Lehenumber » Väljaanded » 12. detsember 2012 Nr 50

MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli juhatus tänab

EELK kogudused ja eraisikuid, kes on novembris ja alanud advendiajal toetanud luterliku kiriku kooli rajamist Tartusse: Narva Aleksandri kogudus, Kambja kogudus, Rannamõisa kogudus, Tartu Pauluse kogudus, Tiit Pädam, Ain-Elmar Kaasik, Mirelle Liiv. Tänu ja õnnistussoovidega MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli juhatus

Täname

Jüri Ehasalu, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse aseesimeest, kes annetas ajalehe Eesti Kirik ilmumiseks 3835 eurot. Anonüümne annetaja Kalju Kurepalu Villu ja Marju Käo Heli Sinikas Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik 221020430989 Swedbank

PLM toetusfondi kontsert

«Romansiõhtu salongis» 16.12. kl 17 Sillamäe gümnaasiumis Pille Lill (sopran) Alla Popova (sopran) Pavlo Balakin (bass) Piia Paemurru (klaver) Kavas tuntud vene heliloojate romansid. (Pilet 3 eurot.)

Õnnitleme

Allan Taruste 12. detsembril – 43 Kätlin Liimets, diakon 17. detsembril – 39 Lauri Kurvits, diakon 18. detsembril – 45 Margus Kirja 18. detsembril – 43 Ordinatsioonitähtpäev 14. detsembril – 63 Esra Rahula, emeeritus 18. detsembril – 2 Aare Luup Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.