Slava Ukraine

Lehenumber 23. jaanuar 2013 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

Juurdejuhatus luterluse algallikale

End suuresti luterlikuks maaks lugevas Eestis ilmus kirjastuselt Ilmamaa äsja esimene kompaktsem tõlkekogumik, Martin Lutheri «Valitud tööd». 831-leheküljelise teose koostaja-tõlkija on teoloogiadoktor Urmas Petti, kes keskendus Martin Lutherile lõplikult aastast 1997. Tööst räägivad ka ladinakeelsete osade tõlkijad dr Meelis Friedenthal ja Marju Lepajõe. Saksakeelsete tekstide vahendaja on Anne Burghardt. Martin Luther polnud revolutsionäär «Kujutlus Lutherist on ...

Toomkogudus valis nõukogu uue koosseisu

Iga nelja aasta järel kogudustes toimuvad juhtorganite valimised lõpevad 3. märtsil. Tallinna toomkoguduses kestsid nõukogu valimised 13.–20. jaanuarini. Koguduse täiskogu valis koguduse nõukogu uue 20-liikmelise koosseisu üles seatud 24 kandidaadi hulgast, kellest suurem osa oli kas seni tegutsenud juhatuse või nõukogu liige. Koguduse abiõpetaja Arho Tuhkru, kes pühapäevasel jumalateenistusel jutluse pidas, ütles Eesti Kirikule, et eelmine nõukogu sai suurepäraselt ...

Paber- või e-kirik?

Kultuuriminister Rein Lang viskus kartmatult võitlusse progressi eest, andes Postimehes 9. jaanuaril ilmunud intervjuus teada, et raamatukogudele paberraamatute soetamise riigipoolne toetamine peab lõppema. Edumeelne noorsugu loeb tekste niikuinii ekraanilt ja kui poognatele trükitud raamatud kaovad, kohavad kõikjal taas laiad laaned ning planeet saab ehk sel korral päästetud. Õige kah, tänapäeva raamat ongi ju algatuseks pelgalt arvutifail, mille kirjanik e-postiga ...

Misjonimõtteid maade ja merede tagant

Kukk,Mihkel

Neil päevil, kui meie vaimulikud oma iga-aastasel konverentsil misjonitöö hetkeseisu ja tulevikustrateegiaid vaevad, olen pisut teises kontekstis koos nendega. Olles ligi kaks kuud olnud Kanada läänerannikul sootuks erinevas kultuuri- ja religiooniruumis, kui me oma koduses Eestis ja isegi Euroopas harjunud oleme, hakkad paratamatult ümbritsevat maailma nägema ja hindama pisut teisiti. Me kurdame juba aastaid oma kiriku liikmeskonna jätkuva vähenemise ja vananemise üle ning ...

Taha, usu ja tegutse

Õkva,Margit

2010. aastal sai toonase Põlva maavanema Priit Sibula ja Põlva Maarja kiriku õpetaja Toomas Nigola eestvedamisel alguse maakonna vaimulik mõttekoda, millel nüüdseks on seljataga kaheksa kohtumist. See on rikkus, mille eest oleme tänulikud. Mõttekoja külalisteks on olnud väga erinevate elualade esindajad ning mind paneb hämmastama, kuivõrd erinevad inimesed võivad ühisesse punkti jõudes samal sagedusel võnkuma hakata. Erandiks polnud ka kaks viimast külalist Erki Nool ja ...

Kultuur, kirik ja kirjasõna

On tore, et kultuuriministeerium on tänavuse aasta kuulutanud kultuuripärandi aastaks. Ja veel toredam, et nii välja öeldud avaliku arvamuse kohaselt mahub ka kirik kultuuripärandi kuvandisse. Järelikult kõik seegi, millega kirik tegeleb, jutt polnud ometi vaid ehitistest. Ajaleht Eesti Kirik rõõmustab. Et kirik kui institutsioon on ajalooliselt seotud kirjasõnaga, selle leviku ja arenguga, mis on andnud kirjasõnale niisuguse positsiooni ja võimu, nagu tal täna on, selle ...

Rahvaarv Eestis on vähenenud

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 1. jaanuaril Eesti arvestuslik rahvaarv 1 286 540. Rahvaarvu kahanemist eelmisel aastal on enam mõjutanud väljarände suurenemine ja surmade arvu kasv. 2012. aastal rändas Eestist välja 10 871 inimest, mis on 4657 inimese võrra enam kui aasta varem. Eestisse sisse rändas 4416 inimest. Välja rändas seega 6455 inimest enam kui riiki sisenes. 2012. aastal registreeriti 14 054 elussündi ja 15 514 surma. Varasema aastaga võrreldes oli 624 ...

Kirik mahub kultuuri­pärandi kuvandisse

Kultuuriministeerium on tänavuse aasta kuulutanud kultuuripärandi aastaks. Aasta juhtlauseks on valitud «Pärijata pole pärandit». Üle Eesti toimub palju rahvakultuuriga seotud üritusi. Aasta esinduslinn on Viljandi, mille roll pärandihoidjana on üldteada. Kultuuripärand kannab kultuuri järjepidevust, kinnitati pressikonverentsil vendade Parikaste majas Tallinnas, kus ajakirjanike küsimustele olid vastuseid andmas aasta korraldamisega seotud kantsler Paavo Nõgene, ...

