Lehenumber » Väljaanded » 25. september 2013 Nr 37/38

Vana Testamendi uued tuuled Tartu ülikoolis

13.–16. septembrini toimus Tartu ülikooli ruumides OTSEMi (Old Testament Studies: Epistemologies and Methods) konverents. Eesti Kirik uuris ürituse kohta ühelt peakorraldajalt, Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika dotsendilt Urmas Nõmmikult. OTSEM on arvestatava ajalooga Põhja-Euroopa ülikoolide võrgustik, mille algatajateks olid Helsingi ja Oslo ülikool, nüüdseks on võrgustikus ülikoole kokku 14, need on Soomest, Eestist, Rootsist, Saksamaalt, ...

Usutunnistuse kujunemisest

Hiiumaa konverentsil «Mina usun ...» avas EAÕK preester Abraham teema «On kolm olemuslikku küsimust: Kes lõi maailma? Miks loodi maailm? Kuidas loodi maailm?». Avaettekandja Tauri Tölpt (26) esitas Kreekas Thessaloníki Aristotelese ülikoolis äsja õpitud ajaloolisi tagasivaateid õigeusu seisukohalt Nikaia kirikukogul (a 325) alanud väitlustele. Eesti Kirikule andis ta lisaks selgitusi, kuidas kujunes Nikaia probleemistik. Konverentsil oli tema ülesandeks ka EAÕK ...

Kolga-Jaani kiriku krutsifiks on kodus tagasi

krutsifiks

Kaks ja pool aastat Kanuti ennistuskojas uurimisel ja konserveerimisel olnud Kolga-Jaani kiriku krutsifiks (fotol) on kirikus tagasi. Üle kahe nädala on Kolga-Jaani kirikus taas näha palju küsimusi tekitav kuuekümne sentimeetri pikkune Kristuse puitskulptuur (fotol), mida esimest korda on mainitud visitatsiooniprotokollis 1846. aastal. Vanal fotol aastast 1896 paistab ta kantsli rinnatisel seljaga vastu seina. Krutsifiksi vanuseks on aastatel 1933–1941 Tartu ülikooli ...

Sambast südamekujulises pargis

Puhja koguduse diakon Tiit Kuusemaa jagab oma mõtteid, mis on inspireeritud kohalikust vabadussõja ausambast, mis paikneb kirikuesises pargis ning taastati 1988. aastal.   Mida räägib meile Puhja sammas oma salakeeles? Sümbolites? Ta on südamekujulises pargis, südames. Tema tähendus on määratud läbistama me südant; meie ülesanne on hoida ja kanda oma südames nii neid noori mehi, kes andsid oma elu ligi sajandi eest meie, eestlaste vabaduse eest, kui ka neid, kes 25 ...

80 aasta taguseid lehti sirvides

1933. a mihklikuul peeti EPMK aastapäeva, toimus Pärnu praostkonna sinod ja instrueeriti laulupidude juhte. 6.–10. septembrini leidsid Tallinnas aset Balti ja Slaavi Piiskopliku Metodisti Kiriku aastakonverents ja Eesti Piiskopliku Metodisti Kiriku 25. aastapäeva pidustused. Kutsutud olid Läti ja Rootsi superintendendid jt välismaa vaimulikud. Sel ajal oli meil metodisti kogudusi 12, abikogudusi 38. Tegutseti 8 kirikus, 10 palvemajas ja 124 muus ...

Tõotatud maa imelised elukad 11. osa

11. Vastavalt eluviisile on kohastunud ka kehaehitus. Käpad on lühemad ning varustatud tugevate ja teravate küünistega. Meeltest on juhtival kohal haistmine, kuid ka nägemine ja kuulmine on väga head. Zooloogid jagavad kiskjaliste seltsi kaheks alamseltsiks: koeralised (Canoidea) ja kassilised (Feloidea). Vanas Testamendis mainitakse tihti karusid. Karu, kes ka süstemaatiliselt koeraliste hulka kuulub, on tallulkõndija, kellel puuduvad kiskhambad ning kes on segatoiduline. ...

Palve

Kas kõrgemalt kuuleb sõnumit paremini? Või ehk jõuavad me palved kiiremini kohale? Üks vana rahvajutt räägib: Paradiisis oli kaks inglit. Üks lendas vahetpidamata taeva ja maa vahet, teine lebas pilvekesel ja puhkas suurema osa ajast. Lõpuks küsis puhkav ingel teiselt: «Miks sa kogu aeg edasi-tagasi lendad?» Teine vastas: «Ma pean viima Jumalale sõnumeid, mis algavad sõnadega «Aita mind, Issand!». Aga miks sina kogu aeg puhkad?» «Mina pean viima sõnumeid, mis algavad ...

