Slava Ukraine

Lehenumber 22. mai 2013 Nr 23 Archives - Eesti Kirik

Olge kõik tänatud ja õnnistatud!

Kiriku sünnipäeval, esimesel nelipühal tunnustati Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimunud tänujumalateenistusel kiriku tublisid töötegijaid, vabatahtlikke kaastöölisi ja toetajaid. Tänujumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, konsistooriumi kantsler, toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma ja assessor praost Tiit Salumäe. Muusikaga teenisid värskelt EELK aukirjaga pärjatud Hageri koguduse kammerkoor Lambertus Sigrid Põllu ja Merle Libliku ...

Kõrgetasemeline kohtumine Tallinnas

Selle aasta Euroopa rahvuslike kiriklike nõukogude peasekretäride kohtumine toimus 14.–16. maini esmakordselt kahes riigis, Helsingis ja Tallinnas. Esindatud olid 15 riigi oikumeenilised nõukogud (Austria, Belgia, Eesti, Holland, Iirimaa, Inglismaa, Norra, Poola, Saksamaa, Soome, Šotimaa, Šveits, Taani, Ungari, Wales) ja kohal olid ka Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär dr Guy Liagre ning Kirikute Maailmanõukogust programmijuht dr Daniel Buda. Kohtumisel esitati ...

Koguduse rajamise võimalikkusest

Minu jaoks oli tohutu kergendus, kui ühel päeval mõistsin, et olen närakas. Aga närakas, keda Jumal armastab. Olin siis umbes kümnene, ning sellel hetkel muutus usk minu jaoks vanemate usust minu enda isiklikuks suhteks Jumalaga läbi Jeesuse Kristuse. Jõudsid kätte 1990ndate alguse kiirete muutuste aastad, mil paljud eestimaalased esmakordselt märkasid, et lisaks muudele vabadustele on neil ka vabadus uskuda sellesse, mida tahavad. Meie Tartu Salemi baptistikoguduse ...

Võit on julgete päralt

Andres Põder

Kirik sündis hirmu ületamisest Püha Vaimu abiga. Lukus uste taha peitunud mehed astusid nelipühapäeval rõõmusõnumiga rahva keskele ja samal päeval liitus nendega ligi kolm tuhat inimest. Märtrite aeg seisis alles ees. Tollased kristlased teadsid, millega riskisid. Brutaalseid kombeid harrastavas antiikmaailmas oli hirm mõistetav. Jeesus ise ütleb mäejutluses, et tema pärast laimatakse ja kiusatakse teid taga ning räägitakse teist valetades kõiksugust kurja (Mt 5:11). ...

Kirikult oodatakse väärtuste kandmist

Holvandus,Juune

Kirikult oodatakse küll avatust ja ausust ning sõltuvalt vajadusest tähendab see muidugi mõista avalikku arutelu, isegi vaidlusi, aga kõige enne on kirik ikkagi püsivate, konservatiivsete väärtuste kandja. Olgu usklike või usukaugete silmis. Just need viimased, kes kõiges eeskätt tulubaasi ja äriprojekti näevad ja seda ka kirikule omistavad, märkavad kohe, et ahhaa, näe, «kirik ei müü ennast enam ja peab ka otsima uut turundusstrateegiat». Maailm on kiiresti muutunud, ...

Teenida alandliku meelega

Loodus on end sättinud täiesse ehtesse – õunapuud mu akna taga on õitemeres ja lilled pakuvad vaatamiseks kümneid värvitoone. On väga vara, õhk on öisest sajust värske ja täis linnulaulu. Üsna ebaharilik aeg, et istuda arvuti taga. Aga on ka eriline päev, on nelipüha hommik, kiriku sünnipäev ja minu jaoks ees mitu mitte just tavalist päeva. Pühapäeval ootas peapiiskop Tallinna piiskoplikku toomkirikusse hulga kiriku töötegijaid, et avaldada tänu tehtu eest. Kui ehk ...

Instituudi korralised õppejõud valitud

Usuteaduse instituudi nõukogu kinnitas oma 14. mai koosolekul EELK usuteaduse instituudi Tartu teoloogia akadeemia põhimääruse, kus seisab, et EELK usuteaduse instituudi Tartu teoloogia akadeemia on instituudi usuteaduskonna struktuuriüksus, mille eesmärgiks on vaimulike ja ilmiktöötegijate ettevalmistamine EELK ja teiste kirikute kogudustele, töötegijate ettevalmistamine teoloogilist kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele erinevates kirikutes, avalikus ja erasektoris, ...

Tõmbekeskustest tõukekeskusteks

Viljandi praostkonna sinodil Paistus tunnustati tublisid töötegijaid, kõneldi möödunud aastast ja planeeriti viie järgmise aasta tegevuskava. Oli esimesi päikselisi kevadpäevi, kui Viljandi praostkonna 14 koguduse (Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõpu, Mõisaküla, Paistu, Pilistvere, Suure-Jaani, Tarvastu, Viljandi Jaani ja Pauluse, Helme, Taagepera, Põltsamaa) esindajad sinodile kogunesid. Pärast jumalateenistust kirikus jätkati koosolekuga rahvamajas. Tunnustus ...

