Slava Ukraine

Lehenumber 21. november 2012 Nr 46 Archives - Eesti Kirik

Kui ootaks ka maailma­lõpp, istuta õunapuu

Mööduv aasta on meie kiriku jaoks kulgenud juhtmõtte all: «Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks!» (2Kr 12:9) Selle jumaliku tõotuse tõelevastavust oleme võinud kogeda ka tänavu. Olukorras, kus maailma suurvõimud pole suutnud toime tulla majandusraskustega ning eurokriis puudutab otseselt ka meid, kus püsib väljaränne ja maa tühjeneb inimestest, ei ole saladus, et ka paljud väikesed kogudused on tõsistes raskustes. Ometi on kirikuinimestel jätkunud ...

Seati vaimulikuametisse valvamispühapäeval

18. novembril ordineeris peapiiskop Andres Põder Tallinna piiskoplikus toomkirikus Georg Glaase (26) preestriks ja Tõnis Tamme (52) diakoniks. Peapiiskoppi assisteerisid piiskop Einar Soone ja toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma, kaasa teenis emeriitpeapiiskop Kuno Pajula, Rootsi praostkonna praost Ingo-Tiit Jaagu ja Viru praostkonna abipraost Tauno Toompuu. Ordineeritav Tõnis Tamm võttis jutluse aluseks kirjakoha Taaveti 94. laulust, rõhutades valvamise olulisust inimese ...

Evald Saag 24.11.1912–20.10.2004

Rõuge kihelkonnas Krabi vallas Liguri külas sündinud poiss liikus pärast Võrus gümnaasiumi lõpetamist Tallinna, kus oli aasta Tondi sõjakoolis, et siis Tartus pühenduda teoloogiaõpingutele (1935–1940). Prooviaastal oli ta Jõelähtme koguduses ning vaimulikuametisse pühitseti 14. detsembril 1941. Emerituuri jäi 1989. aastal, pärast 48 teenistusaastat jumalariigi tööl. On teeninud Paldiski, Järvakandi, Rapla, Märjamaa, Tallinna Kaarli ja Pärnu Eliisabeti kogudust, olnud ...

Elutarkuse mõõdupuu

Dokumentaalfilm «Evaldimaa» on kindlalt eesti parimate portreefilmide nimekirjas. On küllalt palju kunstnikke, kes suudavad tabada midagi või natuke. Harva juhtub, et linateoses on kõik üksikasjad juhtiva mõtte teenistuses. Nii sügavat ja terviklikku filmi inimlikust armastusest pole eestlane eestlasest vist varem teinud. Pool võitu on juba see, et tegijad on valinud kaamera ette suurepärased inimesed. Teine ja mitte väiksem pool on siiski autoritelt, kes on suutnud ...

Kristjan Simson tunneb rahulolu elust saarel

Vaimulikud Hüllo-Kristjan (41) ja Triin Simson (38) ning nende viis last elavad Hiiumaal 2004. aastast. Sama aasta 16. juulil ordineeris piiskop Einar Soone nad Kärdla kirikus diakoniks. 1997. aastal Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetanud Triin on Saarte praostkonna vikaardiakon, Kristjan on pärast 5. juunil 2007. aastal saadud preestriordinatsiooni nüüdseks Hiiumaa viie koguduse vaimulik. Pere pesa Reigi külas Mitmenda põlve tallinlane Kristjan Simson ütleb, et ...

Reekviem hukkunud kadakatele

Tallinnas Vabaduse väljakul Vabaduse galeriis ja Jaani kirikus on avatud kunstnik Leili Muuga 90. sünnipäeva näitus. Kunstnik on Jaani koguduse liige. Leili Muuga (1922) on üks eesti sõjajärgse kunstiajaloo tähelepanuväärsemaid maalijaid. Ta on sündinud 14. novembril 1922. aastal Altais Venemaal. Maalimist õppis 1947–1951 Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis ning lõpetas õpingud Tallinnas 1953. aastal Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Aastail 1962–1977 töötas ta samas ...

Viljandi Jaani kirikus kõlasid päikeselaulud

Viljandi Jaani koguduse korraldatud frantsiskusepäevale pühendatud konkursil «Päikeselaul» kõlasid laste ja noorte omaloomingulised laulud.   III konkursile esitasid noored sule- ja viisisepad 23 laulu, mis olid mõtisklevad ning kõnelesid sõprusest, unistustest, igatsusest ja armastusest. Eelvoorus kuulati kõik laulud üle ning žürii valis välja parimad, mida auhinnati samal õhtul toimunud lõppkontserdil. Peaauhinna vääriliseks tunnistati Viljandi gümnaasiumi abituriendi ...

