Slava Ukraine

Lehenumber 31. oktoober 2012 Nr 42 Archives - Eesti Kirik

Jumala templiks ja koguduse koduks

Simunapäeval, 28. oktoobril toimus Käsmu kiriku siseremondi järgse taaspühitsemise pidulik jumalateenistus. Ootamatult saabunud talv esitles pidupäeval Käsmu jõudnutele ajaloolist kapteniteküla kauni pühadekaardina. Ka 1864. aastal pühitsetud kirikuhoone oli katteks saanud kena lumekuue ning jumalateenistuse algust oodates said pisemad kirikulised aega lumememme meisterdamisega sisustada. Muinaslugu jätkus õuest pühakotta astudes. Kes viimati Käsmu kirikut külastas veel ...

Ilmunud on seinakalender «Eestimaa kirikud. 2013»

Eesti Kirik on kalendrisarjaga jõudnud viieteistkümnenda väljaandeni. 1999. aastast peale oleme kodumaa pühapaikade seinakalendri kuulehtedel tohtinud imetleda kaunite jumalakodade pilte Eestimaa eri paigust: Harju- ja Virumaalt, saartelt ning Pärnumaalt, Järvast, Viljandimaalt ja mujaltki. Oleme näidanud nii maa- kui ka linnakirikuid, rõõmustunud põliste ja uuemate pühamute ilust. Eks ole me hing ühes püha laulikuga hõisanud: «Kui armsad on sinu kojad, Issand!» Meie ...

EELKs algab valimisperiood

Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (või revidentide) ja sinodisaadikute valimised kogudustes algavad 4. novembril. Kolmes väiksemas, Martna Püha Martini, Järvakandi Pauluse ja Paldiski Nikolai koguduses toimuvad lihtsustatud reglemendiga juhatuse valimised juba eeloleval pühapäeval. Tallinna Jaani arvukas koguduses valitakse nõukogu kahel pühapäeval, 28. oktoobril ja 4. novembril; esitatud on 37 kandidaati. Paldiski koguduse õpetaja Merle Prass-Siim: ...

Saksa praostkond pidas sinodit

20. oktoobril kohtusid Saksa praostkonna esindajad, et teha kokkuvõtteid ja arutada tulevikuplaane. Oma kohalolekuga austas meid peapiiskop Andres Põder, kes rääkis pisut olukorrast Eestis. Sinod ja armulauaga teenistus leidsid aset Kölni linnaosas Mühlheimis Kultuuripunkris. Kuigi selle kultuurikeskuse nimetus tundub natuke põrandaalune, olid nii sinod kui sellele järgnev Eesti Ühiskonna Saksa Liitvabariigis 60. aastapäeva tähistamine täiesti legaalsed ...

Juhtimine on eesõigus

Just selline on pastor Bill Hybelsi selleaastase GLS juhtimiskonverentsi avakõne läbiv sõnum. Vahel kipuvad juhid vajuma vastutuse ja kohustuste koorma alla, kuid alati tuleks tänulik olla eesõiguse eest juhtida. Selleaastase konverentsi üheks teemaks võiks olla organisatsiooni kultuuri kujundamine ja arendamine. Väga põnevad ja uuenduslikud ettekanded terve organisatsiooni ja oluliste põhiväärtuste teemadel peavad Jim Collins ja Patrick Lencioni. Enamik organisatsioone ...

Lühiuudised

Valla teenetemärk Alla tuhande elaniku ja 34 külaga Martna vald jagas seoses 20. aastapäevaga mitmele vallaga seotud inimesele tunnustust. Üks neist, kes sai Martna valla teenetemärgi, on Peeter Paenurm (fotol), kes on andnud pika aja jooksul suure panuse koguduse arenguks. Olles aastail 1991–2001 Ridala koguduse õpetaja, oli ta ka Martna koguduse hooldajaõpetaja. Alates selle aasta 1. juulist töötab õpetaja Peeter Paenurm kaitseväe kaplaniteenistuses. Kultuuriministri ...

Semper reformanda

Täna tuletame koos paljude kristlastega meelde seda, et augustiinlaste ordu munk Martinus naelutas Wittenbergi lossikiriku uksele 95 teesi sooviga, et teoloogia õppejõud ja kirikujuhid arutaksid analüüsi, kas ollakse ikka kõiges õigel teel. «Armastusest tõe vastu ja püüdlusest seda valguse kätte tuua väideldakse järgnevate lausete üle Wittenbergis auväärse isa Martin Lutheri, kunstide ja püha teoloogia magistri, kes on sealsamas ka nendesamade [ainete] korraline õpetaja, ...

Olla kristlane – võimalusi on mitu

Jumal on halastaja ja armuline. Seda peab ühtelugu täheldama, sest muidu oleks kindlasti tema kannatus ammu katkenud. Tema näeb ja kogeb iga päev, kuidas inimesed siin maamunal sekeldavad, väga suur osa neist kristlikus ilmaruumis. Miljonid peavad end kristlaseks ja see on väga hea. Aga vaatame lähemalt. Osa neist on elu jooksul ise selle otsuse teinud, äratust saanud, end pühas ristimises kinnitanud. Osa on võtnud vastu ristimissakramendi, aga siis hoopis ümber otsustanud, ...