Pärast 14 aastat Ameerikas tagasi Eestisse

pallo

Los Angelese koguduse õpetaja Jüri Pallo (50, fotol) esitas 13. mail koguduse juhatuse koosolekul lahkumisavalduse. EELK Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi peasekretär Mart Salumäe on teatanud, et Jüri Pallo on avalduse esitanud ka peapiiskop Andres Põderile, mille alusel on ta vabastatud Los Angelese koguduse õpetaja kohustest ja esitatud EELK vikaarvaimulikuks kinnitamiseks. Koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks. Los Angelese koguduse staatusest ...

Lühiuudised

noored

Noorte- ja lastetöö tegijate üldkoosolek EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) igakevadine üldkoosolek toimus seekord Nissi koguduse pastoraadis. Üldkoosolek kinnitas 2013. aasta tegevuskava ja eelarve, valiti revisjonikomisjon ning üks juhatuseliige. Tutvustati LNÜ projekti, mis sai rahastuse Kodanikeühenduste Sihtkapitalilt ning mille käigus uuendatakse LNÜ arengukava. Kõikide kavapunktide arutelu sujus läbimõeldult. Juhatusse valiti seitsmendaks liikmeks Liina Elken ...

Kaplan Endel Apsalon: rahu maailmas pole iseenesestmõistetav

Oma kolmandal missioonil Afganistanis viibiv kap­lan kapten Endel Apsalon räägib Eesti Kirikule, kuidas ta sõjaväevaimulikuna saab konfliktipiirkonnas teenivate sõdurite usku ja enesekindlust kasvatada. Afganistani-missiooni teema on seoses otsusega Eesti sõdurid sealt järgmise aasta lõpuks välja tuua meie ühiskonnas praegu vägagi kuum. Kuidas sõdurid selle otsuse vastu võtsid? Öeldakse, et kui poliitikud vaikivad, hakkavad rääkima kahurid. Afganistani teema on ...

Viru praostkonna vaimulik laulupäev peeti Pühajõel

Laupäeval, 18. mail toimus Pühajõe kirikus Viru praostkonna vaimulik laulupäev, kus osalenud tosinast kollektiivist enamik on ilmalikud. Eelmine Viru praostkonna muusikasekretär Tuuliki Jürjo kiidab oma järglast ses ametis Svetlana Kekiševat, kes alles veebruaris tuli lapsepuhkuselt ja esimese asjana hakkas korraldama praostkonna laulupäeva, mis on tähtsaim kohalik laulusündmus. Koore mitmest kandist «On tunda, et vahepeal oli muusikatöö juhita. Seda on näha ka ...

Kui südames on usaldus ja tänu

ylle muru

Nelipühal võttis sõidu Tallinna ette Urvaste koguduse juhatuse liige Ülle Muru (fotol), et peapiiskopilt vastu võtta EELK aukiri. Ajasime Üllega telefoni teel juttu taevaminemispühal. Vana-Antslas elaval ja Võru kutsehariduskeskuse õppekorralduse spetsialistina töötaval Üllel oli veel aega, et jõuda Urvastesse jumalateenistusele. Mis need tühised kilomeetrid noorele inimesele ikka on – 23. aprillil sai Ülle alles 50. Aga kuidas ta oma nooruse juures on neljandat ...

Ristil kasvatatakse esivanemate pärandit

Laupäeval toodi Risti kirikus tänu Jumalale, annetajatele ja ehitajatele kogudusemaja ümberehituse lõppemise eest. 1930ndatel ehitatud kogudusemaja on saanud eeskoja ja veranda ning katuse alla teise korruse. Kuigi tänujumalateenistus peeti ja kogudusemaja taaspühitses praost Jüri Vallsalu alles laupäeval, on õpetaja Annika Laatsi sõnul uued ruumid nii omaks võetud, et lapsed ei raatsi pühapäeviti kojugi minna. «Lapsed naudivad siinolekut,» räägib õpetaja ja unistab, et ...

Puhkus vanade sõprade juures

Armastatud misjonär Kari Antero Tynkkynen, kes teenib õpetajana Ridala ja Martna koguduses, veetis oma puhkuse sõprade juures Sambias. 1994. aastal misjonitööd alustanud Kari on Eestis ammu omainimeseks saanud, aga samamoodi on ta oodatud Aafrikas, Sambias, kus ta aastatel 2002–2005 oli misjonitööl. Märtsi kahel viimasel nädalal oli tal rõõm olla külas heade sõprade juures. Kari ütleb, et sai misjonijaamas, kus praegu puudub õpetaja, pidada tõelise palmipuudepüha ...