Lehenumber » Väljaanded » 27. märts 2013 Nr 14/15

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 7

EPS200

VASTUS 20. märtsi küsimusele Valik tehti liisuheitmise teel, valituks osutus Mattias (Ap 1:26). Toimetusse laekus 17 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Magda Viilas. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 7. Tõotatud maale minnes ületas Iisraeli rahvas Jordani jõe. 12 meest (üks igast suguharust) pidi seejärel teatud sündmuse tähistamiseks midagi õlale võtma. Mille nad võtsid õlale ja missuguse sündmuse tähiseks see oli? Iga nädal loositakse õigesti ...

Eesti kiriklikud mälestuspäevad

APRILL 10. Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis (†1751); Johann Christian Quandt (†1750) ja Albrecht Sutor (†1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna-Eestis 22. Johannes IV Kievel (†1527) ja Johannes III Orgas (†1515), Saare-Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad 22. Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane (†1913) 24. Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese ...

Suure reede ristitee

Sellel aastal toimub suurel reedel, 29. märtsil Tallinnas taas ristitee rännak. See algab kell 13 Jaani kirikust ja suundub edasi Kaar­li kirikusse, toomkirikusse ning mööda Pikka jalga Rootsi-Mihkli kirikusse. Orienteeriv lõpp kell 15. Kogudused kutsuvad kõiki süüvima sellel päeval Jeesuse teekonda ning andma Päästjast tunnistust oma kaasaskäimise ja palvetega. Üheskoos ristiteed käies antakse ühiskonnale nähtav märk meie kirikute ühtsusest ja usust ning kuulutusest.

Koguduste esindajaid oodatakse oikumeenilisele misjonikonverentsile

13. aprillil kell 10 on Tallinnas Toompea 3 oikumeeniline misjonikonverents «Võimatu misjon?». 14. aprillil on misjonikeskuses välismisjoni tugikoguduste päev. Misjonitöö ei ole üksikute ettevõtlike kristlaste pärusmaa või maailma avastamise viis, vaid meeskonnatöö. Lisaks minejatele on vaja läkitajaid, annetajaid, eestpalvetajaid jne. Konverents annab ülevaate meie kirikute välismisjonitööst. Osavõtumaks 10 eurot (märtsis tasudes 8 eurot, kohapeal 12 ...

Aasta diakooniatöötaja konkurss

EELK diakoonia ja ühiskonnatöö talitus kuulutab välja aasta diakooniatöötaja 2013 tunnustamise konkursi. Aasta diakooniatöötaja tunnustamise eesmärk on tänada diakooniatöötajaid ja -meeskondi, väärtustada diakoonia- ja ühiskonnatööd ning saavutatud tulemusi, samuti austada Jumalat. Aasta diakooniatöötaja nimetus antakse saavutuste eest ühiskonna ja kogukonna elu edendamisel diakoonia valdkonnas isikule või organisatsioonile, kes • panustab vabatahtlikuna oma kaasinimeste ...

Jalutama Jumala aedadesse

Tallinna Kaarli kogudus kutsub teisipäeviti kell 18.30 koguduse õppeklassi (Toompuiestee 4) kuulama loenguid sarjast «Jalutades Jumala aedades». 2. aprillil peab II loengu «Uususunditest» Ringo Ringvee. Sissepääs vaba.

Kirikupühad Maarjamaal – Stabat Mater

Corelli Music jätkab kultuuripärandi aastat pika traditsiooniga kontserdisarjaga «Kirikupühad Maarjamaal» ajaloolistes kirikutes. Vaikse nädala kontserdid pakuvad suurepärast muusikat kavaga «Stabat Mater» eriti tundeküllaste teostega läbi kannatava ema silmade. Jätkub ka Corelli jõulufestivalil alanud barokiaja müstilise hääleliigi kontratenori tutvustus, seekord soleerib Eestis harva esinenud kontratenor Ivo Posti. Esinevad Pirjo Püvi (sopran), Ivo Posti (kontratenor), ...

Õnnitleme

Mart Jaanson 31. märtsil – 47 Kyllikki Pitts 1. aprillil – 71 Mårten Andersson 2. aprillil – 59 Üllar Kask, reservis 2. aprillil – 53 Merike Kütt, kaplan 2. aprillil – 45 Ordinatsioonitähtpäev 31. märtsil – 17 Tiiu Hermat (preestriordinatsioon 09.09.1997) 2. aprillil – 7 Magne Mølster Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.