Slava Ukraine

Lehenumber 27. märts 2013 Nr 14/15 Archives - Eesti Kirik

Miks on …?

«Miks teil, kristlastel, on oma usu sümboliks mingi kohutav piinariist. Ja siis veel selle küljes rippuv laip! Kas te midagi kenamat ei suutnud välja mõelda?» Nii olen kuulnud küsitavat. Tõesti, ristiusu kõige tuntum sümbol on kohutav piinariist ja lausa selle usu nimigi on sealt tulnud, see on risti usk. Miks küll nii? Taeva poole kisendanud Kui väike laps õpib maailma tundma, siis puistab ta pea kogu aeg küsimusi «miks?». Küllap teatakse, kui raske on siis vahel ...

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppide läkitus ülestõusmispühadeks AD 2013

Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: «Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!» Mt 28:5–6 Armsad vennad ja õed Kristuses, ärge kartke! Pühakirja suurim rõõmusõnum meile on kuulutus Kristuse ülestõusmisest. Jeesus on surnuist üles äratatud ja me ei pea teda otsima surnute hulgast. Mure ja lein on lõppenud, uus elu ja uus hommik on koitnud jumalikus ...

Pühitsegem priiuse tänu!

põlistumise päev

Täna, priiuse põlistumise päeval, on Eesti vabadus saanud põlisemaks kui kunagi varem. Teist korda on seljataha jäänud 7890 päeva, mil Eesti rahvas on olnud vaba. 24. veebruaril 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariik ei ole mitte kunagi lakanud olemast – riigiõiguslikult on ta kestnud katkematult üle 95 aasta, tänaseks 34 730 päeva. Kuid Eesti riik on olnud varjusurmas suurema aja oma olemasolust. Täna pühitseme päeva, mil surnuist ülestõusmisest on möödunud rekordarv päevi. ...

Varjatud õnnistus

Liturgilise kirikuaasta vältel käsitletakse Looja õndsusloo erinevaid aspekte. Rõõm vaheldub kurbusega, kaotuse järel võib tulla võit. Talve möödumisel ootame kaunist kevadet. Igale asjale on määratud oma aeg. Pühapäevased jumalateenistuse teemad puudutavad elu võimalikke tahke. Nii on aastasadadega välja kujunenud kindel ja vajalik rütm. Elu ja surma müsteeriumi mõtestamise kulminatsioon asetub vaikse nädala sündmuste pingetesse. Evangeeliumid kirjeldavad Jeesuse maise ...

Mõelda end terveks

Vananurm,Imar

Hooldekodus, kus mängisin ühe külanaise 90. sünnipäeval pilli (see sünnipäeva-sõna on mulle rohkem südame järgi kui ladinatüveline juubel), kõneldi ka tervisest. Gripilaine ka just tulekul. Soovitasin hoida igas toas mugulakese-teise sibulat või küüslauku. Fütontsiidid, mis neist lenduvad, hävitavad haigusetekitajaid. «Mina ja ka teie ei näe neid taimelõhnamolekule, aga olen lugenud uurimuste kohta, milles väidetakse, et haigeks jäid palju vähem need inimesed, kelle toas ...

Kevad tuli Roomas

Kui ma läinud teisipäeval Püha Peetruse väljakule jõudsin, oli uus paavst juba ametisse seatud ning massid tasapisi mööda igavest linna laiali valgumas. Taksojuht selgitas itaalia-inglise segakeeles, ägedalt žestikuleerides ning näomiimikat appi võttes, et papa on inaugurazione ja kõik on happy. Kui püüdsin usutleda, kas liiklus on nii crazy seoses papa aktsiooniga, saan eitusele viitava pearaputuse – autosid ongi Roomas palju, aga see on igati normale. Peaaegu lakkamatu ...

Sinodihooaeg algab

3. märtsil lõppenud EELK koguduste juhtorganite valimiste periood juhatas sisse iga-aastase sinodihooaja meie kaheteistkümnes praostkonnas. Seda võiks nimetada ka valimisperioodi jätkumiseks, sest selle aasta sinodikoosolekuid eristab eelmise kolme aasta omadest mitu valimist sisaldavat päevakorrapunkti: valitakse praostkonna nõukogu, revisjonikomisjon või revident ning praostkonda kirikukogul esindavad liikmed. Esimesena, 3. aprillil kutsub oma koguduste esindajad nõu ...

Muusikaelu on kiriku võtmevaldkond

EELK Kirikumuusika Liit (KML) valis oma üldkoosolekul uue juhatuse ja revisjonikomisjoni, tegi kokkuvõtteid eelmisest aastast ja vaatas tulevikku. Kirikumuusikuid oli tulnud tervitama assessor Tiit Salumäe, kes rõhutas aruannete kirjutamise vajalikkust. «Aruanded jäävad ajalooks ja nende kirjutamine ei ole mahavisatud aeg,» ütles ta. Salumäed sundis selleks mõtteavalduseks fakt, et Ida-Harju, Tartu, Pärnu, Viru ja Võru ehk tervelt viis praostkonda 12st ei ole oma ...

