Slava Ukraine

Lehenumber 15. mai 2013 Nr 22 Archives - Page 2 of 3 - Eesti Kirik

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühisavaldus «Euharistia ja jumalateenistus»

Õigeusklikud ja luterlased on elanud Eestis üheskoos sajandeid. Ametlikud omavahelised kõnelused kiriklikul tasandil said esmakordselt alguse 2006. aastal. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) moodustasid komisjoni, mida juhivad vastavalt metropoliit Stefanus ja peapiiskop Andres Põder, ning alustasid omavahel dialoogi. Esimene kohtumine toimus 6. detsembril 2006 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis. Kõneluste raames otsustati ...

Näitusel koos vineer, kivid ja sulatatud klaas

Heldur Lassi näitus Paides Järvamaa muuseumis kannab nime «Peegeldused». Eks iga kunstiteos peegeldab vähem või rohkem, tahes või tahtmata oma loojat, annab aimdust sellest, milline on tema maailmavaade, millist ainestikku eelistab ja milline väljendusviis selle edasiandmiseks on talle kõige käe- ja südamelähedasem. Heldur Lassi lõpetas kunstiakadeemia 1979. aastal monumentaalmaali erialal. Diplomitööna tegi ta suuremõõtmelise vitraaži. Ka 1990ndatel valmisid mitmed ...

Võnnu kirikuvanem on kogujameelne

Et pühakoda pühapäevaseks teenistuseks korda seada ja tornikella helistada, jõuab kirikuvanem Jaak Kure ikka tund aega varem Võnnu kirikusse. Nõnda on see viimased viisteist aastat olnud. Täismeheeas koguduseliikmeks saades ei ole mees oma leeritõotust unustanud ega väsi konkreetsete tegudega kodukoguduse edenemisele kaasa aitamast. Kümme aastat Võnnus kirikuõpetajaks olnud Urmas Paju ei jõua oma pühendunud kirikuvanemat ära kiita. «Üks aukiri on Jaagule selle eest, mis ...

Peeter Animägi on harjunud tegema mitut tööd

Kirikuvanem Peeter Animägi (fotol) on aidanud nii hooldada kui üles ehitada Heimtali kirikut. Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumetsa hinnangul on Peeter Animägi erakordselt tubli nii juhatuse kui koguduse liikmena. Mis motiveerib Peetrit kirikutööd tegema? «Olen oma elus teinud igasuguseid töid, aga alatihti palju neid, mis otsestesse tööülesannetesse ei puutu. Siin Heimtalis oli sisuliselt nii, et kirik asus Sõmerpalu vallas, väljaspool Urvastet abikirikuna, ja siin ...

Vilma Männikut aitab edasi huumorimeel

Igal hommikul ärkab Vilma Männiku (pildil) oma Tõstamaa-kodus tänuliku meelega ega unusta palvetamast. Ustavuse eest kirikule ja pikaaegse töö eest koguduses tunnustab peapiiskop teda nelipühal EELK aukirjaga. Vilma jääb küll tagasihoidlikuks, ent soostub siiski endast rääkima ja teeb seda kadestamisväärse huumorimeelega. Ta meenutab, et läks 2. klassis pühapäevakooli ja imestab isegi, et see pidi ikka suur tahtmine olema, sest tunde peeti kodust neli kilomeetrit eemal. ...

Arne Pagil peab kirikuteemat lehes loomulikuks

Nelipüha esimesel pühal, kiriku sünnipäeval tunnustab peapiiskop Andres Põder Tallinna toomkirikus jumalateenistusel kiriku heaks tegutsedes silma paistnud inimesi. Arne Pagil saab tunnustuseks EELK aukirja. Saaremaal ilmuva ajalehe Meie Maa peaomaniku Arne Pagili tõstis sel puhul esile õpetaja Anu Konks. «Meie Maa avaldab kiriklikke materjale ja kuulutusi meeleldi ja loomulikult,» nii kõlas tema põhjendus. Arne Pagil (snd 1940) on sünnilt sõrulane, kuigi pidi koos ema ...

Uudishimu viis Ants Kivilo kirikusse

Täna on sünnipäev Vändra koguduse hooldajaõpetajal Ants Kivilol (fotol), kes on olnud Issanda teenistuses paarkümmend aastat. 60 eluaastat täitub mehel, kes on olnud seotud nii kirikus kui ilmalikus elus mitme asutusega. «Olen igale poole nina sisse torganud,» ütleb Ants, kes jutuajamise lõppedes ruttab tugiisikukoolitusele. Ja loodab, et Euroopa Liidu rahastatud huvitav, ent kallis koolitus end kunagi ära tasub. Enda tee kiriku juurde arvab Ants proosaliseks: jõulupuu ...

