Lehenumber » Väljaanded » 13. veebruar 2013 Nr 7

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 1. osa

1. Paljud inimesed meie ajal ei tea kuigi palju Piiblist, kirikust, jumalateenistusest ega sakramentidest, kuid ometi on neil palvekogemus. Nad palvetavad või vähemalt palvetasid kunagi. Võimalik, et just palve võib saada ühenduskohaks ilmalikustunud inimese ja kiriku vahel. Järgnevad mõtted on väikeseks sissejuhatuseks kristliku palve suurde valdkonda. Need tahavad tuua selgust selles, mis on palve juures põhiline. Samas tuleb ikka ja jälle tõdeda ning ka rõhutada, et ...

Meie tee on Jumala käes

Koppel,Liive

Üks lugu räägib, et keegi muldvana memm küsinud juhatust, et kuhu see tee viib. Talle vastati, et ei viigi kuhugi, ikka ise tuleb minna. Memm oli mõelnud pisut ja lausunud: «Kuigi noorus on kaugele maha jäänud, aga Jumal käib ikka minuga», ja läinud edasi. Osvald Tärk on kirjutanud: «Tulevik on meie päralt, aga tee on Jumala käes ja mis Temalt tuleb, on parim. Tema ei nõua ka, et peaksime kandma kukil tulevaste aegade varustust, tema ise kannab seda meie eest ja annab ...

Täname, et on olemas palvekliinik igale soovijale

Palve võimas ravijõud on läbi kristliku ajaloo tuntud ja selle sisse on usutud, ta on võimas. Palve ravib hinge, hinge kaudu keha, inimene oma piiratuses täpselt ei teagi, mil moel Jumal toimetab ja mis järelmid sellel kõik on. Inimene tajub mure leevendust, vaimuväe tõusu, valu taandumist, osaduserõõmu. Selleks, et seda tunda, pruugib tõesti vaid paluda. Palvetades on saadud väga mitmekülgseid kogemusi, oluline sealjuures on tunne; tunnet sõnadega edasi anda on raskem ...

Palve

Vahel seisan ma kõrgel katuste kohal ja kõhklen: kas hüpata või hoida ennast tagasi? Ma ei tea, kas on seal tühjuses Sind mind kinni püüdmas ja kätel kandmas. Või on see vaid virvendus, mu pinges meelte ettekujutus. Kiusatus ... Sest selles maailmas, mis hindab üksnes esikaasi, klantspaberil pilte ja edukust, mida seada pingeritta teiste arvel, ning oma koha kehtestamist siin päikese all, tallates ligimeste kukil, et olla kõige-kõige, selles maailmas on ...

Siis viis Vaim Jeesuse kõrbe kuradi kiusata …

Mt 4:1–11 Olen küsinud sõpradelt, mis vaim see oli. Hea meel on, et praegune eestikeelne piiblitõlge annab viite ette, kirjutades Vaimu suure algustähega. Nii see on – Jumala Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata! Me võime iga päev paluda: «Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!» Aga meiegi peame teadma, et ainult läbikatsutud, läbikiusatud usk on oma väärtust tõestanud. Jeesuse viis Jumala Vaim kõrbesse. Aasta tagasi andsime sõprade toel välja ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma selleks, et meid päästa ja vabastada. Me täname, et ta võitis kõik kiusatused ja suri armastusest ristil meie eest. Anna meile Püha Vaimu, et saaksime teha elus õigeid valikuid. Juhi meid eluteel, et läheksime õiget teed ja hoiduksime halvast ning jõuaksime kord igavesse ellu.

Jeesus – kiusatuste võitja

Pühapäeva evangeelium räägib sellest, et saatan ahvatles Jeesust loobuma oma kutsumusest. Hingevaenlane pakkus Kristusele maiseid väärtusi, mis ei ole püsivad. Kristus võitis saatana kiusatused ja läks kindlalt edasi oma teed vastu kannatusele ja surmale. Mõeldes eesootavale teele võis kiusatuste hetkel olla Jeesuse valik küllaltki raske. Vastandusid inimlik kannatus ülla eesmärgi nimel ja edu selles maailmas. Issand valis kannatuste ja surma tee ning hülgas maise edu tee, ...