Tule ja vaata!

Kirikal,Kaisa_2005

Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: «Järgne mulle!» Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: «Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.» Ja Naatanael ütles talle: «Mis võib küll Naatsaretist head tulla?» Filippus ütles talle: «Tule ja vaata!» Jee­sus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et Sina oled selle maailma kurjuse võitja ja kannad pühade inglite vahendusel meie eest hoolt, andes meile tuge raskustes ja tuues meile elu keerulistes olukordades aitava sõnumi. Aita meil märgata seda, mida Sina meile tahad öelda, ja anna Püha Vaimu läbi jõudu, et võiksime elada õigesti! Aamen.

Jumala sõnumitoojad

Alates 5. sajandist on septembrikuu 29. päev pühendatud peaingel Miikaelile. Võitlus, mida tema pidas pimeduse jõudude vastu, liitub ülestõusmispühadega. Kristus on saavutanud otsustava võidu kurjade jõudude üle, kuid võitlus jätkub veel maa peal. Piiblis kõneleb Johannese ilmutus sellest, kuidas Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega, aga lohe ei saanud võimust ning heideti välja maa peale. Seega on peaingel Miikaelil oluline roll selle maailma lõpus toimuvas ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 28

piiblisetsi logo

VASTUS 18. septembri küsimusele Leevi soost mehe poega ohustas vaarao käsk tappa kõik iisraellaste vastsündinud poisid, et Iiaraeli rahva arvukus ei suureneks. Poisi lapsendanud vaarao tütar pani talle nimeks Mooses, öeldes: «Ma olen ta veest välja tõmmanud!» (2Ms 1:8–2:2:10) Toimetusse laekus 14 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Magda Viilas. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 28) Peetrus ja Johannes pidid kord jalutu mehe tervenemise järel aru ...

Koguduste juhatuseesimeeste VI konverents 25.–27.10. Nelijärvel

Armsad õed ja vennad Kristuses! Konverentsi põhiteemaks on usk. Sel korral räägime loengutel ja töötubades koguduseelu aktiviseerimisest, usus kasvamisest, kirikuaastast ja liturgiast. Toimub aasta juhatuseesimehe valimine. EELK juhatuseesimeeste konverentsi toimkonna nimel kutsun kõiki esimehi ja aseesimehi, juhatuse liikmeid konverentsil osalema. Usun, et konverents saab olema sisukas ning annab osavõtjatele ideid ning jõudu jätkamiseks. Olen kindel, et tasub võtta üks ...

Mälestusraamat ettetellimisel

A.Paul KAAS.puhas formaat indd.indd

Kirikumuusika Liidul on hea meel teatada, et ilmumas on eesti vaimuliku Arved Pauli (25. oktoober 1913 – 29. juuli 1960) mälestusraamat «Tuulte teel». Raamat sisaldab saatesõna õpetaja emeeritus Toomas Paulilt, fotosid ja käsikirjalisi materjale ning eesti autorite helitöid (ligi 50 laulu) Arved Pauli luulele. Laule on nii varasemast ajast (muusika: H. Lepnurm, M. Sink, L. Semlek, H. Kõrvits) kui ka tänapäevast (muusika: E.-S. Tüür, M. Jaanson, J.-F. Romandi, R. Kõrgemägi, ...

Tugikoguduste ideepäev

Misjonikeskuses Tallinnas Tehnika 115 peetakse laupäeval, 19. oktoobril kell 11–18 tugikoguduste ideepäeva. Päeva peateemaks on käsitööringi või käsitööpäeva korraldamine koguduses. Käsitööde meisterdamine ja müük nt jõululaadal on üks traditsioonilisi viise vahendite kogumiseks välismisjoni toetuseks. Samas võib seda võtta kui misjonitööd, madala künnise viisi uute inimeste kaasamiseks kogudusse. Õpime koos, kuidas muuta tühjad kohvipakid rahakottideks, papist munakarbid ...

Regilauludega jumalateenistus

27.9. kl 18 on Tartu Jaani kirikus regilaulude ja rahvaviisidega jumalateenistus. Mõeldakse septembriga seotud sündmustele: alanud on kool, tähistatud vanavanemate päeva, ees seisab kõigi inglite püha, mihklipäev.