Lehenumber » Väljaanded » 6. veebruar 2013 Nr 6

Saku vanad ja noored on valmis vastutust võtma

Saku abikogudus on esitanud taotluse iseseisva koguduse asutamiseks ja saanud konsistooriumilt nõusoleku. Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu ütleb, et 1. advendil tähistati Saku abikoguduse 18. aastapäeva. Just nii kaua on tema pidanud regulaarselt Sakus jumalateenistusi. Ajalooliselt kuulus Saku Keila kihelkonda, ent tõenäoliselt parema tee tõttu on paik olnud rohkem seotud Hageriga. «Seetõttu on loogiline ja ka moraal­ne, et sealsetele inimestele hakkasin ...

Nahksepa palvemaja asub Antslas

1925. aastal katuse alla saanud vennastekoguduse palvemaja Antslas on praegu Urvaste koguduse omandis ning jätkuvalt palvekojana tegev. Milline oli piirkonna usuelu, kitsamalt vennastekoguduse tegevus ja kuidas Antslasse palvemaja ehitati ning milline on palvemajaks ehitatud hoone ajalugu kuni tänapäevani ja rakendus, kõigest sellest annab hea ülevaate õp Kristjan Luhametsa kirjutatud ja äsja trükivalgust näinud brošüür (fotol). Palvemaja teatakse Nahksepa palvemaja nime ...

Kus suri laulu «Hoia, Jumal, Eestit» autor?

Preester Vello Salo on võtnud südameasjaks uurida välja, kuidas lahkus Eestist Saksamaale pastor Aleksander Leopold Raudkepp (1877–1948, fotol) ja millisteks kujunesid tema viimased päevad paguluses. «Tema elulugu ootab alles kirjutajat,» kinnitab preester Salo Raudkepist kõneldes. Salo hinnangul väärib mees, kes andis Maarjamaa rahvale sõnumi «Rahu, töö ja kainus olgu eesti viis, venna arm meil ainus kandja võitlusis», et me tema elukäigust rohkem teaksime. Nagu preester ...

Toronto Peetri koguduse aastaring on kaante vahel

Aasta lõpus aitas Eesti Kiriku toimetus välja anda Toronto Peetri koguduse 2012. aastast ülevaadet andvat täisvärvitrükis ajakirja «Elu. The Herald». Ajakiri trükiti Kanadas, oli pikki nädalaid postiteel ja jõudis jaanuari lõpuks Tartusse. See on üks ilus näide koostööst ja tänapäeva sidetehnilistest võimalustest. Ainuüksi Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühinemisest (2010) ei oleks taolist tõhusat koostööd ehk tõusnud, kui kogudust poleks teenima asunud endine Viljandi ...

Palve

Ei näinud Mooses Sinu palet ja Eelija Sind koges vaikses tuulesahinas, ja Jesaja – Su hõlmad täitsid templi seinast seina ... Mu Jumal,     otsekui peeglis näeme täna tuhmi kujutist,     aimame Su palgejooni loodus            ja kaasinimestes. Ja tunnistame tõde:    need, kes näevad, võivad olla pimedad,    ja need, kes sündinud on silmavalguseta,            ära tunda Sind. Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale.

Usu läbi üles Jeruusalemma

Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: «Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.» Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et Sina oled oma Poja Jeesuse Kristuse saatnud maailma selleks, et meid päästa. Me täname, et Kristus on kõndinud armastuses ohvriteed ja kandnud meie patud. Aita meil elada uut elu ja alati Sind teenida. Toeta meid, et loobuksime kõigest, mis on halb ja eraldab meid Jumalast ning ligimesest. Aita meil anda oma eluga head tunnistust usust. Õnnista pea saabuvat paastuaega, et kasvaksime usus ja armastuses.

