Slava Ukraine

Lehenumber 13. november 2013 Nr 46 Archives - Eesti Kirik

Lauluarmastus ühendab

Tartust paarikümne kilomeetri kaugusel Puhjas asub üks vanimaid Lõuna-Eesti kirikuid, kus koguduseliikmeid umbes poolsada. Muusika avab inimeste südameid ja aitab luua kokkukuuluvustunnet, võis kogeda laupäeval Puhja koguduses, kus võõrustati Soomest Kauhavast tulnud sõpru, kellega seob paarikümneaastane tutvus. Kaasa oli tulnud Soome luterliku kiriku misjonär ja EELK peretöö koordinaator Pia Ruotsala, kelle kodukogudus asub Kauhavas. Hea tõlk kulub niisugusel puhul ikka ...

Jaanus Torrim ordineeriti diakoniks

Alates 10. novembrist on Pärnu Eliisabeti koguduse peaorganist Jaanus Torrim (37, fotol) ametis ka koguduse ordineeritud diakonina. Ordineeris peapiiskop Andres Põder, assisteerisid praost Enn Auksmann ja ordineeritava leeriõpetaja dr Arne Hiob, kaasa teenis abipraost Tõnu Taremaa. Muusikaga teenis Viljandi Pauluse koguduse organist Aaro Tetsmann, laulsid koguduse sega- ja lastekoor. Isadepäeva jumalateenistusel rõõmustas oma isa orelil ka 16aastane Aita-Liis Torrim, kel ...

Mooses ja Õnnistegija

Põltsamaa aken

Pühapäeval, 10. novembril pühitses piiskop Einar Soone Põltsamaa Niguliste kiriku vitraažakna, mille autor on klaasikunstnik Dolores Hoffmann. Kirikulisi oli pühapäeval, mil tähistati Põltsamaa kiriku taastamise 61. aastapäeva, tavalisest kordades rohkem. Koguduse õpetaja Markus Haamer oli rõõmus, et sai tänud üle anda kõigile tublidele koguduseliikmetele, tänu kellele kirik püsib. Kirikuliste keskel oli ka kunstnik Dolores Hoffmann, kes pärast jumalateenistust andis ...

Lahkunu viimane soov olgu seaduseks

Kõikidel tegevteenistujatel ning ajateenijatel on olemas personaalne metallist isikuplaat, millele on märgitud selle kandja isikukood, veregrupp, riigi tunnus ning usuline kuuluvus. Viimane muidugi juhul, kui see on olemas. Isikuplaati kantakse kaelas ja seda peale võimaliku vereülekande vajaduse tekkimise veel kahel peamisel eesmärgil: et tuvastada langenu isik ning saada aimu, millise usutunnistuse kohaselt teda matma peaks. Tundub ehk veidi grotesksena, et sellisest ...

Traditsioone kaotamata rutiinist läbi

Jyrjo_Tuuliki

Ärkame hommikul, peseme, sööme. Kes on harjunud, see loeb hommikupalvet või Piiblit. Kes ei ole harjunud, ei loe. Edasi läheme tööle või kooli ja teeme enamasti päev läbi harjumuspäraseid toimetusi. Meil on elus rohkelt rutiinset, harjumuspärast või traditsioonilist ja me sõltume sellest päris palju. Ometi on neil kolmel sisuliselt sama tähendusega sõnal erinevad varjundid. Rutiin viitab üksluisusele ja on negatiivse kõlaga, ometi aitab just see rasketel eluhetkedel ...

Pea maha!

Oli aeg, mil inimesed uskusid, et kogu loodus on hingestatud, puud, kivid, vesi, tuli jne on elusad. Näiteks kivi käest pidi luba küsima, kui taheti ta peale istuda. Kui kivi halvasti koheldi, siis võis ta kätte maksta. On lugusid, kus räägitakse, kuidas puud öösiti kogunevad nõupidamisele. Vett ja tuld koheldi aupaklikult. Tule solvamine võis lõppeda surmaga. Nüüdsel ajal jagatakse maailmas olev elusaks ja elutuks. Linnainimene korraldab piknikke, gaasipliit on tarbeese, ...

Meedia peegeldab ja otsib

Kohalike valimiste tulemusi arutab meedia tagantjärele. Nüüd lähenetakse teemale filosoofilisemalt: arutletakse, kuhu Eesti võiks või peaks  liikuma, sest praeguseks on kõik seni ühiskonda liikuma pannud ideed ammendunud. Sooviti oma riiki – nüüd on see olemas, ühtaegu vanadele uhkuseks ja noortele kohustuseks. Taheti vabadust, kõiges, ilma ühegi piiranguta – on selgunud, et liigne vabadus on samuti koormav, laostav. Taheti raha ja jõukust, anti selles osas võimekamaile ...

Urmas Viilma viib EELK sõnumi Kirikute Maailmanõukogusse

Äsja Lõuna-Koreast Eestisse naasnud kantsler Urmas Viilma kinnitab Eesti Kirikule Kirikute Maailmanõukogu X assambleest ülevaadet andes, et olles valitud seitsmeks aastaks selle mastaapse organisatsiooni keskkomiteesse, loodab ta seal tutvustada EELK häid kogemusi ja põhimõtteid. Millistele küsimustele või probleemidele keskendus möödunud nädalal Kirikute Maailmanõukogu X assamblee? Urmas Viilma: Kirikute Maailmanõukogu (KMN), kuhu kuulub 345 liikmeskirikut ...

Kõneldi algkristluse sündi mõjutanud teguritest

EELK Usuteaduse Instituudis peeti 8. novembril teaduskonverents «Religioosse ja teoloogilise väljundi leidmine erinevates ühiskondlikes kontekstides». Konverentsi eesmärgiks oli tutvustada doktorite Randar Tasmuthi, Jaan Lahe, Urmas Nõmmiku ja Arne Hiobi ning doktorantide Elo Sülla ja Ergo Naabi uurimusi algkristluse sündi mõjutanud teguritest, nendest uskumustest, vaadetest ja praktikatest, mis kristluse esimestel aastakümnetel aset leidsid. Oluline koht on selles ...

Dr Hiob esitles raamatut «Luterliku dogmaatika alused»

Neljapäeval, 7. novembril esitles dr Arne Hiob EELK Usuteaduse Instituudis oma uut raamatut. «Luterliku dogmaatika alused» on raamat, kus klassikaline kristlik dogmaatika on esitletud luterliku kiriku traditsioonidest lähtuvalt. Raamatu esitlusele oli kogunenud hulk rahvast: nii üliõpilasi kui õppejõude, vaimulikke ja teolooge. Avasõna ütles UI rektor Ove Sander, kõneles ka prof Randar Tasmuth ja muidugi autor ise. Arne Hiob on seda ainet usuteaduse instituudis õpetanud ...

Lühiuudised

mirva ja krista

Naised isekeskis koos Jumalaga Viimsi koguduse naised kogunesid Krista Viinamäe ja soome misjonäri Mirva Lappalaise (mõlemad fotol) kutsel isadepäeva eel kogudusemajja, et omakeskis osadust jagada ja arutada Marta ja Maarja teemal. Arutelule aitas kaasa Risti koguduse õpetaja Annika Laats, kes kinnitas, et tubli tosina jagu naisi arutas aktiivselt, missugune oleks Jumalale meelepärane elu, et toit ei jääks tegemata ja lapsed hoolitsemata. Üheskoos leiti, et mida iganes me ...

Otsused

Peapiiskopi otsused 10. novembril ordineeris peapiiskop Pärnu Eliisabeti kirikus Jaanus Torrimi EELK diakoniks, määrates ta samast kuupäevast ametisse Pärnu Eliisabeti koguduse diakonina. Peapiiskop annab Peeter Krallile loa kandideerimiseks Nõva koguduse õpetaja ametikohale. Konsistooriumi novembrikuu istungil Otsustati vabastada Merike Kütt kaitseväe kaplani kohustest alates 30. septembrist ning kinnitades ta samas vanglakaplaniks alates 1. ...

Aeg tiheneb, ruum laieneb, maailm avaneb

marjul2

Sotsioloogiaprofessor Marju Lauristin uurib meediatarbimist, ühiskonnas osalemist, suhtumist ja toimetulekut. Äsja lõpetasid nad Peeter Vihalemmaga laulupeouuringu, tema enda lõpul olev töö puudutab raamatut, lugemist ja selle arenguid. «Uurime Eesti nõukogudeaegsest siirdeühiskonnast infoühiskonda liikumist ja muutumisi meediakultuuri vaatekohast. Oluline on siin ajanihe – kõik muutused on järjest kiiremad, inimesed peavad aina tihedamini ja kiiremini võtma vastu väga ...

Kõrges ametis olnud pastor lahkub Rootsi kirikust

Rootsi luterliku kiriku pastor professor Eva Hamberg, kes on kiriku õpetuskomisjoni kõrges ametis olnud, lahkub Rootsi kirikust. Rootsi luterliku kiriku pastor professor Eva Hamberg, kes on kiriku õpetuskomisjoni liige, otsustas jätta oma ülesanded ja lahkuda kirikust. Samuti loobub ta pastori ametist. «Mul on kohustus teha etteheiteid. Kui kuulun Rootsi luterlikku kirikusse, kannan osaliselt vastutust kiriku sekulariseerumises (ilmalikustumises),» selgitas Eva Hamberg ...

Tartus lauldi Jumalast ja elust mari keeles

Pühapäeviti käib Maarja koguduses jumalateenistusel seltskond marisid, kes möödunud nädalal tutvustasid kogudusemajas oma kultuuri. Tartu ülikool teeb head tööd soome-ugri keelte õpetamisel, koostöö Mari ülikooliga on kestnud aastakümneid. Mari riiklik ülikool asutati aastal 1972, said kuulajad teada Marimaa ja rahva ajaloo ja kultuuri lühitutvustusest, mille heas eesti keeles kandis ette Tatiana Albakhtina. Anna Mišina, keda paljud tunnevad suurepärase lauljana ...