Slava Ukraine

Lehenumber 27. november 2013 Nr 48 Archives - Eesti Kirik

Et uus võiks alata

Kirikuaasta lõpeb mõne päeva pärast, aga usuaasta, mille peapiiskop aasta tagasi välja kuulutas, jätkub. Peaksime iga päev ütlema nagu Taavet «Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge», ja selle tõeks elama. Soovitus elada eelneva pühakirjaviite (Ps 143:8b) järgi tundub vahel olevat raske ja veel raskem võib olla näidata, et me Taaveti sõnade järgi toimimegi. Nii see kahjuks on. Ei tähenda see usust taganemist, aga ei ole kõigil ...

Head tekstid kutsuvad viisistama

Läinud laupäeval tähistas helilooja ja muusikaõpetaja Sirje Kaasik autorikontserdiga Haapsalu toomkirikus oma 55. sünnipäeva. Kontserdil osalenud peapiiskop Andres Põder andis Sirje Kaasikule üle Teeneteristi tunnustusmärgi silmapaistva tegevuse eest koorimuusika arendamisel. Kaasiku rolli Eesti kirikumuusikas ja teda kui lastekooride üldjuhti kiriku laulupidudel tõstis esile ka peapiiskop. Sirje Kaasik juhatab  mitut koori Haapsalus, aga on ka üle-eestilise lastekoori ...

Inimese tõeline olemus on tema nõrkus

Kirikuaasta lõpul oma ajalikkusele ja surmale otsa vaadates ning meenutades kalleid kaasteelisi, kelle jäetud jälgi aastakümned või -sajadki ei saa olematuks pühkida, tuleb ikka ja jälle meelde küsimus: mis on inimese elus määrav, otsustav ja seeläbi ka püsiv? Toomas Pauli palveraamatus «Sinu tahtmine sündigu» on see kokku võetud nõnda: «On tõsi, et see määrav miski jääb väljapoole meie haardeulatust, õigemini, see ei tohigi olla meie kontrolli all. See saab olla midagi, ...

Tööd alustab uus kirikukogu koosseis

LuhametsJoel_juht

Selle nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb uus kirikukogu koosseis oma esimesele istungjärgule. Soovime selleks tööks Jumala õnnistust. Kirikukogu on meie kiriku kõige kõrgem otsustamisorgan. Sellepärast tuleb ikka meelde tuletada seda vastutust, mis on seotud kirikukogu töö ja otsustega. Stabiilselt kristlikus ühiskonnas ei ole väga raske õiget suunda hoida. Meie aeg on aga märksa keerulisem. Oleme osa sekulariseeruvast Euroopast, kus ühiskonnas «õilsate» ideedega ...

Kui vana on Tartu Maarja kogudus?

Eelmisel nädalal võis Eesti Kiriku esiküljelt lugeda, et Tartu Maarja kogudus saab kümmekonna aasta pärast tuhandeaastaseks. Tegemist on kindlasti näpuveaga, mille eest olen toimetusele tänulik, sest see annab hea põhjuse arutlemiseks Tartu Maarja koguduse vanuse üle. Koguduse pitsat kannab aastaarvu 1224. See oli aasta, mil sakslased, latgalid ja liivlased vallutasid Tartu linnuse ja piiskop Hermann tõi Tartusse oma piiskopitooli. Hiljemalt samal ajal ehk 13. sajandi ...

Kultuurist sotsiaalini

Avalikkuse ees tõmbas kogu tähelepanu endale ajalehe Sirp ümber toimuv kiremöll. Nüüdseks on ka Kaur Kender teatanud tagasiastumisest. Kas leht sellest kultuurile lähemale või inimestele loetavamaks saab, seda veel ei tea. Sündmusi jälgides jäi vägisi mulje, et ka kultuuriministrist vabanemiseks oli see sihipärane ja tõhus viis. Puhastas õhku, aga võib-olla viib soovijad lähemale isegi järgmisele sammule. Nende jaoks, kes sooviksid peaministri või isegi Reformierakonna ...

Toomkool vastab standardile

Tallinna toomkooli direktor Egle Viilma on rõõmus. Terve koolipere – õpilased, õpetajad ja lastevanemad – on väga rõõmsad, sest põhjust selleks on kuhjaga. Nimelt päädis koolis äsja läbiviidud riiklik järelevalve kõigiti heade tulemustega: haridus- ja teadusministeeriumi selleks volitatud ametnikud leidsid, et kolmandat kooliaastat tegutsev toomkool vastab õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse poolest nõutud kriteeriumidele. «Vastavalt seadusele kuuluvad ...

Diasporaatööst Peterburis ja Petseris

EELK välissuhete komisjoni 19. novembri töökoosolekul oli pikk ja sisutihe arutelu, päevakorras oli 16 teemat, osa kiireloomulisemad, osa põhimõttelisemad. Üheks sisuliseks küsimuseks oli diasporaatöö Peterburis ja Petseris, millega seoses rahamured vajavad korraldamist. Rahvuskaaslaste toetuse programmi on rahastanud seni kultuuriministeerium ja haridusministeerium, kuid see sai alguse veel rahvastikuministri ametisoleku ajal. Programmi rahastamisega on tekkinud segadusi ...