Jumala armastuse ohvritee

See pühapäev valmistab kirikulisi ette paastuaja vastu, sest järgmise nädala kolmapäeval, 13. veebruaril on tuhkapäev ja sellest alates kuni ülestõusmispühadeni kestab paastuaeg. Nii käsitleb kirikuaasta juba saabuvast pühapäevast alates Jeesuse elu paastu ja kannatuse aspektist lähtudes. Jeesuse avalik tegevus jõuab pöördepunkti. Algab teekond Jeruusalemma, vastu kannatusele ja surmale. Kristuse jaoks oli see väga raske tee, sest ta teadis ette tee lõppu, milleks oli ...

Religiooniuuringute uusi suundi

Eestit külastab professor Robert Jackson (fotol), kes koos oma kolleegidega Warwicki ülikoolist on välja töötanud interpreteeriva lähenemise religioonide uurimisel. Lisaks teadustööle osaleb ta aktiivselt ka religiooni ja hariduse kohta käivates debattides, on Euroopa Wergelandi keskuse religioosse mitmekesisuse ja hariduse professor, samuti nõustab ta religioonialase, kodaniku- ja inimõiguste hariduse küsimustes Euroopa Nõukogu komisjone. Ta on osalenud mitme Euroopa ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik 2012

Tähelepanu! Toimetuse kaudu on võimalik tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795.

Edasta oma õnnesoov või teade

Eesti Kirikus on jätkuvalt võimalus avaldada tasuta õnnesoove, teateid kihlumisest, ristimisest, leeriõnnistamisest, abiellumisest. Selleks saatke oma soov lehekülje toimetajale aadressil rita.puidet@eelk.ee.

Tule misjonipäevadele laulma

28.–30. juunini toimuvad Hiiumaal misjonipäevad teemal «Mina usun…». Hiiumaa kogudused ja Saarte praostkond koostöös misjonikeskuse ja Eesti apostliku õigeusu kirikuga korraldavad suvel Hiiumaal misjonipäevad, kus laulavad lisaks kohalikele kooridele Saaremaa ja Läänemaa koorid. Lisaks on moodustamisel ühendkoor, laste ühendkoor ja sümfoniett. Kes soovib ühes või teises koosseisus kaasa laulda, peaks end registreerima mõnel Hiiumaa koguduse, näiteks Kärdla kodulehel ...

Jalutama Jumala aedadesse

Tallinna Kaarli kogudus kutsub taas teisipäeviti kell 18.30 koguduse õppeklassi (Toompuiestee 4) kuulama loenguid sarjast «Jalutades Jumala aedades». 12. veebruaril peab loengu «Teadvuse nullpunkt – meditatsioonist. Tõe tunnetamine» Einar Laigna. Sissepääs vaba.

Heategevuskontsert Tartu Peetri kirikus

Tartu Kultuurkapitali heategevuskontserdil «Kingitus sõbrale» 14. veebruaril kell 19 esinevad Ott Lepland ja Gjangsta (Villu Talsi, Jalmar Vabarna, Jaan Jaago, Taavet Niller), Eeva Talsi, Ivo Linna, Antti Kammiste, Kihnu Virve pereansambel, Laura Danilas, Tartu Hansa segakoor, dirigent Eva Kams. Kontsert on piletiga. Korraldab Tartu Hansa Rotary MTÜ. Heategevuskontsert toetab koolinoorte arengu fondi. Info http://www.hansarotary.ee.

Rahvusvaheline konverents Euroopa põhiväärtustest

8. veebruaril toimub Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses (Tallinn, Viru Väljak 3, www.nordichotels.eu ) konverents «Euroopa hing – Euroopa põhiväärtused ning nende roll kriisist väljumisel». Kl 10 Konverentsi avamine. Tunne KELAM ja Thomas SCHNEIDER. Kl 10.30 Väärtused, poliitika ja majandus – Euroopalik lähenemine. Dr Hans-Gert PÖTTERING. Kl 11 Euroopa hinge otsides. Tunne KELAM, Urmas REINSALU, Jeff FOUNTAIN, dr Hubertus HOFFMANN, suursaadik Umberto VATTANI. Kl 13 ...