Slava Ukraine

Lehenumber 7. november 2012 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Valimised olid põhjalikult ette valmistatud

Tallinna Jaani koguduse täiskogu valis pühapäeval, 4. novembril järgnevaks neljaks aastaks uue nõukogu. Eelhääletusel sai osaleda 28. oktoobrist 3. novembrini. Üles oli seatud 37 kandidaati, nõukogusse valiti 30 liiget ja viis asendusliiget. Koguduses on ligi 1800 valimisõigust omavat täiskogu liiget. Koguduse õpetaja Jaan Tammsalu sõnul ei ole kerge suure koguduse puhul leida üles just need inimesed, kes üheskoos suudaksid teha oma kogudusele parimat. Tallinna Jaanis ...

Nagu savi Issanda käes

Läinud pühapäeval tõotas õpetaja Andrus Mõttus (41) peapiiskop Andres Põderi ja Kambja koguduse ees hoole ja ustavusega evangeeliumi kuulutada, jumalakartlikult ja ausalt elada. Pikk on olnud Andruse tee vaimuliku ameti juurde, ta on olnud justkui savi Issanda kätes. Temast on vormunud suurepärane astjas, täis häid vilju. Seemneid on ta oma 41 eluaasta jooksul ohtralt külvanud. Kui ta enda sõnul 15aastaselt Piiblit lugema hakkas, koges ta äratundmist ja sarnasust oma ...

65aastase pasunakoori pillimehed ei pane pille kotti

EELK vanim järjepidevalt tegutsenud Hageri koguduse pasunakoor on taas vanemaks saanud ning jõudnud pensioniikka. Rõõm on tõdeda, et keegi ei soovi veel «pilli kotti panna» ning rahulikult pensionipõlve pidama jääda. Pigem otsitakse uusi väljakutseid ning neid on dirigent Joel Ots varmas välja pakkuma. Ei ole vist palju neid pasunakoore, kes jumalateenistusel pillilooga teenides mitte ainult ei puhu pilli, vaid vahelduseks ka laulavad või siis jätavad paar pilli saateks ...

Enda vaimselt laadimise ja kogemuste jagamise koht

Viiendat aastat koos olnud EELK koguduste juhatuseesimeeste konverentsi on ellu kutsunud toetusfond ja delegeerinud selle korraldamise vabatahtlikele. Üks toimkonna liikmeist Tiina Võsu (Lääne praostkond) tunnistas Nelijärvel usutluses Eesti Kirikule, et mõned praostkonnad (Võru, Valga, Pärnu) ei ole oma esindajat korraldajate hulka saatnud. Senised tegijad on olnud koordinaatorina õpetaja Kat­rin-Helena Melder, Kaja Tassa, Agu Kaljuste, Karl Mäesepp, Helve Hunt, Margus ...

Kuulatud mõtted jõudsid raamatukaante vahele

Eesti vaimulik kirjasõna on saanud väärika täienduse – hingedepäeval esitlesid Tallinna Jaani koguduse õpetajad dr Toomas Paul ja Jaan Tammsalu oma uusi raamatuid. Toomas Pauli «Teispool vaikust. Mõned hommikumeditatsioonid» ja Jaan Tamsalu «VM 2. Vaimulikud mõtisklused. Teine raamat» on otseseks järjeks eelmise aasta hingedepäeval samas Jaani kirikus esitletud raamatutele «Vaimulikud mõtisklused I» ja «Arm ja aare. 7 x 7 hommikupalvust». Tammsalu vaimulikud mõtisklused ...

Kristlik Kasvatus kirjutab kirikute algatusest

Ajakirja Kristlik Kasvatus uus number pakub artikleid kristlikust haridusest ja kasvatusest, sõna saavad erinevate kirikute esindajad. «Selle asemel, et kurta riiklike haridusasutuste puudujääkide üle laste usulisel harimisel, on aktiivsed kirikuinimesed loonud õpikeskkondi, kus antakse haridust kristlikele põhimõtetele ja väärtustele tuginedes,» kirjutab juhtkirjas ajakirja kolleegiumi liige Lii Lilleoja, nimetades, et uuest numbrist saab lugeda kirikute initsiatiivist ...

Vaarao saatus

Mina olen Brežnevi aja laps. Seepärast ma tean, et täna möödub 95 aastat Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni algusest. Lühendatult SSOR. Ka toona armastati hirmsasti lühendeid ja see mulle isegi meeldis. Kõlas kuidagi iseloomulikult. Sorisevalt. Mul on selle tähtpäevaga tegelikult ilusad mälestused. Me elasime Mustamäe servas ja meie kuuenda korruse akendest avanes suurepärane vaade Toompeale. Pühadel lasti kahuritest saluuti, mitte üksnes Toompeal, vaid ka Russalka ...

