Slava Ukraine

Lehenumber 2. oktoober 2013 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Ühtehoidev kogukond

Kolga-Jaani on paik, kuhu ikka tagasi tõmbab, seda kogesin taas: lühikesel teelõigul kiriku juurde sain mitu korda teretuse osaliseks. Kogudusemaja juures andis liikumine märku algavast kaminaõhtust. Harv bussiliiklus võib vahel olla õnnistuseks, et näha elu maal. Uusna, Leie, Meleski, Lalsi on paigad, mis jäävad teele Viljandist Kolga-Jaani. Seda ringi buss sõidab, et needki vähesed inimesed, kes siinsetesse küladesse on jäänud, saaksid liikuma, lapsed kooli ja koju ...

Piiskop Soone saab medali

Tallinna piiskopliku toomkoguduse nõukogu otsustas oma 22. septembril toimunud koosolekul annetada Maarja medali ja koguduse 2013. aasta kultuuripreemia piiskop Einar Soonele. Einar Soone ordineeriti vaimulikuks Tallinna piiskoplikus toomkirikus peapiiskop Alfred Toominga poolt 40 aastat tagasi, 3. oktoobril 1973. Ta on teeninud õpetajana Lüganuse ja Kiviõli kogudust ning 27 aastat kuni 2012. aastani Tallinna Toompea Kaarli kogudust. Einar Soone on olnud Tallinna ...

Teised õnnetud loomad

Juba ülitark kuningas Saalomon ütleb, et kes lisab teadmisi, lisab valu. Teadlased peaksid siis olema kõige õnnetumad inimloomad teiste hulgas. Teadus tahab aidata mõista maailma meie ümber, aga mitte alati ei tule ta sellega toime. Tartu ülikooli füüsika instituudi vanemteadur Tiit Kärner on tuntud sisukate, ühiskonna valupunkte puudutavate arvamuslugude kirjutajana. Viimases Sirbis võtab ta sõna võimu ja vastutuse teemal. Tema loo iva seisneb selles, et nii neljanda ...

Pärandist, mis on rikastanud maailma

Piir,Gustav

Toetudes oikumeenilisele koostööle ning oma partneritele kõrghariduse vallas, oleme kirikuna võtnud eesmärgiks hoida hariduse kõrget taset. Selleks tuleb investeerida inimestesse ja nende tulevikku, olgu see siis stipendiumide või toetuste, õpetajate või õpetlaste kaudu. Mõeldes järgnevatele põlvkondadele küsin, kuhu lähevad edasi õppima need poisid ja tüdrukud, kes astusid tänavu esimest korda toomkooli, Kaarli kooli, Tartu Peetri luterlikku kooli või teistesse ...

Sõda tõmbab ligi sõda

Holvandus,Juune

Kuulsin raadiouudist, et Kesk-Euroopas laieneb virtuaalne võrgustik, mille kaudu kutsutakse noori mehi sõtta. Ikka Iraaki ja Süüriasse, aga mitte meile tuntud ametlike missioonide koosseisu, vaid hoopis vastaspoolele. Uurisin selle kohta oma Belgia sõpradelt ja nad kinnitasid, et kes soovib, see võimaluse tõesti leiab, ja et minejaid on aina enam. Nii võib juhtuda, et ka eesti noored mehed satuvad missioonidel olles nendega vastamisi ja kui veel tihedamaid seoseid meenutada ...

Pressist Pärdi lainele

Eks see pane ikka vastu põtkima, kui tunned, et oksa, millel istud, saagida võetakse. Raske oli nõustuda dr Riho Saardi mõttekäiguga nädalavahetuse Postimehes, kus ta religioosset käitumist mentaalseks nähtuseks nimetab. Hiljuti ilmunud raamatu «Kristluse ajalugu selle algusest tänapäevani» autor kinnitab lausa, et «teatavad religiooni vormid ja käitumused on meditsiiniline probleem». Klišee «religioon on oopium rahvale» tuli paralleeliks silme ette. Ajaleht Sirp aga pakub ...

Vanglate peakaplan vahetub

kytt_merike_2

Alates 1. oktoobrist saab justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunikuks-peakaplaniks Merike Kütt (45, fotol), kes seni töötas kaplanina kaitseväes ja on EELK vaimulik. Senini vanglate peakaplanina töötanud Johann-Christian Põder palus ennast ametist vabastada seoses teadustööle suundumisega. Eesti Kiriku küsimusele, kas nüüd tuleb üks munder teise vastu vahetada, vastab kapteni auastmes Merike Kütt, kes asus sõjaväevaimulikuna tööle 1999. aastal ja alates 2009. aastast ...

