Slava Ukraine

Lehenumber 20. november 2013 Nr 47 Archives - Eesti Kirik

Pereraadio on hea sõnumi kuulutaja

Pühapäeval, 17. novembril tähistas kristlik raadiojaam Pereraadio tänujumalateenistusega «Näeme veel» Tallinna Oleviste kirikus oma 20. aastapäeva. Tänujumalateenistusele oli kogunenud arvukalt Pereraadio kaastöölisi ja raadiokuulajaid. Avasõna ütles Oleviste koguduse pastor Heldur Kajaste, palve pidas sama koguduse pastor Rein Uuemõis, kõneles EELK Tartu praost assessor Joel Luhamets. Tervitusi ja häid soove armastatud raadiole tõid EELK peapiiskop Andres Põder, kes ...

Kogudusele eeskujuks

Kümmekonna aasta pärast tuhandeaastaseks saavas Tartu Maarja koguduses seati pühapäeval ametisse õpetaja ja juhatuse esimees: Joona Matias Toivanen ja Lea Hallik. Pärast õpetaja Peeter Paenurme lahkumist kaplaniteenistusse täitis vaimuliku kohustusi kaheksa aastat Eestis elanud ja koguduses diakoni ametis olnud soomlane Joona Matias Toivanen, kes on teoloogilise hariduse omandanud Tartu ülikoolis ja vaimuliku ettevalmistuse usuteaduse instituudis. Ta on kolmandat põlve ...

Hea OTSEKORRALDUSEGA lehetellija!

Täname, et olete Eesti Kiriku tellija ja kasutate arvete tasumiseks otsekorraldust. Kuna Euroopa Liidu regulatsioon kaotab lähiajal kohalikud otsekorraldused, lõpetavad ka pangad selle teenuse osutamise ning otsekorraldused asendatakse e-arve püsimakse teenusega. Teie ei pea otsekorralduselt e-arve püsimakse teenusele üleminekuks ise midagi tegema. Koostöös pangaga asendatakse Teie otsekorraldusleping e-arve püsimakse lepinguga ja arvete tasumist jätkatakse automaatselt ...

Eestlane ja (kiriku)ruum

Üks osa kommunikatsioonist on ruumikäitumine – see, kuidas kasutame ruumi enda ümber ja missugust distantsi vestluspartneriga hoiame. Ruumisuhted ja territooriumi piirid mõjutavad otseselt meie igapäevaelu, kuigi teadvustame seda endale alles siis, kui meie territooriumi piire rikutakse. Kontroll oma territooriumi piiride üle on üks rahulolu tingimusi. Eri kultuurides on omad ruumireeglid, mis sätestavad, kuidas tajutakse avarust, ülerahvastatust, distantsinormide rikkumist ...

Tark on teha õiged otsused

Salumäe,Tiit

Kirikuaasta viimased pühapäevad toovad meie silmade ette olulised teemad. Möödunud pühapäeva teema oli valvamine ja tuleval pühapäeval Kristus – kõiksuse Issand. Tähendamissõna peigmeest ootavatest tüdrukutest (Mt 25:1–13) jagab inimesed pisut teisiti, kui meil kirikus on kombeks: tarkadeks ja rumalateks ehk arukateks ja arututeks. Eks meie ole ikka rohkem rääkinud usklikest ja uskmatutest, vagadest ja ilmalikest. Kas ja kui palju kirik väärtustab tarkust, arukust, ...

Nõidadest ja kurjadest vaimudest

Hingede aeg. Arvatakse, et nüüd on jälle sobilik vanad paganlikud rituaalid kolikambrist välja tuua. Kultuuriüritusi avatakse loitsudega ja küünal aknal näitab esivanemate hingedele teed koju. Ja nii edasi. Meie rikkalikest eba- ja paganausu kommetest jutustavad Kiviräha raamatud. Konkreetsemalt saame Meelis Friedenthali auhinnatud romaanist «Mesilased» lugeda, mida ja kuidas me uskusime 17. saj lõpus. Leideni noormees Laurentius Hylas sõidab postitõllaga läbi porise ja ...

Eeskujud on antud

Laupäeval sai 25 aastat päevast, mil Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu iseseisvusdeklaratsiooni ja astus suure sammu riikliku iseseisvuse poole. Kohustust lippe sel puhul heisata pole, ent meenutada seda päeva tasub siiski. Ükskõik kui palju me nõukogude võimu ei kiruks, oli Eesti toonases kõrgemas valitsusorganis ametis palju inimesi, kelle mõtetes olid eeskujuks hoopis teised inimesed, teised juhid, kui neilt ametlikult oodati. Kaugemale ajalukku vaadates kasvõi meie ...

Arutati valimisega seonduvat

Möödunud teisipäeval kogunenud piiskoplikus nõukogus oli keskseks teemaks peapiiskopi valimised seoses Andres Põderi siirdumisega emerituuri tuleva aasta novembris. Teadaolevalt soovib 2005. aastal peapiiskopi ordinatsiooni saanud Andres Põder jääda pensionile ja konsistoorium on otsustanud, et uue peapiiskopi valimised toimuvad järgmisel aastal kirikukogu sügisesel istungjärgul 25.–26. novembrini. Kandidaatide esitamise tähtajaks määrati 1. juuli 2014 ja peapiiskopi ...

