Lehenumber » Väljaanded » 10. aprill 2013 Nr 17

Iseseisvuse nurgakivi: loomeliitude pleenum

Kui loomeliitude ühispleenum 1988. aasta aprillis kogunes, lehvis Pika Hermanni tornis veel punalipp. 23. veebruaril 1989 kell 22 langetati punalipp ja 24. veebruaril 1989 kell 8.33 heisati torni sinimustvalge lipp. 
Arhiiv

Riigikogu saali kogunesid 2. aprillil ühiskonna- ja kultuuritegelased, et meenutada 25 aasta möödumist ajaloolisest loomeliitude ühispleenumist. Tollasel pleenumil räägiti häälekalt eestlaste vähemusse jäämise ohust, nõuti suuremat demokraatiat ja Eesti NSV üleviimist isemajandamisele. Kunstnik Eva Jänes saabus just eelmisel päeval Londonist ja jõudis Toompeale kõnekoosolekule väga heas meeleolus. Ta oli kohal ka loomeliitude ühispleenumil 25 aastat tagasi. «Toonane ...

Trots ja alandlikkus

Betti Alveri ja Mart Lepiku viimast kodu Tähtveres Koidula ja Vikerkaare tänava nurgal lahutas Uku Masingu ning Leo Anveldi kodudest Toomemäe poole vaevalt üks kilomeeter. Mistahes teoloogilise küsimuse puhul oleksid nad võinud kohtuda enam-vähem kohe. Tegelikkuses oli nende jaoks märksa enesestmõistetavam arutada neid küsimusi endamisi isegi siis, kui need tekkisid töö käigus, näiteks tõlkimisel. Nii me ei leiagi kolmelt arbujate põlvkonna loovalt liikmelt ühist, ...

Soovin kaitsta hauarahu Viljandis

Kirikul pole ühiskonna elus enam sama osa, mis oli veel paar inimpõlve tagasi. Muutunud on palju muudki, näiteks meie matmiskombed. Ometi on või peaks olema kirik see, mis säilitab igavesi hoiakuid, kus on midagi kindlat, ajas muutumatut. Kirik võiks olla koht, mis ulatab käe üle ajastute, annab tuge ja hingepidet neile, kes ihkavad muud kui materiaalseid väärtusi. Võim vajab vaimulikku nõu Minu kodulinnas Viljandis hakkab linnavalitsus iidse surnuaia peale laululava ...

Palvega looduses 4. osa

4. Esimese palve taustaks looduses oli Taizé muusika. Siis selgus, et muusika loodusesse põrmugi ei sobi ja ei sobi ka laul ega hulgaliselt inimesi. Looduses tuleb olla kahekesi õpetajaga, kellega sobid  – nii on parem, sest looduspalve on kuidagi üksmeelne-ühine. Isegi kolmas inimene võib olla liigne, kui ta ei sula palve meeleolusse. Looduspalve saab olla eriline vaid siis, kui algusosa on looduses ja põhiosa seejärel kirikus. See oli oluline kogemus, enne kui alustasime ...

Palve

Sina, Jeesus, oled hea karjane, Sa juhatad mind haljale aasale, Sa õnnistad mind kaasteelistega, ja Sa hoiad mind oma armuhõlmas. Hoia vaid, et suures ihutoitmise tuhinas ei unustaks ma tänada Sind, hea karjane!

Kristus kaitseb meid puhtast armastusest

Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb – ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali –, ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et võime alati eluteel loota Sinu juhtimisele. Täname Sind selle eest, et Sa annad andeks eksimused ja aitad meid tagasi õigele eluteele; et Sinu juhtimisel ei pea me muretsema homse pärast, sest Sina ise kannad meie eest hoolt. Ole ligi neile, kes on eksinud ja kelle elus on palju muresid ja probleeme. Aita neil leida õige elutee ja kogeda Sinu juhatust. Aamen.