Tee jumaliku tarkuseni

Ülemöödunud nädalal lennutas õhulaev rühma palverändureid taas nädalaks pühale maale. Oli neid, kes taolisel reisil mitmendat korda, ja neid, kes käisid Jeesuse jälgedes esmakordselt. Igal juhul oli eesmärgiks kogeda Jumala kohalolu, olgu rännaku motiiviks mistahes põhjus. On ju inimlik paluda hingehaavade või tervise paranemist, tänada hoidmise ja kaitse, meile osaks saanud imede eest. Sarnaseid õpetussõnu jagas juba tema kaks tuhat aastat tagasi. Keskaja munk Thomas ...

Jaak Aus – koguduse preester, õpetaja ja karjane

Ta on olnud Tallinna Toompea Kaarli koguduse kirikumees, noortejuht, praktikant jpm. Kaarli koguduse õpetaja Edgar Hark ristis ta neljakuuselt, siin käis ta leeris ja laulatati. Elab sünnist saati Pirita-Kosel, on oma kätega ehitanud kaks maja. Õppinud raadiote ja mõõteriistade monteerimist. Peab oma vaimulikuks õpetajaks piiskop Einar Soonet. Pärast kuusteist aastat Kaarli koguduse abiõpetaja ametis olemist sai temast Soone mantlipärija – 1. oktoobrist alates on Jaak Aus ...

Hageris algas pühapäevakooli aasta perepäevaga

Pühapäevakool algas selgi aastal nagu tavaliselt lõikustänupühal, aga siiski mitte tavalisel kombel, vaid hoopis perepäevana.   Värvilised plakatid kohalike lasteaedade ja koolide juures andsid juba paar nädalat varem toimuvast teada ja kutsusid vanemaid koos lastega sellest päevast osa võtma. Nii koguneski Hageri kirikusse lõikustänupüha jumalateenistusele palju rohkem lapsi kui tavaliselt. Jutluse ajal pidasid lapsed juurviljakorvi ümber elavat dialoogi õpetaja Jüri ...

Kristlikud arstid rääkisid meediku vaimulikust varustusest

Mis on valu ja kuidas vähendada patsiendi kannatusi, sellest kõneldi 27. oktoobril Tartus Eesti Kristlike Arstide Ühingu (EKAÜ) sügisseminaril. Pauluse kiriku krüpti kogunenud kristlike meedikute nägudelt võis välja lugeda rahulolu. Nii korralise sügisseminari alguse kui äsja lõppenuks tunnistatud üleriigilise meditsiinitöötajate streigi pärast. Ühenduse juhatuse liige, perearst Katrin Luhamets ütles tere tulemast oma kodukirikusse. «Meie selja taha jääb urnide sein, ...

Ilmar Vananurme lüürilised laastud

Mitmekülgsed loomingulised inimesed ilmselt vajavad tingimata võimalust avaldada endast midagi väga lähedalt isiklikku. Ilmar Vananurme, produktiivse Setomaa uurija, tõlkija, ajakirjaniku ja luuletaja sulest kumab muidugi tema isiklik huvi ühe või teise teema, sümpaatia mõne inimese vastu, kuid ta on kinni aines. Tõlkijana jälle peab «ikka autorile põue pugema ja tema nahas end tundma». Ajakirjanik ütleb näiliselt palju välja, kuid tegelikult arvestab mitmeid ...

Lugeja küsib: Kas pühitsema või õnnistama?

On terve rida sündmusi, kus kohal on vaimulik ja korraldab kiriklikku talitust. Nii on see näiteks ausamba avamisel, uue hoone valmimisel vmt puhul. Olen kuulnud, et nende toimingute kirjeldamiseks kasutatakse sõnu pühitsema ja õnnistama. Mis vahe on pühitsemisel ja õnnistamisel ja millal üht või teist sõna kirikliku talituse juures kasutatakse? Kirikukäsiraamatu neljas osa, milleks on pühitsemis- ja õnnistamistalituste käsiraamat, annab vastuse Teie küsimusele: «Kiriku ...

Tugiisikuks ei sobi sõber ega sugulane

Septembris algas SA Innove kaudu finantseeritav projekt vanglast vabanenute tagasitoomisel tööturule ja tavaellu. Teatavasti on töö kui tegevuse ja elatise leidmine raskeim ülesanne, kui enne elu nii viltu läinud, et vanglasse satutakse. Kodanikuühiskonna sihtkapitali vabaühenduste fond toetab selleks vajalike tugiisikute koolitamist ja rakendamist. Asja juhivad Ingmar Kurg ja Avo Üprus. Tugiisikuteenus on mõeldud toetama väiksema toimetulekuvõimega isikute (nt puuduliku ...