Slava Ukraine

Lehenumber 16. jaanuar 2013 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Kuusalus tänati kaasteelisi

Möödunud reedel kogunes Kuusalu Laurentsiuse kirikusse hulk rahvast, et jagada tunnustust ja rõõmustada koos tehtu üle. Õigupoolest täitus õpetaja Jaanus Jalakal viisteist aastat kohaliku rahva teenimist, aga asjaliku inimesena ei hakanud vaimulik seda üksi meenutama, vaid jagas tunnustust ka neile, kes paikkonna kogudustes ristiinimesena oma igapäevast tööd teinud on. Kuusalu, Leesi ja Loksa Kihelkonnavaimulikule tähendab teenimine eri kogudustes teenistusi üle ...

Kristliku sõnumi ja uudise levik internetis

EELK avalike suhete komisjoni viimasel koosolekul arutleti kristlike portaalide üle internetis. Lisaks mitmele EELKga seotud portaalile on neid, mida haldavad EELK vaimulikud, aga ka muid portaale, mis levitavad kristlikku sõnumit ja uudiseid. Laiapõhjalise arutelu käigus leiti, et oluline on üksteise portaale tutvustada ja levitada infot kõigist kristlikest lehekülgedest internetis. EELKga seotud kodulehed EELK koduleht www.eelk.ee toimib aastast 1999. Algselt ...

Konservatiivsus ja vasakpoolsus

Liidukantsler Konrad Adenauer (1876–1967) oli katoliiklane, kelle suhtes on korduvalt küsitud, kuivõrd ta seda tegelikult oli ehk kas ta oli oma usus range. Praktilise juristi ja hilisema munitsipaalpoliitiku ning riigimehena oli ta ennekõike pragmaatik, kes polnud teoloogiat õppinud rohkem, kui seda nägi ette tollane keskharidus. Ta sai hariduse Kölni poistekoolis ja katoliiklikus gümnaasiumis (meie ütleksime «humanitaargümnaasiumi klassikalises harus»), mis andis ...

Usuterve pilk kirikule ja maailmale

Eelmises kirikulehe juhtkirjas tõdeb usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, et kiriku edasimineku suurimaks takistuseks on kirikliku teenimise liigne ja ülemäärane sissepoole pööratus. «Tegu on vaimset laadi orientatsiooni nihkega, mille üheks avaldusvormiks on kõrgendatud tähelepanu oma struktuuridele, nende tööshoidmisele, normatiivide loomisele ja täitmisele, kontrollimehhanismidele jne.» Eeloleva nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb Läänemaal Roosta puhkekülas ...

Inim- ja arvudevahelised suhted

Reeglina on kaks ja kaks neli. Teatud tingimustel, näiteks koolis, kaks ja kaks pole mitte neli, vaid ikka kaks. Koolis on ka mitu kahte «oluliselt tugevam kaks» kui üks üksik kaks, kuid ka sellise erijuhtumi puhul saame me nii etteruttavalt kui tagasiulatuvalt ühemõtteliselt teada, kuidas number kaks vastavate tingimuste kohaselt (ehk teatud olukorras) käitub. Inimesed on mõneti arvude sarnased. Kõik on küll inimesed, ent mõne selg on sirgem, teisel kõveram. Samamoodi on ...

Petlik vaikus

Kui pärast toimekat detsembrit näib jaanuaris olevat saabunud vaikus, siis päris nii see pole. Ei ühiskonnas laiemalt ega ka kirikuelus. Kui kõrvale jätta päevakajaline elektrituru avanemine, siis riiklikust või rahvuslikust vaatevinklist on määrava tähtsusega möödaläinud Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev, mis annab sissejuhatuse iseseisvuspäevale. Tähelepanuväärse uudisena kõlas meedias Valga linna soov taastada linnapargis asunud kaheksa meetri kõrgune Amandus Adamsoni ...

Jõgeva meeriks valiti teoloogist noorpoliitik

Möödunud aasta lõpusirgel lahvatanud võimutüli Jõgeva linnavalitsuses päädis läinud nädalal uue linnapea valimisega. 5500 elanikuga väikelinna meeriks valiti 2009. aastast abilinnapea ametis olnud Mihkel Kübar (fotol, 30), kes parteiliselt kuulub Isamaa ja Res Publica Liitu. Kirikulehe seisukohalt on huvitavaks faktiks, et vastne linnajuht on EELK Jõgeva koguduse liige ja teoloog, kes Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetas 2007. aastal. Tartu ülikooli usuteaduskonna dekaani ...

Ühendus on noortele lähemale astumas

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) tegevjuhina töötab juhatuse esimees Triin Salmu. LNÜ tulevikust rääkisime Triinu ja juhatuse liikme Eha Kraftiga. 2010. aastast on LNÜ-l uus põhikiri, mille olulisim muudatus puudutab ühenduse liikmeskonda: kui varem olid liikmeteks kogudused, siis nüüd üksikisikud alates seitsmendast eluaastast. Kogudused saavad olla toetajaliikmed. Eestvedajast sõltub edu Eha ütleb, et noorte ootused kirikliku noorsootöö osas on väga ...