Poeesiast ja pildist

Mikkeli muuseumi laupäevaakadeemias olid 16. novembril lektoriteks vaimulik ja tõlkija Vello Salo ja kirjanik Indrek Hirv, kes võtsid teemaks Piibli kirjapildi ja tõlkeküsimused. «Alguses oli sõna, mitte pilt,» toonitas preester Vello Salo oma sõnavõtus, mis keskendus piibliraamatu teksti visuaalsele küljele. Iga päev Piiblit lugeva ja Piibliga töötava mehena rõhutas ta, et raamatute raamatu kirjapilt peab arvestama lugejat, teisisõnu olema hästi mõistetav, loogiliselt ...

Tartu ja Jeruusalemm kohtusid kinolinal

11.–13. novembril leidis Tartus aset oluline kultuuriprojekt: Iisraeli filmipäevad, mis toimusid Tartu alternatiivkino Elektriteater ja Soomes asuva Iisraeli suursaatkonna vahelise koostöö tulemusena. Kolme päeva jooksul näidati kokku kuut Iisraelis valminud väärtfilmi, mis on ka viimastel aastatel erinevatel filmifestivalidel silma paistnud. Filmid valiti välja ühiselt. Kuna Tartu oli enne Esimest maailmasõda Eesti juutide vaimseks keskuseks, oli toimunud ühisüritus ka ...

Lühiuudised

Clipboard01

CD jõuluetenduse abiks ja taustaks Kirsti Malmi eestvedamisel on valmimas jõuluteemaliste piiblitekstidega ja nelja lauluga CD. Lauludeks on «Üks roosike on tõusnud», «Minu hing avaneb», «Püha öö» ja «Miks tulid targad hommikust». Piiblitekstid räägivad, kuidas ingel ilmus Joosepile ja Maar­jale, kuidas nad Petlemma läksid, kuis Jeesus seal sündis, inglid karjastele ilmusid ja hommikumaa targad imet vaatama tulid. Pooletunnilist kuuldemängu saavad etendajad ise väikeste ...

Hando Runnel: vajame rohkem heakodanlikku hoolt

«Suured isiksused on nagu kõrged, kaugelepaistvad mäed – vaatad, et on siinsamas, kohalejõudmiseks vaja vaid natuke sammuda, aga tegelikult on siht veel lõpmata kaugel,» näitlikustab Hando Runnel Uku Masingust kõneldes. Võrdluspilt sobib hästi iseloomustama ka Runnelit ennast, kes sel pühapäeval, 24. novembril saab 75aastaseks. Kes eestlastest ei teaks Hando Runnelit? Tema luulest, väljaütlemistest, isikust. Midagi ikka. Oma rahva südametunnistuseks nimetatud kirjamehe ...

Talus runneldati kohe mõnuga

Talu laagrikeskuses Tallinna külje all tähistati pühapäeval, 17. novembril Sirje Kiiviti eestvedamisel Hando Runneli 75. sünnipäeva laulu- ja luuleõhtuga. Mõelgem nii, et Sirje Kiiviti puhul ei ole tegemist näitekunstile kaotsi läinud talendiga, vaid võiduga kiriklikele ringkondadele: ka pärast abikaasa, peapiiskop Jaan Kiiviti igavikuteele minekut on südikas naine jätkuvalt mitmeid suurüritusi korraldamas ja temale ainuomase aktiivsusega läbi viimas. Üks selline, mis pr ...

Päikeselaulud kõlasid taas Viljandi Jaani kirikus

Nagu tavaks saanud, kutsus Viljandi Jaani kogudus ka sel sügisel lapsi ja noori laule kirjutama ja esitama. Kiriku kaitsepühakule Francis­cusele pühendatud laulukonkursist Päikeselaul võttis osa 20 noort autorit kokku 22 lauluga. Eelnevatel konkurssidel on latt päris kõrgele tõstetud ning seegi kord võis rõõmustada hoole ja pühendumisega loodud laulude üle. Konkursi tingimused nägid ette, et laul peab olema eesti keeles ja nii sõnad kui viis on omalooming. Lauludes ...

Järvakandi kirikumees – meie Vello

Just nii hüütakse Järvakandi koguduses hellitavalt seal aastaid kirikumehena tegutsenud Vello Veedamit, kes 7. novembril jõudis oma esimese juubelini. Pühapäev, 3. november oli väikeses Pauluse kirikus tavalisest rahvarohkem. Jumalateenistuse järel sai Vello Veedam ustava ja pühendunud teenimise eest Järvakandi koguduses peapiiskopi allkirjaga EELK tänukirja, koguduse poolt Piibli ning kirikulistelt kuhjaga õnnitlusi. Pidulikkust lisas Daniel Julle hingestatud ...