Kõneldes elust ja traditsioonist

Vahel inimesed enam ei adu, mil määral meie elu jätkuvalt mõjutab kristlik kultuuripärand, tõdeti Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) 27. septembril läbiviidud konverentsil «Traditsioon ja elu». Sobilik tempo ja hea korraldus olid märksõnad, mis Tallinna metodisti kirikus toimunud konverentsist üldmulje lõid. Päeva juhtisid EKNi haridustöö projektijuht Einike Pilli ja Joosep Tammo. Tervituskohvi järel vaatamiseks pakutud Aldur Vunki dokumentaalfilm «Ühendav usk» aitas ...

Lühiuudised

Karjala riigipea

Allkirjastati Iiri kirikute rahuprojekt Põhja-Iirimaa kirikuliidrid kirjutasid 27. septembril alla «Iiri kirikute rahuprojektile» (Irish Churches Peace Project), mille eesmärgiks on heade suhete ja rahuprotsessi nii strateegiline kui praktiline arendamine Põhja-Iirimaal ja sellega piirnevates riikides. Koostööprojektist võtavad osa roomakatoliku, presbüterliku ja metodisti kiriku esindajad ning Iiri Kirikute Nõukogu liikmeskirikud. Suur osa projektist on suunatud eelkõige ...

Hea tahte saadikuna sugulashingede juurde

Sõit Venemaale ei ole võrreldav reisiga Hispaaniasse, kinnitab EELK vaimulik Indrek Kõiv, kes kirikulehe vahendusel jagab kõnekaid elamusi ning ilusaid mälestusi suve lõpusirgel abikaasaga ette võetud retkest Siberisse. Iga asi saab millestki alguse ja algusi on erinevaid. Meie reis algas soovist minna ja vaadata elu Marimaal. Viimasest külaskäigust sinna oli möödunud juba 12 aastat, soovisime kohtuda vanade sõpradega ja vaadata, mis vahepeal sealses elus on toimunud. Et ...

Juhtimiskoolitus juhatuseesimeestele

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) ja siseministeeriumi usuasjade osakonna kahasse läbiviidud koolituspäeval keskenduti küsimusele, kuidas suurendada koguduste juhtide juhtimisalast teadlikkust. Kui EKNi haridustöö projektijuht Einike Pilli ja siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au võimalike tegevuste planeerimiseks pead kokku panid, küpses otsus korraldada koolituspäev koguduste juhatuseesimeestele. EKNi ja siseministeeriumi rahastamisel plaanitava projekti ...

Soome kirik väitleb maksustamise teemadel

Soomes on tekkinud diskussioon kiriku maksustamisõiguse üle. Nimelt kogub Soome riik luterliku ja õigeusu kiriku liikmete kirikumaksu ühes inimese tulumaksuga ja kannab selle üle kirikule. Iga kogudus määrab oma kirikumaksu protsendi ja see on 1–1,8% palgast. Soome luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen tõdes 16. septembri meediahommikul, et ühiskonnas on oluline see, kui riigivõim näitab, et usul on roll ühiskonna tasandil. Ning luterlikul kirikul ei ole midagi selle ...

Me kõik oleme Jumala lapsed

Tallinna piiskoplikul toomkogudusel on juba pikaaegne traditsioon alustada pühapäevakooli uut aastat mihklipäeval. Nii olid ka selle aasta mihklipäeval, 29. septembril kirikusse peremissale oodatud kõik suured ja väikesed. Jumalateenistuse ülesehitus oli lastepärane ja jutlus toimus piiblidraama vormis. Jumalateenistusel teenisid koguduse õpetaja Urmas Viil­ma, pühapäevakooliõpetajad Mai-Liis Mäeväli, Merje Schultz, Külli Kelder ja Gätlin Randrüt ning misjonärid Minna ja ...

Lääne praostkonna konverents toimus Mihklis

26. septembril toimus Pärnumaal Mihkli kirikus igakuine Lääne praostkonna konverents, kuhu olid kutsutud kuueteistkümne Läänemaa koguduse õpetajad, esindajad ja organistid. Nagu välja kujunenud, võttis üritus terve päeva ning koosnes kolmest osast. Hommik algas Johannese evangeeliumil põhineva piiblitunniga, mille viis läbi Joel Reinaru. Järgnevalt astus ettekandega üles usuteaduse instituudi rektor dr Ove Sander. Rektor Sander keskendus kiriklikule haridusele, alates ...

Peapiiskop kohtus Konstantinoopoli patriarhiga

26. septembril kohtus peapiiskop Andres Põder Istanbulis oikumeenilise patriarhi residentsis Konstantinoopoli patriarhi Bartolomeusega. Kohtumine toimus vastukülaskäiguna patriarhi septembrikuisele Eesti visiidile. Peapiiskop avaldas tänu Eesti visiidi eest ja andis üle fotoalbumi. Mõttevahetuses käsitleti kirikute rolli ühiskonnas. Patriarh Bartolomeus avaldas tänu eriti meeldejääva vastuvõtu eest ja toonitas dialoogi vajadust kolme ainujumala religiooni vahel. Türgis on ...