Slava Ukraine

Lehenumber 5. juuni 2013 Nr 25 Archives - Eesti Kirik

Oh laulgem südamest nüüd oma Jeesusest

Pühapäeval peeti Nõmme Rahu kiriku aias Tallinna praostkonna traditsioonilist laulupäeva, vanalinna päevadel oli aga kirikupäev – tornikellad helisesid hommikul ja õhtul. Sai käia jumalateenistustel, kuulata kontserte, uudistada kirikutornidest avanevat vaadet. Kirikupäev päädis hingeliigutava kontsertpalvusega Raekoja platsil. Kaunis suveilm oli kui Taevaisa kingitus kõigile osalejaile. Teeniti Jumalat vabas õhus Nõmme kirikuaias ainulaadsel paekivist laululaval ...

Lipukeskuse tulevik on segane

Eile lehvisid majadel riigilipud lipu enese auks. Otepää kirikumõisasse, lipu sünnipaika, soovitakse rajada lipukeskus. 1996. aastal rajati õpetaja Jüri Stepanovi eestvõttel Otepää kirikumõisasse, kus 4. juunil 1884 pühitseti hiljem riigilipu staatusesse tõusnud Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp, liputuba. Paar aastat on kantud ideed ja otsitud võimalusi, et pastoraadis vabaks jäänud ruumides avada Eesti lipu keskus. Avamispäevana nähti järgmise aasta 4. juunit, ...

Eesti Kiriku reis Lahemaale

Palun kõigil reisile tulijatel maksta 10. juuniks 32 eurot SA Ajaleht Eesti Kirik pangaarvele 221024169298. Buss reisile Tartust 27. juulil väljub kell 8 Vanemuise alumisest parklast. Reisile Tallinnast 3. augustil väljub buss kell 8.30 Balti jaama juurest busside parklast. Sellele reisile on veel vabu kohti.

Kuidas läheb? Ausalt?

Kui küsimusele, kuidas läheb, vastatakse vaid ühe või kahe sõnaga – hästi, hästi läheb, enam-vähem, kehvasti vms –, tähendab see tavaliselt, et ei vastaja ega küsija küsimust ega vastust tõsiselt võtagi. Ega tervemõistuslikud inimesed sedalaadi küsimusi, mis pole tõsiselt mõeldud, tõsiselt võtma peagi. Vähemalt suhtluse ja etiketi käsiraamatud õpetavad meid ausa vastuse peale mõtlemise asemel kiirelt küsimust ignoreerima ning seejärel sama mõttetu küsimusega vastama. Hea ...

Et sõnakuulutaja saaks rakendada oma talenti

Tänases juhtkirjas mõtlen Esra Rahula ja tema koostatud tekstikäsitluste peale. Vaimulike konverents palus konsistooriumilt abi lektsionaariumis leiduvate perikoopide alusel jutluste tarvis abimaterjalide koostamiseks. Enne kui uue abimaterjalide seeria juurde tulla, tuli tagasi minna ja vaadata, missugust materjali ja millises ulatuses on olemas. Keset seda tööd tuli teade Esra Rahula lahkumisest meie seast. Enam ei ole võimalik kogenud ametikaaslase käest küsida üht-teist ...

Homsesse kanduvat pärandit loome täna

Käesolev aasta on kuulutatud pärandiaastaks, mille juhtmõtteks on «Pärijata pole pärandit». Piiblis on korduvalt rõhutatud pärandi tähtsust ja tuletatud meelde, et sündinud asjadest tuleb rääkida ka järeltulevatele põlvedele. Kahe sajandi pikkune Eesti Piibliseltsi tegevus ei ole mitte ainult eesõigus, vaid ka vastutus ja kohustus tulevaste põlvede ees, et Jumala sõna tõlkimine ja levitamine ei lõpeks. Juba 1806. a, kaks aastat pärast Briti ja Välismaa Piibliseltsi (BVPS) ...

Määne om seo maa

Puulpävä õdagu sõidõti Kubijale pedäjä mõtsa alla Uma Pidole. Sünnilt ja loomult võrukana nägin vaeva, et see ükski lause seada murdekeelde. Aga neile, kes sellest lausest üldsegi aru ei saanud, olgu öeldud, et Võru külje all Kubija mändide varjus peeti laupäeval III võrokeelset laulu- ja rahvapidu. Olen kasvanud murdekeele keskel, pean seda kõlalt kauniks ja armastan käia rahvaüritustel, kus ehtsat võro keelt kuulen. Uma Pido ja simunapäeva Lindora laat kuuluvad kindlalt ...

