Lehenumber » Väljaanded » 2. oktoober 2013 Nr 39

Hamlet Tuulemaal

Noore Gustav Suitsu meeleolud ei kõikunud aastail 1911–1919 küll ühest äärest teiseni, kuid kindlat toetuspunkti tal ei olnud. Ta oli kujunenud luuletajana iseseisvaks terve vikerkaare ulatuses, ent polnud veel akadeemiliselt töökindel ja see poliitiline vasakpoolsus, mida Gustav Suits kirjeldab kui vaimse kodanluse vasta­sust, jättis ta juba siis, Esimese maailmasõja künnisel ning ajal, vähemusse. Mitte üksildus kui kaotustunne, vaid just vähemuselamus valitseb ta ...

Aeg oli mälestada Heinola Vaasat

27. septembril möödus 95 aastat Helme koguduse koorijuhi-organisti Heinola Vaasa sünnist. Heinola Vaasa (snd Tamm) sündis Tartus ja õppis oma sünnilinna ülikoolis õigusteadust. Neiuna oli Heinola Vaasa korporatsiooni Filiae Patriae liige. Samal ajal õppis Tartu ülikoolis usuteadust Põlvamaa noormees Valter Vaasa. Noorte teed ristusid nõnda, et 1. märtsil 1941 andsid nad abielutõotuse. See tähendas armastuse algust ja ka õnne algust, ehkki samal ajal algas meie rahva ...

Tõotatud maa imelised elukad 12. osa

12. Kõiki neid kirjeldatud loomi on juba ammustest aegadest kuni tänapäevani kasutatud tsirkuseloomadena. Tundub, et kõige ohtlikumad peaksid olema suured ja kiired kaslased. Paraku tõdeb kuulus Vene loomataltsutaja Durov, et kõige ohtlikum on tavaline karu ja seetõttu, et tema äkilisest meelemuutusest on raske aru saada. Kaslastel on aga kergesti märgatav miimika ja väljendusrikas saba. Suurtest kiskjatest maksab veel nimetada hunti (Canis lupus), kes on meilegi hästi ...

Palve

Miks on nii sageli meie süda kivine ja uskmatu? Miks tundub lihtsam olla kuri kui hea? Issand, muuda Sina meid! Uuenda meis ikka taas oma Vaimu väge, et suudaksime enam armastada! Täida meie südamed siira usuga ja sulata meis olev kivine süda. Et oleksime ikka enam uskujad kui uskmatud!

Inimese Pojal on meelevald andestada

Praats,Allan Viljandi Paulusse okt2011

Mk 2:1–12 Vana Testamendi laulik kõneleb Jumala armust oma rahva vastu: «Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele, ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske.» (Ps 78:5–7) Jumala lunastusteod ja Seadus on üha olnud Jumala rahva tunnistuseks ja ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et võime eluteel kogeda Sinu imelist juhtimist ja tuge. Sa oled oma Poja läbi andnud meile elus kõike vajalikku nagu tervis, pere, lähedased, kodu, töö. Me täname Sind kõige selle eest! Aita meil uskuda Sinusse ja olla kindel selles, et Sina armastad meid. Hoia meie lähedasi, maad ja rahvast. Aamen.

Usk ja uskmatus

Mida uskuda ja mida mitte? Nii kõlab tänapäeva inimese küsimus. Küsimuses pole midagi uut, ainult selle esitamise laad on aja jooksul muutunud. Jeesuse ajal küsiti, kas tema on Päästja või mitte. Tänapäeval küsitakse, kas Jumal on olemas või mitte. Kahtlused ja küsimused kuuluvad inimeseks olemise juurde. Ja hea on, kui inimene mõtleb, küsib, arutleb. Nii võib ta ka oma elule mõtte ja suuna leida. Osa Jeesusega kohtunud inimestest sai aru, et tema on Jumala Poeg, osa aga ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 29

piiblisetsi logo

VASTUS 25. septembri küsimusele Kui jalutu oli terveks saanud ja paljud Jeesuse ülestõusmisse hakkasid uskuma, keelas Suurkohus Peetrusel ja Johannesel rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Nemad vastasid, et Suurkohtu asemel on õigem kuulata Jumalat ja rääkida Tema tehtust (Ap 3:1–6;4:10–20). Toimetusse laekus 11 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Vallo Olle. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 29) Prohvet Joona soovis kahel korral surra pärast seda, ...

XIII toompäevad «Taevapärandi hoidjad»

Seekordsed toompäevad toimuvad Tallinna toomkoguduse ja Kaarli koguduse ühisel ettevõtmisel ja on järjekorras kolmeteistkümnendad. Toompäevad kestavad kaheksa päeva ja avatakse pühapäeval, 6. oktoobril missadega ning lõpetatakse samuti missadega. Kahe pühapäeva vahele jääb mitmekesine ja huvitav programm mõlemas kirikus. 6.10. kl 10 missa Kaarli kirikus. Kaastegev Bremeni poistekoor. Kl 11 missa toomkirikus, Maarja medali ja 2013. aasta kultuuripreemia üleandmine. ...

Frantsiskusepäeva konverents

Viljandi Jaani kirikus on taas 4. oktoobril konverents «Jagatud väärtused kogukonnas». Konverentsi ettekanded keskenduvad järgmistele teemadele: sotsiaalteaduslik vaade kogukonna koostöö olulisusele; kogudused ja kogukonna väärtused; noored, haridus ja väärtused; avalik sektor ja väärtused. Kl 10–12.30 avasõnad ja ettekanded. Kl 13.15–16 sõnavõtud, järgnevad kokkuvõtted.

Perelaager Pilistveres

perelaager

Mälestuskontsert Kaarli kirikus

22. novembril oleks Urmas Alender tähistanud 60. sünnipäeva. Legendaarse laulja ja helilooja mälestuseks toimub sel päeval Tallinna Kaarli kirikus kontsert «Vihmade taga». Esinevad Jassi Zahharov, Maria Listra, Margus Kappel ja Jaanus Nõgisto. Lisaks Alenderi loomingule tulevad esitusele Raimond Valgre ja Rein Rannapi aegumatud laulud. Teiste hulgas kõlavad «Rahu», «Nii vaikseks kõik on jäänud», «Muinaslugu muusikas», «Vaiki kui võid», «Sinilind», «Veel viivuks jää», ...

Oreliremondi kampaania «Viled hüüdma!»

Kui keegi soovib annetada Tallinna Kaarli kiriku oreli kapitaalremondi toetuseks, siis on seda võimalik teha neljal moel: annetada kirikusse paigutatud orelivilekujulisse annetuskarpi; annetada koguduse kontole 221057033689; kinkides kirikule nimelise orelivile või helistades annetustelefonil 90077004. Helistades toetad oreli remonti 3 euroga. Kõikide nimed, kes annetavad koguduse kontole, jäädvustatakse kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile kohta ...

Täname

Laine Raudsepp Maimu Plinker Anonüümne annetaja Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Omaloominguliste laulude konkurss

Viljandi Jaani kogudus kutsub lapsi ja noori osalema laulukonkursil «Päikeselaul». Registreerimise tähtaeg on 2. november. Konkursi eelvoor on 9. novembril kl 13 Pärimusmuusika Aida väikeses saalis, lõppkontsert koos autasustamisega samal päeval kell 18 Jaani kirikus. Info tel 5344 2412 (Mirjam Tiitus) või viljandi.jaani@eelk.ee