Slava Ukraine

Lehenumber 10. aprill 2013 Nr 17 Archives - Eesti Kirik

Kavandatav kirik tuleb parematest parim

Mustamäele kavandatav kirik peab hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi valmima 2022. aasta suveks. Konsistoorium on koostöös Mustamäe koguduse ja Eesti Arhitektide Liiduga algatanud arhitektuurikonkursi kiriku ehitamiseks. Vähemalt kord kuus istuvad nõu pidama Tallinna praost Jaan Tammsalu, Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda ja Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klement. Arutlusele tulevast teemast lähtuvalt võtab osa näiteks kristliku muusikaühingu Crescendo juht Lehari ...

Eestlased Rootsis kogunesid sinodile

EELK Rootsi praostkonna sinodit peeti 55. korda. Traditsiooniks on kujunenud pidada sinodit igal aastal uues kohas, sel aastal siis 16.–17. märtsini Uppsalas. Uppsala kogudus tegutseb 1945. aastast ja teenistusi on enamasti peetud Mikaeli kirikus. Kaheksa aastat tagasi tuli kolida Vindhemi kirikusse, kus kogudus tunneb ennast turvalisena, siin peetakse jumalateenistusi ja tähistatakse ka vabariigi aastapäeva. Sinodi toimumise kohaks valiti siiski Samariterhemmet ...

Eesti Kiriku suvine reis

3. augustil, laupäeval väljub reis Tallinnast. Marsruut: Tallinn – Jõelähtme – Saha kabel – Kuusalu – Leesi – Loksa – Käsmu – Ilumäe – Palmse – Tallinn. Reisijuht aasta juhatuseesimees Karli Lambot, Leesi koguduse juhatuse esimees. Reisi hind on 32 eurot. Hinna sees mugavustega buss kogu reisi ajal, giidi teenus ja lõunasöök. Raha üle kanda SA Ajaleht Eesti Kirik pangaarvele 221024169298. Reisisoovist teatada tel 733 7790 või e-postiga sirje.semm@eelk.ee.

Teiste jaoks olemas olles

Inimene on nii loodud, et vajab enda kõrvale kedagi, kes hoolib, toetab ja mõistab, kedagi, kes on lihtsalt olemas ja kelle jaoks olemas olla. Eriti olulised on lähisuhted haige või vana inimese jaoks. Põdura ja viletsana on enesetunne nagunii sant, ja kui siis hooldaja näol on tegu kellegagi, kes lihtsalt peseb ja kasib, söödab-joodab, oma hoolealusest õieti hoolimata ja temast lugu pidamata, tunneb haige end veel viletsamini. Kui hooldatava ja hooldaja suhted on soojad ja ...

Otsides alandlikult Jumala armu ja tuge

Möödunud pühapäeva ladinakeelne nimi Quasimodogeniti (quasi modo geniti, ’nagu äsjasündinud lapsed’) tulenes vanakiriklike perikoopide alusel koostatud antifoonist: «Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole» (1Pt 2:2). See salm juhatas sisse piiblilugemised, mis kirjeldasid, kuidas ülestõusnud Jee­sus ilmus kahtlevatele jüngritele. Lõpuks täitis jüngreid hirmu asemel rõõm, kui nad kohtasid Jeesust elavana. Kõlama ...

Repliigi korras

Petti,Urmas

Lugesin huviga Mati Maanase juhtkirja eelmises kirikulehes. Assessor kirjutab: «Mulle tundub, et luterliku vaimulikkonna ridades valitsevad tõsised erimeelsused, mis ühel päeval võivad üle kasvada kirikulõheks.» Nõustun erimeelsuste diagnoosiga, lõhenemise prognoosiga aga pigem mitte, kuna jagada saab seda, mida jagub. EELK pisenemise taustal võrduks ühe grupi eraldumine ilmselt enesetapuga. Olulisem on ehk erimeelsuste põhjustes selgusele jõuda. Näiteks nõnda: probleem on ...

Ajalik ja ajatu inimene

Kuigi kalendri järgi on kevad käes ja aias esimesed lumikellukesed oma valged õienupud maa seest välja ajanud ning kristlik maailm tunnistanud, et Kristus elab nüüd ja igavesti, käivad minu mõtted teisi radu. On need rajad siis valed? Või küsida just kui vastuvoolu triivivate mõtete kohta möödunud nädalal palju kõneainet pakkunud näitleja Mari-Liis Lille lausega: «Mis on sellel pildil valesti?» Ma ei süvene kõnesse, millele on antud nii tunnustavaid kui naeruvääristavaid ...

Valmistume kirikupäevaks

laulupidu1

3.–5. juulini 2015 toimub Tartus kirikupäev ja vaimulik laulupidu, seekord moto all «Maarjamaa – Isa maa». Kirikupäeva juhatus ja nõukogu on selle ettevalmistamisega töötanud alates 2012. aasta veebruarist, koos on käidud ideetalgutel ja koosolekutel. Sündinud on esialgne sündmuste plaan, moodustatud toimkonnad ning koostamisel vaimuliku laulupeo repertuaar. Väga vajame aga kõigi EELK asutuste häid mõtteid ja panust kirikupäeva sündmuste kavasse, seega pöördumegi teie ...