Valga praostkonna laulupäev peetakse Rõngus

Valga praostkonna laulupäeva kontsertjumalateenistus algab 8. juunil kell 14.30 Rõngu kirikus. Laulupäevale eelneb rongkäik algusega kl 14. Osalevad praostkonna kirikukoorid Elvast, Rannust, Puhjast, Karulast, Otepäält ja Nõost, samuti koguduste laululapsed. Külalistena teevad kaasa Puhja seltsimaja naiskoor Läte, Rõngu naisansambel, Külvaja misjoniseltsi projektkoor Soomest, laulu­solistid Ott Indermitte (bariton) ja Eveli Roosaar (sopran) ning muusikaõpilastest (peamiselt ...

Elav suhe motiveerib

Kolme saare saadikud kogunesid 22. mail Valjalasse, et maha pidada Saarte praostkonna sinod. Osadus Jumalaga ja üksteisega Eesti vanimas kivikirikus jagatud ja Valjala koguduse kauaaegsele jutlustajale Ilmar Toomsalule Teeneteristi III järgu orden üle antud, suunduti kogudusemajja, kus vallavanem Aare Martinson soovis kohaletulnuile tarku otsuseid, mis kirikuelu edendaksid. Koosoleku juhataja praost Veiko Vihuri sai enda kõrvale abijuhataja rolli kohaliku koguduse ...

Tellingutel tehakse ilusat ajalugu

Tallinna Kaarli kirikus restaureeritakse altarimaali. Oma toetuse selle heaks saab anda igaüks, osaledes heategevuskontserdil. 2011. aasta märtsis Kaarli kirikus alanud suurremont on jõudnud järjega sinnamaani, et mai keskpaigast on tellingutes 1879. aastal valminud Johann Köleri freskotehnikas altarimaal. Kui 134 aastat tagasi tõusis Johann Köler tellingutele ja tegi kirikule maali näol kingituse, siis nüüd asuvad kingitust tegema tuntud ja armastatud lauljad. Aidata ...

Lühiuudised

Valgas alustab tööd toidupank MTÜ Domus Petri Kogu koordineeritava toidupanga teeninduspiirkonnaks on esialgu Valga linn, edaspidi ka ülejäänud Valgamaa. Toiduabi loodetakse jagama hakata umbes 20–30 perele nädalas. Toidupank teeb tihedat koostööd kohalike sotsiaaltöötajatega, et abivajajad välja selgitada. Eestis on kokku üksteist toidupanka: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Narvas, Jõhvis, Põlvas, Järvamaal ja nüüd ka Valgas. «Oleme leidnud ...

Usku peab rohkem olema, siis aitab meid ka Jumal

Jüri Ehasalu (60) astus peapiiskop Jaan Kiiviti kutsel Eesti Kiriku väljaandmise juurde kümme aastat tagasi, mil ta valiti SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu esimeheks. Lennul on läinud need kümme aastat koosmeeles tegutsedes.  Iga päev, igas rõõmus ja mures on nõukogu esimees toimetust toetamas sõna ja teoga. Ja kui tarvis, ka oma leplikul moel ja leebe huumoriga asjade ja inimeste üle arutlemas, aga alati põhimõttekindlalt ja ausalt oma tegudes. Sünnipäeva eel Eesti ...

Salo koguduses tehakse eestikeelset tööd

Timo Viitanen on vaimulik, kelle otseseks ülesandeks Salo koguduse paljude vaimulike hulgas on töö ümberasujatega. Nende seas ka eestlastega. Kas eestlastest ümberasujaid on Soomes 50 000 või 60 000, ei oska keegi vist täpselt öelda. Aga Salot peetakse rahvusvaheliseks ja multikultuurseks linnaks, kus elab u 2500 muud keelt kõnelevat inimest. (Soomes on teatavasti kaks riigikeelt: soome ja rootsi.) Pärast 2009. aastat, kui ühines piirkonna 10 valda (samuti kogudused), ...

Kuidas saab pillimängijast kirikumuusik

EELK usuteaduse instituudi (UI) kirikumuusika osakond ootab õppima neid, kes end kirikumuusika alal täiendada tahavad. Dokumente võetakse vastu 14. juunini, katsed on 17. juunil. Varasema augusti asemel on valitud juuni, et inimestel oleks aega oma tulevikku planeerida. Osakonna juhataja Kersti Petermann ja assistent Kristel Aer ütlevad ühest suust, et õppetingimused on väga head, kasvõi selle pärast, et külmas kirikus karastunud muusikud saavad siin mängida kahel ...

Jumalalaegas kui sadade sahtlitega kummut

MTÜ Jumalalaegas juhatuse liige Janar Vaik ütleb, et inimene on inimene ja vahet pole, kas mõnisada aastat tagasi või täna. Kui reformatsioon 1525. aastal Tallinna jõudis, siis läksid kiriku maad ja varad linnale, kuid kirik pidi endiselt tegema sotsiaaltööd, seeki ülal pidama, palku maksma jne. Tallinna raad ja kogudused moodustasid erilise kassa ehk Jumalalaeka, mille abil sai ka hoolekandetöö jätkuda, mis aastasadade jooksul laialdast tegevust arendas. Vaeste heaks ...