing rahva seas. Jeesust ristides mõistis ta, et Kristus ongi tõotatud Päästja. Mitmetest Johannese järgijatest said aja jooksul Jeesuse jüngrid, kui nad mõistsid, et just tema ...

EESTI KIRIKU SOODUSTELLIMUS kogudustele 2014. aastaks

Tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 27 €. Tellides 10 ja enam lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 26 €. Sooduspakkumine kehtib 15. detsembrini 2013. Tellimusi ootame sirje.kasemaa@eelk.ee või tel 733 7795. SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 39

piiblisetsi logo

VASTUS 4. detsembri küsimusele Peetrus oli see jünger, kellel Jeesus palus oma karja eest hoolt kanda. (Jh 21:1–17). Toimetusse laekus 18 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Maimu Plinker. Palume võitjal ühendust võtta Eesti Piibliseltsiga. KÜSIMUS 39) Jumala tõotuse kohaselt said Aabraham ja Saara poja alles kõrges eas. Kui vanaks Aabraham ja Saara üldse elasid? Õigesti vastanute vahel loositakse välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on Eesti Piibliseltsilt ja ...

Nõo kogudus palub abi kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks

Mandri-Eesti üks vanemaid pühakodasid pärineb 13. sajandist ja on ainus peaaegu algsel kujul säilinud keskaegne kirik Lõuna-Eestis. Alates 17. sajandist on kiriku tänulik kasutaja olnud Nõo luterlik kogudus, kes on püüdnud alati oma armastatud kodu korras hoida. Umbes 200 annetajaliikme ja 700 hingega koguduse tellimusel on valminud restaureerimisprojekt, mis sisaldab üksikasjalisi plaane nii kirikuhoone kui ka 1914. aastast pärineva kõrvalhoone restaureeri­miseks. ...

Ilmunud on uus raamat advendiajaks ja jõuludeks!

Küllap on igas peres kujunenud omad advendikombed ja -harjumused. Raamatust «Jõuluootus» leiab loo ühe pere, peamiselt küll kahe põngerja ja vanaema, tegemistest. Küllike Valgu raamat Pia Hanslepi illustratsioonidega räägib advendiajast, jõuludeks valmistumisest ja ootusest igale advendiaja pühapäevale erilist tähelepanu pöörates. Igal pühapäeval räägib vanaema ühe loo ning võtab koos lastega ette advendiajale sobilikke tegevusi. Raamatut lugedes võib vanaema asemele mõelda ...

Kingiidee jõuludeks

MEMO

Raamatu- või lauamängupoodides on müügil just jõuluajaks sobiv lauamäng «Saalomoni memo». See on lõbus viis lastele selgitada, millest jõulud alguse said. See on piibliteemaline hariv mälumäng, mis koosneb 36 kaunist pildipaarist. Piltidel on tuntud motiivid, mis kajastavad Piibli rikast tegelaskonda ja kultuuriajalugu ning legende. Mängukarbis on ka seletusvihik, milles jagatakse teavet Piibli ja piltidel kujutatud sündmuste ja tegelaste kohta. Mäng on sobilik alates ...

Justiitsministeerium otsib missioonitundega inimesi

Justiitsministeerium moodustab neli vanglakomisjoni, mis esindavad avalikkust vanglate tegevuse kontrollimisel ja aitavad vanglatel oma tööd korraldada. Komisjonid hakkavad kontrollima Tallinna, Harku ja Murru, Tartu ja Viru vangla tegevust. Ministeerium otsib komisjonidesse missioonitundega inimesi, kes tahavad üldsuse esindajaina kontrollida vanglate tööd ja pakkuda vangla juhtkonnale igapäevatöös abi. Komisjon abistab vangla juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, ...

Jõulumuusika festival «Kirikupühad Maarjamaal»

28. detsembril kl 19 Tartu Jaani ja 29. detsembril kl 19 Tallinna Jaani kirikus G. F. Händeli «Messias». Esinevad solistid Pirjo Püvi (sopran), Ivo Posti (kontratenor), Endrik Üksvärav (tenor), Uku Joller (bass), kammerkoor Voces Musicales, Corelli Barokkorkester ajastu pillidel, dirigent Anssi Mattila (Soome). Georg Friedrich Händeli populaarseim teos «Messias» valmis 1741. aastal ja vaatamata vähesele edule esmaettekandel on sellest kujunenud maailmaliteratuuri kuulsaim ...

Täname

Täname Jüri Ehasalu, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse aseesimeest, kes annetas ajalehe Eesti  Kirik ilmumiseks  3835 eurot. Andres Lehestik Maimu Plinker Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

III Tallinna Bachi-nimeline muusikafestival

1.–7. jaanuarini toimub Tallinnas Bachi-nimeline muusikafestival. Festivali raames toimub 13 erinevat kontserti. Lavale astub üle 30 muusiku, nende hulgas Andres Uibo, Ulla Krigul, Denis Kasparovitš, Aare-Paul Lattik, Peter van Dijk (Holland), Edouard Oganessian (Prantsusmaa), Lembit Orgse, Mari-Liis Uibo, orkester Klaaspärlimäng Sinfonietta jt. Kontsertidel kõlavad Johann Sebastian Bachi teosed. Kava vaata järgmisest lehest.

Õnnitleme

Allan Taruste 12. detsembril – 44 Kätlin Liimets, diakon 17. detsembril – 40 Ordinatsioonitähtpäev 11. detsembril – 22 Peeter Paenurm, kaplan 11. detsembril – 19 Rene Alberi (preestriordinatsioon 14.09.1999) Üllar Salumets, abipraost (09.08.2001) Herki Talen, diakon rservis 11. detsembril – 2 Joona Matias Toivanen (31.10.2013) Hannu Kalervo Keskinen, diakon