Lehenumber » Väljaanded » 13. märts 2013 Nr 12

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et Sa saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma meid päästma. Issand, me täname Sind, et Sa kannatasid selleks, et meil elu oleks. Me täname selle ennastohverdava armastuse suuruse eest. Aita meil olla maailmas selle armastuse jagajateks ja heade tegude tegijateks. Aita meil juhtida teisi inimesi usu juurde ja anda oma eluga hea tunnistus usust. Aamen.

Kannatuste pühapäev

Kannatuste pühapäevaga (ld dominica passionis) algab suure nädala lõpuni jätkuv kannatusaeg. Jeesuse kaasaegsed ei mõistnud sageli tema olemust ega ülesannet. Kristuse õpetus oli ühest küljest võttes küll nii lihtne, et iga inimene suutis sellest aru saada, kuid teisalt muutis Jeesus väga olulisel määral kivistunud juutlikku õpetust. Õpetuse reformimine ja muutmine on alati valuline protsess, mis tekitab vastuseisu ja mõistmatust. Üks Kristuse kannatusi oligi seotud sellega, ...

Kas tunned piiblit? Küsimus nr 5

EPS200

VASTUS 6. märtsi küsimusele Jeesuse sõnade alusel maksid nad kümnist mündist, tillist ja köömnest, kuid jätsid kõrvale õigluse, halastuse ja ustavuse (Mt 23:23). Toimetusse laekus 12 õiget vastust, loosi tahtel saab auhinna Vaike Särak. Auhinna saab kätte Eesti Piibliseltsist. KÜSIMUS 5. Joona ei nõustunud minema Niinive linna, kuhu Jumal teda jutlustama saatis. Alles pärast tormist ja kala kõhust pääsemist mõistis ta, et õigem on teha Jumala tahtmist. Mõni aeg hiljem ...

Tartu Tamme Lions-klubi kutsub heategevuskontserdile

Juba 14. korda toimub Tartu Tamme Lions-klubi korraldusel Peetri kirikus heategevuskontsert «… kus on kodukoht». Kontsert toimub 14. märtsil algusega kell 19. Klubi liige emeriitõpetaja Kalle Mesila kutsub linlasi abistama pere ja kodu toetuse kaotanud lapsi, kes endale uue kodu on leidnud kristlikus noortekodus. Ta kiidab kõiki noortekodu töötajaid, kes teevad oma tööd südamega ja on kandnud hoolt selle eest, et lapsed on saanud korraliku hariduse ja palju vaeva on nähtud ...

Vennasteühing kutsub liituma palveketiga

Ülemaailmse vennasteliikumise töö eest palvetab Euroopa mandri kirikuprovints, kuhu kuulub ka Eesti, 22.–31. märtsini kella kuuest hommikul kuni keskööni. Iga palvetaja alustab täistunnil ja palvetab seni, kuni palvet on. Palveketiga liituda soovijail registreeruda tel 5690 3740. Samast saab andmeid palveteemade kohta.

Vastuvõtt diakonikoolitusele

Usuteaduse instituudi pastoraalseminar teatab, et on alanud vastuvõtt 2013. aasta diakonikoolitusele. Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Infot vastuvõtutingimuste kohta leiab UI kodulehelt http://ui.eelk.ee/pastoraalseminar.php ning vajalikud dokumendid tuleb esitada peapiiskopile 5. aprilliks. Info: Liina Sander, tel 611 7405 või 5817 3444; liina.sander@eelk.ee

Jalutama Jumala aedadesse

Tallinna Kaarli kogudus kutsub teisipäeviti kell 18.30 koguduse õppeklassi (Toompuiestee 4) kuulama loenguid sarjast «Jalutades Jumala aedades». 19. märtsil peab loengu «Katse hoomata globaalkristlust» Riho Saard. Sissepääs vaba.

Täname

Anne Kask AIvar-Joel Rikk Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

Tartu Luterlik Peetri Kool

Alustav Tartu Luterlik Peetri Kool ootab lastevanemaid 1. klassi infopäevale 21. märtsil (kell 17.30, Õpetaja 5) ja lasteaia infopäevale 22. märtsil (kell 17.30, Roosi 1). Vt ka www.luterlik.edu.ee

Õnnitleme

Mart Salumäe, praost 13. märtsil – 50 Aare Kimmel 16. märtsil – 62 Joel Luhamets, praost 19. märtsil – 61 Ordinatsioonitähtpäev 17. märtsil – 17 Joel Siim (preestriordinatsioon 15.09.1998)