Slava Ukraine

Lehenumber 10. oktoober 2012 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Jeesuse arm ja heldus kestab

Viljandi Jaani kirikus on ühendatud kasinus Jumala armuga  ning võib loota, et 540aastasel kirikul ja 20 aastat tagasi taastatud kogudusel on elujõudu ka järgmise 20 aasta pärast. Koguduse minevikust ja tulevikust kõneldi frantsiskusepäeval toimunud konverentsil. Mis on see, mis teeb Viljandi Jaani kiriku ja koguduse eriliseks? Mitte ainult teadmine, et tegu on üle poole tuhande aasta vanuse frantsisklaste kloostrikirikuga. Selgitust lihtsa pühakoja vaimsusest saab ...

Katharina Ufholz: see aasta möödus nii kiiresti!

Andunud kirikuõpetaja, väga hea suhtleja, soe ja südamlik, avatud ja abivalmis, kiire kohanemisvõimega, ülimalt rõõmsameelne inimene – nii iseloomustavad sõbrad ja töökaaslased Katharina Ufholzi, 31aastast sakslannast pastorit, kes töötas aasta aega Haapsalu Püha Johannese koguduses abiõpetajana ja siirdub oktoobri keskel tagasi Saksamaale, et jätkata tööd oma kodukirikus. Katharina, kust Sa pärit oled ja kuidas sai Sinust kirikuõpetaja? Olen pärit ühest väikesest ...

Muutustest võimalusteni

Eestisse saabunud naisteoloogid leidsid mitmete küsimuste vaagimisel ühise keele, kinnitab Eesti Kirikule antud intervjuus IV naisteoloogide konsultatsiooni peakorraldaja, ühenduse Naised Teoloogias (ÜNT) juhatuse esinaine, Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa. Seekordne Kurhessen-Waldecki maakiriku partnerkirikute naisteoloogide konsultatsioon peeti Eestis ja ühendusel Naised Teoloogias oli suur ülesanne seda korraldada. Kuidas päevad sujusid? Hedi Vilumaa: 3.–10. ...

Tunneb Eesti arhitektuuri­mälestiste hingeelu

Muinsuskaitseameti restaureerimisosakonna juhataja Ülo Puustak on tegutsenud muinsuste kaitsel 42 aastat.Nüüd on ta otsustanud minna pensionile. Peapiiskop Andres Põder määras Ülo Puustakule EELK tunnustusmärgi, mis antakse neile, kes «on ustavalt järginud EELK aateid ja neid silmapaistvalt edendanud». Kogu tööelu toimetanud ehitusinsenerina ehitades, taastades, nõustades, õpetades või erialast seadusloomet luua aidates, tahab ta nüüd anduda hobile – ise ja endale ...

Sakari Seppälä on teise põlve misjonär

Tartu Pauluse kiriku tiibhoones tähistati laupäeval misjonär Sakari Seppälä 50. sünnipäeva. Juubilarile ütlesid südamlikke sõnu tema poolt ellu kutsutud meesteklubi liikmed, kes meenutasid ühiseid piibliuurimise tunde või siis talgutöid Pilistveres. Et teise põlve misjonärina soovisid Sakari ja tema abikaasa Riikka Lautamo-Seppälä anda misjonitööle avaramat vaadet, olid sõna ja laulu ning esemelise väljapanekuga kohal ka pikkade aastate järel Venemaalt naasnud misjonär ...

Häda, nälg ja katk ei sega mesilindude toimetamisi

Meelis Friedenthali (38, fotol) on Juhan Liivi klubi, Liivi muuseum ja Raadio Ööülikool valinud 2012. a Eesti parimaks kirjanikuks, tema «Mesilased» sai ka Jaan Krossi nimelise eripreemia. Mittetraditsioonilise kirjandusarutelu üks korraldaja, Liivi muuseumi juhataja Mari Niit ütles Eesti Kirikule, et Friedenthal valiti välja kui tugev Eesti autor, kelle tuntust laiendada sooviti. «Et autor ise peab end rohkem teadlaseks ja ajaloolaseks, siis ei kuule temast ...

Häädemeeste kihelkonnas peeti aastapäevi

Eesti edelapoolseim rannaala sai iseseisva luterliku koguduse staatuse ja oma õpetaja 1862. aastal. Liivimaa konsistooriumi otsusega rajati siis Häädemeeste kihelkond. Seni oli edelarannik kuulunud Saarde ja Tori kihelkonna koosseisu. 1840. aastatel oli enamik elanikkonnast õigeusku läinud. Nüüd tuli allesjäänud luterlikku kogukonda tugevdada ja 1874. aasta mihklipäeval pühitseti peaingel Miikaeli luterlik (kivi)kirik, mis asendas senise puukabeli. Nende kahe sündmuse, ...