Hea karjane

Tänapäeva maailmas on väga vähestel kogemusi karjaskäimisest. Ometi teame kõik, mis on karjase roll. Ta vastutab enda hoolde usaldatud loomade eest. Ilma karjase tööta läheb kari kergesti laiali ja loomi ähvardavad mitmed ohud. Alati on hea, kui kogenud karjane ennetab ohtusid ja suunab oma karja just nendele teedele, mis on parimad. Inimest ei saa küll võrrelda kariloomaga, kuid meiegi oleme ekslikud ega oma maailmast täit ülevaadet. Jumal on see, kes näeb minevikku, ...

Konsistoorium kuulutab vakantseks Häädemeeste koguduse õpetaja ametikoha.

Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 15. maiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn, e-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: koguduse juhatuse esimees Aime Tamm, tel 5340 0832.

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 9

EPS200

VASTUS 3. aprilli küsimusele Kirjas Fileemonile palus Paulus tal ori Oneesimost vennalikult kohelda ja panna tema võlad enda arvele (Fm 16–19). Toimetusse laekus 13 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Pille Toompuu. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 9. 1. Moosese raamatus kirjutatakse mehest, keda võib pidada muusikute esiisaks. Kes see oli? Iga nädal loositakse õigesti vastanute vahel välja üks auhinnasaaja. Auhinnad on Eesti Piibliseltsilt ja ...

Usuteaduse instituudis on lahtiste uste päev

Huvilisi oodatakse laupäeval, 13. aprillil kell 9–16. Kl 12  peab palvuse rektor dr Ove Sander,  järgneb ühine lõunasöök. Kl 12.45–13.15 ekskursioon ja kohtumine akadeemiliste osakondade esindajatega. Kl 13.15 dokfilm «Üle läve...» (52 min) ja diskussioon, juhib lektor Naatan Haamer (hingehoid). Film räägib surmateadlikkusest ja sotsiaalsest toest leinas. Intervjuud kirjanike Viivi Luige, Mari Saadi ja Asta Põldmäega leinakogemusest, surmateadlikkusest ja nende ...

Õppepäev kogudusekooli juhtidele

27. aprillil kell 9.45 oodatakse Nõmme Rahu kogudusemaja saali (Võsu tn 5, Tallinn) kogudusekooli «Kasvuaeg» õppepäevale koguduste vaimulikke või ilmikliikmeid, kes vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või piirkonnas kogudusekooli juhtima. Misjonikeskuse korraldataval õppepäeval õpitakse sügavamalt mõistma, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust. Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks: palve ja Piibel; ...

Palutakse abi

Puhja kogudus vajab muusikatöö edendamiseks korralikku klaverit. Kui kellelgi on pill jõude jäänud, siis saab ta sellele anda uue elu, pakkudes oma klaverile väärikat tulevikku Puhja iidses kirikus. Ühendust saab võtta tel 745 1561, 5556 3876; e-post puhja@eelk.ee

Kontserdid narvalastele ja narvalastelt

11.4. kl 18 Rakvere raamatukogus ja 13.4. kl 15 Sillamäe muusikakoolis kontsert sarjas «Mu süda laulab». Duett Klassika ehk Tatjana Drobõševa ja Izida Galimova esitavad Pjotr Tšaikovski duette ja romansse. Klaveril saadab Tamara Bartšaninova. Sissepääs tasuta. 12.4. kl 18 orelikontsert Narva Mihkli kirikus. Ingeri kiriku Peterburi Maria koguduse organist Irina Vavilova esitab Bachi, Böhmi, Buxtehude ja Mendelssohni teoseid. Pilet 3 eurot. 19.4. kl 18 kontsert Narva ...

Pille Lille muusikute toetusfondi kontsert

17.4. kl 15 Eesti Rahvusraamatukogu fuajees kammermuusika pooltund Esinevad prof M. Palmi lauluklassi üliõpilased Jin Yin, Arvids Keinis, Kaarel Kukk, Andrei Krutois, klaveril Katrin Paat. Vaba sissepääas.