Slava Ukraine

Lehenumber 27. veebruar 2013 Nr 10 Archives - Eesti Kirik

Armastus üle piiride

Iseseisvuspäeval paluti Jumala kaitset meie riigile ja rahvale ka Lauritsala kirikus Lappeenrantas. Jumalateenistus peeti eesti keeles ja osadust jagama kogunes nii eestlasi kui ka soomlasi. Igavest õnnistust ja taevalist väge palusid kirikulised palves ja lauldes Eesti ja Soome riigile ning eesti keel kõlas uhkelt mõlema rahva suus 1958. aastal ehitatud moodsas betoon­ehitises, kus on 670 istekohta. Elavat usku Kõiki tulijaid tervitas kirikumees Toni Mattero ja ...

Eesti Kirikute Nõukogu president on peapiiskop Andres Põder

Peapiiskop Andres Põderi  (fotol) volitused Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) vastvalitud uue presidendina algavad 1. aprillil. Uue juhatuse valimine järgnevaks kolmeks tegevusaastaks toimus EKNi töökoosolekul 21. veebruaril, presidendiks valiti EELK peapiiskop Andres Põder, asepresidentideks Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ning Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Meego Remmel. Presidendi ja asepresidentide ülesandeks on ...

Peeti kodumaa sünnipäeva

Eesti Vabariigi sünnipäeva 24. veebruaril tähistati ka paljudes eestlaste kogukondades maailmas. Mitmed Eesti vaimulikud sõitsid rahvuskaaslasi teenima eri paikadesse. Kantsler Urmas Viilma teenis Brüsseli kogudust, kohal oli üle 60 inimese, laulis kohalike eestlaste ansambel. Esile tuleb tuua Kadri Raudkivi suurt panust kogudusetöö organiseerimisel. Pärast teenistust oli kaetud kohvilaud. Vastuvõtjateks olid kindral Neeme Väli ja Eesti sõjaline esindaja NATO juures ...

Poolt, vastu, erapooletu …?

Möödunud nädalal lootsin endamisi, et pääsen kommentaaridest teemal «EELK vaimulikud ja vabamüürlus» – eelkõige seetõttu, et ma pole vabamüürlusega tuttav ei teoreetiliselt ega praktiliselt ning eluaastate lisandudes olen õppinud vältima resoluutseid ja üldistavaid hinnanguid inimestele ja olukordadele, mille kohta mul napib informatsiooni. Ent võta näpust! Ei möödunud ükski leeritund, piiblitund ega aastapäevapidustus, kus keegi poleks küsinud kiriku ja minu enda arvamust ...

Kannatus ja kannatamatus

«Minu silmad on alati Issanda poole» – nõnda kõlab salm, millele tugineb kannatusaja kolmanda pühapäeva nimi Oculi (mu silmad on alati Issanda poole (Ps 25:15) – toim.). Tõepoolest – kellel on meie silmad? Kas Issandal? Tema kannatusel ja ristil? Viimasel nädalal on paljude silmad olnud vist küll üsna suurel määral vabamüürlastel. Või õigemini kannatamatul küsimusel, kes nende hulka kuulub. Kõlanud on läbematud üleskutsed stiilis: «Öelge välja! Kas kuulud? Kas sind on ka ...

Tometuse kirjakast

Vabamüürlusest Vabamüürlus pole kuigi originaalne, meenutades teisi analoogseid läbi aegade eksisteerinud salaõpetusi. Kõige sarnasemad on ehk antiiksed müsteeriumireligioonid. Sarnasuseks on süsteemi astmelisus, salastatus, sünkretism, võib-olla ka konkreetsed juutlusest, foiniikia usundist ning Egiptusest kokku pandud jumalad (nagu Jahbulon). Vabamüürlus teeb vahet pühendatute ja mittepühendatute vahel. Nagu antiigis: kui sa oled viidud koopasse ja koopa peal on tapetud ...

Lennates mesipuu poole

Ühel möödunud nädala ööl ärkasin äkitselt, mõtteis Juhan Liivi sõnad, millele Peep Sarapik on teinud viisi. Koorid võtavad seda ikka laulda ja seda kuuleb meie rahva suurel peol, üldlaulupeol. «Oh hing, oh hing, sa raskel a’al – kuis ihkad sa isamaa poole; kas kodu sa, kas võõral maal: kuis ihkad isamaa poole!» Igal põlvkonnal on oma rasked ajad, mõned neist on olnud raskemast raskemad, aga kuigi tuhanded on teele langenud, on tuhanded koju jõudnud, unustades surma ja ...

Pöördumine

Austatud peapiiskop Andres Põder! Austatud piiskop Einar Soone! Austatud EELK Konsistooriumi liikmed! Meie, käesolevale pöördumisele alla kirjutanud EELK ametikandjad, leiame, et kuulumine vabamüürlaste organisatsiooni on kokkusobimatu vaimuliku ametiga, kuna tekitab palju segadust nii EELK vaimulike kui ilmikute seas ning võõristust ja eelarvamusi Eesti ühiskonnas tervikuna. Karjase ja karja vaheline usalduslik suhe on eelduseks Hea Sõnumi kuulutamisele. Vaimulikud on ...

