Slava Ukraine

Lehenumber 30. oktoober 2013 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Usust ja ustavusest

Kuue aastaga traditsiooniks saanud EELK koguduste juhatuseesimeeste konverents toimus tänavu 25.–27. oktoobrini Nelijärvel, kus meeldivas õhkkonnas keskenduti usuteemale. Esmakordselt juhatuseesi­meeste aastaüritusele jõudnule torkas silma, et paljude osavõtjate jaoks on tegemist sündmusega, mida oodatud terve aasta. Rõõmsad taaskohtumised lõid meeleolu, kuhu sellel aastal EELK koguduste juhtorganisse valitud uusliikmetel oli juba hõlbus sulanduda. Kõigile öeldi südamest ...

Sombune, kuid rõõmus päev

Harju-Jaani2

Jumalateenistusega ja koosviibimisega pidas Harju-Jaani Ristija Johannese kogudus laupäeval, 26. oktoobril oma kiriku 150. aastapäeva (fotol). Hommikust peale oli taevas olnud hallis vihmapilves, aga kirikukella helisema hakates jäi sadu järele. Pühakoda paistis tuledesäras nii kutsuv ja kaunis. Kirikulisi tuli kahjuks siiski vähem kui juubelipühal 50 aastat tagasi – Harju-Jaani kiriku sajandast sünnipäevast osasaajaid 1963. aastal oli kantsliklade sissekande järgi olnud ...

Individuaalne ja ühenduslik religioon ja ideoloogia

Usu ja uskmatuse vahekordade uurijad on täheldanud läbisegi nii usu kadu, vähenemist, muutust, tagasitulekut kui kasvu. Religiooni defineeriv vastand võib (vastavalt vajadusele) olla kas teadus, ratsionaalsus, ilmalik, maine, individuaalne, mittekirik­lik, materiaalne, majanduslik, poliitiline, psühholoogiline või midagi muud. Religioon on kord erinev usust, individuaalne vaimsus institutsionaalsest religioossusest või nominaalsest kultuur­usust, teistlik usk deistlikust ...

Kutsutud ja seatud

Soone,Einar

Reformatsiooni aastapäeva tähistamine pakub ikka ja uuesti võimalusi kristlike põhimõtete, usu ja kiriku olemuse üle mõtiskleda. Küllap aitab meid maailmavaate kujundamisel ja eluvundamendi ladumisel apostel Paulus, kes julgustab oma kirjas korintlasi: «... teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus» (1Kr 3:11). Kristuse käsul ja lähetusel kuulutavad evangeeliumi tema tunnistajad. Sellele missioonile on antud tõotus: «Sina oled ...

Quo vadis, Narva Aleksandri kogudus?

Villu Jürjo eelmisel nädalal ilmunud arvamusartikli pealkiri «Lugu, mis ootab järge» on asjakohaselt pealkirjastatud. Loo järg kõneleb sellest, kuidas kõrgemate kõlblusnormide kandjast, Narva kirikuõpetajast, saab inimene, kes on valmis jätma leivata 100 ehitusmehest peretoitjat ning viima lõpuks Eesti ühe uhkeima kiriku sundmüügini. See on lugu usaldusest, mida kuritarvitati. 2008. ja 2009. aastal olid Narva Aleksandri kiriku jaoks rasked ajad, halvas olukorras suurkiriku ...

Unistused viivad eesmärgile

Aina pimenevad õhtud jätavad aega mõtisklusteks, lugemiseks ja suhtlemiseks. Eelmisel nädalal lõppenud Leho Paldre järjelugu tõi tähelepanu orbiiti Anton Hansen Tammsaare, kelle loomevaramust leiab ammendamatult mõtteainet. Mäletan, kuidas ühel eluperioodil oli lugedes mu kõrval märkmepaberipakk ja kuidas ühe sedeli teise järel täitsin tema mõtetega. Tundub kohane olevat need appi võtta, kui mõtlen kogudustele ja nende juhtidele, kes pingutavad jumalasõna leviku ja ...

Vaimulikud osutusid valituks

20. oktoobril toimunud valimiste tulemusi vaagides jääb silma suhteliselt suur arv EELK vaimulikke, kes osutusid valituks. Seetõttu ei saa nõustuda assessor Mati Maanasega (Eesti Kirik nr 42), nagu olnuks kiriku aktiivsus valimistel kesine. Assessor Tiit Salumäe arvab seevastu, et kirikuõpetajate valimisvõit on suhteliselt suurem kooliõpetajate omast. Tõesti, kui arvestada, et tegevvaimulikke on EELKs praegu 177, siis annab 15 valituks osutunud vaimulikku arvestatava ...