Konsistoorium kuulutab vakantseks Vändra koguduse õpetaja ametikoha.

Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 15. märtsiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; e-post: konsistoorium@eelk.ee. Info: koguduse juhatuse esimees Jüri Kallasmaa, tel 5345 2809.

Edasta oma õnnesoov või teade

Eesti Kirikus on jätkuvalt võimalus avaldada tasuta õnnesoove, teateid kihlumisest, ristimisest, leeriõnnistamisest, abiellumisest. Selleks saatke oma soov lehekülje toimetajale aadressil rita.puidet@eelk.ee.

Kas tunned Piiblit?

EPS200

Käesoleval aastal tähistab Eesti Piibliselts oma 200. aastapäeva. Piibliseltsi tegevus Eestis sai ametliku alguse 1813. aasta suvel, kui Tartus ja Tallinnas asutati Sankt-Peterburgi Piibliseltsi haruseltsid. Aastatel 1998–1999 viis Eesti Piibliselts koostöös Eesti Kirikuga leheveergudel läbi piibliteemalise viktoriini, mis oli pühendatud uue emakeelse Piibli ilmumisele. Juubeliaasta puhul taasalustame kõigile huvilistele mõeldud viktoriiniga. Igas lehes ilmub üks küsimus ...

On alanud vastuvõtt Tartu luterliku Peetri kooli 1. klassi ja lasteaeda

Tartu luterlik Peetri kool, õppeaastal 2013/2014 avatav eraõiguslik haridusasutus, on Tartu Peetri kiriku juures 1906–1940 tegutsenud Peetri kooli järjepidevuse kandja. Kooli missioon on: • toetada perekondi laste kasvatamisel kristlikust eetikast ja eesti rahvuskultuurist lähtuvalt; • luua keskkond ja teha koos tööd selle nimel, et iga laps areneks terviklikuks isiksuseks, kes hoolib iseendast, teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast; ta oskaks ja julgeks ...

Aastapäevakonverents hingehoiu teemal

Tartu teoloogia akadeemia 20. aastapäeva konverents «Konfessionaalseid käsitlusi hingehoiust» toimub 15. veebruaril kl 10–17 Pauluse kiriku krüptisaalis (Riia 27).  Konverentsipäeva lõpetuseks toimub kõigi ettekandjate osavõtul paneeldiskussioon, leidmaks ühisosa erinevate konfessioonide hingehoidlikus praktikas. Oodatud on kõik huvilised ning osavõtt on tasuta. Osalemissoovist teada anda telefonil 742 0958 või e-kirjaga info@teoloogia.ee. Konverentsi audioülekannet saab ...

Jalutama Jumala aedadesse

Tallinna Kaarli kogudus kutsub taas teisipäeviti kell 18.30 koguduse õppeklassi (Toompuiestee 4) kuulama loenguid sarjast «Jalutades Jumala aedades». 19. veebruaril peab loengu «Usust, elust ja usuelust» Andrus Saar. Sissepääs vaba.

VII Tallinna talvefestival

14.2. kl 19 Estonia kontserdisaalis PLMF 10 juubeligala! Esinevad professorid Mari Tampere, Peeter Paemurru ja Ivari Ilja, sopran Maria Veretenina, viiuldaja Sigrid Kuulmann, tenor Oliver Kuusik, tšellist Andreas Lend, flöödimängija Oksana Sinkova, saksofonist Virgo Veldi, organist Aare-Paul Lattik, pianistid Irina Zahharenkova, Mihkel Poll, Marko Martin ja Ralf Taal, saksofonikvartett SaxEst ning üllatusesinejad. Piletid 5.- ja 10.- 15.2. kl 19 Tallinna raekojas Irina ...

Täname

Annika Vigur Ardi Vigur Victoria Sophia Vigur Alexius Marcus Vigur Anonüümne annetaja Marju ja Villu Käo Rannar Susi Heidi Kruut Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank