Slava Ukraine

Lehenumber 6. november 2013 Nr 44/45 Archives - Eesti Kirik

Preestri pühasse ametisse seatud

Usupuhastuspühal, 31. oktoobril oli Tallinna piiskoplikus toomkirikus ordinatsioonimissa, kus preestriametisse seati diakonid Peeter Krall, Aivo Prükk ja Joona Matias Toivanen ning Miina Piir ja Diina Tuulik. Ordinatsiooniteenistuse viis läbi peapiiskop Andres Põder, teda assisteerisid Tartu praost assessor Joel Luhamets ja Lääne praost assessor Tiit Salumäe. Kaasa teenisid ordinandid ja õpetaja Arho Tuhkru. Organist oli Piret Aidulo. Jutluse pidas Joona Matias Toivanen, ...

Ilmunud on seinakalender «Eestimaa kirikud. 2014»

kalender 2014.cdr

Toimetus võtab vastu kalendri tellimusi aadressil sirje.kasemaa@eelk.ee. Üksikmüügi (1–9) hind on 2.40 eurot, müük alates 10 eks 2.20, alates 100 eks 1.90. Postiga saatmine maksab 3 eurot. Kalender on müügil ka Pauluse raamatupoes Tartus, Logose poes Tallinnas, Apollos ja Rahva Raamatus.

Eesti Kiriku sügisene soodustellimus

Telli ajaleht varakult ja soodsalt – novembris maksab 2014. a tellimus 28 eurot ja poolaasta tellimus 15 eurot. Tellimusi ootame sirje.kasemaa@eelk.ee või tel 733 7795. NB! SOODUSTELLIMUS KOGUDUSTELE 2014. aastaks Tellides vähemalt 5 lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 27 €. Tellides 10 ja enam lehte koguduse kohta, on ühe aastatellimuse hind 26 €. Sooduspakkumine kehtib 15. detsembrini 2013.

Kalamaja surnuaial pühitseti hauatähised

Tallinna Kalamaja ajaloolisel surnuaial, kuhu on maetud üle 100 000 eestlase, pühitsesid Tallinna praost Jaan Tammsalu (paremal) ja EEKBKLi Saalemi koguduse pastor Erki Tamm hingedepäeval, 2. novembril sepisristidest hauatähised. Tallinna vanimaid kalmistuid, mis teada juba keskaja lõpust ja kuhu on maetud Tallinna Püha Vaimu ja Jaani koguduse liikmeid ning inimesi teistest kogudustest, likvideeriti 1960ndatel.

Marta ja Maarja, Martin ja Mart

Hiljuti piiblitunnis oli üks tore seik – sattusime arutlema Marta ja Maarja teemadel Lk 10:38–42 ning üks hea ja kiire tänapäevane tõlgendus oli, et selle looga on noortele naistele antud võimalus valida, kas saada lapsi või teha doktorikraad (loodetavasti saate kõik aru, et tegu oli utreeritud liialdusega). Kuna just sel hetkel lõi kell nii palju, et pidin oma tütrele lasteaeda järele minema, siis vabandasin kohalolijate ees, et mind ootavad nüüd Marta kohustused ja pean ...

Uitmõtteid viirukisuitsust ja muustki

Urmas Viilma

Tuhanded inimesed põlvitamas, sajad ja sajad küünlaleegid hämarate võlvide all, viirukisuits, lõputu palvesosin – seda kogeb iga palverändur pühale maale jõudes ja Issanda jalajälgedes liikudes. Olles äsja palvetanud silmili maas kõigis neis paigus, kus Issand kannatas, risti löödi, hauda pandi ja surnuist üles tõusis, tunnen ennast oma inimlikus tühisuses läbinisti puhtaks uhutuna ja hinge pühitsetuna. Kummaline, et Jeruusalemmas toimub kõik see lõputute kaubalettide ja ...

Ühest kirikukontserdist

Neljapäeva, 24. oktoobri hommikul kinkis Eesti Vähiliidu president mulle pääsme Tallinna Jaani kirikus sama päeva õhtul toimuvale Eesti Vähiliidu heategevuskontserdile «Unistused elavad». Ütlesin, et ei poolda kirikus korraldatavaid kontserte. Ta vastas, et jäägu kontserdist osasaamine minu enese otsustada. Kuna ta oli kalli pileti oma raha eest  ostnud, otsustasin minna. Kontserdil esines kuus väga võimekat solisti G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli sümfooniaorkestri ...

Ja ongi hingedeaeg

Usupuhastuspühast hingedeaega jõudes on mõtted hellad ja meeled tundlikud. Aeg vaikseteks mõlgutusteks, kallite kadunukeste mälestamiseks, igavese elu ihalemiseks. Looduse pimedaim aeg paneb unistama suurest valgusest, mis saabub Õnnistegijas. Kuni ta tuleb, peame hakkama saama. Enda vastu ausaks jäädes, ligimesele toeks olles. Vaikne pehme tume ilmake paneb süütama küünla ja sooja teevee kõrvale valima hingepidet pakkuva lugemisvara. Endale asu andes tunnistdes, et ...

Üks küsimus

Seoses Välis-Eesti piiskopkonna otsusega kustutada EELK nimekirjast kaheksa kogudust, puudub EELK-l nüüdsest nendega lepinguline suhe, seega ka kantsli- ja armulauaosadus. Eesti Kirik küsib, mida tähendab armulauaosaduse punkt. Andres Põder, EELK peapiiskop: Armulauaosaduse küsimus kuulub meie usu juurde. EELK üheks alusdokumendiks olev Augsburgi usutunnistus mõistab kirikut kui «kõigi usklike kogu, kus evangeeliumi puhtalt kuulutatakse ja pühi sakramente ...

Usupuhastuspüha regilaulumissaga

Tartu Ülikooli-Jaani koguduses tähistati usupuhastuspüha 31. oktoobril rahvalaulu-jumalateenistusega. Hoolimata sellest, et usupuhastuspüha, luterliku kiriku olulisemaid pühi, ei ole Eestis vabade tööpäevade nimekirjas, leidis u 30 inimest võimaluse seada sammud reformatsiooni aastapäeva tähistamiseks enne tööpäeva lõppu Tartu Jaani kirikusse. Jumalateenistusele eelnes koguduse väljaantud kogumiku «Regilaule ja vaimulikke värsse» esitlus. Haamrilöögid tegid ...

Kui süda ja meel kui küünal kustuvad

Hingedepäeval mõeldi lahkunutele nii kodudes kui ka kirikutes. Tartu Pauluse kiriku kolumbaariumis oli esimene surnuaiapüha. Aasta tagasi pühitseti Pauluse kiriku keldris Eesti esimene kolumbaarium ja krüpt, kus on korraldatud konverentse ja kontserte ning enesestmõistetavalt jumalateenistusi ja palvusi. Laupäeva õhtul kogunes aga hingedepäeva palvusele paarkümmend inimest, kel siinse puhkepaigaga tihedam seos. Kolumbaariumi 250 urnikambrist kahekümne viies puhkab praegu ...

Lühiuudised

lyhidalt foto

Kinnistu üle antud Mikitamäe vald on Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule ametlikult üle andnud kinnistu Beresje külas, kuhu kavatsetakse rajada mungaklooster. Klooster tuleb iidse küla sissesõidutee äärde ja peab sulanduma küla arhitektuuriga. Seoses kavandatava kloostriga tuleb sinna ka kirik, mis on vallas ainuke. Vallavanem Aare Poolak näeb kloostri tulekus suurt arengut külale, aga tõmbenumbrit ka kogu Eestile. Mungad kavatsetakse kloostrisse leida esmajärjekorras ...

Muinsuskaitse väärtustab kultuuripärandit

Möödunud kesknädalal tähistas muinsuskaitseamet oma 20. sünnipäeva konverentsiga, kus kõneldi nii muinsuskaitsest üldiselt kui ka selle konkreetsetest ilmingutest. Peoõhtul jagati tunnustust tehtu eest. Muinsuskaitseameti (aastatel 1998–2001 muinsuskaitseinspektsioon) ja tema maakondlike inspektorite vajalikkuses ei kahtle keegi, nende umbes poolesaja inimese antud panus meie väärtuslike muinsuste säilimisele on üle kandunud kultuuripärandi kaitsele laiemalt. Kahekümne ...

Peeter Põldre: oma töös olen Jumalaga kahekesi

«Kui ma arstiks ei oleks õppinud, võib-olla oleksin vaimulik,» tunnistab Eesti Kirikule antud usutluses kolme kodakondsust omav assessor Peeter Põldre oma viimasel Eesti visiidil, kus ta kuulus Välis-Eesti piiskopkonna ametlikku delegatsiooni. Usuteaduse instituudi semestrit alustaval avaaktusel jääb silma pikk härrasmees, kes, maldamata ühel kohal pikemalt püsida, tõuseb alailma oma istmelt järjekordse pildi tegemiseks. Toimuvat  fotoobjektiivi vahendusel jälgides ...

Teadusest ja religioonist, filosoofiliselt

Teaduse ja religiooni põnevast ja vastuolulisest suhtest rääkis kirikulehele dr Knut-Willy Saether. Nagu ma aru saan, ei ole see teil esimene kord Tartus olla. Mis on vahepeal muutunud ja milline on seekordne kogemus olnud? Siin on alati väga tore olnud. Olen siin kaks korda varem käinud ja kõige meeldejäävam oli loomulikult ikka esimene kord. Mulle meeldib siinne atmosfäär ja akadeemiline keskkond; kuna tegelen ka ise teadusega, siis annab see sellise koduse tunde. ...