Teel reformatsiooni juubeli ühise tähistamise poole

6.–10. oktoobrini toimus Zürichis kongress «500 aastat reformatsiooni: väljakutsed ja tähendus täna». Korraldajateks olid Šveitsi Evangeelne Kirikute Liit ja Evangeelne Kirik Saksamaal. Kongressile olid kutsutud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas liikmeskirikute ja teiste partnerkirikute esindajad nii kirikuvalitsustest kui usuteaduskondadest. Külalistena osalesid anglikaani, baptisti, õigeusu ja roomakatoliku kiriku esindajad. Osavõtjaid oli viielt kontinendilt 35 ...

Otsused

Peapiiskopi otsused 31. oktoobril ordineerib peapiiskop Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK preestriteks järgmised usuteaduse instituudi pastoraalseminari lõpetanud: Peeter Krall, Aivo Prükk, Joona Matias Toivanen ja Diina Tuulik. Peapiiskop määras õp Villu Jürjole noomituse EELK teenistuskorra rikkumise eest. Otsus tugineb EELK Konsistooriumi ettepanekule, EELK revisjonikomisjoni aruandele-aktile, praost Peeter Kalduri seisukohale ja õp Villu Jürjo ...

Viljandi Pauluse kogudus – palved ja töö rõõmsas lootuses

Viljandi Kirikumäel kõrgub tudorgooti stiilis maakividest ja punastest tellistest kirik, mis sai nurgakivi 150 aastat tagasi. Siia käivad kokku tegusad inimesed, et hoida rahvuslikku pärandit ja edendada koguduseelu. Kaunil sügispäeval leian seitsmesaja istekohaga kirikust õpetaja Allan Praatsi ja pühapäevakooliõpetaja, viie lapse ema Jana Kaseoja. Kui mõne nädala pärast tagasi läheksin, võiksin imetleda remonditud käärkambrit, nüüd aga näen, kuidas selle lagi Arvi Ohtla ...

Minu riik

Näib, et just valimiste ajal võimenduvad ühiskonnas valitsevad tendentsid, saab eriliselt ilmsiks, milline on meie ühiskonna nägu praegu. Küllap oleme jõudnud selle kahekümne kahe aastaga harjuda sõnaga «demokraatia» ning seda enam mingiks eriliseks võluvormeliks ei pea. Siiski tuleb alati meeles pidada kõikide demokraatiate tavalist mõtlemisviga, nimelt seda kujutlust, et «enamus» = tervik. Ja Tallinn = Eesti – seepärast käis võitlus muidugi põhiliselt seal. Vaesed ...

Pühakoda Tartu kesklinnas vahetab omanikku

Tartu Kolgata baptistikogudus ostis järelmaksuga kirikuhoone aadressil Tartu, Veski tn 40, mis 21. oktoobrini kuulus Tartu uusapostlikule kirikule. «See, et kirikuhoonet saab valmis kujul osta, on väga harukordne juhtum. Sellise võimaluse ja ajastuse eest tuleb vaid Jumala juhtimist kiita,» võib lugeda Kolgata koguduse kodulehelt, kus põhjalikult selgitatakse, miks on uue hoone muretsemine vajalik ja kuidas iga koguduseliige selleks oma osa saab anda. Juba kümmekond ...

Väärtuste aluseks on hoolivus

Viljandi Jaani kogudus pidas reedel 730aastases linnas seitsmendat korda kogukonnale ja väärtustele pühendatud konverentsi. Kui suurlinnas või suures linnas inimese roll ühiskonnas «lahustub», siis väiksemas on igal kogukonnal ja igal inimesel märksa suurem tähtsus. Iga koguduseliige on ühtlasi linnakodanik. Frantsiskaanide XV sajandil asutatud Jaani kirikul on ka praegu linnas oma koht ja koguduse õpetaja Marko Tiitus ütleb, et kogukonnale suunatud konverentsiga ...

Dr Randar Tasmuth Rochesteri piiskopkonna konverentsil

Usuteaduse instituudi professor dr Randar Tasmuth oli 7.–12. oktoobrini külas Rochesteri piiskopkonnas Inglismaal. Dr Tasmuth tegi ettekande piiskopkonna teaduskonverentsil «Beyond Borders and Boundaries» (piiride ja piirangute taga). Aylesford Piory kloostris toimunud konverents oli piiskopkonna vaimulike konverents. Dr Tasmuth pidas konverentsi avaettekande «Research Beyond Borders and Boundaries». «Kõigepealt fikseerisin vaimuliku koolituse tasemeõppe, isiksuse ...

Noored on maailma valgus

Jumalasõna on mõjus, kui seda lapsele õigel ajal ja viisil tutvustatakse, tõdeti laste jumalateenistuste ja pühapäevakooliga tegelejate konverentsil. 1933. a oktoobrikuus näitasid kirikunoored mitme ettevõtmisega oma pühendumust ja ettevõtlikkust. Õpetaja Sommer ja Tallinna Kaarli noored tegid 15.–22. oktoobrini teoks oma koguduse esimese äratusnädala teemal «Tulge, sest kõik on valmis», millest võttis osa õpetajaid kogu Eestist. Esimesena jutlustas õpetaja Lääne ...