Slava Ukraine

Lehenumber 11. detsember 2013 Nr 50 Archives - Eesti Kirik

Soome kirikuõpetajaks

«Soovin ja teen selle nimel palju, et eestikeelne kogudusetöö saaks kindlaks osaks Soome kirikusüsteemis,» kinnitab Tuuli Raamat (37), kes teisel advendipühapäeval ordineeriti Soome kiriku õpetajaks. Üle mere hõimumaale jõudes on Helsingi valge toomkiriku kuppel esimeseks maamärgiks, mis tere tulemast ütleb. Eestlased on põlvest põlve seda vaatepilti Soome pealinna jõudes imetlenud. Pühakojas, mis ka 1990ndate lõpus Tuuli Raamatu ilumeelt üle vee laevatades suuresti ...

Rariteetne orel on taaspühitsetud

Laupäeval oli Kuressaares pidulik sündmus – Lauren­tiuse kirikus taaspühitseti renoveeritud Saueri orel. Kui Hardo Kriisa 2008. aasta lõpul Kuressaare kirikus 1881. aasta lõpul pühitsetud Saksa orelifirma Sauer esimese töö Eestis lahti võttis, lootis ta, et aasta pärast on orel korras. Ent nii ei olnud määratud minema, sest kiriku remondi tõttu jäi oreli taastamine pooleli. «See seis, mis enne taastamist valitses, oli katastroof. Sisuliselt oli orel hävinud,» ütleb ...

Kogudus on usklike osadus

Usutunnistus määratleb koguduse: me usume üht püha ühist apostellikku kirikut. Mis on kirik? Kirik on üks. See on üks ihu, kellel on üks Issand Jeesus. Koguduse liikmed on selle ihu liikmed. Nad teenivad sama eesmärki, aga erinevate ihuliikmete kombel mitmel viisil. Kirik on püha. Kogudus koguneb korrapäraselt Jumala pühade asjade juurde – need on jumalasõna ja armulaud. Kiriku pühadus tähendab seda, et ka koguduse liikmed on pühad. Koguduse liikmete pühadus ei tähenda ...

Üks valgusest rikas peidupaik

Piir,Gustav

Apostel Paulus kirjutab oma kirjas efeslastele, et laulmine, olgu tegu psalmide, hümnide või vaimulike lauludega, on alternatiiv veinist saadavale joovastusele, liiderlikkusele, arutusele ja rumalusele. Apostel Paulus soovitab musitseerimist, et edendada seda, mis on puhtam ja kõige parem elus. Olgu muusika kui valgusest rikas pelgupaik, millesse põgeneda kurja ja pimedusega kaetud maailma eest. Üks hiljutine kontsert avaldas mulle oma sügavuselt ja helide rikkuselt erilist ...

Pime peni ja läbinägelik lõvi

Muistses Hiinas olla õpetatud dispuutidel osalejaid liigitatud koera- ja lõvitüübi alla. Esimesed takerduvad vaieldes sõnade tähendusse, teised ei kaota iial peamist silmist. Nimetatud liigituse aluseks oli uskumus, et kui visata koerale kepp, siis jääb see vahtima keppi. Kui aga visata kepp lõvile, siis too ei pööra pilku viskajalt. Minu nooruspõlves tundus, et terroristi ja riigikukutajana Lõuna-Aafrika Vabariigis süüdi mõistetud Nelson Mandela jääb alatiseks vangistusse. ...

Iseennast väärtustades

Lähenevad jõulud on justkui aeg, mis tõmbab ligi rõõmsaid sündmusi. Kui reede hommikul tööle läksin, kostus kõrvu hoogne puhkpillimuusika. Mõte läks Soome iseseisvuspäevale, millele meilgi on põhjust kaasa elada. Naabritena tulid suguvelled ju appi, kui novembri lõpus 95 aastat tagasi vabadussõda algas. Ka praegu on meil nendega tihe soe side ja paljud ühendused ning kogudused on sugulasrahvaga sõprussuhetes. Ent tujutõstva rongkäigu põhjus oli märksa lähemal – ...

Harkujärve kirik omanikuvahetuse ootel

Aastal 2020 on Harkujärve kirikus toimiv kogukonnakeskus, mis pakub ümbruskonna peredele vajalikke sotsiaalteenuseid ning vaba aja veetmise võimalusi; väike, aga aktiivne kogudus on usaldusväärseks partneriks seltsidele ja omavalitsustele. Selline on Tallinna Peeteli koguduse õpetaja Avo Üpruse ettekujutus. Ta usub, et kirikust võiks saada Peetelile filiaal. Sotsiaalmeedia kaudu innustab ta inimesi tegema annetusi, et kokku saada vajalik summa Harkujärve kiriku ostmiseks. ...

Kirik jätab Narva koguduse kohtusaagas üksi

Narva Aleksandri kogudus kaebas edasi esimese astme kohtu otsuse, mille järgi peab kogudus tasuma ASile Eviko üle poole miljoni euro, kusjuures Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) valitsus distantseerib end toimuvast täielikult. «Päris alatu on 118-liikmeliselt koguduselt nõuda 3200eurost riigilõivu, kusjuures koguduses ei ole rikkureid. Meie pole rahul meie esindamisega kohtus ja teised pole rahul, et meie pole rahul,» kommenteeris EELK Narva Aleksandri koguduse ...

