Slava Ukraine

Lehenumber 16. oktoober 2013 Nr 41 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Õigeusu seminar soovib ühineda UIga

Kolmapäeval, 9. oktoobril tutvustas EELK Usuteaduse Instituudi rektor dr Ove Sander Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) sinodil õppimisvõimalusi instituudis. Õigeusu preestriks saab praegu õppida püha Platoni seminaris, mis aga ei anna lõpetanutele riiklikult tunnustatud haridust. EAÕK metropoliit Stefanus on rektor Ove Sandri poole pöördunud sooviga kahe õppeasutuse koostööst kuni ühinemiseni, sest ka õigeusu preestrid vajavad riiklikult tunnustatud haridust. «Ma usun, ...

Jõuluks kooriruumil uus katus

Väike-Maarja kogudus võis rõõmustada, kui septembri keskpaigas toodi Väike-Maar­ja kirikuaeda hulga lauamaterjali ja algas aastaid oodatud katusevahetus. Sel aastal eraldas muinsuskaitseamet riiklikust pühakodade programmist 68 000 eurot, ühe suurematest summadest, Väike-Maarja käärkambri katuse restaureerimiseks. 14. sajandist pärit kirik sai uue katuse 1991.–1992. aastal, kuid juba 2006. aastal pöördus kogudus konsistooriumi poole palvega avariilise katuse ...

Valimised on usu küsimus

Valimised on usu küsimus. Valimiste eel tavaliselt öeldakse selline lause. Valimised on religiooni küsimus. No see religioon kõlab juba päris halvasti. Relikt on jääknähtus vanast ajast ja nii edasi. Valimised on usu küsimus. Eestis on parem, kui sa kusagil ei avalda, et usklik oled. Kahtlustav pilk igal juhul: vaeseke ... No see on loomulik. Konkursil sa valituks kindlasti ei osutu, kui midagi usuga seotut mainid. Narkomaan või homo on leebemad omadused kui usklikkus. ...

Piibli valguse kuma Tammsaare «Tões ja õiguses» 2. osa

2. Mis on vana Andres muud kui vana Mooses! Tema suurim unistus on jõe allalaskmine, mis tooks Vargamäele ja ümbruskonnale palju head maad(!) juurde. Andres ootab jõe allalaskmist ja sellega kaasnevaid uusi haritavaid maid kui tõotatud maad. «Kui minu silmad seda veel näeks, ... siis läheks minagi jõe äärde ja hakkaks sealt risu välja kiskuma. … Ma oleks siis kõige õnnelikum inimene ilmas.» Temagi on oodanud seda terve inimpõlve. Temagi ei saa seda ise päriselt kätte. Jõe ...

Palve

Kivises südames võib olla usuväge kui elu väge kivimüüris, millest kasvab puu. Olgu Sinu usuvägi meie südameis, Issand, et võitluses kivise südamega võitjaks jääks ikka usk Sinusse!

Jumala sõna on ustav ja usaldusväärne

Jh 4:46–53 Lugedes käesoleva jutluse aluseks olevat kirjakohta, meenub tähelepanelikule piiblisõbrale, et sarnast sündmust kirjeldavad ka Matteuse ja Luuka evangeelium (Mt 8:5–13, Lk 7:1–10). Seal kerkib meie ette paganlik väeülem Kapernaumast, kes palus Jeesust appi oma valudes vaevlevale sulasele. Mehe hoiaku tegi erakordseks usk, et piisab vaid Jeesuse öeldud sõnast, ning olukorras toimub muutus. Väepealik uskus Jeesuse meelevalda käsutada sõnaga vaimse, nähtamatu ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et oled andnud meile eluteel tuge ja abi. Me täname, et annad meile märke, mis kinnitavad meie usku. Aita meil usuvõitluses saada tuge palvest ja pühakirjast. Aita, et võiksime olla teistele inimestele valguseks ja toeks. Ole õnnistamas meie maad ja rahvast ning aita, et meie kohalikku elu juhiksid need inimesed, kes teevad seda hästi, siiralt ja rahva huve silmas pidades. Aamen.