Peaminister kohtus kirikute nõukogu esindajatega

Peaminister Andrus Ansip kohtus teisipäeval, 19. novembril EKNi juhatusega, et arutada riigi ja kiriku ühiseid huvipunkte. Valitsusjuhiga kohtusid EKNi president peapiiskop Andres Põder, asepresidendid piiskop Philippe Jourdan ja pastor Meego Remmel ning täitevsekretär Ruudi Leinus. Lähtuvalt 2002. aastal alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja EKNi ühishuvide protokollile toimuvad sellised konsultatsioonid regulaarselt, ent esmakordselt juhtis kirikute delegatsiooni peapiiskop ...

Lühiuudised

Peeteli kell

Peeteli kirikule uus kell «Inimestele rõõmuks ja Jumala auks tõusis esmaspäeval, 25. novembril kell 12.20 Tallinna Peeteli kiriku ja Pelgulinna kohale kirikukell (fotol). Kell üheksa pidasime palvuse, siis tulid töömehed ja paigale ta saigi,» ütles koguduse õpetaja Avo Üprus. Kogudus tänab Tampere Harju sõpruskogudust eestpalvete ja annetuste eest ja muidugi koguduse annetajaid, kes kella ammu vaimusilmas nägid ja selle hetke üle rõõmustasid. Oma osa kella saamises on ka ...

Helmut Mõtsnik arvestab Jumala faktoriga

Žiguli meie liikluspildis on harv nähtus, nagu ka see, et rooli taga istub 86aastane mees. Aga just seda kogemust pakkus Viljandis elav Helmut Mõtsnik, kes ajal, mil ta oleks võinud pensionile jääda, otsustas järgneda Jumala kutsele. Kui Õpetussõnades öeldakse, et tarkus hüüab tänavail, siis Teie jagate tarkuseteri arvuti vahendusel sotsiaalvõrgustikus. Olen alati mõttekilde korjanud, mitu märkmikku on neid täis, mõni on peas ka. Tavaliselt olen valinud kristlikke ...

Lauluga sõpruskonnaks

Tänavu sügisel oma 20. tegevusaastat tähistav Hageri koguduse kammerkoor Lambertus sai nime kodukiriku nimipühaku järgi, selgitavad koori juhid Merle Liblik ja Sigrid Põld Eesti Kirikule. Hageri koguduses ei pea ükski laululembene inimene oma talenti vaka alla jätma, sest igale vanuserühmale on oma kollektiiv loodud: pisemad käivad lastekooris, suuremad kammerkooris või segakooris, peale selle tegutseb pasunakoor. «Koor on üks viis, mil moel saab kogudusetöös kaasa ...

Usuteaduskond kohtus usuteaduse instituudiga

Jaani_kirik_ylikool

Selleks, et teha tulemuslikumat koostööd, kohtusid Tartu ülikoolis (fotol) nõupidamislaua taga usuteaduse instituudi ja ülikooli usuteaduskonna delegatsioon.   Usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme sõnul oli tegemist traditsiooniks kujunenud kokkusaamisega. Viimase nelja aasta jooksul kohtuti sellises formaadis neljandat korda; selgi korral määrati uue kohtumise aeg – kevad 2015. «Seekord oli põhiline usalduse taastamine pärast mõningaid ebakõlasid teaduskonna ja ...

Mõnusaid laule algklasside õpilastele

raamat_ees

Lapsed vanuses kuuendast kümnenda eluaastani, aga ka kõik teised võivad sel aastal jõuludeks õppida laule uuest laulikust «Tedretäpid», mille autor on Sirje Kaasik. Haapsalu koguduse lasteansambli ja toomkoori juht, Haapsalu muusikakooli ja Uuemõisa lasteaia-algkooli muusikapedagoog Sirje Kaasik avaldas oma juubeli puhul kolmanda lauliku pealkirjaga «Tedretäpid» (fotol), kuhu on kogutud aastatel 2007–2012 loodud 35 laulu. Loodud laulud kõnelevad kodust, jõuludest, ...

Eestimaalased hindavad heasoovlikkust

kaalud1

Euroopa sotsiaaluuring näitas, et Eesti inimeste rahulolu demokraatiaga on Euroopa keskmisest madalam. Uuringu teemad olid demokraatia, sellest arusaamine ning inimeste heaolu. Selgus, et Eestis on rahulolu demokraatiaga Euroopa keskmisest madalam, sarnanedes olukorraga Küprosel, Tšehhis, Poolas ja Slovakkias. «Kuigi enamik kaasaegse ühiskonna inimesi väidab end hindavat demokraatiat, erinevad arusaamad sellest, mis demokraatia on,» rääkis uuringutulemustest TÜ ...