Slava Ukraine

Lehenumber 16. oktoober 2013 Nr 41 Archives - Eesti Kirik

Ristil öeldi tänusõnu

Lõikustänupühal, 13. oktoobril kogunesid Harjumaa Risti kirikusse koguduse keskele need paljud inimesed, kes oma panuse neli aastat väldanud restaureerimise käiku on andnud, et tänujumalateenistusega märkida kiriku ennistustööde ühe etapi lõppu. Otse võidukaare alla oli kantud sügisande, mille eest oma Loojat tänada. Toekas kott kartuleid, korvitäis punapõskseid ubinaid, kaalikad ja porgandid – kõik see saadus, mis lubab külmale ajale kerge südamega vastu minna ja mida ...

Maarja kirik pühitses aastapäeva

Laupäeval, 12. oktoobril peeti Tõstamaa Maarja kirikus pühakojale nurgakivi asetamise 250. aastapäeva jumalateenistust. Ühtlasi möödus tänavu 30 aastat kiriku taastamistöödele nurgakivi asetamisest. Ilusal päikselisel sügispäeval oli pühakotta tulnud koguduse ja kogukonna rahvast, jumalateenistusel teenisid vaimulikud Tiit Salumäe, Tõnu Taremaa, Helgi-Reet Mägedi, Ants Kivilo ja Tiina Janno ning organist Evi Vaher, laulsid Tõstamaa klubi ansambel, Varbla kirikukoor ja ...

EELKst arvati välja 8 kogudust

Vastavalt Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi otsusele kustutati EELK nimekirjast järgmised kogudused: Bergen County, Lakewoodi Pühavaimu, Los Angelese, New Yorgi Pauluse, Toronto Vana-Andrease, Chicago Esimene, Connecticuti ja Buffalo kogudus. Samuti likvideeriti EELK USA Esimene praostkond ja EELK USA Chicago praostkond ning loodi nende asemele EELK USA praostkond. Meie kirikus kehtivatest õigusnormidest tulenevalt ei saa nimetatud kogudused kutsuda oma teenistusse ...

Möödarääkimistest

Iga kristliku usuga vähegi lähemalt kokku puutunud inimene teab midagi Aurelius Augustinuse (354–430) elust ja tema õpetusest. Esmalt võivad meenuda Augustinuse kirglik kiindumine teadmistesse, pühendunud tegelemine mani usundiga, pöördumine kristlusesse või siis tema kõige kuulsamad teosed «Pihtimused» ja «Jumalariigist». Augustinuse tähtsust kristlusele võib sageli tajuda ning siinkohal on kahju, et möödunud aastal linastunud Augustinusest kõnelev film «Rahutu süda» ...

Astu alla!

Leevi Reinaru

Soovin jagada oma mõtteid mõnede arvude üle 2012. a EKNi väljaantud raamatus «Astu alla rahva hulka». Mind innustas Kaido Soomi artikkel «Eestimaalase kuvand ristiusust ja kirikust ja kristlusest». Selles leiduvad 2010. a sotsioloogilise uurimuse andmete tulemused ja analüüs aitavad koguduse töötegijail lahti mõtestada kogudusetöö prioriteete. Nagu autor ise kirjutab: «Otsin ennekõike vastust küsimusele, kuidas saavad kirikud ja kogudused religioonisotsioloogilise uuringu ...

Meie-tundest jääb vajaka

Holvandus,Juune

Keeleline mitmuslik meie on lihtsaim moodus viidata, et peale minu (ainsus) on keegi veel, et ma pole üksi, meid on rohkem, me olem jõud. Mõned keeled on isegi veel täpsemad, nad eritlevad kahte, kolme, nelja ja enamatki isikut, kellest meie koosneb. Sotsiaalne meie tähendab natuke rohkemat: on keegi, kel on peale minu sama, kuid minuga teatud ühisosa, näiteks ta arvab samuti nagu mina või on tal minuga muud ühishuvid. Või isegi omand. Sotsiaalne meie osutab veel sellele, ...

Lõikustänupühast ilusal sügisel

Mida külvad, seda ka lõikad, ütleb eesti vanasõna, lihtne ja selge lause, mida õpetatakse igale lapsele. Tõesti, inimene õpib üsna kiiresti tegelikkuses selgeks, kuidas tegu ja tagajärg omavahel seotud on. See võib isegi väga ilus olla ja näib lihtne saada heade, meeldivate tagajärgede osaliseks, mida igaüks sisimas ihkab. Igatahes lihtsam kui vaimses maailmas. On väga meeldiv kogeda ja teada saada, et kui kastad lille, siis ta õitseb, kui silitad koera, siis on ta su ...