Usuvõitlus

Iga inimene on kogenud oma elus hetki, mil Jumal on talle väga lähedal. Teisalt kuuluvad meie ellu ka viivud, mil kahtleme usus ega tea, kuidas edasi minna. Nii toimub inimeses sageli usuvõitlus: ta ei tea, kas uskuda või mitte. Tihti on usutee alguseks mingi eriline kogemus. Kui hättasattunu palub Jumalalt abi ning Issand aitab, siis on seeläbi ka inimese usk tugevam. Aja möödudes võib sugeneda selle esimese siira usu kõrvale kahtlusi. Ning siis inimene küsib, kas Jumal ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 31

piiblisetsi logo

VASTUS 9. oktoobri küsimusele Kui üks inimene ka ei taha öösel üles tõusta, et sõbrale leiba laenata, siis peab ta seda ometi tegema tema visa pealekäimise tõttu. Loole järgnevad Jeesuse tuntud sõnad: «Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.» (Lk 11:5–9) Toimetusse laekus 7 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Valve Erik. Palume võitjal ühendust võtta Eesti Piibliseltsi või toimetusega. KÜSIMUS 31) Efraimi mägede elanikul ...

Hõimurahvaste palvepäev

Untitled-3

Pühapäeval, 20. oktoobril kl 17 Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus hõimurahvaste palvepäeva oikumeeniline palvus. Jutlustab aastakümnete pikkuse kogemusega kaastööline soome-ugri misjonis, Ljus i Österi misjonisekretär Rauli Lehtonen. Muusikaga teenivad mari muusikud Anna Mišina ja Inga Pogonina. Kl 18 samas misjonikohvik. Ilmunud on ka ajakirja Hõimurahvaste Aeg uus number, mida saab Eesti Piibliseltsist (Tallinn, Kaarli pst 9) või kirjutades aadresile kyllike@eps.ee. Eesti ...

Pastoraalseminar kutsub kokku oma seniseid vilistlasi

Oktoobri alguses lõppes vastuvõtt pastoraalseminari preestrikoolitusele. Esitatud dokumentidest selgus, et kõigil koolitusele tulla soovijatel on pooleli teoloogia magistrantuur. Kuivõrd magistriõpingute lõpetamine ja samaaegne õppimine pastoraalseminaris võib kujuneda problemaatiliseks, otsustati tänavu preestrikoolituse rühma mitte avada. Jumala armust toimub järgmine vastuvõtt pastoraalseminari preestrikoolitusele suvel 2014. Pastoraalseminar plaanib käesolevat ...

Tugikoguduste ideepäev

Misjonikeskuses Tallinnas Tehnika 115 peetakse laupäeval, 19. oktoobril kell 11–18 tugikoguduste ideepäeva. Päeva peateemaks on käsitööringi või käsitööpäeva korraldamine koguduses. Käsitööde meisterdamine ja müük nt jõululaadal on üks traditsioonilisi viise vahendite kogumiseks välismisjoni toetuseks. Samas võib seda võtta kui misjonitööd, madala künnise viisi uute inimeste kaasamiseks kogudusse. Õpime koos, kuidas muuta tühjad kohvipakid rahakottideks, papist munakarbid ...

Uksed avas Magda misjonipood

Tallinnas Tammsaare keskuses (A.H.Tammsaare tee 89, II korrus) avas uksed Magda misjonipood. Pood on avatud igal tööpäeval kl 10–18 ja laupäeval kl 11–15. Poes on müügil käsitööd, teise ringi rõivaid, jalanõusid, kodusisustust, mööblit ja palju muud huvitavat kogu perele. Valik tooteid on tasuta! Magda misjonipood on alguse saanud Mustamäe Maarja-Magdaleena kogudusest, millest sündis MTÜ Magdaleena. Üks osa koguduse tööst on olnud lastega perede abistamine nii pereringide, ...

Igaviku märgid Viljandi muuseumis

Viljandi muuseumis Johann Laidoneri plats 10 on avatud näitus «Igaviku märgid – sümbolitesse talletatud tarkus». Näitusel leiavad fotode ja eksponaatide abil kajastamist erinevad sümbolid Viljandi praostkonna kirikutest: Helmest, Hallistest, Karksist, Kolga-Jaanist, Mõisakülast ja mujalt. Muuseum on avatud T–L kl 10–17. Näituse idee autor, koostaja ja projektijuht on Hedi Vilumaa. Näitus on avatud 23. novembrini.

Frantsiskusepäeva konverents «Jagatud väärtused kogukonnas»

Konverents toimub 25. oktoobril kell 10–15.30 Viljandi Jaani kirikus. Kl 10 avamine Kl 10.15 ettekanded Väärtuskasvatus koolis (Viljandi gümnaasiumi õpetaja Marja-Liisa Raudne) Väärtused ja avalik sektor (Viljandi maavanem Lembit Kruuse) Noorte omaalgatus kui väärtuste kandmine (noorteklubi ProConsensio liikmed) Väärtused ja inimeseks kasvamine (kultuuriakadeemia õppejõud Külli Salumäe) Järgneb paneeldiskussioon, töögrupid,  kokkuvõtted ja diskussioon ning lõpetamine.