Õpetajad said autähise

Vihmamärjal õpetajate päeva keskpäeval tõmmati kate Haljala gümnaasiumi ette paigutatud õpetaja autähiselt. Autähis paikneb vallamaja, koolimaja ja kiriku vahelisel platsil Rakvere–Võsu maantee ääres. Tähise kavandi autor on skulptor Mati Karmin, metallitööd tehti OÜ Põlva Metallis. Tegu on liikuvale alusele kinnitatud kahepoolse metalltahvliga. Üks neist on peegelpinnaga, andes võimaluse ajapeeglisse vaadata, teine kui koolitahvel, millesse lõigatud kukefiguur koos ...

Kass sööb kaua hoitu, peni pikalt peetu

Urmas Viilma kirjutas 12. septembri Eesti Kirikus veebilehest, mis mind seoses oma reklaamikampaaniaga veidi mõ­tisklema pani. Selle reklaam jõudis internetist välja tänaval liikuva inimese silmade ette: reklaamklipid kaubanduskeskuses ning suured plakatid bussipeatustes. Niisugune esindatus tähendab, et sellel ettevõtmisel on hea eelarve (või saadud suurem annetus reklaamimüüjatelt). Kummaline oli näha ostukeskuse teleril jumal.ee reklaami keset teisi ostusoovitusi kui ...

Teie viljast tuntakse teid

Igasügisene lõikuseaeg päädib kirikus oktoobri teisel pühapäeval tähistatava rõõmsa lõikustänupühaga. Kirikuid ehtivate viljapeade ja altarile asetatud sügisandidega meenutame kuuenda loomispäeva tõotust, kus Jumal ütleb: «Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!» (1Ms 1:29) Kui Jeesus räägib mäejutluses, et puud tuntakse tema viljast, siis mõtleb ta selle all meid, inimesi. ...

Peaasi, et usaldus ei hääbuks

Lähenev lõikustänupüha seostub mul millegipärast meile kõigile nii tuttava ja aktuaalse arstide streigiga. Ega otsest seost justkui polegi, sest sõnad «lõikus» ja «tänu» loovad tahes-tahtmata mõtlemisainet mis tahes sündmuste või elualadega. Ühelt poolt kokkuvõtete tegemine tööküllaste kuude «saagi» kohta, teisalt hinnang sellele – ehk siis rahulolematus või tänu. Praegu käimasolev streik on tekitanud minus kahetisi tundeid. Õpetajad tegid kunagi juba n-ö otsa lahti ja ...

Streiki jälgitakse ülima tähelepanuga

See on esimene katse Eesti ühiskondlike murede vastu astuda nii massiivselt, tsiviliseeritult, läbimõeldult, teatava tagalatundega (lähmegi ära Soome tööle!). Arstide tööpõllule maabuvad sasipuntrana kõik Eesti inimeste lahendamata probleemid; neist on saanud haigused. Projektipõhine eluviis hakkab üles ütlema, enam ei pea vastu. Et patsiendid streikida ei saa, siis teeb seda teine pool. Arstid on alati olnud oluline osa Eesti haritlaskonnast. Nad on rõhutanud, et mitte ...

Kirikuskäija koolitus

Kirikuskäimine ei tohiks seostuda vaid jumalakoja külastuse, vaimuliku jutluse ja oreli kuulamisega. Koguduseelu ja selle korraldus on samavõrra oluline. Kuidas toimetada nii, et kogudus kasvaks ja sellest kõigile kasu oleks, seda tarkust tuleb eraldi õppida. Kiriku kaastöölise koolitus algas Ridala ja Martna koguduse inimeste jaoks 22. septembril ja jätkub 8. detsembril. Koolitajaks on Tiina Võsu Lääne-Nigula kogudusest. Ta tundis heameelt, et õpilased olid seekord hästi ...

Lühiuudised

Talgupäev Tartu Maarja koguduses Kogudusemaja juurde Õpetaja tänaval kogunes laupäeval rõõmus seltskond, kes on harjunud suuremaid töid talgutena tegema. Mänguväljakut kogudusemaja kõrval hoitakse korras ikka oma jõududega, seekord aitas ka Tartu linnavalitsus, tõi lastele koorma liiva. Esmalt said lapsed liivast suure kiriku ehitada, ristiga kaunistada, siis kandsid isad selle laiali. «Samal päeval tehti kogudusemajas suurpuhastus, tühjaks tassiti risu täis kelder, ...

Stockholmi eesti kogudusel uus õpetaja

Teoloogiadoktor Tiit Pädam (54) seati 7. oktoobril EELK Välis-Eesti piiskopkonna Rootsi praostkonna Stockholmi koguduse õpetajaks. Pidulik jumalateenistus, millega lisaks uue õpetaja ametisse seadmisele tähistati ühtlasi Stockholmi eesti koguduse asutamise 70. aastapäeva, toimus Jakobi kirikus, pühakojas, kus siinsed eestlased läbi aastakümnete jumalateenistusteks on kogunenud. Tiit Pädami seadis Stockholmi eesti koguduse õpetajaks peapiiskop Andres Põder, keda ...