Slava Ukraine

Lehenumber 11. september 2013 Nr 35 Archives - Eesti Kirik

Austavast kohalviibimisest

Patriarh Bartolomeus ja peapiiskop Andres Põder pidasid laupäeval, 7. septembril oikumeenilise palvuse Tallinna toomkirikus. Patriarh külastas oma seekordsel visiidil autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku 90. aastapäeva puhul kogudusi ja on kohtunud erinevate kirikute esindajatega, samuti Tallinna linna- ja Eesti riigijuhtidega. Värvikaks sündmuseks kujunes 7. septembril Tallinna Siimeoni ja Anna katedraalkirikus pidulik õhtuteenistus leibade õnnistamisega. Kokku oli ...

Õppimist alustas suurim hulk esmakursuslasi

EELK Usuteaduse Instituudi 67. õppeaasta algas kolmapäeval, 4. septembril jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus, järgnes pidulik aktus instituudis. Jumalateenistusel jutlustas rektor Ove Sander, kes soovis südamest Jumala õnnistust kõigile õppijatele ja õpetajatele. Ta tõstis esile sellesügisest vastuvõttu, mis on suurem, kui kunagi varem olnud. Kaasa teenisid pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone, dekaani kt prof Randar Tasmuth, dotsent Arne Hiob, ...

Muretuse piiridest

Laanepere,Taavi

Kirikukalender julgustab meid käesoleval nädalal mõtisklema Jumala hoolitsuse üle. Teemakohased pühakirjakohad kutsuvad üles loobuma muretsemisest ning usaldama oma elu ja tulevik Taevaisa hoolde. Tänapäeval stressist stressi kulgeva elurütmi käes heitleva inimese vaimset tervist silmas pidades oleks see kahtlemata igati mõistlik püüdlus. Ometi peame sageli oma inimlikus nõrkuses tõdema, et selline kõikehaarav usaldus Jumala vastu käib meile üle jõu ning mure enda ja kõige ...

Mõeldes Süürias toimuvale

Palju kordi olen mõelnud, kui palju on inimesel õnne, et talle on antud oma kodu. Olen ise sõja järel üles kasvanud ja meie pere on palju vaeva näinud korteri saamisega, sest sõduri mahavisatud suitsukonist läks põlema meie kodu. Kodu, mille isa ehitas ja mida ta ei jõudnud lõpetada, enne kui ta sõtta võeti. Siis pidime linna tulema. Aga Jumal õnnistas ema tööd ja me saime kõike. Nähes ja kuuldes sellest, mis toimub praegu Süürias inimestega, kuidas Jumal neid on ...

Meie võimalus on palvetada

Nii rohkelt pühitsetud päid ja kiriku kõrgeid vaimulikke pole Maarjamaal ammu nähtud, kui oli möödunud nädalal. Õhtuti «Aktuaalset kaamerat» vaadates võis juba ära harjuda, et uudisteankur patriarh Bartolomeuse tegemistel sõnas ja pildis põhjalikult peatus. Loomulikult oli tegemist tähelepanuväärse visiidiga, mis ületas uudisekünnise nii sakraalses kui profaanses mõõtmes. Vestluses Indrek Treufeldtiga saates «Kahekõne» toonitas Tema Pühadus soovi näha praeguse kahe Eestis ...

Õppida pole kunagi hilja

Ferschel1 copy

September on tarkusekuu. Mida tähendab teie jaoks õppimine? Anne Ferschel,Iisaku koguduse jutlustaja, juhatuse esimees ja sekretär-raamatupidaja: Töö on nõudnud ja elu on mind suunanud erinevatele kursustele. Olen õppinud raamatupidamist, aga see töö pole mulle sümpaatne, ent vajab siiski tegemist. Koolitusi olen saanud usuteaduse instituudi kaudu, aga viimane suurem õppimine oli Tartu ülikooli juures, kus sain jutlustaja kutse. Kuna juhin koguduse palveringi, andsid ...

Silmast silma kontakt elavdab koostööd

Eestis oma esimesel visiidil olnud EELK Välis-Eesti piiskopkonna kirikuvalitsus eesotsas piiskop Andres Tauliga pidas isekeskis ja EELK konsistooriumiga arutelusid, külastas kogudusi ja kiriklikke asutusi. Lahkudes leiti, et Eestisse sõitmine oli mitmeti kasulik olnud. Välis-Eesti konsistooriumi esindasid veel abipresident Peeter Põldre Kanadast, assessorid Virge James Inglismaalt, Ingo Tiit Jaagu Rootsist, Hendrik Laur USAst ja Tiit Salumäe Eestist ning konsistooriumi ...

