Lehenumber » Väljaanded » 3. aprill 2013 Nr 16

Rohutirtsude nuhtlus: Piiblis kirjutatu tunnistus

Rohutirtsud tulid kogu Egiptusemaale ja laskusid väga suurel hulgal kõigisse Egiptuse paigusse; enne seda ei ole rohutirtse sel määral olnud ega ole neid olnud ka enam pärast seda. Need katsid kogu maapinna, nõnda et maa mustas; nad sõid ära kõik maa rohu ja kõik puude vilja, mis rahe oli üle jätnud. Ja kogu Egiptusemaal ei jäänud üle midagi haljast puudel ega väljarohtudel. (2Ms 10:14–15) Kirjeldatud omapärast loodusnähtust, rohutirtsude hiigelparve teel rohelist toiduks ...

Suur nädal tõi kirikud rahvast pilgeni täis

Ülestõusmispühade aegu pöörduvad inimesed tavalisest rohkem kiriku poole. Ka 1933. a aprillis võis märgata suurenenud tungi jumalateenistustele, mis pühade ajal olid rahvarohked. Tallinnas oli peaaegu kõikides kirikutes esimene püha leerilaste päralt. Ajalehtedegi juhtkirjad olid enamasti pastoritelt. Jaan Lattik oli oma Päevalehes ilmunud artikli üles ehitanud Markuse evangeeliumi sõnadele: «Laske lapsukesed minu juurde tulla», Theodor Tallmeister polemiseeris Vabas Maas ...

Palvega looduses 3. osa

3. Seejärel saab ilu mõiste kaudu ka looduskaitsesse sisse tuua esteetika ning põhjalikult muuta inimese-looduse suhet, milleks saab olla igati tasakaalustatud elu. Kõik see aga ei tohi kirikupoolselt muutuda usuks, mille aluseks on liturgia, palverännakud ja muud rituaalsed toimingud, millel on siis hoopiski vastupidine mõju – kõik looduses läbiviidud usulised massiüritused hakkavad veel rohkem purustama elu, sest on tekkinud uus lisakoormus just nendes paikades, mis ...

Ülestõusnu tunnistajad

Usk surnute ülestõusmisse ja igavesse ellu on kristluse tuum. Sellest usust lähtudes elab usklik oma elu ja teeb oma valikuid, sest maapealsest elust sõltub igavene ja nende pikkus on võrreldamatu. Usklik inimene püüab elada oma elu nõnda, et maise elu lõppedes võiks ta saada igavikku, kus on kõik hea. Samamoodi püüab ta vältida hukatusse sattumist, kus on kõik halb. Kristuse ülestõusmine kõneleb elu võidust surma üle ja seda kinnitas ka Kristus, kui ta end jüngritele ...

Eestpalve

Hea Jumal, me täname Sind, et Sa äratasid oma Poja Jeesuse Kristuse surnuist ja avasid meile seeläbi tee igavesse ellu. Me täname, et on olnud neid, kes meile sellest usust on tunnistanud ja meid eluteele juhatanud. Aita nüüd meilgi anda oma eluga hea tunnistus usust ja juhtida inimesi Jumala juurde. Aamen.

Palve

Kevadine veetilk, mis imbub välja lumest, on märk saabuvast uuest ajast. Teda tabada on keeruline, kuid uus aeg algab siiski. Ülestõusnud Issand, kes tulid välja surmavallast, tõid uue elu igaühele, kes usub. Seda tunnistada on raske, kuid uus elu algas siiski.

ISSAND hoiab kohtlasi

Jüngrid said rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: «Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.» Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: «Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.» Aga Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, üks kaheteistkümnest, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nüüd ...

Edasta oma õnnesoov või teade

Eesti Kirikus on jätkuvalt võimalus avaldada tasuta õnnesoove, teateid kihlumisest, ristimisest, leeriõnnistamisest, abiellumisest. Selleks saatke oma soov lehekülje toimetajale aadressil rita.puidet@eelk.ee.

Parim kingitus pühadeks on EESTI KIRIKU soodustellimus!