Politsei- ja piirivalvekaplanid tähistasid aastapäeva

13. jaanuaril oli politsei- ja piirivalveameti kaplaniteenistuse viienda aastapäeva pidulik jumalateenistus Tallinna toomkirikus. Jumalateenistusel teenisid peakaplan Jaan Jaani (fotol), õpetaja Urmas Viilma, abiõpetaja Arho Tuhkru. Kaasa teenisid kaplanid Valdo Lust, Kaido Petermann, Ago Rand ja Küllike Valk. Orelil Kadri Ploompuu, trompetil Mart Kivi. Kohal olid politsei- ja piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt, kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg, peapiiskop Andres ...

Otsused

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil Anti nõusolek Saku koguduse asutamiseks. Juuru kogudusele on antud luba koguduse nõukogu valimata jätta. EELK koostöömedal on antud pastor Otto Carneheimile, Kuusalu, Loksa ja Leesi koguduse kaastöölisele Rootsist. Diakon Martin Lall on isikliku avalduse alusel reservi arvatud alates 8. detsembrist 2012. Pärast diakoniks ordineerimist 19.12.2010 on ta teeninud Nõmme Rahu koguduses, kust vabastati peapiiskopi 28. detsembri otsusega ...

Kuidas pimedad saavad Jeesuse kaudu nägijaks

Suvepealinna peamagistraali äärest Riia maan­teelt leiab õdusa paiga, kolmetoalisest korterist rajatud Pärnu pimedate ühingu kontori-kodu, kuhu vähemalt kord kuus seab sammud ka Eliisabeti koguduse õpetaja, praost Enn Auksmann, et jumalasõna järele janunejatele piiblitundi pidada. Hea koostöö on ka kurtide ühinguga, kinnitab vaimulik. Aeg on kiire kaduma ja inimese mälu teadagi lünklik, nii ei meenu praegu Pärnus kellelegi, kunas koguduse ja pimedate ühingu koostöö algas. ...

Järva-Jaani kirikus on nüüd valged altaritekstiilid

Järva-Jaani kirikus esitleti ja pühitseti I jõulupüha jumalateenistusel uued valged altaritekstiilid. Laulis koguduse noortekoor ning viiulil mängis Danae Taamal. Jõulupühadeks valmis esimene altarikatete komplekt viiest ja need kudus tekstiilikunstnik Aune Taamal, kes ka koos oma tütardega jumalateenistusel viibis. Kirikutekstiilide üks komplekt koosneb altaripõllest, kantslikattest, puldikattest ning stoolast. I jõulupüha juhtsalm oli Johannese evangeeliumi algusest: ...

Mõeldes kommunismiohvritele Eestis

Kuni 25. jaanuarini on Tartu renoveeritud jaamahoones Vaksali 6 võimalik külastada rändnäitust kommunismiohvrite memoriaali ideekonkursile saabunud võistlustöödest. Paremat kohta näituse korraldamiseks oleks Tartus raske leida. Just siit algas aastatel 1941 ja 1949 paljude tartlaste kannatustee piki raudteed külmale maale. Siis, kui saatanlik punarežiim oma mõjujõu kindlustamiseks külvas hirmu, ahastust ja kaost. Äng sellest on jätnud haava rahva mällu. Ja vajaduse anda ...

Üllatusuudis Moskvast: sümfoonia esiettekanne

Oreliprofessor Andres Uibo (fotol) sümfoonia «Uus Jeruusalemm» maailmaesiettekanne toimus Moskvas. Venemaa metropolis toimus tähelepanuväärne sündmus ka Eesti muusikaloo tarvis – nimelt toimus otse kesklinnas asuvas roomakatoliku uhkes katedraalis V festivali «Euroopa jõulud» lõppkontserdil Andres Uibo sümfoonia «The New Jerusalem /das neue Jerusalem» orkestrivariandi maa­­ilmaesiettekanne! Esitajatena astusid üles Moskva Raadio Orpheuse Sümfooniaorkester (peadirigent ...

Kundas on erilaadne pühakoda seisnud 85 aastat

Kolmekuningapäeval tähistas Kunda kogudus kiriku 85. aastapäeva ja kogudusele Kolmekuninga nime andmist. Jumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, kes oli Kunda koguduse õpetaja aastatel 1976–1979, Viru praost Peeter Kaldur, Enn Salveste (Kunda koguduse hooldajaõpetaja 2007–2009) ja Avo Kiir, kes on samuti olnud Kunda koguduse hooldajaõpetaja, diakon Ahti Bachblum, organist Indrek Vilumets ja Kunda muusikakooli vilistlaskoor. Kunda kirik pühitseti 8. jaanuaril ...