Peeter Kaldur tuli, nägi ja võitis

Nii võiks parafraseerida Julius Caesari sõnu õpetaja Peeter Kalduri kohta, kes end peaaegu 40 aastat tagasi Jõhvi kirikus ristida lasi ja nüüdseks seal Jeesuse elueast kaks aastat enam inimesi teeninud on. Istume koguduse hubases kantseleis, tassidest tõusmas mõnus aroom, ja võtame jutuks käidud tee – läinud reedel möödus Peeter Kalduri ordinatsioonist 35 aastat. Peeter ütleb, et endast on raske rääkida ja ajakirjanikuga rääkimine on risk, tulega mängimine. Ja täpsustab: ...

Lühiuudised

Kirjanik Enn Nõu sai auhinna Jaan Krossi kirjandusauhinna tänavune laureaat on kirjanik Enn Nõu (fotol), kes sai auhinna dokumentaalromaani «Vabariigi pojad ja tütred» eest. Auhinda, mille rahaline väärtus on 1500 eurot ja sellega kaasneb unikaalne mälestusplaat, annab välja Jaan Krossi Sihtasutus. Triloogia «Vabariigi pojad ja tütred» ilmus Eestis aastatel 2010–2012. Romaani enam kui 1200 leheküljel antakse autori perekonnaliikmete elulugude kaudu ajalooliselt tõene ja ...

Preester Vello Salo: Iga ristiinimene on vabadusvõitleja

Jutuajamine preester Vello Saloga (87) toimub Pirita kloostri raamatukogutoas kindlates ajaraamides. Eaka vaimuliku pärastlõunapuhkusest kuni õhtuse missani kloostrikabelis saame kanget espressokohvi rüübates kõnelda priiusest, keelest ja meelest. Olen juhatatud valgusküllasesse moodsa sisustusega ruumi, mille seintel maast laeni raamaturiiulid, akna all kirjutuslaud arvutiga ning keset tuba toekas laud, toolid ümber. Saan mahti põgusaks tutvumiseks riiulite sisuga, kus ...

Jaan Tammsalu räägib omavahelisest vendlusest

Üks enam kui viiesajast vennast, kes Eestis vabamüürlaste hulka kuulub, on Tallinna Jaani koguduse õpetaja praost Jaan Tammsalu. 26 aastat tagasi vaimulikuordinatsiooni saanud mees on viimased kuus aastat kuulunud ka kindlaid rituaale järgivate ja oma seltsi nimekirju mitteavaldavate meeste ridadesse. Nagu ütleb üks Sinu ametivend: nüüd on meil alanud uus nõiajaht. Sedakorda vabamüürlastele. Kas Sa võiksid lehelugejatele selgitada, mida on vabamüürluses sellist, mis on ...

Kas vabamüürlased saavad ohustada kirikut?

Et kõik Agu Sihvka kombel ära rääkida, tuleks alustada sõbrapäeva Eesti Ekspressist, kus Hans H. Luik lumepalli artikliga «Kas vabamüürlus on uus EÜS ehk kuidas jagatakse Eestis tippameteid?» veerema pani. Nende ridade kirjutamise ajal on laviin kirikut ja üht osa sinna kuuluvaid inimesi kõvasti puudutanud. 21. veebruaril võttis Tartu praostkonna vaimulike konverents vastu pöördumise: «Palume kõigil vabamüürlusesse ja sarnastesse organisatsioonidesse kuulujail neist välja ...

Proovijutlusest saati Paistus

Paistu Maarja koguduse õp Raivo Asukülal on sünnipäev ja ordinatsioonipäev samal kuupäeval – homme, 28. veebruaril tähistab ta oma 65. sünnipäeva ja 23. ordinatsiooniaastapäeva.   «Muidugi oli see suur üllatus, et sünnipäeval ordineeritakse, aga selline oli tollase peapiiskopi Kuno Pajula otsus,» jõuab aastatetaguse emotsiooni järellainetus tänasesse. Ajad, mil Raivo Asuküla otsustas vaimuliku ameti kasuks, olid Eestis keerulised, ka EELK jaoks. Saan kuulda, et ...

Võõrsil omade keskel tähistati vabariigi aastapäeva

Küsimus, kuidas hoida isamaad ja emakeelt, muutub Eestist eemal elades eriti oluliseks ning hingelähedaseks, kinnitab eestikeelse kogudusetöö diakon Tuuli Raamat Helsingist. Diakon Tuuli Raamat, keda Eesti välisminister Urmas Paet tunnustas möödunud aasta kodanikupäeval, 26. novembril rahvadiplomaatia edendamise eest aukirjaga, räägib Eesti Kirikule, kuidas üle lahe Helsingis eestlased iseseisvuspäeva tähistasid. Nagu igal aastal, selgitab ta, tähistas kogudus ...