EKI1303001

Telli ajaleht aastaks endale või sõbrale vaid 27 euro eest. Pere nooremaid rõõmustab ajakiri PLUSS! Soodustellimus aastaks (neli numbrit) ainult 7 eurot. Tellimiseks 1. Palun tasu tellimuse eest SA Ajaleht Eesti Kirik kontole 221020430989. Koos ajakirjaga PLUSS on tellimuse hind 34 eurot. 2. Teata tellijate aadressid toimetusse telefonil 733 7795 või sirje.kasemaa@eelk.ee.

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 8

EPS200

VASTUS 27. märtsi küsimusele Iga mees pidi õlale võtma kivi tähiseks tulevastele põlvedele sündmusest, mil Jordani veevool katkes Jumala seaduselaeka ees, nii et rahvas sai üle jõe minna (Jos 4:2–7,21–22). Toimetusse laekus 12 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Marju Käo. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 8. Paulus kirjutas kord ühele peremehele kirja, milles ta oli valmis tema orja võla kinni maksma. Kellele oli kiri adresseeritud ja mis oli orja ...

Vastuvõtt diakonikoolitusele

Usuteaduse instituudi pastoraalseminar teatab, et on alanud vastuvõtt 2013. aasta diakonikoolitusele. vajalikud dokumendid esitada peapiiskopile 5. aprilliks. Info: Liina Sander, tel 611 7405 või 5817 3444; liina.sander@eelk.ee

Konkurss usuteaduse instituudi akadeemilistele ametikohtadele

Usuteaduse instituut kuulutab välja konkursi järgmiste korraliste õppejõudude ametikohtade täitmiseks alates 1. juulist 2013. Piibliteaduste õppetooli professor (Uus Testament) 1,0 koormusega Kirikuloo õppetooli dotsent 1,0 koormusega Süstemaatilise teoloogia õppetooli dotsent 0,5 koormusega Praktilise usuteaduse õppetooli lektor (hingehoid) 1,0 koormusega Piibliteaduste õppetooli lektor (Piibli keeled) 0,5 koormusega Praktilise usuteaduse õppetooli lektor (liturgika, ...

Mälestusmärk Tallinna toomkooli vilistlasele

Lauritsapäeval, 10. augustil soovitakse avada Kuusalus mälestusmärk (fotol) Tallinna toomkooli vilistlasele, vaimulikule ja eesti kirjakeele uuendajale Eduard Ahrensile. Kuusalu pastor Eduard Ahrens (3. aprill 1803 Tallinn – 19. veebruar 1863) oli baltisaksa päritolu kirikutegelane ja eesti keele uurija ning korraldaja. Ta õppis 1811–1819 Tallinna toomkoolis. Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppis ta aastatel 1820–1823. Tänavu möödub Eduard Ahrensi sünnist 210 aastat, tema ...

Koguduste esindajaid oodatakse oikumeenilisele misjonikonverentsile

13. aprillil kell 10 on Tallinnas Toompea 3 oikumeeniline misjonikonverents «Võimatu misjon?». 14. aprillil on misjonikeskuses välismisjoni tugikoguduste päev. Misjonitöö ei ole üksikute ettevõtlike kristlaste pärusmaa või maailma avastamise viis, vaid meeskonnatöö. Lisaks minejatele on vaja läkitajaid, annetajaid, eestpalvetajaid jne. Konverents annab ülevaate meie kirikute välismisjonitööst. Osavõtumaks 10 eurot (märtsis tasudes 8 eurot, kohapeal 12 eurot). Registreerida ...

Kontserdid narvalastele ja narvalastelt

5.4. kl 18 Narva Aleksandri kiriku tornisaalis kontsert «Cantate Domino». Sopran Kristi Veeber, sopran Greesi Langovits, bariton Ott Indermitte ja Hille Poroson orelil esitavad vaimuliku vokaalmuusika klassikat. Kavas Pergolesi, Vivaldi, Buxtehude, Bach. Pilet 3 eurot. 6.4. kl 15 Jõgeva kirikus esitab Cantatores Narvensis ehk sopran Tatjana Drobõševa, metsosopran Izida Galimova, bass Grigovi Podatov ja Tuuliki Jürjo orelil Bachi, Telemanni jt loomingut. Pilet 3 ...