Piibel kirjutatakse käsitsi arvutisse

30. novembril algas Haapsalus Piibli elektrooniline ümberkirjutamine, tähistamaks Eesti Piibliseltsi 200. aastapäeva. Välja on töötatud vastav programm, kirjutada saab neljale elektroonilisele tahvlile. Igaühel tuleb ennast enne identifitseerida kas Facebookis, e-aadressi vm kaudu. Teksti annab ette arvuti, aluseks on suur perepiibel. Varsti saab ka online’is jälgida, kui kaugele on kirjutamine jõudnud, selgitas piibliseltsi esimees õpetaja Tiit Salumäe. Kirjutamine ...

Lühiuudised

Hiiumaa kalmistud ESIKAAS_

Pühakodade programm jätkub Kümme aastat kestnud pühakodade programm sai jätku, kui kultuuriministri ametis olnud Rein Lang 29. novembril allkirjastas jätkuprogrammi aastateks 2014–2018. Uuel perioodil pööratakse suuremat tähelepanu kasutuseta või vähese kasutusega väärtuslikele pühakodadele ja neis leiduvate väärtuste säilitamisele. Eelisjärjekorras lõpetatakse programmi raames alustatud, kuid pooleli jäänud tööd. Projektide rahastamisel hinnatakse pühakoja avariilisust, ...

Kirsti-Maija Paananeni teistele elatud elu

Karjala-Soomes sündinud Kirsti-Maija Paananen (82) on olnud paljude alguste juures. Ta kuulub nende 93 esimese naisvaimuliku hulka, keda Soome kirik oma kirikukogul pärast aastakümneid kestnud vaidlusi ja hääletamisi 1988. aastal vaimulikuks ordineeris. Kohtume Kirsti-Maijaga tema kodus Pieksamäel. Kuigi saame silmast silma kokku esimest korda, tean palju tema tegevusest Eestis sellegi kaudu, mida on Eesti Kirkus kirjutatud. Telefonis kohtumist kokku leppides kuulen tema ...

Prof Randar Tasmuth valiti instituudi dekaaniks

EELK Usuteaduse Instituudi (UI) usuteaduskonna nõukogu valis oma 28. novembri koosolekul üksmeelselt teaduskonna dekaaniks prof dr Randar Tasmuthi. Prof Tasmuth ei ole sel ametikohal uustulnuk. Ta on ise UI vilistlane, aastaid instituudis töötanud ja pidanud ameteid lektorist rektorini, ka dekaan olnud. Viimased paar aastat on ta olnud dekaani kohusetäitja, mis sisuliselt on hõlmanud nii teaduskonna organiseerimist kui administratiivset tööd ja õpetamist. Jätkuvat jõudu ...

Hea uudis Paide kogudusele

Advendiaeg tõi Paide kogudusele kinnituse, et uuel aastal jätkub kiriku siseremont. Paide kirikut on remonditud  aastaid ja nüüd on lootust, et kogudus saab jumalateenistusi hakata pidama kaunis pühakojas. Kui praegu on korras altariruum, aga saaliosa näotu, siis tänu erakondade n-ö katuseraha toele saab sealne kirik hoopis teise välimuse. Nimelt eraldas Isamaa ja Res Publica Liit Paide kirikule 50 000 eurot. Riigikogu liige Andres Jalak on aastaid seisnud selle eest, et ...

Priit Rannut elab edasi oma raamatus

8. detsembril esitleti Tallinnas vennastekoguduse Endla tänava palvemajas 50 kokkutulnule Priit Rannuti kauaoodatud mälestusteraamatut. Tutvustava kokkuvõtte tegi ja kõiki tööga seotuid tänas poeg Mart Rannut. Kohal oli ka poeg Teet, samuti Priit Rannuti 92aastane õde Ketsia, paljude raamatus kirjeldatud elusündmuste elav tunnistaja. Nende isa Jüri, kellest raamatuski juttu, oli samuti tuntud vennastekoguduse töötegija. Õhtut juhtis vennastekoguduse peavanem Eenok Haamer, ...

Rahvast jätkus nii kirikusse kui kontserdisaali

Tegusal jõulukuul 80 aasta eest 1933 toimus palju muusikaüritusi ja jõulueelsele ajale kohaselt heategevuslikke ettevõtmisi. 2. detsembril esietendus Pärnu Endlas Mehuli ooper «Joosep». Muusika mõjus lihtsa ja loomulikuna, originaalorkestratsioonis puudusid oboe ja fagott, nende aset täitis klarnet, kohati ka klaver. Orkester oli suurendatud 15 liikmeni, lavatagust koori etendas Eliisabeti kiriku koor. Joosepi osa laulis lavastaja Hugo Malmsten, kelle lüüriline tenor oli ...