Valimised Tallinna praostkonna esinduskogus

Tallinna praostkonna sinod toimus 4. aprillil. Jumalateenistus peeti Kaarli kirikus, teenisid koguduse õpetajad Jaak Aus ja Kaisa Kirikal. Kogudusemajas peetud sinodikoosoleku päevakorras olid lisaks ülevaadetele möödunud aasta tegemistest ja 2013. aasta eelarve kinnitamisele ka valimised. Koosolekut juhatas praost Jaan Tammsalu, abijuhataja oli abipraost Arho Tuhkru. Sinodil viibis ja esines tervitusega peapiiskop Andres Põder. Praost Tammsalu sõnul ei ole viimastel ...

Vaimulikud kandideerivad kohalikesse omavalitsustesse

Poliitilised erakonnad on alustanud ettevalmistusi kohalike omavalitsuste valimisteks, mis toimuvad 20. oktoobril. Muhu koguduse õpetaja Aare Luup teatab sotsiaalmeedias, et käis Reformierakonna maakondlikul kogunemisel Kuressaares, ja jätkab: «Sellega seoses kõigile teadmiseks: kavatsen kandideerida sel sügisel, 20. oktoobril, kui Jumal ikka päevi ja tervist annab, kohalike omavalitsuste valimistel Muhu vallavolikokku Reformierakonna nimekirjas. Ma EI OLE liitunud ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil Kuulutati vakantseks Häädemeeste koguduse õpetaja ametikoht; kandideerimisavaldusi saab esitada 15. maini. EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Paistu koguduse juhatuse taotluse alusel pikendati õp Raivo Asuküla (65) ametiaega 28. veebruarini 2018. § 88 sätestab, et kogudusevaimuliku ametiaega võib pikendada kuni 70aastaseks saamiseni. Alates 70. eluaastast võib ametiaega pikendada ühe aasta kaupa. Sama paragrahvi ja Mustvee koguduse ...

Tiina Janno maalib Kristust inimeste südamesse

Pühapäeval tähistas oma esimest juubelit õpetaja Tiina Janno, kes poole oma elust on olnud kirikutööl, neist viimased kümme aastat Audrus. Kuigi esialgne entusiasm, kui kõik uksed tundusid lahti olevat ja kõik inimesed ilusad, on asendunud teatud rutiiniga, vaimustab teda jätkuvalt, et isiklik osadus Jumalaga kannab. Usuline pool südames Kannatusnädala neljapäeval Pärnus raamatupoes kokku saades rääkisime Tiina Jannoga tema tööst ja unistustest, teest kiriku juurde ning ...

Andres Uibo: Õlimäel kontserti anda on eriline

«Minu põlvkonnale jäi nooruses maailm piiratuks, seepärast on reisimine olnud väga oluline. Ühel hetkel on selge, et maailm on väga väike, jäävad järele vaid üliolulised punktid. Pühale maale ent ikka ja jälle läheks,» räägib Andres Uibo, orelikunstnik, helilooja, Eesti muusikaakadeemia professor. Olnud tõotatud maal kuus korda, ei imestanudki ta väga, kui saabus kutse tulla tänavu kevadel esinema Iisraeli orelifestivalile. «Juudid on suured orelihuvilised, paljud neist ...

Eestist Florida päikese alla vaimulikku sõna viimas

EELK on jätkuvalt saatnud kodumaalt vaimulikke kas pikemaks või lühemaks ajaks teenima rahvuskaaslasi mujal maailmas. Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming osales USAs Lõuna-Florida eestlaste iseseisvuspäeva tähistamisel palve ja vaimuliku sõnavõtuga. Lõuna-Florida eestlased kogunesid aastapäevapeoks Atlantise golfiklubi saali, kuhu jõudis sadakond rahvuskaaslast nii Florida ida- kui läänekaldalt, New Yorgist, Massachusett­sist kui ka Kanadast. Austusest asumaa ning ...

Põlva Maarja kogudus läkitas Sõnasaatja

Clipboard01

EELK Põlva Püha Neitsi Maar­ja kogudus andis ülestõusmispühade eel välja koguduse infolehe Sõnasaatja esimese numbri. Koguduse esindajate sõnul tulenes vajadus infolehe järele kogemusest, et isegi aktiivsetele liikmetele tuleb üks või teine koguduses toimuv sündmus vahel üllatusena. Mitmed tunnevad huvi koguduses tehtava vastu, kuid ei julge selle kohta otseselt ka küsima tulla. Mõte leht välja anda läks liikvele sügisel pärast koguduse juhtorganite valimisi ning mida ...