Rapla kirikus lauldi Enn Võrgu mälestuseks

Rapla kirikus toimus 4. novembril kontsertjumalateenistus helilooja, organisti ja koorijuhi Enn Võrgu 50. surma-aastapäeva mälestuseks. Osalesid Tallinna Jaani ja Kaarli koguduse segakoor (juhatavad vastavalt Laine Randjärv ja Marika Kahar), Rapla koguduse segakoor Kaia Väljamäe juhatusel ja organist Kristi Hinsberg. Enn Võrgu koorilauludest olid kavas «Püha» (tekst liturgiast), «Kui armsad on Sinu hooned» (Ps 84), «Tähtede poole» (A. Suurkask), «Eks teie tea» (H. Ranna) ...

Vaimulikud maavalitsuses ümarlaual

Koguduste esindajate ümarlauanõupidamisel Jõgeva maavalitsuses tõdeti vajadust kirikuinimeste põhjalikumaks kaasamiseks erinevate valdkondade, iseäranis haridus-, kultuuri- ja sotsiaalelu sisukamaks ja mitmekülgsemaks muutmisel. Jõgevamaa vaimulikel on tõsine huvi kaasa aidata laste ja noorte religioonialase silmaringi avardamisel. EELK Mustvee koguduse juhatuse esimehe, ettevõtja Tiit Rosina arvates võiks usuhariduse andmisega alustada juba lasteaias. «Küllap võtavad ...

Uued juhid seesmiselt lõhenenud kirikutele

Kirikujuhi isikust sõltub suurel määral nii kiriku avalik pale, suhe ühiskonna ja riigiga kui ka vaimulike omavahelised suhted kiriku sees. Kaks nädalat tagasi, 6. novembril suri Bulgaaria Õigeusu Kiriku patriarh Maksim, kelle puhul polnud märkimisväärne mitte ainult tema kõrge vanus (suri 98aastasena), vaid ka see, et ta jõudis olla patriarh ajaliselt kauem (aastast 1971) kui näiteks Moskva patriarhid Pimen I (1971–1990) ja Aleksius II kokku (1990–2008). Ka oli Maksim ...

Visioonipäevast

Novembrikuu on kirikuaasta lõpu, igavikku ja enesesse vaatamise aeg. Jõudsime misjonikeskuse töötegijatega ühel päeval arutleda ja endasse vaadata, et misjonitöö olukorda hinnata ja tulevikku kavandada. Arutelust tõusis esile visioone ja arenguvõimalusi. Üks olulisi vajadusi kogu kirikutöös on kirikusse kuuluvate inimeste teavitamine kogudustes toimuvast. Misjonikeskust huvitaks, mida inimesed oma koguduses teevad misjonitöö eesmärgil. Nagu oma, Lääne-Nigula koguduse ...

… ja siis ägab kogu rahvas

«Mis peeglit Te kasutate?» küsisin ma huvitunult. Olin ennast korduvalt peeglist vaadanud, kuid polnud mingeid plekke märganud. Ma tean, kuidas riietuda ja välja näha, kuidas muljet jätta. «See on südamete võrdlev­analüüsi meetod,» lausus osakonnajuhataja. Ta võttis mu tööruumi kaasa, pani ühe läikiva ukse taha istuma ja ütles: «Kui koolijuhataja lahkus, ütles ta, et läheb pikale teekonnale, kuid tema süda jääb siia. Me kasutame koolijuhataja südame peegeldust selleks, et ...

Et maailm oleks parem paik

Ajal, mil Tartu Salemi kirikus peeti veel GLSi (The Global Lea­dership Summit) konverentsi, kogus kirikumüüride vahelt väljaspool hoogu liikumine «Aitab valelikust poliitikast». Justkui punase rätikuna mõjus teisipäeval Päevalehes ilmunud lugu võlaõigusseaduse muudatuseelnõust, mida riigikogus oli tutvustanud Valdo Randpere. Aga nimetatud seadusemuudatus, mis peaks hakkama kaitsma tarbijate huve, tekitas küsimuse, kas nende tarbijatena ei mõelda mitte pankasid, kellel on ...

Miks kandideerida koguduse juhtimisorganisse?

Ülesanded, mis kirikuseadustik paneb koguduse juhatuse või nõukogu liikmete õlgadele, on ühtviisi rasked ja vastutusrikkad. Iga koguduse aktiivne liige näeb, et neid ülesandeid ei ole kerge täita olukorras, kus külad ja alevid tühjenevad põliselanikest ning ühtviisi kõledalt tühjaks jäävad seetõttu ka lasteaedade-koolide ning kirikute avarad ruumid. Kõik ju siiski ei lahku. On neidki ustavaid, kes jäävad. Nemad vajavad endiselt sõna ja sakramenti! Vaimulik ...

Üks küsimus

Kas Teie jutluses möödunud pühapäeval leidis käsitlemist ka hetkeolukord Eesti poliitikas? Andres Mäevere, Võru Katariina koguduse õpetaja: Ei leidnud. Jutlustasin kalendri kirjakohal – valvamisest aegade lõpu kontekstis. Eesti vabariigi lõpuaega ei käsitletud. Enn Auksmann, Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja: Konkreetselt praegust olukorda Eesti poliitikas ma ei puudutanud, kuna jutluse eesmärgiks on kuulutada ristilöödud ja ülestõusnud Kristust, mitte käsitleda ...