Lehenumber » Väljaanded » 1. mai 2013 Nr 20

Kunagine unistus kaunist katusest sai teoks

Tartu Peetri kogudus ja linnarahvas kogunes 27. aprillil pühakotta, et tänus mälestada kiriku suurannetajat Tiit Veeberit ja tänada ehitajaid uue katuse eest. Enam ei roni Tartu Peetri kiriku tellingutel suurärimees Tiit Veeber ja õigupoolest pole kiriku ümber hulk aega enam ka tellinguid. See oli täpselt aasta tagasi, 27. aprillil, kui taevane isa kutsus oma koju mehe, kes oli endale eesmärgiks võtnud teha korda pühakoja, millega olid seotud ka tema ...

Kirsti Malmi rändlaulikutuur Virumaal

22. aprillil külastas misjonärist rändlaulik Kirsti Malmi Viru vanglat, et võtta osa kirikutundidest eesti ja vene noortele. Teel Virumaale harjutas Kirsti muudkui venekeelset laulu «Na ladonei Božei», eesti keeles «Issand, Sinu kätel». Soomlanna Kirsti oskab väga hästi eesti keelt, aga ta tahtis vene poistega laulda nende emakeeles. Emakeelne jumalasõna on ometi luterluse üks põhialuseid. Sellest põhitõest õnnestus ka väga lühidalt juttu teha ja slaide vaadata Paapua ...

Anton Thor Helle mälestuseks

Esimene põhjaeestikeelne Piibel nägi ilmavalgust Tallinnas aastal 1739, pärast selle tõlkijate aastakümnetepikkust tööd. Juhtiv roll Piibli tõlkimisel oli Harjumaa pastoril Anton Thor Hellel, kes keele- ja kirikuõpetajana korraldas selle toimetamist ja väljaandmist. Keeleteadlase Kristiina Rossi sõnul jäi Thor Helle piiblitõlge redigeerituna kasutusele 20. sajandi keskpaigani ning täiesti uus täispiibli tõlge ilmus alles 1968. aastal. Kristiina Ross on kirjutanud: «Thor ...

Palve

Masenduse raske kuub surub mind vastu maad nagu lumevaip sügisel närtsinud sõnajalad. Ent salaja, ootamatult midagi minus tärkab, ärkan Sinu armu soojuses ja märkan – lumi on läinud! Nüüd hingan taas ja lasen Sul end lahti rullida, mu Päästja! Tahan kasvada sügavamale ja kõrgemale Sinusse, ühineda laane ülistuskooriga, tantsida tuules Sinu auks ja teenida rohelise ulualusena neid, kes varju vajavad!

Seisata teelahkmel ja kuula Jumalat

Jh 16:23–33 Mõne aja eest juhtusin nägema üht pilti, millel oli kujutatud teelahe, kus ühe teena kulgenud rada hargnes kahte suunda. Sellel teel oli palju inimesi ning kõik peale ühe läksid lahknenud teel ühte suunda, vaid see üks astus teisele rajale. Pildi juures oli küsimus, kui sageli me nii tunneme. Tõepoolest on elus tihti nii, et tunneme end üksijäänuna, kõik käiksid justkui hoopis teisi radu, nii et meie teed ei kattu kuidagi. See teeb meele mustaks ja ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et tohime Sind kutsuda taevaseks Isaks ja võime alati palves Sinuga kõnelda. Täname, et Sa armastad, toetad ja aitad meid eluteel ning kuuled alati meie palveid. Ole ligi neile, kes eluraskustes Sinu poole pöörduvad, ja aita neil leida kindel elutee. Tröösti kurbi ja õnnetuid. Anna meile jõudu palvetamiseks ja Sinult abi otsimiseks ning tänamiseks. Aamen.

