Lehenumber » Väljaanded » 17. oktoober 2012 Nr 40

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil EELK koostöömedal anti järgmistele isikutele: organist Ulla Ericson, Türi koguduse kaastööline Rootsist; pastor Don Richman ja pastor Robert Nordvall, mõlemad Tartu teoloogia akadeemia kaastöölised USAst; Kirsti-Maija Paananen, EELK kaastööline Soomest; Maija-Liisa Ståhl ja Ilpo Talvio Toivonen, mõlemad Avinurme koguduse kaastöölised Soomest; pastor Jan-Erik Sandström, Piirsalu koguduse kaastööline Soomest. EELK aukiri anti Leena Ojale ja ...

Konservatiivsus kui positsioon

Põhjusi, miks ma seni olen kirjeldanud konservatiivsust II maailmasõja järgse Saksamaa näiteil ehk Adenaueri ajastu kaudu, on mitu. Siinkohal on nendest ehk tähtsaim sõja lõpetamine Saksamaal endas – protsess, mis pole lõppenud olevikuski, sest Saksa Liiduvabariigi territooriumil asuvad veel Briti väed ja Ameerika tuumarelvad. Kuna konservatiivsuse üheks nurgakiviks on usk Jumalasse, aga samas olid just saksa konservatiivid väga aktiivsed Euroopa ühiskodu rajajad, siis ei ...

«Olematu» sündmus Anno Domini 1987 2. osa

2. Nüüd aga maeti mitte lihtsalt suvalist inimest, vaid kedagi erilist. Tolle väiksesse maakogudusse pagendatud kirikuõpetaja surm tõi varjust lagedale tuhanded inimesed, – need, kes ühekaupa olid süsteemile ohutud, ent hulgakesi ülimalt kardetavad. Kuna inimesi oli nii palju, et ei mahtunud sõidukeisse ära, siis tehti ekspromptotsus: lähme jala. Kujutage nüüd ette: mitu tuhat inimest aeglases protsessioonis liikumas läbi linna kalmistu poole sarga järel, kus kardetud ...

Olla hea – see on looming

Öeldakse, et elu ise õpetab inimesi. Oma kogemuste najal. Ja ometi on tark tegu osa saada kaasinimeste õpetustest ja selle eest tänulik olla. Mu ema tavatses ikka ja alati öelda: lahenda asju ainult heaga. Võib-olla seepärast peangi ma heaolemist lausa loominguks... Elulaadiks! Ning arvan, et ühiskonnas tuleb rohkem võidelda kurjusega. Näiteks koolivägivallaga. Mitte koolis ei õpi noor inimene kurjust. Esimene pisik on siiski saadud kodust. Aga kurjus ei ole ju ometi ...

Palve

Inimene on kui puu, mis kasvab tee ääres, igaühes peidus soov minna mööda õiget teed, kuid … … teel käia puud ei saa. Valgus, mis paistab, toob nähtavale helge poole ja puude ilu. Sina, maailma valgus! Aita meil peegeldada Sinu valgust, et meie lähedal olijad näeksid Sind!

Et süda oleks avali sõnumile

Amasja ütles Aamosele: «Sina, nägija, mine, põgene Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal! Aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga pühamu ja kuningriigi tempel.» Siis Aamos vastas ja ütles Amasjale: «Mina ei ole prohvet ega prohvetijünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja. Aga Issand võttis mind karja järelt ja ütles mulle: Mine, ennusta mu rahvale Iisraelile! Am 7:12–15 Tõde on valus kuulda. See kõnekäänd on meile kõigile tuntud. ...

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi andnud meie elule kindla aluse. Võime olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid. Aita meil anda maailmale oma eluga hea tunnistus usust. Aita meil Püha Vaimu läbi teha ligimesele häid tegusid, nagu Sinu Poeg meid õpetas. Anna jõudu hoolida ja armastada. Aamen.

Jeesuse saadikud

Jeesus tuli siia maailma selleks, et päästa inimkond. Kristus tuli, et anda inimesele usk igavesse ellu ja lootus tulevikule. Päästja tuli andma elu mõtet. Issand aitas haigeid, andes tervise neile, kes olid lootusetus olukorras. Ta päästis surmast, äratades surnuid üles. Ta andis patud andeks ka kõige patusemale. Ning Jeesus õpetas Jumala väega, kõnetades inimeste südameid. Jumala Poeg suutis muuta maailma ajalugu nii, et arvestame aegagi tema sünnist. Taevaminemispühal ...