Huvi ja tegevust terveks päevaks

Heategevusüritus Mustamäe kiriku ehituseks läks hästi korda, pakkudes vaimu- ja ihutoitu. Päikseline ja soe ussimaarjapäev pakkus mustamäelastele võimaluse minna tutvuma noore kogudusega ja paigaga, kuhu tulevikus kerkib uus kirik, mõeldud just linnaosa elanikele. Ja korraldajad ei pidanud pettuma, sest inimesi jätkus keskpäevast, kui laat käima läks, kuni õhtuni välja, kui peapiiskop Andres Põder rahvast ja tulevase kiriku paika õnnistas. Seal toimus jumalateenistus, ...

Lühiuudised

Peter Östman copy

Kristliku demokraatia panus Põhjamaades Sel teemal toimub sel reedel, 13. septembril Tallinnas hotellis Meriton konverents. Valimiseelsetest meeleoludest kantult on korraldajatena jõud ühendanud Isamaa ja Res Publica Liit, Eesti Kristlikud Demokraadid ning Adenaueri Fond. Konverents, mille eesmärgiks on kristlik-demokraatliku maailmavaate tutvustamine, käsitleb nii Eesti kui Põhjamaade ja Saksamaa kogemusi kristlikel väärtustel põhinevast poliitikast. Sõna saab Soome ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

Lea Heinaste vabastati Koeru koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. septembrist ning kinnitati samast kuupäevast Anna koguduse hooldajaõpetajaks. Alates 1. septembrist vabastati praost Teet Hanschmidt Anna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning määrati samast kuupäevast Koeru koguduse hooldajaõpetajaks. Miina Piir määrati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates tema ordinatsioonist. Konsistoorium rahuldas kahe praost puhkuseavalduse. Viljandi praostkonna ...

Ilma parteipoliitikata teen ometi poliitikat jumalatööga

Eestis tavatsetakse end kiita: kui hea, et meil on nii palju e-riiki. Kõiki seni riigile omistatud ülesandeid ei saa rahuldavalt täita e-lehekülgede abil. Lahendusi otsides on pakutud, et kirik võiks osa riigi ülesandeid üle võtta, nt otsesuhtlust inimestega, hingehoidu, väetite abistamist. Ja üldse palju, mis inimlikult ripakil, hüüab appi. Näitena tuuakse naabermaid, kus kirik palju neid osi täidab. Mis mõtted Teil sellistel aruteludel tulevad? Mõtlen, et küll on kena ...

Ühele unistusele järgneb teine

«Koguduse juhatus toimib siis, kui kõik liikmed ühtmoodi mõtlevad ja üksteisele vastu ei tööta,» ütleb paarkümmend aastat Tartu Peetri koguduse juhatusse kuulunud Valdek Tagel. Paarkümmend aastat on nii pikk aeg, et pabereid appi võtmata on täpset aega raske meelde tuletada, eriti kui tööd tehakse kulutatud tunde ja kellaaega jälgimata. Just nii on Valdek Tagel end kogudusele pühendanud alates ajast, mil ta 1986 Tartusse põllumajanduse akadeemiasse agronoomiat õppima ...

Tartu Maarja koguduse tegus suvi

Tartu Maarja koguduse toimekas pere on võtnud suvel vastu mitmeid külalisi ja käinud ka ise külas. Juulis toimus ühine kontsert Soome sõpradega ning laste ja perede laager kaunis Karksis, augustis tõid meile aga vaimukosutust muusikud Itaaliast. Ühiskontsert Kesk-Pori koguduse sõpruskooriga Soojal juulikuu teisel pühapäeval oli Maarja koguduse pere koos soome külalistega kogunenud tavapärase kirikukohvi asemel kirikugrillile. Kogudusemaja hoov täitus pärast ...

Patriarh Bartolomeus kohtus kirikute nõukogu esindajatega

Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus kohtus oma Eesti-visiidi ajal ka Eesti Kirikute Nõukogu esindajatega.  Kohtumisel osalesid patriarhi saatjaskonda kuuluvad Halkedoni metropoliit Atanasius ja Bostoni metropoliit Metodius ning Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus, piiskopid Eelija ja Aleksander ja teised vaimulikud. Samuti EKNi liikmeskirikute juhid ja esindajad, pea­kaplanid jt. EKNi liikmeskirikute esindajad tegid lühiülevaate igaüks oma ...

September on Maarjalaulude kuu

Ussimaarjapäevaga algas taas Maarjalaulude festival. Avakontsert toimus Tartus ja muidugi Maarja kirikus. Veel harjumatu on Tartu Maarja kirikut jumalateenistuse või kontserdipaigana võtta, sest ruum pakub nähtavaid märke ajast, kui siin korvpallilahinguid peeti. Vaid natuke on ta kiriku moodi, kuid akustika on saalis festivali korraldava Narva organisti Tuuliki Jürjo sõnul hea. «Maarja kiriku saalis on hea kerge laulda, see on praegu Tartu kirikutest akustiliselt üks ...