Stockholmi kogudusel on uued armulauariistad

EELK Stockholmi kogudusel on uued hõbedast armulauariistad, mis on valmistatud tänu lahketele annetajatele. Mõni kuu tagasi kuulutasime Stockholmi Eesti Päevalehes välja korjanduse armulauariistade soetamiseks. Nüüd võime jagada oma rõõmu, et meie lootus täitus ning karikas, pateen ja leibade karp on valmis. Tulevikus kavatseme lasta teha veel komplektiga sobiva veinikannu. Armulauariistad on valmistanud Tallinna hõbesepad koguduse õpetaja Tiit Pädami jooniste ...

Lühiuudised

Tartu vanglas on suvest tugiisikuteenus Tartus toimus kahepäevane koolitus vanglast vabanenute tugiisikuks saada soovijaile. Osales koguduste liikmeid, vaimulikke, üliõpilasi. Esimesel õppepäeval tutvustas projektijuht Avo Üprus tugiisikute töö põhimõtteid Eestis. Koolitaja Keili Kollamaa käsitles Eesti vanglasüsteemi tööpõhimõtteid: mida eeldatakse ja millised võivad olla raskused. Teisel päeval oli juttu kriminaalse käitumisega inimeste sotsiaalsest taustast ja kasvatuse ...

Kirik on läkitatud teenima

Tänapäeval võib vaimulikke kohata tööd tegemas mitmel pool mujalgi väljaspool traditsioonilisi tegevuspiire. Aasta algul kirjutasime Eesti Kirikus ordineeritud vaimulikest, kes leivatööl erinevates kirikuvälistes ametites. Aga on neidki, kes teevad vaimulikutööd kaplanina neljas riiklikus struktuuris: kaitseväes, politseis, vanglas ja koolis. Riik on kohustatud tagama inimeste vaimuliku teenimise, kui neilt riigi poolt vabadus võetakse, seepärast olid esimesed kaplanid ...

Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal

Tänavu on vaikne nädal ja ülestõusmispühad nii varajased, et need mahuvad just märtsikuu (paastukuu) viimasele nädalale. Kristuse kannatamise, surma ja ülestõusmise imelisele sündmusele on läbi ajaloo sedavõrd suurt tähelepanu pööratud, et selle pühitsemiseks on pühendatud terve nädal. Jeesus saabub Jeruusalemma Palmipuudepüha juhatab sisse vaikse nädala kirjeldusega sellest, kuidas Jeesuse Jeruusalemma saabumist rahvahulk suure juubeldamisega tervitas. Rahvas hõiskas, ...

Anneli Klaus hindab koostööd

2011. aasta kirikumuusiku tiitliga pärjatud Anneli Klaus on 30 aastat lastele muusikat õpetanud ja kogenud, et muusikal on hea mõju. Ka praegu on tal õpilane, kes usinalt orelit harjutab.  Rita Puidet

Muusika on sõbrapäeval oma 60. sünnipäeva tähistanud Tartu Peetri koguduse organisti Anneli Klausi elus tähtsal kohal. Oled pikka aega töötanud Hiiumaal. Kuidas Sa sinna sattusid? Lõpetasin H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli ja mind suunati kolmeks aastaks Kärdlasse muusikaõpetajaks, aga jäin Hiiumaale kolme­kümneks aastaks. Missugune oli Sinu esimene kokkupuude kirikuga? Minu vanaisa oli Mõisakülas õigeusu koguduses vöörmünder. Tema kodus hoiti kohvris kullaga ...

Tallinna ülikoolis tikivad üliõpilased Pikva kabelile pühasid tekstiile

Tallinna ülikooli kunstide instituudi üliõpilased tikivad vabatahtliku töö korras Pikva külakabelile sakraaltekstiile, nagu näiteks altaripõlled, põlvituspingi katted ja kõnepuldi põlled. Tekstiilid pühitsetakse kabelis 20. mail ehk samal ajal, kui õnnistatakse sisse kabeli kõrvale püstitatud kellatorn. Pickwa Miikaeli ehk rahvasuus Pikva kabel asub Harjumaal Anija vallas Pikva külas. Tegemist on 2005. aastal teisaldatud ja taaspüstitatud endise diakonisside haigla ...

Suhtumisest vabamüürlusse ja vabamüürlastesse

19. märtsil kogunenud piiskopliku nõukogu koosolekul tõdeti, et vabamüürlaste ridadesse kuulumine on tõsine küsimus. Kannatusaja algul kirikus käivitunud arutelu vabamüürluse üle võeti arutada ka piiskoplikus nõukogus. Lisaks 30 allkirjaga kirjale, milles nõuti vaimulike vabamüürlikku organisatsiooni kuulumise keelustamist (vaata EK 27.02), laekus piiskoplikule nõukogule 41 allkirjaga kiri, milles leitakse et «vabamüürlusesse kuulumise keelustamine ei ole põhjendatud» ...