Slava Ukraine

Lehenumber 5. detsember 2012 Nr 49 Archives - Eesti Kirik

Rahulikku Kristuse tulemisaega ja õnnistatud uut kirikuaastat

«Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!» Rm 13:12 Rahulikku Kristuse tulemisaega ja õnnistatud uut kirikuaastat soovib Tallinna Piiskoplik Toomkogudus.

Tasub loota Jumala armule ja heade kolleegide toetusele

Aasta enne EELK konsistooriumi uue koosseisu valimisi esitas assessor Ove Sander (42), kes on kirikuvalitsuse liikmeks valitud kahel korral, äsjatoimunud kirikukogule tagasiastumisavalduse. Intervjuus Eesti Kirikule toob 21. veebruaril usuteaduse instituudi rektoriks määratud Ove Sander põhjuseks soovi pühenduda enam instituudi tulevikule ja kirikule oma kaadri ettevalmistamisele. Oled olnud kaks koosseisu assessorina kirikuvalitsusse valitud ja nüüd, aasta enne uusi ...

Kui Kungla rahvas kuldsel aal …

Lugulaul Kungla rahva tegemistest on Ruhnu Püha Magdaleena koguduse õpetaja Harri-Johannes Reinu sõnaseades ja kujunduses kauniks värviliste akvarelltehnikas illustratsioonidega raamatuks köidetud. Kirikuaasta lõpul Tartus lehetoimetust külastanud Ruhnu õpetajal oli külakostiks kaasas äsja tema enda kulu ja kirjadega ilmunud «Kungla», regivärsiline jutustus muistsest maast nimega Kungla ja selle rahvast. Seos Friedrich Kuhlbarsi 1869. aastal kirjutatud luuletusega ...

Endas sädet ja muusikat kandes

Esimesel advendipühapäeval tähistas 70. sünnipäeva teenekas kirikumuusik Anne-Mai Salumäe. Sel puhul andis ta Tallinna toomkirikus autorikontserdi. Esinesid Laudate Dominum, naiskoor Vanaemad, lasteansambel, solistid, sealhulgas poeg Erik Salumäe abikaasa Karini ja poegadega ning vennapoeg Ervin Lillepea, ja keelpillikvartett Meelis Vahari juhatusel, orelil tütar Ene-Mai Salumäe. Kontserti juhatas juubilar. Kava koosnes peamiselt jõululauludest ja oli nauditav kuulata ...

Sünnib uus kristliku taustaga Püha Johannese kool

«Tallinnas Nõmme Lunastaja kirikus toimunud heategevuskontsert uue, alles loodava Püha Johannese kooli toetuseks läks igati korda,» ütles Eesti Kirikule Liivika Simmul, üks korraldajaist ja kooli eestvedajaist. «Saime palju head vastukaja, publik oli liigutatud kontserdil kangastunud ilust, rahust ja südamlikkusest. Loodame, et selline meeleolu on avaakord tulevasele koolikultuurile. Oleme tänulikud esinejaile, kes tulid tasuta, eriti kui mõelda, et me pole kogemustega ...

Kes suudab teha head

Ilmunud on kauni kujunduse ja teostuse ning rikka sisuga Janek Mäggi ja Jüri Arraku ühisraamat «Pind ja palk» (välja­andja Janek Mäggi). Raamatu pealkiri viitab nõustumisele Jeesusega, kes ütleb evangeeliumis, et märka pigem palki oma silmas, mitte ära otsi pindu teiste silmis. Tagasihoidliku kaanega «Pind ja palk» sisaldab Vikerraadios Janek Mäggi peetud 119 hommikupalvust aastatest 2007–2012 ning Jüri Arraku 50 vaimuliku sisuga maali ja graafilist lehte aastatest ...

Viljandi praost visiteeris Pilistvere kogudust

Pilistvere kogudus jättis praostkondliku visitatsiooni käigus hindajatele mulje tegusast maakogudusest, kus plusspunktid kaaluvad miinused üles. «Tegemist oli korralise visitatsiooniga,» rõhutab praost Marko Tiitus, tõrjudes oletuse, nagu sõitnuks praosti juhitud hindamiskomisjon Pilistverre mõnda probleemi lahkama. «Enamasti visiteerin ma praostina aastas ühte kogudust, paremal juhul kahte,» selgitab Tiitus. «Olemasoleva ajaressursiga rohkem ei jõua ja ülepeakaela ...

Kristlikud koolid

Küllap mäletavad paljud käesoleva aasta oktoobri keskel internetti lekkinud peksmisvideot, kus kaks tüdrukut neile sigarette mitte toonud kaaslast karistasid. Küllap see masendas paljusid, tekitas jõuetut viha, kuid pani ka lastevanemaid mõtlema oma laste koolikeskkonna kaitstuse peale. Usun, et koolikeskkonna turvalisuse pärast muretsevad nii õpilased, lastevanemad kui ka õpetajad. Sõltub ju asjaolust, kas õpilane on koolis rahul ja õnnelik, nii tema edenemine õppimises, ...