Öös on inimesi: muuseumiöö 18. mail

Kord aastas ühel laupäevasel maikuuõhtul avavad muuseumid oma uksed tavapärasest hilisemal ajal ja sisse pääseb tasuta, et tähistada üle-euroopalist muuseumiööd. Eestis korraldatakse muuseumiööd viiendat aastat järjest. Kuna sel aastal toimub see 18. mail, rahvusvahelisel muuseumipäeval, mil paljud muuseumid ongi tasuta avatud, siis mõnigi muuseum alustab oma ööprogrammidega juba päeval ja üldjuhul on avatud kella 23ni. Et külalised jõuaksid hõlpsalt ka nendesse ...

Taevaisa poolt valitud abistaja meenutused

missiooniks_elu

Dennis Hilmani raamatust leiab südantkosutavaid teadmisi ja mõtteteri. Soome juurtega kanadalane Dennis Hilman (1946) sai koduses kasvatuses vanaisalt teadmise Soome 19. sajandi viletsusest, mille eest pageti Uude Maailma; isalt ja emalt aga juba kogemuse, kui suur võib olla hädas Jumala arm, ning oskuse selle eest alandlikult tänada. Dennist on Jumal õnnistanud kutsega teha võimalikult palju tingimusteta head, tõtata appi ka lootusetuimas olukorras. Tema eriline and on ...

Diskussiooni fookus peab olema paigas 1. osa

EELK õpetuskomisjon arutas esmaspäeval piiskoplikult nõukogult saadud ülesannet anda hinnang «vaimulike üheaegsele kuulumisele EELKsse ning vabamüürlusesse Eestis», kuid otsuseni ei jõudnud. Teadmata, kuhu poole otsus võib kalduda või ka sõltumata sellest arvab siinkirjutaja, et õpetuskomisjoni otsuse järel diskussioon alles algab. Ühes on aga siinkirjutaja juristina veendunud: õpetuskomisjonil puuduvad volitused otsustada isikute kuulumise küsimust. Seda, kes millisesse ...

Palve

Vaatan kevade rohelust kiriku altaris. Sina oled viinapuu, meie oksad. Iga pung kannab läbi talve elu tõotust, paisub ja pakatab, kuni viinapuu vägi ei mahu enam raamidesse, vaid saab avalikuks. Rohelist jõudu jätkub vaid ühenduses tüvega. Jumal, täida meid oma Vaimuga, anna julgust kasvada, muutuda nähtavaks! Luba meil olla ühendatud Sinuga igal päeval, olla iga rakuga Sinu Vaimu edasikandjad seal, kuhu Sina meid kasvama panid!

Otsigem avastamislootuses ja aukartuses

Yprus_13.03.2010

Jh 14:23–29 Neljapäevaõhtuses osadusgrupis küsis koguduseliige Kersti ootamatuna tundunud küsimuse: mida ja kas üldse midagi tähendab Püha Vaim luterlikus kirikus? Kersti on tulnud küll nelipühi kirikust, aga EELK liige juba peaaegu veerand sajandit. Ja selline küsimus! Püha Vaim on kuulutuses olulisel kohal ja seetõttu vajab selgust. Heebreakeelne ruach nagu ka kreeka pneuma tähendab esmalt tuuleõhku, aga ka jumalikku hingeõhku, mis annab elu (Ii 27:3; 33:4; Ps 104:29) ja ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma kiriku siia maailma rajanud selleks, et näidata meile eluteed. Sa oled saatnud Püha Vaimu, et meil oleks kindlus ja veendumus. Läkita meile ja meie kirikule oma Püha Vaim, et võiksime kogeda Sinu lähedust ja teha eluteel õigeid valikuid. Aamen.

Püha Vaimu väljavalamine

Tänapäeva inimene tunneb end sageli üksikuna selles maailmas. Inimsuhted on keerulised, perekonnad purunevad ja tihti ei suuda inimhing leida endale elu mõtet ja sihti. Nelipühade eel olid jüngrid samalaadses olukorras. Jeesus, kes oli olnud kogu aeg nende kõrval, oli võetud taevasse. Nende jüngristaatus ei olnud paljude silmis enam austust väärt. Hirm ja üksindus oli nende südames. Jumalal oli aga vastus jüngrite üksindustundele: ta saatis Püha Vaimu neile lohutajaks, ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 14

EPS200

VASTUS 8. mai küsimusele Saalomoni lihased vennad olid Simea, Soobab ja Naatan (1Aj 3:5). Toimetusse laekus 14 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Pille Toompuu. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 14) Paulus kohtus oma teisel misjonireisil Lüüdiaga, kes kogu perega ristiti. Mis oli Lüüdia elatusallikas? Iga nädal loositakse õigesti vastanute vahel välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on Eesti Piibliseltsilt ja Johannes Esto Ühingult. Vastuse palume ...