Side Jeesusega aitab elada õiglast elu

Eesti Evangeelse Alliansi korraldatud palvenädalal kuulutati Issanda suurust ja mõeldi, kuidas elada oma elu koos Kristusega. 1995. aastast Eestis toimuvad allianssnädalad ei näita väsimuse märki, igal aastal liitub palvetajatega kas mõni uus paik või kogudus, rõõmustab Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Indrek Luide. Sel aastal 13.–20. jaanuarini toimunud palvenädala uue tulijana nimetas Luide kahe kogudusega Elva linna ja näiteks Tartu Risttee ning adventkogudust. ...

Lühiuudised

Püha Johannese koolis on tutvumistund Esimesse klassi registreerunud õpilastele toimub tutvumistund 9. veebruaril Tallinnas Püha Miikaeli kooli ruumides Vene tänaval. Sisseastumiskatsetest eristab tutvumistundi see, et ei kontrollita laste teadmisi ega seata lapsi selle põhjal pingeritta. Kooli ruumide üle käivad läbirääkimised kinnisvaraarendajaga, maja asub Nõmmel kesk rohelust, eemal tänavakärast. Esimeseks õppeaastaks tehakse vilkalt ettevalmistustööd: õpetajad ...

20aastane Jõgeva kogudus on ärkamisaja laps

Möödunud aasta jõulukuul tähistas Jõgeva kogudus oma asutamise 20. aastapäeva. «Koguduseliikmed hoiavad oma kogudust ja kirikut väga, samuti valitseb siin tugev kogukonnatunne,» kinnitab koguduse õpetaja Valdo Reimann, kel tänavu suvel täitub vaimulikuna Eesti külmapealinnas 10. tegevusaasta. «Ah lasteaeda otsite, siis ei ole tee pikk, vast kümmekond minutit selles suunas,» juhatatakse mind rongijaamast lahkelt õigele teeotsale. Tavapärane meetod orienteerumiseks 5500 ...

Põlva Maarja kirikus säravad säästlikud LED-pirnid

22. detsembril jõudis lõpule EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku valgustusprojekti esimene etapp, mille käigus vahetati LED-pirnide vastu välja üks neljandik kiriku senistest pirnidest. Ettevõtmise algatas koguduse vastvalitud juhatuse liige Aare Lepaste. Juba suve lõpul rääkis EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku õpetaja Toomas Nigola kogudusele murest, et nii laelühtrid kui ka alataripirnid värvimuusikana omatahtsi sisse ja välja lülituvad. Lisades siia ka avatud ...

Tartu Pauluse kiriku vahesein langeb

Abiõpetaja Kristjan Luhamets ja Nordecon Ehituse projektijuht Peeter Voovere võtavad vastu alla lastud vitraažristi. 
Rita Puidet

Riia tänaval Tartu Pauluse kiriku ees kostub vaid automootori põrin, miski ei reeda, et pühakojas käib vilgas töö ja suur ruum on müra täis. Parasjagu lammutavad töömehed kirikut poolitanud vaheseina. Huvilised, kes esmaspäeva lõuna ajal kirikusse kogunesid, et osa saada vaheseina langemisest, jäid dramaatilisest vaatemängust ilma. Ei tulnud kõne allagi, et suur ja raske sein oleks võinud ühe pauguga kirikusaali prantsatada. Ega oleks see ka võimalik olnud. Aga see-eest ...

Toronto Peetri kirikus sõidutab kirikulisi lift

Lifti ehitust annetusega toetanud inimeste nimed jäädvustatakse annetuspuul.  Koguduse arhiiv

Kolmekuningapäeval õnnistas piiskop Andres Taul kirikusse ehitatud lifti. Esimesele liftisõidule kutsus koguduse juhatuse esimees proua Naani Holsmer koguduse väärikamas eas kirikulisi. Kanadas ilmuvas eestlaste lehes Eesti Elu (12.01) kirjutab koguduse õpetaja Mart Salumäe, et hädavajaliku abivahendi tarvilikkusest hakati kõnelema juba aastaid tagasi. Reaalsed ehitustööd algasid alles eelmise aasta suve hakul. Esialgu planeeritud kolmest kuust venis ehitus poole ...

Raamat elu algusest ja lõpust

raamat

Üldinimlikest, paljusid meist puudutavatest meditsiinilise eetika dilemmadest kirjutab analüüsivas ja kristlikku vaatepunkti avavas võtmes professor John Wyatt äsja ka eesti keeles ilmunud raamatus «Elu alguse ja lõpu dilemmasid». Eesti Kristlike Arstide Ühingu poolt välja antud raamatu on inglise keelest tõlkinud Ragne Kepler. Autor John Wyatt on Londoni ülikooli eetika ja perinataalteaduse professor, kellel on pikaajaline kogemus praktiseeriva arstina. Autor annab ...