Teadmine kaduvusest ja piiratusest*

Kirikuaasta viimane pühapäev tuletab taas meelde, et üks aastaring on täis saamas. See omakorda annab põhjust mõelda, mis ees ootab. Elatanud inimesele tähendab see ju, et maise elu jaoks mõeldud aeg on lühemaks saanud. Noorele ei tähenda see midagi, tal tundub aega küllalt olevat ja kärsitult on ta valmis edasi tõttama. Nii palju on tal pooleli, nii palju ära teha. Aga oled sa noor või vana – maises elus on nõnda, et peatume ja mõtleme elu üle järele. Mõtleme, mida oleme ...

Ajend kiriklikuks haldusreformiks on olemas

Alltoodud mõtteid ärgitas mind reastama Eesti Kiriku ajakirjaniku küsimus vaimuliku mitmest ametist. Laiemal tööpõllul tegutsemise tingib enamasti pragmaatiline kaalutlus: igapäevaseks toimetulekuks jääb koguduseõpetaja sissetulekust vajaka. Tänasel päeval suudab vaimulik oma palgast ilma kogudusevälise toeta vaid linnakoguduses pere ära toita. Üheks võtmeküsimuseks, mis võiks leevendust ning lahendusi pakkuda, on kiriklik haldusreform. Loodan väga, et sellel teemal ...

Vabatahtlike kaasamine kuulub kiriku olemusse

Nädalal, mis viis meid suurde jõuluootusesse, tähistati kodanikupäeva. Rahvusringhäälingu uudistesaates pakuti ülevaadet aasta vabatahtlike austamisüritusest. Kümnele tublile Tartus tänukirja üle andes kinnitas president Toomas Hendrik Ilves: «On tähelepanuväärne, kui palju on neid, kes püsivalt panustavad vabaühenduste töösse, ootamata selle eest vastu suurt tähelepanu ja kõigi kiitust. Nende inimeste suurim tänu on organisatsiooni toimimine ning ühiselt seatud eesmärkide ...

Rakvere kirikupäevad

V kirikupäevad Rakveres on saanud täishoo sisse ja poole nädala jooksul saab veel osaleda eripalgelistel üritustel eri paikades üle linna. «Kristlike kirikute, omavalitsuse, kultuurikeskuse ja eraettevõtjate koostöös toimuv kirikupäevade nädal üllatab taas mitmekesise kava ja sügavuti mineva sisuga. Rakvere kui selle aasta metsapealinna kirikupäevade teema «Usk varna?» juhatab küsima usu tähtsuse üle tänapäeva Eesti ühiskonnas. Kas usk kuulub varna või tuleks varnast võtta?» ...

Lühiuudised

Kodanikupäeval austati tublisid Lisaks aasta kodaniku valimisele, kelleks tänavu pärjati Eesti Rahva Muuseumi endine direktor Krista Aru, tunnustas Eesti riik kodanikupäeva puhul teisigi tublisid kodanikke. Välisminister Urmas Paet tänas ja tunnustas aukirjaga rahvadiplomaatia edendajaid, kes on pikaajalise tegevuse tulemusel aidanud kaasa Eesti tutvustamisele ning suhete tihendamisele välisriikidega. Teiste seas pälvis aukirja diakon Tuuli Raamat (fotol) pühendumise eest ...

Vaimulik on valitud kutseharidust edendama

Kambja kogudust teenima asunud Andrus Mõttus on valitud Tartu kutsehariduskeskuse direktoriks. Tartu kutsehariduskeskuse direktori konkursile laekusid dokumendid 15 kandidaadilt, kelle seast otsustas komisjon linnavalitsusele kinnitamiseks esitada Andrus Mõttuse (41) kandidatuuri. Mõttusel on kolm kõrgharidust ja arvestatav juhtimiskogemus mitmes ettevõttes. Konkursikomisjon leidis, et ettevõtluse taustaga haritust ja eetilisi tõekspidamisi väärtustav teotahteline mees ...

Tulemas on majanduslikult keerulisem aasta

27. novembril peetud EELK XXVIII kirikukogu 8. istungjärk võttis vastu 2013. aasta eelarve, valis assessori ja kirikukogu abijuhataja. Istungjärgu algul mälestati lahkunud emeriitpeapiiskoppi Kuno Pajulat ja õpetaja Illar Hallastet. Konsistooriumi kantsler Urmas Viilma tegi ülevaate tuleva aasta eelarve eelnõust, kus tulud ja kulud kogumahuga 659 802 eurot on tasakaalus. Tulud saadakse omatulust, riigi toetusest läbi EKNi, muudest tuludest, eelarvevälistest sihtfondidest ...