Südame kõne Jumalaga

Tänapäeva maailmas hinnatakse inimest üha enam tema suhtlemisoskuse põhjal. Hea töökoha saavad ennekõike need, kes oskavad hästi suhelda. Väga tähtis on peresisene suhtlemine. Lapsed peavad tegema kooli sisseastumiskatseid, mis näitavad nii nende arengut kui ka suhtlusoskust. Nii nagu argielus väärtustame suhtlemist, peaks sellel olema tähtis koht ka usuelus. Inimene suhtleb Jumalaga palves. Palvetades räägime Jumalale nii oma rõõmudest kui muredest. Tihti tuleb Jumal ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Ps 77:12–14a Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Rahvuslike piibliseltside poolt 1946. aastal loodud Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi. Möödunud aastal levitasid piibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibliosa. Pühakirja tervikuna saab lugeda ligemale 500 keeles ja Piibli osi saab ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 12

EPS200

VASTUS 24. aprilli küsimusele Kirjutaja Saafan luges Seaduse raamatut ette kuningas Joosijale (2Kn 22:1,10; 2Aj 8:1,18). Toimetusse laekus 18 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Eda Saulin. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 12) Teel Jeruusalemma tekkis Jeesusel ja tema õpilsatel ühes samaarlaste külas probleem ööbimiskoha leidmisega, sest kohalikud ei nõustunud neile seda andma. Mil viisil kavatsesid mõned jüngreist külarahvast karistada? Kuidas ...

Eesti kiriklikud mälestuspäevad

MAI 9. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja (†1760). 23. Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne-Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär (†1825). 25. Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja (†1917). 31. I Eesti Kirikukongress Tartus, EELK asutamise ...

Toetusfond kuulutab välja avaliku konkursi

SA EELK Toetusfond kuulutab välja toetuste taotlusvooru luteri koguduste osaluse ja võimekuse suurendamiseks kogukonnatöös. Eelkõige toetatakse a) koguduste koostööd kogukonnaga ja kogukonna elujõudu suurendavate tegevuste või sündmuste läbiviimist; b) koguduste kultuuriloolise tähenduse ja ajaloopärandi kasutamist koostöö võimendamiseks, sellega seotud materjalide kogumist ja avalikustamist; c) kristlikel väärtustel põhinevate kogukonnateenuste ja kogukonna omaalgatuste ...

Saa osa ülemaailmsest orelipäevast

Ülemaailmne orelipäev (World Organ Day) 6. mail on seekord pühendatud Pariisi Jumalaema kiriku 850. aastapäevale. Sealne orel ehitati 1401. aastal ja on pärast korduvat restaureerimist ja rekonstrueerimist üks ainulaadsemaid ja suuremaid maailmas. Selle päeva tähistamiseks korraldatakse viiel kontinendil sadades kirikutes ja kontsertsaalides kontsert. 5. mail kell 18 on kontsert Tallinna toomkirikus, kus orelit mängivad organistid Edouard Oganessian, Aivars Kalejs ja ...

Vennastekoguduse vaimulik suvepäev Kuusalus

Laupäeval, 8. juunil toimub Kuusalu vennastekoguduse palvemajas (Soodla tee 12) vennastekoguduse suvepäev teemal «Piibel – Jumala Sõna». Oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane. Koguneme kl 10 Kuusalu kiriku juurde, et suunduda edasi palvemajja. Toimuvad teemakohased ettekanded, rühmatööd, laulu- ja palvehetked jms. Korraldatud on lastehoid. Osavõtutasu 5 eurot sisaldab kaks söögikorda, osalemisest teatada 3. juuniks. Info: 660 8004 või 5623 7681. ...

Täname

Tarmo Vaino Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Allan Kährik 1. mail – 45 Annika Laats 1. mail – 43 Magne Mølster, misjonär 1. mail – 41 Urmas Oras, kaplan 2. mail – 53 Rene Reinsoo 2. mail – 45 Rein Schihalejev 2. mail – 40 Jaanus Klaas, kaplan 4. mail – 44 Ove Sander, dr 4. mail – 43 Elmar-August Reinsoo, emeeritus 5. mail – 83 Tõnu Linnasmäe, abipraost 5. mail – 54 Endel Apsalon, kaplan 6. mail – 52 Michael Schümers, praost 6. mail – 42 Herki Talen, diakon reservis 7. mail – ...