Ain Vares vahendab Looja sõnumit

Alates 20. oktoobrist on Jõhvi seitsmenda päeva adventistide koguduse uues kirikus üles seatud Saaremaa kunstniku Ain Varese näitus «Sõna Loojalt». Eesti Kiriku kinkekaardi autor Ain Vares (fotol) on sündinud 1966. aastal kunstniku peres ning lõpetanud 1985. aastal Tartu kunstikooli. Sestpeale on ta osalenud mitmel grupinäitusel ning esinenud isikunäitustega Eestis, aga ka raja taga. Ain Vares on üks tuntumaid ja hinnatumaid kristlikul temaatikal viljelevaid kunstnikke ...

Uno Roosvalt mõtleb oma vanaisale

Kristliku kunstniku Uno Roosvalti näitust «Vanaisa jälgedes» saab 30. novembrini vaadata Viimsi kirikus. Uno Roosvalti tuntakse juba aastaid kui kristlikku kunstnikku, tema maale on eksponeeritud suurematel ja väiksematel kiriklikel üritustel, ta on ka Märjamaa kiriku altarimaali autor. Kirikuõpetaja, praosti ja assessor Albert Roosvalti poeg Uno on sündinud 22. augustil 1944 Tallinnas, olnud kunstiinstituudi õppejõud ja maalikateedri juhataja. Tema käe all on sündinud ...

Maalidega suvest sügisesse

Tartu linnaraamatukogu IV korrusel (Kompanii 3/5) on 10. oktoobrist 10. novembrini Liive Koppeli õlimaalide näitus «Sammuke lähemale». Kunstnik on näitusetööde valmimise kohta kirjutanud: «Igale inimlapsele on antud mingi and, mõnele koguni mitu. And on kui seeme, mida ei saa peos hoida. Ta peab vilja kandma. Seeme pürgib üheaegselt kahes suunas: maasse, et juurduda, õhku, et õitseda. Mõlemad kasvusuunad on vajalikud. Olen aastakümneid imetlenud looduse ilu ja mulle antud ...

Soome-ugri kristlased osalevad hõimunädalal

15.–21. oktoobrini peetakse taas traditsioonilisi hõimupäevi, kus ei puudu ka soomeugrilastest kristlaste panus. Tartus 17.10. kl 17 Pauluse kiriku tiibhoones  misjoniõhtu, kus misjonitööst Uurali praostkonnas räägivad Anu ja Juha Väliaho. 18.10. kl 18 Ingeri majas muusikaõhtu. Osaleb mari rahvalaulja Anna Mišina. 19.10. kl 19 Tartu Pauluse kirikus filmiõhtu hõimurahvaste elust. 20.10. kl 18 Pauluse kiriku tiibhoones hõimuõhtu. Osalevad misjonärid Väliahod, mari ...

Teaduskonverents algkristlaste enesemõistmisest

Usuteaduse instituudis toimub 19. oktoobril algusega kl 10 teaduskonverents «Algkristlike gruppide enesemõistmine ja inimesepilt monoteismi ja polüteismi vahelises pinges». Diskussiooni käigus arutatakse, mida teame varajaste kristlike gruppide kujunemise ajal nende enesemõistmisest, inimesepildist, jumalasuhte ja ühiskondlike suhete vahekorrast. Konverentsi vaheaeg on kl 12.15–13. Diskussioon algab kl 15. Ettekanded Urmas Nõmmik: «Vaga ja vaene: katse portreteerida ...

Raamatuesitlus Paldiskis

Paldiski kirikus esitleb õpetaja Merle Prass-Siim 18. oktoobril kell 18 raamatut «Piiskopi ja keisri kaitse all. Paldiski Nikolai kogudus 1769–2012».

Kontserdisari «Musica Sacra» Pärnu Eliisabeti kirikus

20.10. kl 16 «Tšaikovski vokaalduetid». Tatjana Drobõševa (sopran), Izida Galimova (metsosopran), Tamara Bartšaninova (klaver). 27.10. kl 16 «Ajatu klassika». Kai Kallastu (sopran), Leonora Palu (flööt), Andrus Kallastu (orel).