Õigete valikute aeg koguduses

Elame muutuvas maailmas. Ka jumalariigi töö jaoks on ajas situatsioonid erinevad. Kaugele vaadates võime näha algkoguduse olukorda, riigikiriku teket, kiriku seisundit keskajal ja kirikut reformatsiooni sündmuste keerises. Lähemale vaadates teame, et töö nõukogude korra ajal oli erinev tänapäevasest, kuid ka iseseisvumise algaastate olukord erines suuresti praegusest. Kogudus on ikka oma tööd teinud, kuid tingimustest lähtuvalt on tulnud veidi erinevatele asjadele ...

Miks asutatakse IRLis kristlik liikmesühendus?

Isamaa ja Res Publica Liit on alalhoidlik erakond ning selle liikmeskonda ja valijate hulka kuulub palju kristlaskonna esindajaid. Kristlik liikmesühendus luuakse IRLi juurde uue töövormina, mis annab ühiskonna arengus laiemalt kaasa rääkida soovivatele kristlastele samuti võimaluse osa võtta erakondliku poliitika kujundamisest ja elluviimisest. Ühendus seab endale peaülesandeks kaitsta Eesti poliitikas kristlaskonnale olulisi väärtusi nagu usuvabadus, kristlik moraal, ...

Koguduste töö on aktiivsemate liikmete nägu

Igas koguduses on liikmeid, kes tunnevad rõõmu selle elus osaledes tegude algatamisest. Kohe selgub enamasti ka, et kui ollakse juba kusagil vajadust või tegemata tööd märganud ja sellest juttu teinud, peab märkaja kärmelt ise käed külge lööma. Ehk kes «a» on öelnud, peab ka «b» ütlema, nagu ütleb saksa kõnekäänd. Miks? Eks olegi tihti teistele inimestele oma mõtet arusaadavaks teha raskem, kui kätte võtta ja töö ise ära lõpetada. Aktiivsed inimesed enamasti ei panegi seda ...

Doktoritöö koguduslikust hingehoiust

2. novembril kaitses Maire Latvala (fotol) Tartu ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö «Koguduslik hingehoid Eesti nelja konfessiooni näitel». Käsitletud teema on vastse teoloogiadoktori huviks olnud aastaid, süvendatult on ta tegelnud lapse leina ja hingehoiuga, publikatsioonid on ilmunud endise nime Maire Ivanova all. Doktorikraadi toonud väitekirjas, mille juhendajaks Tõnu Lehtsaar, vaadeldi nelja protestantliku konfessiooni – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Eesti ...

Korjandus Wittenbergi linnakiriku remondi heaks

6. detsembril 2011 tegi EELK konsistoorium otsuse korraldada aastatel 2012–2017 usupuhastuspühal ülekirikuline korjandus Wittenbergi linnakiriku remondi heaks. Nii tegigi peapiiskop Andres Põder kogudustele ja vaimulikele ettepaneku viia sel aastal korjandus läbi usupuhastuspüha järgsel pühapäeval, 4. novembril. Eesti Kirik küsis esmaspäeval, kuidas on kogudused vastanud sellele üleskutsele. Mitu kogudust on annetuse võimalikkust juhatuses arutanud ning mitmel pool on see ...

Toimekas juhatuse esimees Karli Lambot

Juhatuseesimeeste konverentsil Nelijärvel hääletati kolme esitatud kandidaadi seast aasta juhatuseesimeheks Karli Lambot (70, fotol). Leesi koguduse juhatuse kauaaegse esimehe seadsid üles Ida-Harju praostkonna vaimulikud, sh Leesi Katariina koguduse hooldajaõpetaja Jaanus Jalakas. Jaanus Jalakas on Vikerraadio «Kirikuelu» saates öelnud, et nende omavaheline koostöö Karli Lambotiga on laabunud väga hästi. «On tarvis, et Jumal on meiega – see on kõigi ettevõtmiste alus. ...

The Global Leadership Summit 2012

«Distsipliin peab toetama, mitte hävitama loovat tegutsemist!» Jim Collins, GLS 2012 kõneleja, juhtimiskonsultant Enamasti peetakse distsiplineeritud ja organiseeritud käitumise vastandiks loovat ja loomingulist lähenemist asjadele. Selleks, et olla efektiivne, tuleks aga püüda neid just ühildada. Kuidas seda esmapilgul rasket väljakutset täita, saad teada selle aasta GLSil.

Mälestussamba aastapäev

Tänavu sügisel möödub 150 aastat Martin Lutheri mälestussamba avamisest Keila lähistel. Seda tähistati 27. oktoobril. Aastapäev algas samba kunagises asukohas Tutermaa külas Tallinna-Paldiski maantee serval. Veel mõne aasta eest kõrgus seal ringikujuline võsastik, kuid nüüdseks on paik korrastatud ja tähistatud väärika ajalootahvliga. Kohaletulnuid tervitas lumisel sügishommikul allakirjutanu, kes juhtis tähelepanu Lutheri kuju kesksele sümbolile: avatud Piiblile. ...