Üks küsimus

Sellel pühapäeval, 20. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel astuvad kandidaatidena üles ka mitmed EELK vaimulikud. Lootes osutuda valituks soovivad nad anda volikogu liikmena panuse oma koguduse ja kogukonna teenimisse. Eesti Kirik küsib: millise sõnumiga kandideerite?   Andres Mäevere, Võru Katariina koguduse õpetaja: Antud lubadused on täitmiseks! Põhitähelepanu inimesele, tema konkreetsetele probleemidele ja vajadustele! Võru linna ajalooline ...

Sümbolites on tarkus

Viljandi muuseumis avati möödunud neljapäeval näitus kristlikest sümbolitest, mida võib leida praostkonna kirikutest. Näitus sündis tänu sellele, et muuseum korraldas konkursi, millest otsustas praostkonna egiidi all osa võtta Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa, kes on aastaid huvitunud sümbolitest ja enda sõnul neid tutvustanud kolmel varasemal väljapanekul. Näituse avamisel tunnustas muuseumi direktor Jaak Pihlak konkursile laekunud võistlustööd, öeldes, et kõige ...

Laagrikeskusel Talu valmis peamaja

Möödunud laupäeval, 12. oktoobril toimus laagrikeskuse Talu uue peahoone avamine. Ilusa sügisilmaga õnnistatud avamisüritust oli kaema tulnud ligi 200 pealtvaatajat. Esines tore lasteorkester, EELK peapiiskop Andres Põder pidas kõne ning õnnistas hoone sisse. Südamest tänati kõiki, kes on nõu ja jõuga aastate jooksul abistamas käinud. Talu külastajad said laagri suurel ja ilusal territooriumil ringi uudistada ning suppi, pirukat ja kringlit süüa. Talu suvekööki oli püsti ...

Lühiuudised

mulgimaa_lipp

Punane kaaruspael ja linaõie sinine Tarvastu kirikus õnnistas Viljandi praost Marko Tiitus 12. oktoobril oikumeenilisel jumalateenistusel Mulgimaa lipu (fotol), mis nüüd lehvib vallavalitsuseesisel platsil. Mulgi Kultuuri Instituudi ja Tarvastu vallavalitsuse välja kuulutatud lipukavandi konkursi võitis mulgi juurtega Tõnno Habicht. Lipu põhitooniks on linaõie sinine, vasaku ääre must riba sümboliseerib Sakala kõrgustikku oma mägede ja orgudega, valge aga hingesära ja ...

Peapiiskopi otsused

EELK tänukirja ustava teenimise eest said Jõgeva koguduse kauaaegsed kaastöölised Helju Übner, Valve Sillaste, Helgi Kukk ja Aime Tooming. EELK tunnustusmärgi saab 55. sünnipäeval silmapaistva tegevuse eest kirikumuusika arendamisel koorijuht ja helilooja Sirje Kaasik. Peapiiskop on andnud Jüri Pallole loa kandideerimiseks Koeru koguduse õpetaja ametikohale ja Joona Toivanenile Tartu Maar­ja koguduse õpetaja ametikohale.

Uued lauluraamatud Euroopa protestantlikes kirikutes

Hageri koguduse koorijuht ja EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse liige Sigrid Põld meenutab septembris Strasbourgis toimunud Euroopa protestantlike kirikute muusikute kohtumist, kus peateemaks oli Hollandi kiriku uue lauluraamatu ilmumine. Käesoleva aasta teemaks oli uus lauluraamat kirikus, ajendatuna eelkõige sellest, et tänavu ilmus trükist uus lauluraamat Hollandi kogudustele. Kuidas valmis ja milline on siis uus, telliskivi mõõdus, rõõmsates toonides kaantega ...

Muutuvast religioossusest

Tartu ülikooli usuteaduskonna ruumes pidas kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool intensiivseminari «Religious Change» (Religioosne muutus). Kahepäevasest seminarist võtsid osa muusika- ja teatriakadeemia, Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja kunstiakadeemia doktorandid ja õppejõud ning see toimus koostöös kultuuriteooria tippkeskuse ja Tartu ülikooli usuteaduskonnaga. Toimus kolm loengut, mida lugesid sotsioloogid prof Jim Beckford Warwicki ülikoolist ja prof Linda ...

Nissi Maarja kogudus on uhke uue kiriku üle

6.–7. oktoobrini tähistati pidulikult Nissi Maarja kiriku pühitsemise 140. aastapäeva. Imelise akustikaga ja võimsalt kõlava oreliga pühakoja ehitamist alustati 1871. a ja koda pühitseti 7. oktoobril 1873. Enne jumalateenistust avaldasime austust lillede asetamise ja küünalde süütamisega surnuaias ja kirikuaias neile, kes on meie koguduse rahvast tões ja vaimus vaimulike, köstrite ja organistidena teeninud. Kontserdi avasid võimsad orelihelid sõpruskoguduse organisti ...